119

Archiv 2013

17.12.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení k záměrům ČSSD, ANO 2011
a KDU - ČSL pro oblast zdravotnictví

 


Tiskové sdělení krizového štábu
 

 

 

16.12.2013

Koaliční smlouva - zdravotnictví

Smluvní strany se zavazují prosazovat zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principu neziskovosti, rovnostivšeobecné dostupnosti kvalitní a vyspělé zdravotní péče.

Koaliční dohoda - část zdravotnictví

 

 

27.11.2013

Znovu rušení nemocnic?
Chce VZP řídit zdravotnictví?

Pro některá ošetření budou muset pacienti stále častěji jezdit do největších českých nemocnic - krajských nebo fakultních.

Ty menší totiž budou dostávat v příštím roce peněz méně. Přijdou o další lůžka, a to proto, že se bude pokračovat ve slučování běžných chirurgických a interních oddělení.

Ve svém zdravotně pojistném plánu pro rok 2014 to konstatuje největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP.

Data, na kterých svůj rozpočet postavila, vyplývají z úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví, které mimo jiné počítá s tím, že více peněz dostanou centra, která se specializují na složitější zákroky.

Právě o to, jaký objem finančních prostředků do nemocnic, zejména těch okresních, půjde, se střetli členové správní a dozorčí rady VZP na svém úterním zasedání. I když návrh nakonec schválili, často z úst zástupců krajů zaznívala kritika. Chtěli pro zdravotnická zařízení peněz více.

celý text článku "Malé nemocnice dostanou méně. Zruší lůžka i oddělení" - www.aktualne.cz

 

 

26.11.2013

Zabraňte živelnému rozpadu českého zdravotnictví !
Prohlášení Sněmu ČMKOS

 

Prohlášení Sněmu ČMKOS  19.11.2013

 

 

22.11.2013

Připomínky AČMN
k návrhu úhradové vyhlášky
 

Připomínky zaslané Ministerstvu zdravotnictví

 

 

22.11.2013

Unie zaměstnavatelských svazů:

K aktuální situaci nemocnic v ČR
a k návrhu úhradové vyhlášky

Zveřejňujeme Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů k aktuální situaci nemocnic v ČR a k návrhu úhradové vyhlášky, určené pro nejbližší zasedání Rady hospodářské a sociální dohody v prosinci t.r.. Materiál byl zpracován AČMN a doplněn o pohled zejména zdravotních pojišťoven a Grémia majitelů lékáren.

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů

 

 

22.11.2013
Úhrada indukované péče je krádeží za bílého dne

V souvislosti s diskusemi o schválené úhradové vyhlášce si dovoluji odkázat na velmi dobrou analýzu návrhu úhradové vyhlášky Ing. Miroslava Zámečníka v týdeníku Euro, která vyšla v minulém týdnu pod názvem „Bulharizace českého zdravotnictví na postupu“. Jde o dobrou a i laikovi přístupnou analýzu návrhu.

Necílené „žďáření“ malých a středních nemocnic ze strany často neefektivních fakultních molochů, zahájené za éry ministra Hegera, bude zřejmě pokračovat i v roce 2014.

To vše bez jakéhokoli náznaku záměru a konečného výsledku této divoké a neřízené restrukturalizace. Úhrada tzv. vyžádané, či indukované, péče je v systému českého zdravotnictví již několik let krádeží za bílého dne, která umožňuje zdravotním pojišťovnám nezaplatit významnou část řádně a oprávněně poskytnuté péče. Návrh vyhlášky na rok 2014 tuto státem kodifikovanou loupež pouze zdokonaluje.

V kontextu finanční zátěže, kterou systému přineslo zvýšení DPH v letech 2011 a 2012 jde o to, že tento výpadek nebyl kompenzován.

Návrh vyhlášky tak, jak je předložen by znamenal pro drtivou většinu nemocnic další rok deficitního financování. Pro řadu z nich by se stal rokem posledním. Problém je, že taková „restrukturalizace“ je zcela neřízený a nepředvídatelný proces.

MUDr. Lukáš Velev, místopředseda AČMN

 

 

6.11.2013

Zasedalo Shromáždění delegátů AČMN

Zasedání se zúčastnil ministr zdravotnictví Martin Holcát, předsedové dalších asociací a sdružení nemocnic, představitelé odborových organizací ve zdravotnictví a zástupce VZP.

Delegáti se v přijatém usnesení mimo jiné obrátili na ministra M. Holcáta a Ministerstvo zdravotnictví především v souvislosti s úhradovou vyhláškou na rok 2013 a přípravou úhradové vyhlášky na rok 2014 v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR, a dále v souvislosti s neplněním úlohy dosavadního Národního referenčního centra při kultivaci systému platby za diagnózu.

Usnesení Shromáždění delegátů AČMN ze dne 5.11.2013

Hlavní body zprávy o činnosti Rady AČMN

 

 

30.10.2013

Ústavní soud ČR zrušil
úhradovou vyhlášku
pro rok 2013

AČMN vítá rozhodnutí ústavního soudu. Zatím bezprecedentním rozhodnutím zrušil úhradovou vyhlášku jako celek. Vyhověl návrhu, jehož část za nemocnice zpracovala AČMN. 

Tím, že vyhlášku zrušil až k 31. 12. 2014, vytvořil rovněž bezprecedentní situaci, že úhrady za rok 2013 se budou nadále řídit protiústavní vyhláškou. 

AČMN bude jednat se zdravotními pojišťovnami, aby v konečných úhradách nebyly uplatněny největší nespravedlnosti z úhradové vyhlášky, zejména srážky z úhrad za poskytnutí péče většímu počtu jejich pojištěnců.

Tam, kde by se zdravotními pojišťovnami nedošlo k dohodě, ústavní soud vytvořil prostor k tomu, aby obecné soudy v případech evidentně nespravedlivého výpočtu úhrady podle úhradové vyhlášky při konkrétním rozhodování daly přednost přirozenému právu a principu spravedlnosti před doslovným textem vyhlášky.

V každém případě vítáme význam rozhodnutí ústavního soudu pro budoucnost a tvorbu nových úhradových vyhlášek. Předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví kritická stanoviska ústavního soudu k úhradové vyhlášce na rok 2013 uplatní v plné míře v již ve vyhlášce pro rok 2014.

Nález Ústavního soudu ČR

Text návrhu na zrušení úhradové vyhlášky podaný skupinou senátorů a zpracovaný ČLK a AČMN zveřejněn níže 28.3.2013.

 

 

23.10.2013

Úhradová vyhláška dále omezuje péči v nemocnicích
(tiskové prohlášení AČMN)

První z nemocnic AČMN vyzvaly zdravotní pojišťovny, aby garantovaly úhradu zdravotní péče poskytnuté i nad limity úhradové vyhlášky. Jinak bude omezen příjem jejich pojištěnců. Výjimkou budou stavy vyžadující neodkladnou péči.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra toto označila za nemístný nátlak.

Byly to zdravotní pojišťovny, které ve snaze ušetřit na poskytování zdravotní péče před rokem podpořily restriktivní charakter úhradové vyhlášky ministra Hegera. Zdravotní pojišťovny také odmítly požadavek nemocnic na novelizaci této úhradové vyhlášky.

Asociace nemocnic a Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů od počátku roku upozorňují, že úhradová vyhláška zejména v posledních měsících roku 2013 povede k omezení péče v nemocnicích.

Naposledy tak upozornily na tiskové konferenci 15. října 2013, kde novináře seznámily také s tím, že nemocnice se v případě vyčerpání limitů podle úhradové vyhlášky obrátí na zdravotní pojišťovny, aby písemně garantovaly zaplacení péče, která by podle vyhlášky zaplacena nebyla. 

AČMN ujišťuje občany, že nemocnice v ní sdružené v případech ohrožení života nebo zdraví péči poskytnou vždy.

