119

Archiv 2010

10.12.2010
Protestující lékaři informují o počtu podaných výpovědí v jednotlivých nemocnicích a na jejich odděleních

Průběžně doplňované údaje na:

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ai7MUOD09sVsdDU1by1xakhxWVZUaFE3OWVNbUVGT0E&hl=cs#gid=0

 

3.12.2010
Odborům a politikům před stávkou:
Oklamaní občané potřebují Vaši pomoc!

celý článek - www.pacienti.cz

 

2.12.2010
Vyjádření vedení klinik FN Hradec Králové ke kampani „Děkujeme, odcházíme“

Vyjádření vedení Kliniky onkologie a radioterapie
Vedení kliniky podporuje lékaře ve snahách získat důstojné společenské postavení včetně spravedlivé odměny za vysoce kvalifikovanou a náročnou práci, tak jak je běžné v civilizovaných zemích. Kampaň „Děkujeme, odcházíme“ pokládáme za vyústění dlouhodobého neřešení problémů ve zdravotním systému, pro který lékaři a zdravotníci jsou až na posledních místech. Vedení kliniky tímto zaručuje všem lékařům, kteří podají v rámci kampaně výpovědi a následně budou mít zájem nadále pracovat na našem pracovišti maximální podporu při návratu zpět.

Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. , přednosta kliniky
MUDr. Milan Vošmik, PhD., zástupce přednosty pro radiační onkologii
MUDr. Eugen Kubala, zástupce přednosty pro klinickou onkologii
Prof. MUDr. Stanislav Filip, phD., DSc., zástupce přednosty pro výuku a výzkum

1.12.2010

Vyjádření vedení Dětské kliniky

Vyjádření vedení Neurochirurgické kliniky

Vyjádření vedení Porodnicko - gynekologické kliniky

Vydjádření vedení Neurologické kliniky

Vyjádření vedení Oddělení dětské chirurgie a traumatologie

Vyjádření Urologické kliniky

 

1.12.2010
Zdravotnické záchranné služby se bojí nedostatku lékařů kvůli jejich odchodu do zahraničí

"Zdravotnické záchranné služby jsou s výjimkou několika krajů zcela závislé při obsazování služeb na externích lékařích, kteří se právě díky nedostatečnému finančnímu ocenění rekrutují ze zaměstnanců nemocnic. Jestliže odejdou lékaři z nemocnic do zahraničí nebo do soukromého sektoru, hrozí, že řada těchto lékařů přestane pracovat i na záchranné službě, kde tak vznikne neudržitelný nedostatek lékařů. To povede nejprve ke kolizi se Zákoníkem práce, což se z důvodu nedostatku lékařů děje někde již nyní, a po nějaké době budou muset záchranné služby významně omezit počet posádek s lékařem, na což nejsou náš systém zdravotnictví ani veřejnost připraveny," uvádí Slabý v prohlášení.

celý článek - www.mediafax.cz

 

9.11.2010
Kvůli zdravotnictví může být i generální stávka

celý článek - www.zdn.cz

 

3.11.2010
Nemocnice miliony "neprojedla"

Nic nového. Milióny korun nazpátek požadovala dominantní zdravotní pojišťovna od českých nemocnic již před několika lety. Stal se z toho v některých krajích styl jednání a nejsnadnější cesta, jak si na úkor svých de facto rukojmí - zdravotnických zařízení - vylepšit své špatné výsledky?
Českolipská nemocnice nebyla a není výjimkou. Právě požadovaných dvacet miliónů, to však už je příliš!

celý článek - www.zdn.cz

Českolipská nemocnice není jediná. Vrácení i vyšších částek požaduje VZP i od dalších nemocnic AČMN. V některých případech jde o částku přesahující měsíční úhradu zdravotní péče. Od dominantní pojišťovny, jejíž úhrady dosahují 65 - 80 % úhrad zdravotní péče, je i pro velké nemocnice takový postup likvidační.

 

1.11.2010
Operace došly. Přijďte na jaře

celý článek - www.zdn.cz

 

24.9.2010
Legislativní rada vlády:

Navržené změny platových tarifů by nevedly k úsporám, ale dokonce k nárůstu výdajů státního rozpočtu

Podle stanoviska Legislativní rady vlády jsou návrhy předložené ministrem Drábkem v rozporu nejen s ústavním pořádkem ČR, ale dokonce se Smlouvou o ES, Listinou základních práv EU, řadou směrnic EK a ustálenou judikaturou Soudního dvora ES.
Proto v případných sporech by soudy ČR musely rozhodovat podle práva EU. Dopady těchto sporů na státní rozpočet by převýšily předpokládané úspory.

