119

Aktuálně

KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ  aktuálně

Stanoviska krizového štábu a dalších organizací a institucí

 

23.6. 2006
AČMN upozorňuje ministerstvo na možné důsledky jeho protiprávního jednání

dopis ministerstvu

9.6. 2006
Prezident vetoval kritizovanou novelu zákona č. 20/1966 Sb. a dalších zákonů (sněmovní tisk 1045). Tím je osud této novely zpečetěn.
odůvodnění

30.5. 2006
Krizové štáby zdravotníků se dnes obrací na prezidenta republiky s žádostí o vetování novely zákona č. 20/1966 Sb.  a dalších zákonů
(sněmovní tisk 1045)
dopis
důvody
seznam organizací

25.5. 2006
Stanovisko Koalice pro zdraví k aktuální situaci ve zdravotnictví
stanovisko

24.5. 2006
Legislativní rada vlády: stanovisko komise pro soukromé právo k návrhu vyhlášky MZ o rámcových smlouvách je ještě odmítavější než stanovisko komise pro právo veřejné (viz níže 17.5.)
stanovisko
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5

24.5. 2006
AČMN odmítá zasahování politické strany do vnitřních věcí samosprávné organizace
tiskové sdělení

24.5. 2006
Senátní návrh ke sněmovnímu tisku 1045 málem prošel - odmítlo jej jen 18 poslanců ČSSD z 65
stenoprotokol
hlasování o návrhu senátu
hlasování o původním návrhu sněmovny 

24.5. 2006
Jednání poslanecké sněmovny o neziskových zdravotnických zařízeních

stenoprotokol
hlasování

24.5.2006
Tisková zpráva krizového štábu - neziskové nemocnice
tisková zpráva
stanovisko

24.5.2006
Prohlášení Sdružení ambulantních specialistů ČR z 20. 5. 2006
prohlášení

22.5. 2006
Poslední pokus
Všechny  tři  krizové  štáby protestujících zdravotníků a  zástupci ohrožených nemocnic před konečným projednáváním dvou nejkontroverznějších Rathových zákonů naposledy osloví poslance. Přímo před poslaneckou sněmovnou zítra 23.5. 2006 ve 13.00 hod. podepíší a předají dopisy určené poslancům.
dopis k neziskovým nemocnicím 
dopis ke sněmovnímu tisku 1045

19.5. 2006
Změna postoje ČLK: představenstvo chápe protestující lékaře
celý text

18.5. 2006
Otevřený dopis předsedy ODS Mirka Topolánka členům krizového štábu lékařů, lékárníků, nemocnic, nelékařů a pacientů ...
dopis

17.5. 2006
Legislativní rada vlády: návrh vyhlášky o rámcových smlouvách odporuje ústavě a zákonům

stanovisko

16.5. 2005
Výsměch ministerstva zákonu a všem poskytovatelům zdravotní péče a zdravotním pojišťovnám
Ačkoli dohodovací řízení o rámcových smlouvách ještě probíhá, ministerstvo již jeho výsledky vydává vyhláškou.
tiskové sdělení AČMN
prohlášení České stomatologické komory
prohlášení lékárníků
stanovisko AČMN pro Legislativní radu vlády

11.5. 2006
K představení "vlády talentů"

tiskové sdělení AČMN

3.5. 2006
Prohlášení představenstva Unie zaměstnavatelských svazů ČR
prohlášení

3.5. 2006
Neví ministr zdravotnictví, že atestace od 1.4. 2004 neexistují ?
D. Rath napadl ředitelku nemocnice AČMN, že internu nemocnice vedl nedostatečně vzdělaný primář, který "neměl druhou atestaci".
celý text

3.5. 2006
Zpráva vyšetřovací komise poslanecké sněmovny k hospodaření VZP ČR
Zpráva
příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4
příloha 5
příloha 6
příloha 7

19.4. 2006
Dopis AČMN poslancům před projednáváním návrhu zákona o neziskových nemocnicích zamítnutého senátem

dopis

19.4. 2006
Asociace nestátních zdravotnických zařízení a poliklinik založila krizový štáb
prohlášení

19.4. 2006
Novou vyhlášku o lécích ministerstvo tají
tiskové sdělení

13.4. 2006
Senát sněmovně vrátil novelu zákona č. 20/1966 Sb. s vypuštěním prakticky všech Rathových návrhů
stenoprotokol