 

 

23.10.2013

Úhradová vyhláška již vede k omezování příjmu pacientů

Náchodská nemocnice, pod kterou spadá například i nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, plánuje omezit příjem klientů některých zdravotních pojišťoven. Důvodem jsou limity pojišťoven vycházející z úhradové vyhlášky pro rok 2013, které pro nemocnici stanovují množství zdravotních výkonů nasmlouvaných pro klienty příslušné pojišťovny. Výjimkou budou stavy vyžadující akutní péči. ČTK to dnes řekl mluvčí náchodské nemocnice Lukáš Holub.

celý text článku - www.ceskenoviny.cz

 

 

18.10.2013

Zeman nastínil tři opatření, která mají pomoci nemocnicím
Včetně změny úhradové vyhlášky

Nemocnicím by podle prezidenta Miloše Zemana měla pomoci tři konkrétní opatření - pětimiliardové zvýšení plateb za státní pojištěnce, bezúročná půjčka pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) a změna úhradové vyhlášky.

Řekl to při při čtvrteční návštěvě Nymburka, kde zakončil svou třídenní cestu po Středočeském kraji. Reagoval tak na požadavek krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů, který Zemana v minulých dnech vyzval, aby použil své autority ke korekci přístupu vlády v demisi k nemocnicím. Podle štábu hrozí omezování péče.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

17.10.2013
Vláda, zaměstnavatelé a odbory jednají 
o krizi nemocnic
 
  

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo pro jednání RHSD podkladový materiál. AČMN k němu zpracovala stanovisko pro zástupce zaměstnavatelů na jednání.

Podkladový materiál MZ

Stanovisko AČMN

 

 

15.10.2014

Prezident republiky:
Je zapotřebí změnit úhradovou vyhlášku


Prezident republiky ve svém dnešním vystoupení při návštěvě Středočeského kraje prohlásil:

„Jsem si vědom toho, že je zapotřebí změnit úhradovou vyhlášku, která byla plodem nešťastné politiky bývalého ministra zdravotnictví.“

videozáznam ČT24 z vystoupení prezidenta (k úhradové vyhlášce stopáž 4.14 min)

 

 

15.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis prezidentovi republiky

 

 
„Vážený pane prezidente, protože situace nesnese odkladu, dovolujeme si Vás tímto otevřeným dopisem požádat, abyste přijal plnou politickou odpovědnost za činnost této vlády i ve zdravotnictví, a použil své autority ke korekci jejího přístupu k nemocnicím.“

Celý text otevřeného dopisu

 

 

15.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Občané, braňte své nemocnice!


Krizový štáb se obrací na hlavní politické strany kandidující ve volbách, aby zaujaly jasné a jednoznačné stanovisko ke snaze rušit nemocnice a k otázce dalšího vývoje sítě nemocnic. Zda půjdeme cestou nemocniční sítě odpovídající osídlení jako Německo a Rakousko, nebo budeme hledat vzory na okrajích Evropy a ještě dál?

Krizový štáb se obrací rovněž na občany, aby také z tohoto hlediska posoudili stanoviska politických stran a i podle toho rozhodovali ve volbách.

Celý text prohlášení

Video: Tisková konference krizového štábu


Krizový štáb se rozhodl odložit připravovanou protestní stávku z důvodu, že by zasáhla již do období těsně před volbami.  Vyhlášená stávková pohotovost trvá.

 

 

15.10.2013

Stanovisko Asociace českých a moravských nemocnic k připravovaným protestním akcím
v nemocnicích

AČMN spolu s dalšími asociacemi nemocnic trvale upozorňovala ministry zdravotnictví i vlády na krizi hrozící nemocnicím v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky a zvýšení DPH.

Tato varování zůstala nevyslyšena a krize se stala skutečností. I nová vláda návrhem na zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce řeší jen peníze pro zdravotní pojišťovny  a ne pro nemocnice.

V této situaci AČMN nezbývá, než podpořit připravované protesty zdravotníků. I uvažovanou protestní stávku v nemocnicích bude považovat za protest na obranu a ve prospěch občanů a pacientů, za důrazné upozornění vlády, že situace je vážná a řešení nesnese odkladu.

Rada AČMN 

V Praze dne 11. 10. 2013

 

 

15.10.2013

Stávkovou pohotovost vyhlásil rovněž LOK-SČL


Prohlášení předsednictva LOK-SČL

 

 

11.10.2013

Stávková pohotovost v českých nemocnicích

 

Video: Tisková konference ČMKOS

 

 

 

11.10.2013

Demagogie bývalého ministra zdravotnictví
(tiskové sdělení AČMN)

Bývalý ministr zdravotnictví L. Heger v rozhovoru v dnešní ČT24 vyslovil podiv nad tím, že by se manažeři nemocnic mohli podílet na protestních akcích organizovaných odbory. 

Asociace českých a moravských nemocnic odmítá demagogii bývalého ministra. Byly to asociace nemocnic, které iniciovaly vytvoření krizového štábu a přivítaly účast, pomoc a podporu odborů, pacientů, seniorů, ČLK, odborných společností a organizací sociálních služeb.

Je důsledkem politiky bývalého ministra, že pro záchranu nemocnic se musela vytvořit široká koalice a pokračovat v práci i při odstraňování následků této politiky.

Je ostudou bývalého ministra zdravotnictví, že důsledky jeho chyb, omylů a nesprávných záměrů musí napravovat také odboráři a pacienti.

Nehorázností ze strany bývalého ministra je pak požadavek, že manažeři nemocnic by při tom všem měli zůstat stranou. 

 

 

 

11.10.2013

Prezident SZP ČR požaduje od AČMN omluvu za výrok
v pořadu TV

Prezident SZP Ing. Gajdáček se v dopise AČMN ohradil proti informacím podaným místopředsedou AČMN MUDr. Ing. Petrem Fialou v pořadu ČT24 Události, komentáře a žádal zaslání omluvy také sdělovacím prostředkům.

Odpověď AČMN, zaslanou sdělovacím prostředkům, zveřejňujeme.

Dopis prezidenta SZP ČR

Odpověď AČMN

 

 

 

2.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis předsedovi vlády


Otevřený dopis

 

 

1.10.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis ministryni spravedlnosti
a předsedkyni Legislativní rady vlády


Ministr zdravotnictví M. Holcát požádal předsedkyni Legislativní rady vlády o stanovisko k možnostem novelizace úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Předsedkyně Legislativní rady vlády odpověděla dne 23. 9. 2013 stanoviskem, že úhradovou vyhlášku nelze v průběhu období, pro které byly touto vyhláškou stanoveny podmínky úhrad, měnit.

Nezměnitelnost jakéhokoli právního předpisu, zvláště pokud se změnily okolnosti proti době jeho vydání, nebo při jeho vydání došlo k chybě, odporuje principům veškerého práva. Odporuje také dosavadní legislativní praxi a jejímu posuzování soudy.


Otevřený dopis

Stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády

 

 

27.9.2013

Nejvyšší soud ČR:
Novelizovat úhradovou vyhlášku v průběhu roku lze

Úhradová vyhláška pro daný rok byla v minulosti v průběhu roku novelizována již dvakrát. Poprvé v roce 2006, kdy po ověření disponibilních zdrojů veřejného zdravotního pojištění byly navýšeny úhrady zdravotnickým zařízením. Podruhé v roce 2011, kdy novelou vyhlášky došlo k navýšení úhrad na platy lékařů.

Prvá z uvedených novelizací se stala předmětem řady soudních sporů, kdy některé zdravotní pojišťovny tvrdily, že pro rok 2006 platí dvě vyhlášky, každá pro jinou část roku. Soudy prvého i druhé stupně shodně potvrdily, že pro rok 2006 platí jedna vyhláška a to vyhláška č. 550/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 101/2006 Sb. Žádný ze soudů nezpochybnil platnost novely vyhlášky.

