119

Prováděcí předpisy

 

Odkaz na sbírku zákonů, kde je zveřejněna úhradová vyhláška pro rok 2018 v částce 122 ze dne 30.10.017 (vyhláška č. 353/2017 Sb.)

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2017

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2016 

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2015

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2014

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2013

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2012

 

Novela úhradové vyhlášky pro rok 2011
Novela nařízení vlády - stupnice platových tarifů

 

Úhradová vyhláška MZ pro rok 2011

 

Vyhláška MZ č. 493/2005 Sb. - novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnotami

Vyhláška

Kapitola 1 - Základní pojmy

Kapitola 2 - Pravidla pro vykazování

Kapitola 3 - Klinická vyšetření

Kapitola 4 - Další pravidla

Kapitola 5 - Ošetřovací dny

Kapitola 6 - Kategorie pacienta

Kapitola 7 - Nepřímé náklady

Kapitola 8 - Doprava a cestovní náklady

 

Vyhláška MZ č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2006

Vyhláška MZ č. 50/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2005

Vyhláška MZ č. 11/2005 Sb., o sledování zdravotnických prostředkù se zvýšeným rizikem pro uživatele

Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnotami

Vyhláška č. 457/2000 Sb., o rámcových smlouvách - ústavní péèe

Vyhláška MZ č. 532/2002 Sb., kterou se stanoví výše úhrad na 1. pololetí 2003
Podání 46 poslancù Ústavnímu soudu k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

 

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364650