13.4. 2006
Ministr zdravotnictví navrhuje vládě porušit zákon
Vláda jeho návrh na finanční výpomoc VZP odmítla
tiskové sdělení

6.4. 2006
Apel na prezidenta republiky, vládu a obě sněmovny

Asociace českých a moravských nemocnic se obrací na ústavní orgány ČR s "Prohlášením", přijatým dne 5.4. 2006 na shromáždění delegátů  AČMN  za účasti  představitelů  všech nemocnic  ČR, organizací ambulantních lékařů, nelékařských profesí zdravotníků,  lékárníků, sdružení  pacientů, odborového  svazu zdravotnictví, unie  zaměstnavatelů  a obou krizových  štábů protestujících proti politice ministra Ratha
prohlášení

6.4. 2006
Jak chce premiér prohrát volby
celý text

6.4. 2006
Prezident Unie zaměstnavatelských svazů:
Nekompetentnost a populismus
celý text

6.4. 2006
Sjezd ČLK:
- distancoval se od prohlášení prezidenta M. Kubka k demonstraci   na Staroměstském náměstí
- kritizuje i novelu úhradové vyhlášky a požaduje vydání nové vyhlášky s platností od 1.1. 2006
usnesení

31.3. 2006
Stanovisko AČMN k novele úhradové vyhlášky

stanovisko
nesplněné minimální požadavky AČMN

31.3. 2006
Prohlášení sdružení nestátních zdravotnických zařízení APRIMED ke krizi zdravotnictví
celý text

22.3. 2006
AČMN zvoní na poplach ještě před vydáním novely úhradové vyhlášky
dopis premiérovi

22.3. 2006
Dopis profesních organizací nelékařů poslancům a senátorům
dopis

22.3. 2006
Rozpočtový výbor schválil Rathovi použití prostředků určených zdravotně postiženým na oddlužení jím řízených nemocnic
ČTK
poslanci rozpočtového výboru

22.3. 2006
Svaz pacientů ČR vyhozen z kategorizační komise za kritiku ministra
celý text
odvolání

22.3. 2006
Kritika J. Schlangera na jednání premiéra s vybranými představiteli zdravotníků
celý text

22.3. 2006
Zdravotnická tripartita: ministr Rath porušuje sociální smír
celý text

21.3. 2006
Dopis Svazu zdravotních pojišťoven ČR ministrovi
dopis

20.3. 2006
Krizový štáb ke schůzce lékařů u premiéra J. Paroubka
tiskové stanovisko

20.3. 2006
K jednání premiéra o "zdravotnictví"
tiskové sdělení

17.3. 2006
Lékárníci byli ministrem Rathem vyloučeni z kategorizační komise
tiskové sdělení České lékárnické komory

17.3. 2006
Ministr zdravotnictví opět vyřadil zástupce výrobců léků z kategorizační komise
tiskové sdělení České asociace farmaceutických firem

16.3. 2006
Ministr Rath přes upozornění premiéra a dalších politiků stupňuje konfrontační politiku
tiskové sdělení AČMN

16.3. 2006
Interpelace ministra Ratha k likvidační situaci v následné péči
celý text

16.3. 2006
Korporativní stát na obzoru ?
AČMN kritizovala přímé návrhy zákonů ministra poslancům jako protiústavní postup. Nyní ČLK prohlašuje: "Poslanci schválili legislativní návrhy prezidenta ČLK"
celý text

16.3. 2006
Novela úhradové vyhlášky omezení péče nezabrání
stanovisko Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje

15.3. 2006
Řada odvážných poslanců nepodpořila Rathovy změny zdravotnických zákonů (sněmovní tisk 1045)
Zákon, kterým se vylučují organizace lékařů ze všech dohodovacích řízení nepodpořilo 6 poslanců ČSSD a 4 poslanci KSČM (kromě 6 nepřítomných nebo nehlasujících z obou uvedených stran). Všem odvážným poslancům AČMN zasílá poděkování.
Hlasování:
o vyloučení lékařů z dohodovacích řízení 
o vrácení pravomocí ČLK a vzdělávání nelékařů
o celém sněmovním tisku 1045

15.3. 2006
Připomínky sekretariátu Legislativní rady vlády k jednání o novele úhradové vyhlášky

připomínky

15.3. 2006
AČMN upozorňuje, že jí nebylo umožněno podílet se na přípravě novely úhradové vyhlášky
dopis ministrovi - předsedovi LRV

13.3. 2006
Ministr chce ucpat díry v jím řízených nemocnicích na úkor postižených, umírajících a vozíčkářů
celý text
přesunuté investiční prostředky