Věcí se nakonec v roce 2012 zabýval i Nejvyšší soud ČR. Na osmi stranách právně posoudil situaci vzniklou vydáním novely vyhlášky. Ani on nezpochybnil, že novela vyhlášky je platná.

Jedinou pochybnost, kterou v této souvislosti vyslovil, byla k účinnosti novely pro období roku před vydáním vyhlášky. I zde však připustil možnost její účinnosti pro toto období s přihlédnutím k zálohové povaze plateb zdravotních pojišťoven.

Také proto návrh novely současné úhradové vyhlášky krizovým štábem předané ministrovi zdravotnictví M. Holcátovi (zveřejněn níže 26.9.2013) obsahuje pouze změny vyhlášky do budoucnosti: zvýšení záloh jen pro nadcházející měsíce roku a navýšení úhrady až při vyúčtování v roce 2014.

Ti, kteří odmítají možnost vydání novely úhradové vyhlášky z legislativních důvodů, ať je to legislativní náměstek ministra, právní odbor Ministerstva zdravotnictví nebo dokonce ministryně spravedlnosti – předsedkyně Legislativní rady vlády, by měli znát platnou soudní judikaturu a zejména právní názor Nejvyššího soudu ČR.

Proto AČMN na jednání s ministrem mu předala uvedený rozsudek nejvyššího soudu, který zveřejňujeme v plném znění.

Rozsudek NS ČR

 

 

 

27.9.2013

Náměstek Plíšek znovu lže

Náměstek ministra zdravotnictví M. Plíšek opakovaně uvádí, že podle zákona o zdravotním pojištění nelze novelizovat úhradovou vyhlášku pro tento rok, že předtím musí proběhnout dohodovací řízení, že se vyhláška musí vydat dopředu vždy na následující rok atd.

Náměstek si zřejmě plete novelizaci platné vyhlášky s vydáním vyhlášky nové. Jsou nejen vyhlášky, ale i zákony, které se novelizují několikrát do roka. Není důvodu proč novelou neopravit chyby, které jsou ve stávající vyhlášce zjevné. Lze novelou reagovat na nové skutečnosti, které se projevily až v průběhu platnosti vyhlášky.

To se stalo v roce 2006, kdy ministr Rath po demonstracích zdravotníků výrazně novelizoval vyhlášku pro tento rok. V roce 2011 zase ministr Heger novelizoval platnou úhradovou vyhlášku, kterou byly navýšeny úhrady nemocnicím na zvýšení platů lékařů.

Tehdy byl M. Plíšek náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu již druhý rok. V této funkci se musel podílet na novelizaci dosavadní vyhlášky a nést za to odpovědnost.

Tudíž podle M. Plíška za ministra Hegera novelizovat vyhlášku šlo a za ministra Holcáta to nejde.

Ministr M. Holcát by opravdu měl zvážit, komu je náměstek M. Plíšek loajální.

 

 

26.9.2013

Platná úhradová vyhláška nutí nemocnice
ke snižování personálu na minimum

„Myslím si, že okresní nemocnice se dostaly do vážných problémů a řešit to mohou jen tak, že okrouhají péči. S lehkou parafrází jsem u příležitosti svého odvolání řekl Bůh ochraňuj děti v českých nemocnicích. A pokud se brzy něco nezmění, bude ještě hůř.“

Celý rozhovor - www.tribune.cz

 

 

26.9.2013

Návrh novely úhradové vyhlášky
na rok 2013

Návrh novely úhradové vyhlášky byl ministrovi M. Holcátovi krizovým štábem zaslán včera, před dnešním jednáním ministra s asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami o vyhlášce na rok 2014.

Zaslaný návrh novely podpořily Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic ČR a pro následnou péči i Asociace nemocnic ČR. Vyjádření AN ČR za akutní péči je očekáváno.

Návrh novely

 

 

26.9.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení k nutnosti novelizace úhradové vyhlášky na rok 2013


Tiskové sdělení

 

 

26.9.2013

Vývoj úhrad nemocnicím AČMN v 1. pol. 2013
ve srovnání s 1. pol. 2012

Nemocnice

Zařízení následné péče

 

 

23.9.2013
Pád nemocnice na dohled.
Dluh překročil kritickou mez

Bankrot nemocnic se stal realitou, které některé kraje čelí už dnes. Ve Zlíněmusí krajští radní dotovat stamiliony rozpočet Baťovy nemocnice, pokud nechtějí, aby ji převzali věřitelé.
Pokud Asociace nemocnic tento týden varovala před kolapsem nemocniční sítě, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně slouží za příklad ústavu před kolapsem. Roční obrat akciové společnosti se dvěma tisíci zaměstnanci dosahuje dvou miliard, ztráta roste tempem 100 milionů za pololetí a v červnu překročila 750 milionů.


celý text článku - www.aktualne.cz

 

20.9.2013
Nemocnicím v Plzeňském kraji roste ztráta
do stamilionů
Článek - www.tribune.cz

 

 

20.9.2013

Kraj Vysočina si musí půjčit, aby alespoň částečně sanoval dopady úhradové vyhlášky
na své nemocnice

Debata o zadlužených špitálech - www.tribune.cz

 

 

20.9.2013
I části nemocnic, kde se především rozhoduje
o lidských životech, jsou podfinancované

Oddělení ARO jsou v ČR podfinancována. Shodli se na tom účastníci 20. kongresu České společnosti anestezilogie, resuscitace a intenzivní medicíny v Brně.
Situace je natolik špatná, že řešení bude nezbytné přijmout do konce roku.

ARO jsou v ČR podfinancována - www.tribune.cz

 

 

19.9.2013

Zůstatky na účtech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven - přes 14 mld. Kč
Svaz zdravotních pojišťoven odmítá zvýšit úhrady nemocnicím

Prohlášení SZP ČR ze dne 18.9.2013 vyjadřuje stanovisko, že není možno v průběhu roku měnit vydanou úhradovou vyhlášku. Údajně jak z pohledu zákona, tak s ohledem na ekonomickou bilanci.
Zaměstnanecké pojišťovny jsou zdrženlivé také k navýšení úhrad nemocnicím pro rok 2014. Podmiňují je navýšením příjmů zdravotního pojištění včetně plateb státu. Současně deklarují, že není důvod ke zvýšení úhrad pouze nemocnicím.

Prohlášení SZP ČR

V této souvislosti je nutné upozornit, že jen zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají na svých účtech přes 14 mld. Kč. Naléhavá potřeba nemocnic, aby nemusely omezovat péči v závěru roku, je pouze 5 – 6 mld. Kč.

Přehled, jakými finančními rezervami zdravotní pojišťovny disponují, připojujeme.  

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven - www.mzcr.cz

 

 

17.9.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

Výzva k odvolání náměstků M. Plíška a P. Noska

 

Otevřený dopis

 

 

17.9.2013

Náměstek Nosek veřejně přiznal záměr
rušit nemocnice restriktivní úhradovou vyhláškou

Náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Nosek ve včerejším  pořadu Události, komentáře ČT24 přiznal, že za záměrem snížených úhrad v roce 2013 byla i snaha ekonomicky likvidovat nemocnice, které se nepodařilo před rokem administrativně zrušit vypovězením smluv zdravotními pojišťovnami.
Odkaz na záznam pořadu přikládáme.

Záznam pořadu

 

 

16.9.2013

 Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 

Tisková konference krizového štábu


Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů dnes informoval občany prostřednictvím sdělovacích prostředků o kritické situaci při poskytování nemocniční péče. Vážnost situace podtrhla účast Asociace nemocnic ČR a Sdružení soukromých nemocnic ČR jako hostů tiskové konference. Všechny nemocnice ČR tak vystoupily s jednotným stanoviskem.

Hodnocení situace představuje dokument krizového štábu „Nemocniční péče je znovu ohrožena“.

Řešení, které krizový štáb považuje za jediné možné, obsahuje dokument „Návrh opatření k zamezení hrozícího kolapsu sítě nemocnic“.