Stanovisko Legislativní rady vlády

 

17.9. 2010
Ministr zdravotnictví:
Platy mladých lékařů budou nižší než u učitelů

http://www.regiony24.cz/16-97802-ministr-zdravotnictvi--platy-mladych-lekaru-budou-nizsi-nez-u-ucitelu

 

17.9. 2010
Povodňová daň
- mimo jiné převod zdrojů ze zdravotnictví do státního rozpočtu

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=677469

 

17.9. 2010
Jitro mastičkářů
Bude nám opravdu chybět 10 - 20 % lékařů?

http://www.blisty.cz/2010/9/17/art54549.html

 

17.9.2010
Záměry MZ ČR
Prezentace na Výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny

Prezentace

 

17.9.2010
Na zdravotnictví bude, až se přestane krást

celý článek - www.zdn.cz

 

13.9.2010
Další odborové svazy a jiné organizace se připojují k demontraci 21. září 2010 v Praze

 

Unie orchestrálních hudebníků ČR

ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Inciativa Ne základnám

Inciativa Vyměnili jsme politiky

 

10.9. 2010
Česká asociace sester nesouhlasí se snížením tarifů

"Nesouhlasíme s tím, aby zdravotníci byli postiženi chystaným opatřením. Pokud tabulky zdravotníků klesnou o deset procent, nepochybně to sestry postihne, zejména v menších zdravotnických zařízeních, kde nemají žádné mimotarifní složky. Očekáváme, že zaměstnavatelé jim tarif sníží a rozhodně ho nebudou žádným způsobem dorovnávat."

D. Jurásková

 

9.9.2010
Pozvání OS ZSP ČR na demontraci 21. 9. 2010

Pozvánka OS ZSP ČR

Podrobnosti na http://osz.cmkos.cz

 

8.9.2010
Na léčení vážných chorob nejsou v ČR peníze

Pro mediální atraktivitu se často používá jako příkladu onkologicky nemocných. Každý rok v Čechách onemocní nově cca 70 000 lidí nově onkologickým onemocněním. Cca 20 000 lidí na onkologická onemocnění zemře. Jsme někde v druhé polovině roku 2010, takže máme o cca 80 000 onkologicky nemocných více než v roce 2008.

Je vcelku logické, že na jejich léčbu peníze roku 2008 nemohou stačit. A samozřejmě se k tomu přidávají další onemocnění - myslím, že netřeba jmenovat konrétně. Tento příklad je dostatečně ilustrativní.

Model momentálně zavedený by mohl fungovat pouze za jediné, nicméně nutné podmínky: počet nově diagnostikovaných by se rovnal počtu mrtvých, evtl. uzdravených. Ani jedna z těchto podmínek není splněna. U jedné bych řekl bohužel, u druhé bohudík.

celý článek - www.blisty.cz


Lze jen dodat, že zdravotními pojišťovnami v dohodovacím řízení navrhované řešení - snížit o 5 - 7 % paušální úhrady všem nemocnicím, aby dále mohly růst úhrady nejnákladnější péče v onkologických a dalších centrech především fakultních nemocnic, také není řešení.

Hrozilo by, že sice více pacientů postižených nejtěžšími onemocněními v centrech přežije, ale za cenu zvýšení úmrtnosti na běžná onemocnění nebo při doléčování nejtěžších nemocí v normálních nemocnicích.

 

8.9.2010
Sekce nemocnic Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR jednala s ministrem Hegerem

Účastníci jednání vyjádřili zásadní nesouhlas s navrženou úpravou tarifních platů, kterou považují za urážlivou a ponižující pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách.

Sekce nemocnic zásadně nesouhlasí se změnou systému odměňování v zákoníku práce. Touto úpravou by došlo ke zrušení platových stupňů, takže platový tarif by se nezvyšoval podle délky praxe, ale všichni by se platově ocitli na pozicích profesních začátečníků. To zvláště ve zdravotnictví, kde je nezbytné celoživotní vzdělávání, znamená neúctu k letům odvedené práce, k získaným zkušenostem a vysoké profesní odbornosti.

celý text

 

8.9.2010
Jsem šokován plány na škrty v platech ve zdravotnictví

Jsem šokován informacemi o plánovaných platových redukcích ve zdravotnictví, které ve čtvrtek 2. září zveřejnily Hospodářské noviny. Bez jakékoli odborné či jiné debaty hodlá, podle informací z tisku, ministr práce a sociálních věcí radikálně zasáhnout do budoucího odměňování lidí placených z veřejných rozpočtů.

celý článek - www.zdn.cz

 

7.9.2010
Demonstrace 21. září 2010 v Praze

Seznam zúčastněných odborových svazů

K demonstraci dne 21. září 2010 v Praze se připojují další odborové svazy:

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Odborový svaz hasičů
Odborový svaz pracovníků knihoven
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Odborový svaz státních orgánů a organizací
Odborový svaz STAVBA ČR
Odborový svaz UNIOS
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
Unie odborový svaz profesionálních zpěváků ČR
Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů
Odborový svaz dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy DOSIA
Příslušníci Armády České republiky
Unie bezpečnostních složek MV

Trasa protestního průvodu

 

26.2.2010
Tajná privatizace tkáňové banky

Důvodová zpráva pro jednání vlády

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364244