13.3. 2006
Tiskové prohlášení přijaté na Lékárnickém sněmu v Praze 11.3. 2006
tiskové prohlášení

10.3. 2006
Pozměňovací návrhy k návrhu novely zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, které dne 8.3. 2006 prošly poslaneckou sněmovnou do 3. čtení
pozměňovací návrhy

9.3. 2006
Lékárníci nejsou UFO !
tisková zpráva

9.3. 2006
Rath: Lékárníci podpisy vymáhali. Důkaz?
článek

8.3. 2006
Ministr Rath porušuje ústavní pořádek ČR. Text zaslán všem poslancům s poděkováním AČMN všem, kteří hlasovali pro vrácení návrhu do výboru nebo se hlasování zdrželi.
celý text
hlasování poslanců

8.3. 2006
Otevřený dopis všech protestujících organizací zdravotníků předsedovi vlády
text dopisu

8.3. 2006
J. Schlanger: nejostřejší kritika poměrů ve zdravotnictví
celý text

7.3. 2006
Dopis nelékařských organizací zdravotníků předsedům poslaneckých klubů
text dopisu

7.3. 2006
Otevřený dopis Svazu zdravotních pojišťoven ČR politikům
text dopisu

7.3. 2006
Štěch s Schlanger jednali s Rathem o tom, jak napraví chyby v návrzích zákonů, o lázních a o úhradové vyhlášce

celý text

6.3. 2006
Návrh změny úhradové vyhlášky je trapným pokusem o smír s pacienty
celý text

6.3. 2006
Proč ministr Rath škodí pacientům

celý text

3.3. 2006
Kdo vlastně nařídil destrukci následné péče ?
celý text
dopis premiéra

3.3. 2006
Usnesení plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ke zdravotnictví
text usnesení

3.3. 2006
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se považuje za člena koalice organizací protestujících proti způsobu vládnutí ministra Ratha
celý text

2.3. 2006
Prohlášení krizového štábu zdravotnických organizací
tisková zpráva

2.3. 2006
Dopis MUDr. M. Šilhana prezidentovi ČLK MUDr. M. Kubkovi

text dopisu

24.2. 2006
Tiskové prohlášení Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje
tiskové prohlášení

24.2. 2006
Napětí vyvolané Rathem vede k incidentům při návštěvách předsedy vlády a 1. místopředsedy vlády v krajských nemocnicích
Nemocnice Karlovy Vary
Nemocnice Most

24.2. 2006
PHARMOS a.s. zastavuje dodávky léků nemocnicím a vznáší obvinění z korupce na MZ. Viní ministra ze zatajení skutečné výše dluhů nemocnic ve výši 1,2 mld. Kč
dopis předsedovi vlády
dopis lékárníkům

25.2. 2006
Znepokojená Rada seniorů ČR se obrací na ústavní orgány
dopis

22.2. 2006
Svaz pacientů ČR přitvrzuje proti ministrovi
- i jménem 130 tisíc zdravotně postižených
prohlášení
výzva

22.2. 2006
Petice krizového štábu - proti ministrovi : 37 699  podpisů
Petice LOKu - na podporu ministra :             7 000  podpisů

22.2. 2006
Stanovisko krizového štábu k novele úhradové vyhlášky
text stanoviska

22.2. 2006
Otevřený dopis učitelům a studentům farmaceutické fakulty
otevřený dopis

22.2. 2006
Česká asociace sester dementuje nepravdivé tvrzení ministra Ratha

celý text

22.2. 2006
Kritika ministra a ČLK ze všech stran
dopis MUDr. M. Šilhana

20.2. 2006
Prohlášení krizového štábu zdravotnických organizací
tisková zpráva

20.2. 2006
Informace ze společného jednání zástupců protestujících organizací
celý text

20.2. 2006
Názor nelékařů

celý text

20.2. 2006
Usnesení Valné hromady Unie zaměstnavatelských svazů ČR
text usnesení

17.2. 2006
Prohlášení Koalice pro zdraví
text prohlášení

17.2. 2006
Dopis občanských sdružení pacientů a Svazu důchodců ČR předsedovi vlády
text dopisu
proč se Svaz důchodců ČR obrací na premiéra