Oba dokumenty byly dnes osobně předány předsedovi vlády J. Rusnokovi při příležitosti přijetí delegace krizového štábu. Výzva ministrovi zdravotnictví k řešení situace nemocnic ještě v tomto roce byla zaslána MUDr. M. Holcátovi.

Informováni byli i další členové vlády, senátoři, hejtmani, primátoři a starostové měst a další političtí představitelé ČR.

"Nemocniční péče je znovu ohrožena"

"Návrh opatření k zamezení hrozícího kolapsu sítě nemocnic"

 

 

10.9.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis Vládě ČR
Výzva k urychlenému řešení kritické situace nemocnic

                                                                 
Otevřený dopis vládě

 

 

2.9.2013

Asociace nemocnic
znovu upozorňují
na hrozící kolaps nemocniční péče


Záznam z tiskové konference dne 29.8.2013


Exministr L. Heger zlehčil fakta uvedená na tiskové konferenci: „Strašení je součástí předvolební strategie ČSSD.“ Zamlčel však, jaký odpor proti jeho úhradové vyhlášce se zdvihl již v závěru roku 2012 ze všech skupin poskytovatelů zdravotní péče.

AČMN již 6.12.2012 odmítla touto vyhláškou připravené snížení úhrad péče poskytované nemocnicemi a odhadla pokles reálných úhrad péče poskytované v nemocnicích v roce 2013 u lůžkové péče o 8 %, u ambulantní péče o 12 % a u následné péče o 11 % (AČMN odmítá návrh úhradové vyhlášky – zde 6.12.2012).

Upozorňovala na hrozící propad v závěru roku 2013 a nebezpečí omezení nemocniční péče. Vyzvala ministra Hegera k jednání o této vyhlášce. Stejně tak krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů.  

To vše bylo v době, kdy jakékoli volby byly ještě nesmírně vzdáleny. Ministr Heger jednat odmítl. Tím sám způsobil, že krize nemocniční péče se musí řešit až v rámci předvolebního boje.

 

 

9.8.2013

Ministr M. Holcát k nové úhradové vyhlášce:
Einsteinovská matematika do vyhlášek nepatří

"Náš analytický tým musí – „pod trestem smrti“ – zajistit, aby výsledná podoba vyhlášky byla natolik jednoduchá, abych jí rozuměl i já. To není tak úplně nadsázka, protože interpretace současné vyhlášky je skutečně velmi složitá. Pokud tady někdo najde 5 až 10 lidí, kteří tomu dokumentu rozumí a umí jej interpretovat, hluboce před ním smeknu. Jsou tady dobří ekonomové, kteří se v této oblasti velmi solidně orientují, ale i ti říkají, že mají problém se ve vyhlášce vyznat. Einsteinovská matematika zkrátka podle mého do vyhlášek nepatří."

Rozhovor s ministrem - www.zdn.cz

 

 

9.8.2013
Blahopřání AČMN novému ministrovi zdravotnictví
a jeho odpověď

 
Dopis ministrovi

Odpověď ministra

 

 

30.7.2013

Nemocnice a zdravotní pojišťovny se nedohodly
o úhradách v roce 2014

Závěrečné jednání dohodovacího řízení o úhradách nemocniční péče v roce 2014 konané dne 24. 7. 2013 skončilo opět nedohodou.

V akutní péči se všechny asociace nemocnic dohodly na požadavku paušální úhrady s navýšením 105 % úhrady roku 2012, za podmínky naplnění minimálního objemu poskytnuté péče. Návrh vycházel z potřeby kompenzovat výpadek úhrad nemocnicím způsobený úhradovou vyhláškou na rok 2013, odčerpání nemocničních zdrojů zvýšením DPH a dopady inflace. Podložen byl již přislíbeným navýšením zdrojů veřejného zdravotního pojištění státem.

Toto bylo nakonec předloženo jako společný návrh Asociace nemocnic ČR a Asociace českých a moravských nemocnic. Asociace krajských nemocnic a Sdružení soukromých nemocnic ČR názor změnily a předložily vlastní návrhy.

Návrh VZP ČR se nejvíce blížil společnému návrhu AN ČR a AČMN s tím, že navýšení paušální sazby by bylo závislé na navýšení finančních zdrojů státem. Návrh Svazu zdravotních pojišťoven ČR byl založen na pokračování úhrad stylem nesrozumitelné vyhlášky na rok 2013 s řadou matematických vzorců, napadené u Ústavního soudu. Úhrady akutní péče by podle návrhu byly neurčité, v úhradách ambulantní péče by došlo dokonce i ke snížení.

V následné péči byl předložen společný návrh všech asociací nemocnic s navýšením úhrad na 105 % roku 2012.

SZP ČR navrhl zachování paušální sazby za ošetřovací den z roku 2012, VZP ČR dokonce navrhla její snížení na 98 % roku 2012. Oba návrhy přitom opětovně obsahovaly zcela nepřijatelný požadavek omezení poskytování péče na 60 resp. 90 dnů.

V závěrečném hlasování žádný z návrhů nebyl přijat.

Akutní péče

Společný návrh AN ČR a AČMN

Návrh AKN

Návrh SSN ČR

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Protokol z jednání

 

Následná péče

Společný návrh AČMN, AN ČR, AKN a SSN ČR

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Protokol z jednání

 

 

23.5.2013

Zcela nepřijatelné návrhy
na změny v zákoně
o veřejném zdravotním pojištění


AČMN získala informace, že Ministerstvo zdravotnictví v tajnosti připravuje další novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Její uniklá verze mimo jiné obsahuje i následující zásadní změny vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními včetně nemocnic.

Například:

  • Výběrové řízení na uzavření nebo rozšíření smlouvy o poskytování zdravotní péče vyhlašuje ministerstvo nebo kraj na návrh zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení. Nově by mělo jít pouze o výběrové řízení prováděné zdravotní pojišťovnou.

  • Měl by se zrušit systém dohodovacích řízení o úhradách i o rámcové smlouvě. Ministerstvo má být zmocněno vydat úhradovou vyhlášku i bez dohodovacího řízení.

  • Zdravotní pojišťovny by měly jednostranně rozhodovat o délce smluvního vztahu.

  • Zdravotní pojišťovny by měly být oprávněny zdravotnickému zařízení již uzavřenou smlouvu vypovědět bez udání důvodu, zatím co poskytovatel smlouvu vypovědět nesmí.

Žádná z uvedených změn nebyla v návrhu na změnu zákona o zdravotním pojištění, který AČMN obdržela k připomínkám 27. března 2013 a k němuž ministerstvu připomínky zaslala 9. dubna 2013.

Pro nemocnice je takové řešení vztahů se zdravotními pojišťovnami zcela nepřijatelné. Odporuje i základním principům smluvních vztahů, obsaženým v právním řádu ČR včetně principů ústavních.  

 

23.5.2013

53. schůze poslanecké sněmovny nepotvrdila vládní politiku škrtů ve zdravotnictví

53. schůzi poslanecké sněmovny vláda předložila ke schválení návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven.

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů se v této souvislosti obrátil na všechny poslance dopisem, v němž je vyzval k neschválení zdravotně pojistných plánů pojišťoven, kopírujících úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, podstatně snižující úhrady za zdravotní péči poskytnutou občanům. Jejich schválením by poslanecká sněmovna v podstatě potvrdila vládní politiku škrtů ve zdravotnictví.

Jednání 53. schůze poslanecké sněmovny skončilo 17. května 2013. Návrh vlády zůstal neprojednán.

 

 

14.5.2013
Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů oslovil poslance

Vyzval je k neschválení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, kopírujících úhradovou vyhlášku

 

Dopis krizového štábu poslancům

 

 

9.5.2013

Ministr zdravotnictví přislíbil přehodnocení úhrad nemocnicím

Na základě pověření rady Asociace krajů ČR 6.5.2013 jednal místopředseda AK ČR J. Běhounek s ministrem zdravotnictví L. Hegerem za účasti náměstka P. Noska a ředitele VZP Z. Kabátka o ekonomické situaci nemocnic.