17.2. 2006
Prohlášení Sdružení ambulantních specialistů ČR
text prohlášení

17.2. 2006
Nejvyšší odborná autorita - Česká lékařská společnost J. E. Purkyně - proti úhradové vyhlášce
  
stanovisko

17.2. 2006
"Zmírnění" úhradové vyhlášky - cynický výsměch ministra Ratha

tiskové prohlášení AČMN

16.2. 2006
Prohlášení krizového štábu
Lékaři, lékárníci a nemocnice: naše argumenty nevyslyšeny, protesty pokračují
tisková zpráva

16.2. 2006
Rath si na tripartitě chválu za svá opatření nezískal
celý text

16.2. 2006
Ministerstvo zdravotnictví odmítlo veřejnou diskusi s AČMN o úhradové vyhlášce

16.2. 2006
Paroubek odmítl jednat s nelékaři
text dopisu

16.2. 2006
Česká společnost fyziků v medicíně vstoupila do krizového štábu nelékařů

16.2. 2006
Otevřená odpověď profesních organizací na dopis prezidenta ČLK z 4.2. 2006
text dopisu 

15.2. 2006
Dopis sdružení pacientů ombudsmanovi

text dopisu

15.2. 2006
Tisková zpráva krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic
celý text

14.2. 2006
Nelékařské profese zdravotníků se zúčastní demonstrace na Staroměstském náměstí. Vytvořili vlastní krizový štáb.
celý text

14.2. 2006
Distributoři léků zastavují dodávky do tří nemocnic
celý text
další podrobnosti
omezení dodávek léků i do dalších nemocnic

14.2. 2006
Stanovisko Slovenské komory zubních lékařů k situaci v českém zdravotnictví
text stanoviska

14.2. 2006
Ministr "Neomylný"
celý text

13.2. 2006
Otevřený dopis AČMN předsedovi vlády
text dopisu

13.2. 2006
PETICE - společná petice svazu a sdružení pacientů
petice

13.2. 2006
Požadavky Svazu pacientů na demonstraci 24.2. 2006 
celý text

13.2. 2006
Prohlášení nelékařských profesních organizací k jednání s Rathem  text prohlášení

11.2. 2006
AČMN k prohlášením LOKu
celý text

11.2. 2006
Vystoupení z týmu poradců prezidenta ČLK
veřejné prohlášení

11.2. 2006
Svaz pacientů se připojuje k demonstraci 24.2. ! 
celý text

10.2. 2006
Odboráři Štěch a Schlanger s Paroubkem o zdravotnictví 
celý text

10.2. 2006
Stanoviska odborů ČMKOS
celý text

10.2. 2006
Jde o mstu Ratha stomatologům ?
celý text

10.2. 2006
Česká asociace farmaceutických firem vyzývá ministra zdravotnictví k dodržování zákonů !
text prohlášení

10.2. 2006
LOK vyzval k rezignaci prezidenty stomatologické a lékárenské komory
Vyzvou také včelaři k rezignaci šéfy zahrádkářů ?
zpráva ČTK

10.2. 2006
Fakta naruby
Dopis  prezidenta ČLK  obsahuje i  útoky  na  krizový  štáb  zdravotnických organizací.  Známou  metodou  -  vložit  vlastní slova jinému do úst a pak jej kritizovat. Jen pro přesnost: nemocnice, stomatologové, ambulantní lékaři ani lékárníci nepředložili zákony vylučující ČLK z veškerého rozhodování, aby
mohli s ministrem sami rozhodovat. Už se nad tím pozastavují i členové
ČLK.
dopis prezidenta ČLK
stanovisko OS ČLK Šumperk
stanovisko SPACH

10.2. 2006
Dopis prezidenta Svazu lékárníků EU
originál
překlad

Proti nové Rathově vyhlášce vystoupila už i ČLK - 9.2. 2006
zpráva ČTK

Závěrečná diskuse k návrhu zákona o neziskových nemocnicích v poslanecké sněmovně dne 8.2. 2006
stenoprotokol
hlasování

Tisková zpráva krizového štábu zdravotnických organizací - 7.2. 2006
text zprávy

Tisková zpráva Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) - 7.2.2006
text zprávy

Prohlášení privátních ambulantních lékařů Ústeckého kraje k současné situace ve zdravotnictví 
text prohlášení

Výzva krizového štábu AČMN - 6.2. 2006
text výzvy
(Navrhované protestní kroky AČMN a společné kroky všech poskytovatelů budou zveřejněny po projednání v radě AČMN a v krizovém štábu zdravotníků)