Ministra seznámil s daty o podstatném snížení předběžných měsíčních úhrad nemocnicím zřizovaných kraji a se zhoršením ekonomické situace všech nemocnic.

VÝŠE PŘEDBĚŽNÝCH MĚSÍČNÍCH ÚHRAD VZP KRAJSKÝM NEMOCNICÍM

 

2013/2012 (%)

2013/2011 (%)

leden

92,40%

94,63%

únor

93,05%

94,89%

březen

92,70%

94,02%

celkem

92,70%

94,50%

produkce hospitalizace - casemix
(∑ leden-březen)

97,12%

105,47%

produkce ambulance - body
(∑ leden-březen)

103,18%

105,63%

Dal k dispozici rovněž data Asociace českých a moravských nemocnic za všechny zdravotní pojišťovny, kde je situace obdobná (viz níže 15.4.2013).

Ministrem i ředitelem VZP byl přislíben přepočet předběžných úhrad v pololetí letošního roku.

Přehled o úhradách nemocnicím v jednotlivých krajích

 

 

23.4.2013

Podivný seminář k podivným novelám zákonů

Včera se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnil seminář k návrhům novel zákonů o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Na seminář byla AČMN pozvána Ministerstvem zdravotnictví z pověření pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví. Na semináři přítomní zástupci ministerstva prováděli výklad obou novel zákonů paragraf po paragrafu nesmírně poutavě. S jedinou chybou, kterou byla přestávka. Kolik účastníků semináře pokračovalo i po přestávce, je zástupcům AČMN neznámo. Možná seminář pokračoval i bez nich.

Pikantní na tom je, že AČMN v rámci vnitřního připomínkového řízení vůbec návrhy novel zákonů nedostala k připomínkám. Na semináři by se pak k nim měla vyjadřovat!

Pokud by tak chtěla učinit, musela by konstatovat, že pro uspěchaně navržené změny zákonů není žádný důvod. Leda ten, že navržené nové zákony neprošly legislativní radou vlády, a nově předložené polotovary by je měly nahradit. Musela by novely zákonů odmítnout, stejně jako je odmítají zdravotní pojišťovny.

Vedle spousty nepodstatných detailů, které není třeba uspěchaně novelizovat, by zákony v novelizované podobě umožnily přebytek hospodaření vkládat jinam, než jen do rezervního fondu. Například do cenných papírů.

Pojišťovny by se při schvalování zdravotně pojistných plánů a výsledků hospodaření vyjmuly z pravomoci parlamentu a svěřily do pravomoci exekutivy – vlády, ač nejde o pojišťovny státní, ale veřejnoprávní.

Pojišťovnám by se umožnilo odčerpat z celkových příjmů pojišťovny až 5 % finančních prostředků do tzv. fondu prevence a z něho vyplácet finanční odměny pojištěncům za nejasně definovaných podmínek. O to by byl samozřejmě zkrácen základní fond zdravotního pojištění. Jinými slovy, možností snížit o 5 % pojistné by bylo dosaženo tzv. nominálního pojistného. To za situace, kdy ministerstvo produkuje zatím poplašné zprávy o poklesu výběru zdravotního pojištění.

Návrh zdravotním pojišťovnám legalizuje možnost mít majetkový podíl na právnické osobě, která není poskytovatelem. Nebo podnikat s finančními prostředky, které přímo neplynou z veřejného zdravotního pojištění.

Zrušení dozorčích rad pojišťoven a princip, že správní rady budou kontrolovat samy sebe, je dalším skvostem obou návrhů.

A mnoho dalších dílčích změn, zdánlivě nesourodých, které však směřují k jednomu cíli, plné komercionalizaci a tím i možné privatizaci veřejného zdravotního pojištění.

Přikládáme text návrhů novel zákonů s připomínkami AČMN do textu přímo zapracovanými.

Novela zákona č. 551/1991 Sb. s připomínkami

Novela zákona č. 280/1992 Sb. s připomínkami

 

 

19.4.2013
Vystoupení představitelů AČMN na konferenci ČLK
"Krize ve zdravotnictví"

Na konferenci mimo další účastníky vystoupili také předseda AČMN MUDr. Eduard Sohlich, MBA na téma krize ve zdravotnictví z pohledu nemocnic a místopředseda AČMN MUDr. Ing. Petr Fiala na téma krize z pohledu následné péče.

Prezentace předsedy AČMN MUDr. E. Sohlicha - Krize z pohledu nemocnic

Prezentace místopředsedy AČMN MUDr. Ing. P. Fialy - Krize z pohledu následné péče

 

Prezentace všech účastníků konference

 

 

15.4.2013

Zdrcující dopad úhradové vyhlášky
pro nemocnice potvrzen

(tisková zpráva AČMN)

Šetření v 58 nemocnicích Asociace českých a moravských nemocnic poskytujících akutní péči potvrdilo podstatné snížení úhrad v roce 2013.

Podle úhradové vyhlášky byly zdravotními pojišťovnami sníženy nemocnicím předběžné měsíční úhrady (zálohy) v roce 2013 v průměru na 94,7 % roku 2012. To při 3,3 % inflaci v roce 2012 a dopadech zvýšené DPH představuje snížení reálných úhrad o více než 10 %.

K obdobným číslům dospělo i šetření Asociace krajských nemocnic. Lze přitom očekávat, že v důsledku regulací obsažených ve vyhlášce se konečné úhrady po vyúčtování zdravotními pojišťovnami ještě podstatně sníží.

Uvedené průměrné snížení však zakrývá skutečnost, že téměř 40 % z uvedených nemocnic je pod tímto průměrem. Některé se snížením reálných úhrad i o 15 – 20 %.  Další existence těchto nemocnic bude ohrožena. Ostatní nemocnice omezují péči.

Úhradová vyhláška tudíž může mít podobné dopady, jako nedávný pokus o rušení nemocnic.

Příloha k tiskové zprávě

Příloha k tiskové zprávě

 

 

9.4.2013

Nesouhlas se záměrem zásadní redukce následné a dlouhodobé péče

Ministerstvo zdravotnictví dalo do vnitřního připomínkového řízení návrh novely zákona o zdravotních službách a návrhy novel souvisejících zákonů. Je překvapující, že krátce po přijetí zákona o zdravotních službách se navrhuje jeho zásadní novela, která mimo jiné zásadně mění postavení zdravotnictví ve společenském systému, když poskytování zdravotních služeb definuje jako službu v obecném „hospodářském zájmu“!

Zcela překvapující a naprosto nepřijatelné se jeví omezení následné péče, do níž „vstup“ pacienta má být umožněn zpravidla jen přes akutní péči, a do dlouhodobé péče jen přes akutní nebo následnou péči. Ještě závažnější omezení je navrhováno na „výstupu“, kdy hrazená následná péče má být bez souhlasu revizního lékaře omezena na 2 měsíce a dlouhodobá na 3 měsíce.

Chce snad ministerstvo zahltit akutní péči, aby se potřební pacienti dostali do péče následné a dlouhodobé? Je snad záměrem, aby si pacienti následnou a dlouhodobou péči po 2 resp. 3 měsících platili sami? Lze vůbec tříměsíční péči považovat za dlouhodobou?

Rozsáhlé připomínky AČMN k návrhům novel zákonů, jak byly předány Ministerstvu zdravotnictví, zveřejňujeme v rubrice Připomínková řízení.

 

 

28.3.2013

Návrh na zrušení úhradové vyhlášky podán Ústavnímu soudu

Skupina 39 senátorů podala návrh na zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, stanovící výši úhrad zdravotní péče pro rok 2013, pro rozpor s ústavními principy a řadou ustanovení Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Vzhledem k aktuálnosti této vyhlášky požádala Ústavní soud o přednostní projednání tohoto návrhu.

Návrh byl zpracován ČLK ve spolupráci s AČMN. AČMN zpracovala části týkající se úhrad nemocniční péče.

Zveřejňujeme celý text návrhu.

Návrh Ústavnímu soudu

Příloha I

Příloha II

 

 

27.3.2013

Výběr pojistného
na zdravotní pojištění vzrostl o 2,7 %

Výběr pojistného za leden – březen 2013 vzrostl proti stejnému období roku 2012 o 1,5 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Jde o výběr očištěný od vlivu přerozdělení a předsunutých plateb.

Jde zatím o vyšší nárůst, než předpokládají zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven nyní předložené poslanecké sněmovně (2,4 %).

Potvrzuje se, že závěry Ministerstva zdravotnictví o snížení výběru pojistného v roce 2013 se nepotvrzují (viz níže 19.3.2013) a naopak se potvrzují odhady AČMN.

 

22. 3. 2013

Připraven návrh na zrušení úhradové vyhlášky
Senátoři podají návrh Ústavnímu soudu 

Návrh připravila ČLK. Část týkající se nemocnic zpracovala AČMN. Napadáno je, že Ministerstvo zdravotnictví vydáním této vyhlášky:

  • Základní hodnotu právního státu, kterou je princip právní jistoty a předvídatelnosti práva (Čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR).
  • Překročilo zmocnění v § 17 zákona č. 48/1997 Sb. a tím porušilo ustanovení Čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR.
  • Porušilo ústavní princip rovnosti neopodstatněnými rozdíly ve stanovení úhrady za stejnou nebo srovnatelnou zdravotní péči poskytnutou občanům (Čl. 1 Listiny základních práv a svobod).
  • Omezilo právo na podnikání a právo na spravedlivou odměnu za práci (Čl. 26 a Čl. 28 Listiny základních práv a svobod).
  • Právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění (Čl. 31 Listiny základních práv a svobod).
  • Právo na soudní ochranu (Čl. 36 Listiny základních práv a svobod).

 ČSSD podpoří další ústavní stižnost, chce napadnout úhradovou vyhlášku - Novinky.cz

  

 

22. 3. 2013

Poslanecká sněmovna vyzvala vládu
ke zvýšení plateb za státní pojištěnce

Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 21. 3. 2013 odmítla vyslovit souhlas s návrhem vlády na schválení výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011. Stalo se tak poprvé při projednávání tohoto každoročního materiálu.

Současně přijala doprovodné usnesení, kterým žádá vládu o zvýšení plateb za státní pojištěnce. Pro toto usnesení hlasovalo 55 poslanců, 49 bylo proti.

Poslanec L. Heger návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce nepodpořil.

Stenoprotokol jednání sněmovny včetně hlasování poslanců

 

19.3.2013

Ministr Heger odmítá jednat s nemocnicemi

Týden před plánovaným protestem lékařů Asociace českých a moravských nemocnic se rozhodla využít všech možností jednat o dopadech úhradové vyhlášky a požádala ministra zdravotnictví o setkání. Po měsíci ministr Heger jednat odmítl s tím, že bude obtížné nalézt společnou řeč.

Aby odmítli jednat s největší asociací nemocnic, to se nestalo ani za ministrů Julínka nebo Ratha, s nimiž AČMN měla velmi napjaté vztahy. AČMN má k dispozici velmi podrobné informace o dopadech úhradové vyhlášky na zálohy, které budou dostávat nemocnice po celý rok 2013 od všech zdravotních pojišťoven.

Nemá-li ministr o tyto informace zájem, dozví se je z tiskové konference. Ale možná chce dát za pravdu slovům prezidenta ČLK: „Pan ministr Heger však nedělá vůbec nic a zdravotnictví se mu proto rozpadá po rukama“.

Dopis AČMN ministrovi

Odpověď ministra

 

19.3.2013

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven vzrostly
na téměř 15 mld. Kč

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven k 31. 1. 2013 se přiblížily 15 mld. Kč a za pouhý měsíc vzrostly o více než 4 mld. Kč. To jsou první dopady restrikcí úhradové vyhlášky a dalšího nárůstu výběru pojistného.

Ještě na jednání zdravotnické tripartity 4. 3. 2013 Ministerstvo zdravotnictví předložilo materiál, v němž výběr pojistného a platby od státu byly predikovány cca o 3 mld. Kč nižší než v roce 2012. Podle slov jednoho z účastníků tripartity „byl ministerský materiál rozstřílen ze strany odborů i zaměstnavatelů během asi 5 minut – jeho autor totiž čísla falšoval tak neuměle, že to bylo patrné na první pohled“.

Snaha ministerstva dodatečně najít důvody pro razantní snížení úhrad úhradovou vyhláškou byla patrná již z prostého srovnání základních čísel. Vývoj příjmů zdravotního pojištění je přímo závislý na vývoji objemu mezd. Jestliže v roce 2012 při růstu mezd o 1,7 % vzrostly příjmy zdravotního pojištění o 4,8 % (o 2 % po očištění od vlivu mimořádného přerozdělení a předsunuté platby za státní pojištěnce), tak proč by v roce 2013 měly klesat, když podle lednové predikce MF je pro tento rok očekáván nárůst objemu mezd dokonce 1,9 %?

Snahu oklamat partnery v tripartitě dokládá skutečnost, že ministr zdravotnictví pro jednání vlády dne 6. února 2013 předložil v návrhu zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven zcela jiné očekávané číslo výběru pojistného – nárůst o 2,4%!

Čemu slouží snaha vyvolávat dojem o krizi v příjmech pro zdravotnictví a přímo vyvolávat krizi ve zdravotnictví? Jde znovu o snahu vytvářet podmínky pro privatizaci zdravotních pojišťoven? Hromaděním zůstatků na účtech stejně jako před čtyřmi lety (v roce 2009 přesáhly zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven 40 mld. Kč) učinit ze zdravotních pojišťoven „bohaté nevěsty“?

Materiál MZ pro jednání tripartity s poznámkami AČMN

 

19.3.2013

Úhradová vyhláška již ohrožuje pacienty. Každý šestý pacient se odmítá. A to v Praze, kde je „přenemocnicováno“

Záchranná služba se po zrušení stovek lůžek v pražských nemocnicích a kvůli novému zákonu stále častěji potýká s vážným problémem: roste počet případů, kdy záchranářům zdravotnické zařízení odmítne přijmout pacienta.

A nejde jen o výjimky. Data, která má deník Aktuálně.cz k dispozici, ukazují, že za prvních čtrnáct dní v březnu odmítly nemocnice pražské záchrance přijmout zhruba každého šestého pacienta.

"Problémy v návaznosti péče v Praze trvají a možná se ještě zhoršují a zhorší, když se ruší lůžka, uzavírají oddělení a omezuje péče," řekl ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz.


"Nová čísla ze záchranky: Každý šestý pacient se odmítá" - Aktuálně.cz

 

 

28.2.2013

AČMN PODPORUJE PROTEST LÉKAŘŮ
POŽADUJE NOVELIZACI ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY

Rada AČMN na svém včerejším jednání projednala situaci vzniklou výrazným snížením úhrad nemocnicím úhradovou vyhláškou na rok 2013. Jen zálohy od zdravotních pojišťoven pro tento rok snížila podle zatím neúplných údajů v průměru na 94 % záloh v roce 2012, v některých případech však na pouhých 83 - 89 %. Další snížení je očekáváno při vyúčtování těchto záloh podle vyhlášky.

Rada AČMN hodnotí drastické snížení úhrad jako další pokus o rušení nemocnic, když neuspěl předchozí pokus omezit nemocniční péči administrativní cestou.

Také z tohoto důvodu Rada AČMN podpořila nadcházející protest lékařů a jeho požadavek na novelizaci úhradové vyhlášky.