Prohlášení ZP Metal - Aliance - 6.2. 2006
ZP M - A zaujímá jasné stanovisko k úhradové vyhlášce. Zavazuje se provádět úhradu podle dohody s předsedou vlády z 3.6.2005. Zatím ve stomatologické péči. 
text prohlášení

Výzva svazu pacientů pacientům - 4.2. 2006
Poškozují Vás rozhodnutí ministra zdravotnictví?
text výzvy

Odpověď AČMN na prohlášení LOK - 5.2. 2006
odpověď

Tiskové prohlášení LOK - SČL z 3.2. 2006
text prohlášení

Stanovisko prezidenta ČLK z 2.2. 2006
stanovisko

M. Emmerová v dopise všem poslancům ČSSD kritizuje D. Ratha - 2.2. 2006
celý text

Podpora D. Rathovi selhává už i u KSČM - 2.2. 2006
celý text

Prohlášení krizového štábu zdravotnických organizací - 31.1. 2006
text prohlášení

Odchod AČMN z expertního týmu ministra zdravotnictví 1.2. 2006
celý text

Otevřený dopis rady AČMN občanům ČR z 26.1. 2006
text dopisu

Stížnost nejvyšším ústavním činitelům na porušení základního lidského práva ministrem D. Rathem z 1.2. 2006
text stížnosti

Prohlášení profesních, odborných a stavovských organizací nelékařských zdravotnických pracovníků proti legislativním krokům a iniciativám MZ ČR a některých poslanců PSP ČR z 31.1. 2006
text prohlášení

Výzva 101 poslancům - k pozměňovacímu návrhu zákona 20/1966 Sb., sněmovní tisk 1045 České asociace sester - Region Plzeň z 28.1. 2006
text výzvy

Stanovisko OSZSP ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu J. Krákory k novele zákona č. 20/1966 Sb. (sněmovní tisk 1045)
text stanoviska

Dopis akademických funkcionářů předsedovi vlády (z 22.12. 2005)
text dopisu

Budou demonstrace pacientů proti ministru Rathovi?
text prohlášení

Společné zasedání krizových výborů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost dne 27.1. 2006
celý text

Prohlášení kongresu Sdružení praktických lékařů z 27.1. 2006
text prohlášení

Prohlášení předsedů oblastních stomatologických komor z 27.1. 2006
text prohlášení

Upozornění AČMN na zneužívání postavení ústavního činitele D. Rathem
tiskové sdělení

Ministr zdravotnictví chce okrást pacientská sdružení o právo na účast při správě a kontrole ve zdravotnictví
celý text

Je důvod k demonstracím proti ministru zdravotnictví?
celý text

Diskuse k novele zákona č. 20/1966 Sb. v poslanecké sněmovně dne 26.1. 2006
stenoprotokol 

Dopis k novele zákona č. 20/1966 Sb., AČMN zaslaný z pověření protestujících organizací zdravotníků všem poslacům sněmovny
text dopisu

Diskuse k neziskovým nemocnicím v poslanecké sněmovně dne 25.1. 2006
stenoprotokol

Dopis AČMN k návrhu zákona o neziskových nemocnicích zaslaný poslancům sněmovny
text dopisu

Společný krok většiny poskytovatelů zdravotní péče dne 24. 1. 2006
text prohlášení

Prezident ČLK podporuje stávkovou pohotovost lékařů (ČTK 23.1. 2005)
celý text

Stanovisko Asociace krajů k návrhu zákona o neziskových zařízeních z 23.1. 2006
text stanoviska

Tiskové prohlášení Unie zaměstnavatelských svazů z 23.1. 2006
text prohlášení

Prohlášení Unie fyzioterapeutů z 21.1. 2005
text prohlášení

Prohlášení OSZSP k vývoji situace v nemocnicích a k prohlášení AČMN z 19.1. 2006
text prohlášení

Výzva Svazu pacientů z 18.1. 2006
text výzvy

Tiskové prohlášení Sdružení ambulantních specialistů z 16.1. 2005
text prohlášení

Otevřený dopis Svazu pacientů předsedovi vlády z 11.1. 2006
text dopisu

Tiskové prohlášení Sdružení praktických lékařů z 9.1. 2006
text prohlášení

Upozornění České stomatologické komory k dodatkům
text upozornění

Stanovisko OSZSP ke vzniku neziskových nemocnic z 21.12. 2005
text stanoviska

 

Texty převzaty z webových stránek organizací a institucí nebo zaslány přímo AČMN.

 

 

 

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364243