Usnesení Rady AČMN ze dne 27.2.2013

 

 

15.2. 2013
Úhradová vyhláška MZ:
V České republice je v roce 2013 ohrožena bezpečnost a kvalita operací šedého zákalu

Prohlášení České oftalmologické společnosti a České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie

Šedý zákal je onemocněním postihujícím oční čočku, které způsobuje zhoršení zraku a v některých případech až oslepnutí. V České republice toto onemocnění postihne zhruba 100.000  osob ročně. Jedinou možnou léčbou je odstranění zákalu postižené oční čočky a vložením čočky umělé.

Celý text prohlášení

 

 

15.2. 2013

RUŠENÍ NEMOCNIC - DÍL DRUHÝ

„Dosavadní kroky ministerstva nás vedou k přesvědčení, že cílem současné vlády není reforma zdravotnictví, ale plošná privatizace jak sítě zdravotnických zařízení, tak i prostředků veřejného zdravotního pojištění. České republice reálně hrozí rozpad sítě nemocničních zařízení.„

Z prohlášení LOK - SČL

Celý text prohlášení

 

  

12.2.2013

Drastické restrikce úhradové vyhlášky pro rok 2013
naprosto neodpovídají trendu
příjmů zdravotního pojištění

Rekordní výběr pojistného na zdravotní pojištění v roce 2012 dosáhl 104,8 %

Podle nejnovějších údajů bylo v roce 2012 vybráno na zdravotní pojištění 226 mld. Kč. Je to o 10,4 mld. Kč více než v roce 2011. Nárůst výběru pojistného oproti předchozímu roku dosáhl 104,8 %. Je to nejvyšší nárůst od roku 2009.

2009/2008                  99,95 %
2010/2009                101,88 %
2011/2010                101,35 %
2012/2011                104,80 %

Tím zpřesňujeme údaj „více než 2 %“ uvedený v prohlášení krizového štábu níže. Trend růstu výběru pojistného podtrhuje bezdůvodnost drastických restrikcí v úhradové vyhlášce pro rok 2013.

 

 

12.2.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

MINISTERSTVO DÁLE PROHLUBUJE KRIZI
VE ZDRAVOTNICTVÍ

Prohlášení krizového štábu

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů dostává z nemocnic další alarmující modelace dopadů úhradové vyhlášky ministerstva pro rok 2013. Postupně jsou odhalovány stále nové záludnosti této vyhlášky, ukazující na daleko hlubší pokles úhrad za zdravotní péči, než se původně předpokládalo.

Nové propočty ukazují, že úhrady budou vyhláškou sníženy proti roku 2011 u akutní lůžkové péče o nejméně 6 %, u následné péče o 5 % a u ambulantní péče o 10 %. Potvrzují to prvé návrhy záloh vypočtených VZP ČR podle vyhlášky i na méně než 90 % dosavadních úhrad.

Při započtení kumulované inflace za roky 2011 – 2013 ve výši 7,5 % jde o pokles reálných úhrad, který v historii nemá obdoby:                       akutní lůžková péče                - 13,5 %
                                                                                      
následná péče                        - 12,5 %
                                                                                      
ambulantní péče                     - 17,5 %
                                                                                                                                                            

Záměr snížit úhrady se netýká jen nemocnic. Stejné úhrady jako nemocničním ambulancím vyhláška stanoví i soukromým ambulancím, kde již dnes pacient čeká na vyšetření týdny i měsíce. Ve světle těchto čísel musí krizový štáb označit tvrzení ministra L. Hegera o pouhém 2 % snížení úhrad za neinformovaná nebo lživá.

Krizový štáb považuje toto snížení po předchozím snížení úhrad v roce 2012 nominálně o 2% a reálně o 5,5 % za bezprecedentní a bezdůvodné. Příjmy zdravotního pojištění v roce 2012 vzrostly o více než 2 % a pro rok 2013 podle materiálu předloženého Vládě ČR by měly vzrůst o 2,4 %.

Krizový štáb se proto musí ptát: proč se výrazně omezuje zdravotní péče a současně se plánuje přebytek hospodaření zdravotních pojišťoven k 31.12. 2013 ve výši 10,95 mld. Kč?  Pro koho jsou tyto rezervy vytvářeny? Proč vláda „rozpočtové odpovědnosti“ současně schválí zdravotně pojistné plány s 2,7 % nárůstem provozních výdajů pojišťoven?

Z těchto důvodů krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů vyzývá nemocnice, odborové organizace, organizace pacientů, jakož i další organizace a občany, aby podpořili protestní akce organizované Českou lékařskou komorou.

Podpořili protest lékařů vyhlášený na 1. března 2013.

Podpořili petici „Chceme kvalitní zdravotnictví“.

Požadovali novelizaci úhradové vyhlášky na rok 2013.

Podpořili návrh Ústavnímu soudu ČR na zrušení této úhradové vyhlášky.

Krizový štáb současně připravuje své vlastní kroky proti záměru devastovat české zdravotnictví.

V Praze dne 11. 2. 2013

 

 

7.2. 2013     

 

ČLK
Zachraňme české zdravotnictví

                                                                                                       

 

Rozpadající se zdravotnictví

Zachraňme české zdravotnictví

Petice

Petiční arch

 

 

 

31.1.2013

Podstatné omezení péče se týká nejen pacientů v ambulancích soukromých lékařů

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic považuje za nutné potvrdit, že upozornění na omezení zdravotní péče poskytované v ambulancích soukromých lékařů ze strany Sdružení ambulantních specialistů a České lékařské komory je podložené.

Úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví na rok 2013 stanoví stejné výše úhrad a shodná regulační omezení pro všechny ambulance včetně ambulancí nemocnic.

Nominální snížení úhrad specializované ambulantní péče a komplementu touto vyhláškou až o 10 % proti roku 2011 bude při agregované inflaci za roky 2011 – 2013 a započtení vlivu změn v DPH představovat snížení reálných zdrojů pro poskytování zdravotní péče pacientům v ambulancích až o 20 %.

Znamená to snížení rozsahu péče ve všech ambulancích o 20 % po celý rok nebo výpadek této péče v posledních měsících roku 2013.

 

 

29.1.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Občanský odpor se vyplácí

Prohlášení krizového štábu

Více než rok trvající krize vzniklá vypovězením smluv zdravotními pojišťovnami všem 189 nemocnicím v ČR končí. S nemocnicemi se o nových smlouvách dohodly všechny zdravotní pojišťovny. Smlouvy jsou již podepsány nebo budou podepsány v nejbližších dnech. Zbývá dořešit některé problémy v plnění dohody s VZP ČR.

Smlouvy jsou uzavírány na 5 let. Rozsah poskytované zdravotní péče v nemocnicích zůstává v podstatě zachován. Žádná z nemocnic potřebných pro občany nebude zrušena. Snížení počtu lůžek v nemocnicích bude v souladu s jejich vlastní potřebou a srovnatelné s přirozenými změnami ve struktuře a počtu lůžek v minulých letech.

Krizový štáb chce zdůraznit, že svedený boj o nemocnice nemá poražené. Zvítězil zdravý rozum, zájem pacientů a občanů.

Krizový štáb děkuje za poskytnutou podporu všem občanům, zúčastněným organizacím, krajům, městům a obcím z celé ČR, dále politickým stranám, které se proti rušení nemocnic postavily, jakož i poslancům a senátorům, kteří podpořili nemocnice a krizový štáb.

Krizový štáb současně konstatuje, že krize ve zdravotnictví, zahájená neodůvodněnými škrty a restrikcemi, odvrácením pokusu o administrativní rušení nemocnic nekončí. Proto krizový štáb rozhodl o tom, že jeho činnost v zájmu zachování kvality a bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče pro občany musí nadále pokračovat.

V Praze dne 28. 1. 2013

 

25.1.2013
Problémy s naplňováním dohody mezi AČMN
a VZP ČR o uzavírání smluv

Zástupci AČMN na jednání s ředitelem VZP Ing. Kabátkem 23.1.2013 jej informovali, že některé krajské pobočky nedodržují důsledně dohodu o uzavírání smluv na 5 let a tam, kde nedojde k dohodě o rozsahu a struktuře péče, minimálně na 18 měsíců.

Ředitel VZP byl informován o dvou nemocnicích, u nichž výše uvedené pravidlo KP VZP nedodržují.

Dále byl informován, že KP VZP u zařízení následné péče vynucují rozšíření dosud poskytované péče o tzv. sociální lůžka pod sankcí uzavření smlouvy na 1 rok nebo 18 měsíců. To odporuje uzavřené dohodě, která sjednání smlouvy kratší 5 let vůbec nepředpokládá. V situaci, kdy jsou kráceny finanční prostředky i na stávající sociální lůžka, nelze rozšiřovat jejich počet.  

Principu zachování rozsahu stávajících smluv také odporuje snaha snížit rozsah výkonů sjednaných ve smlouvách. U jedné nemocnice jde dokonce o 216 zdravotních výkonů.

AČMN přislíbila řediteli VZP přesně kvantifikovat rozsah výše uvedených problémů. Věří, že uzavřená a dosud plněná dohoda bude beze zbytku dodržena.  

 

25.1.2013
K dohodě o uzavření smlouvy došlo již se všemi zdravotními pojišťovnami 

AČMN se s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou dohodla na upraveném znění nové smlouvy. ČPZP již nový návrh rozesílá nemocnicím, AČMN doporučila návrh podepsat.

 

24.1.2013

ČLK:

Nižší příjmy, přísnější regulace, vyšší náklady, nárůst administrativy, hrozba ztráty smluv
se zdravotními pojišťovnami.

Apatie a skuhrání však nejsou řešením. Změnu k lepšímu si můžeme vynutit pouze silou.

Ve čtvrtek 31. ledna se koná mimořádná porada předsedů OS ČLK a představenstva komory, která rozhodne o pořádání protestních akcí lékařů a jejich formě. Pro takto zásadní rozhodnutí potřebujeme především vědět, zda vy a vaši kolegové jste odhodláni hájit své oprávněné profesní a ekonomické zájmy. Kontaktujte, prosím, neprodleně předsedu vašeho okresního sdružení ČLK. Uvědomte si, že bez vaší aktivní podpory nemá vedení komory při nejlepší vůli možnost nějaké změny k lepšímu vyjednat. S politiky se totiž, jak známo, jedná až na drobné výjimky většinou dobře, avšak s politiky, kteří jsou pod tlakem, se přesto vždy jedná mnohem lépe.

Svoji budoucnost máme zatím ještě ve svých vlastních rukách. Pokud se přestaneme bát a budeme jednotní, pak nemůžeme prohrát!

Dopis prezidenta ČLK lékařům

 

24.1.2013
Dohoda o znění smlouvy s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou 

Předposlední zdravotní pojišťovnou, s níž došlo k dohodě o smlouvě je RBP. Nemocnicím AČMN bylo doporučeno dohodnuté znění smlouvy podepsat.

Jednání probíhá ještě s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Je předpoklad jeho doporučení v nejbližších dnech.

 

17.1.2013

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s dalšími zdravotními pojišťovnami

(tiskové sdělení AČMN)

Po VZP a Vojenské ZP asociace doporučila svým členům uzavřít smlouvy s dalšími zdravotními pojišťovnami.

Většina zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v podstatě akceptovala návrh AČMN do nových smluv převzít dosavadní rozsah a strukturu poskytované péče a teprve poté jednat o případných změnách.

Smlouvy se ZP Ministerstva vnitra, Oborovou ZP a ZP Škoda již bylo doporučeno podepsat. U Revírní bratrské pokladny se čeká na ověření dohodnutého znění smlouvy a jednání s Českou průmyslovou ZP se teprve uskuteční.

 

16.1.2013

Nekrolog za pokusem o rušení nemocnic
nebo nová snaha vykopat válečnou sekeru?

Ještě nebyly podepsány všechny smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi a již znovu Hospodářské noviny, hojně citované ČT24 vyvolávají duchy.

Prý „v tichosti“ couvla největší zdravotní pojišťovna VZP z nepopulárního rušení nemocnic. HN zřejmě unikla ČT přímo přenášená tisková konference, na níž ředitel VZP a předseda Asociace krajů podepsali memorandum, které znamenalo ukončení oboustranně zničující války mezi pojišťovnami a nemocnicemi, na kterou mohla doplatit pouze veřejnost.

Teď prý je pokus o největší změny v nemocniční síti, kdy se měly zavřít „nadbytečné“ nemocnice a „nevytížená“ oddělení, mrtvý.

„Bude se na tom muset pracovat znovu a lépe. Nepovedlo se to tak, jak jsme čekali“, potvrdil HN náměstek ministra zdravotnictví, nedávno jmenovaný i do čela správní rady VZP Petr Nosek.

Chce znovu vykopávat válečnou sekeru? Neměl by raději odstoupit z funkce náměstka ministra po tom všem, co způsobil?

Ještě žádný ministr zdravotnictví neměl tak otřesenou pozici mezi zdravotníky, jako ministr L. Heger. Není za tím jenom pokus o administrativní rušení nemocnic, zveřejněný záměr podobně rušit hromadným vypovězením smluv také ambulantní specialisty, ale i hromadná nespokojenost všech včetně jím řízených fakultních nemocnic s úhradovou vyhláškou, která bez zdůvodnění propadem ve výběru pojistného snižuje úhrady za zdravotní péči od 2 do 10 %, což nemá v historii zdravotnictví obdoby.

Bylo by také dobré se podívat, kdo to hořekuje nad nepodařeným rušením nemocnic, kdo na tom chtěl vydělat, a komu patří Hospodářské noviny?

HN: VZP pohřbila plán na rušení nemocnic

 

8.1.2013

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s Vojenskou zdravotní pojišťovnou

(tiskové sdělení AČMN)

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR akceptovala připomínky nemocnic a rozeslala nové návrhy smluv, umožňující uzavření smluv o poskytování zdravotní péče na dobu 5 let.

AČMN proto doporučila nemocnicím smlouvy s touto zdravotní pojišťovnou podepsat.

Po dohodě s VZP ČR jde o druhou zdravotní pojišťovnu, kde obnovení smluvních vztahů přestává být problémem. Obě zdravotní pojišťovny mají dohromady přes 6,8 milionu pojištěnců.

 

7.1.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Výzva zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám

Krizový štáb hodnotí dohodu, uzavřenou novým vedením VZP ČR s Asociací krajů ČR a s Asociací českých a moravských nemocnic, jako významný krok k řešení krize ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami, vzniklé hromadným vypovězení smluv nemocnicím v roce 2011.

Smlouvy mezi VZP ČR a nemocnicemi se již podepisují a to na 5 let. V případech pracovišť nemocnic, kde nedošlo k dohodě, na dobu nejméně 18 měsíců.

Jiná je situace u smluv se zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. I když lze kladně hodnotit vstřícné kroky Vojenské zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny, nemocnice od většiny zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven neobdržely jiné návrhy smluv, než kritizované de facto na 6 měsíců.

Proto krizový štáb vyzývá zaměstnanecké zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR, aby přistoupily na „standard“, nastavený postupem VZP ČR a nabídly nemocnicím rovněž smlouvy na 5 let bez podmínek a právních kliček. A aby u pracovišť, kde na pětiletou smlouvu opravdu nechtějí přistoupit, sjednaly smluvní vztah rovněž minimálně na 18 měsíců.

Zdravotní pojišťovna, která by zůstala bez smluv s nemocnicemi, by se pro své pojištěnce mohla stát zbytečnou.

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364005