119

Co se děje ve zdravotnictví23.1. 2011
Otevřený dopis 58 přednostů a primářů ministrovi zdravotnictví L. Hegerovi

Otevřený dopis

20.1. 2011
Od 1.3.2011 nebude možné zajistit akutní péči o nemocné a nedonošené novorozence v České republice

Prohlášení České neonatologické společnosti ČLS JEP


20.1. 2011
Transplantační program v ČR může být po 1.3. 2011 vážně ochromen

Prohlášení lékařů Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Prohlášení lékařů Kliniky transplantační chirurgie IKEM Praha

20.1. 2011
Lékaři Neurochirurgické kliniky FN Královské Vinohrady se obávají nejhorších scénářů pri zabezpečení akutní péče v Praze

Prohlášení lékařů Neurochirurgické kliniky FN KV


20.1.2011
Bude nás mít kdo za 10 let operovat?
Stanoviska výborů České chirurgické společnosti a České traumatologické společnosti ČLS JEP

společné stanovisko


20.1.2011
Pokud se nezačne efektivně jednat, může to vést až k pádu vlády

článek - www.tribune.cz


20.1.2011
Lékařské bouře po dvaceti letech

článek - www.blisty.cz


20.1.2011
Gynekologicko-porodnická klinika FN Bulovka nemůže zajistit péči o rodičky po 1.3.2011

Vyjádření kliniky

19.1.2011
Dopis Rakouské lékařské komory předsedovi Vlády ČR

V dopise mj. komora rakouských lékařů upozorňuje, že žijeme v jedné Evropě, kde lékaři i pacienti mají svá práva a svobody bez ohledu na hranice a kde by měla platit jednotná pravidla a standardy. Vyjadřuje očekávání, že problém poskytování zdravotní péče se u nás podaří vyřešit.

celý text dopisu


 

19.1.2011
Podpora Polské lékařské komory

 

V dopise je vyjadřována solidarita s lékaři v ČR a od Vlády ČR je požadováno jednání s protestujícími lékaři o jejich požadavcích. Současně jsou žádáni polští lékaři, aby svými dopisy Vládě ČR vyjádřili solidaritu s českými lékaři a aby odmítli případné nabídky práce v ČR.

celý text dopisu
19.1.2011
Solidarita Slovenské lékařské komory

celý text dopisu


18.1.2011
Další podpora ze Švýcarska

Dopis Švýcarské lékařské komory předsedovi vlády ČR


17.1. 2011
Po Bruselu podpora také z Německa

Dopis Německé lékařské asociace předsedovi vlády ČR

17.1.2011
Česká asociace sester dosud ve všem podporovala establishment. I zde se něco mění ...

Mimořádný sněm ČAS


 

17.1.2011
Otevřený dopis 23 osobností českého zdravotnictví k současné situaci

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové!

Pečlivě sledujeme vývoj reakcí představitelů vlády na probíhající kampaň Děkujeme, odcházíme. Přestože nemusíme s detaily požadavků či projevy některých protagonistů osobně souhlasit, zastáváme názor, že by se akademická obec měla vyjádřit ve větší míře k současné kritické situaci, protože se jí týká, byť ne všech a ne vždy bezprostředně.

celý text otevřeného dopisu


17.1.2011
I v Praze bude problém zajistit akutní péči

Lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky VFN vypovídají dohody o službách a přesčasech

Dopis lékařů ředitelce VFN


Lékaři 3. interní kliniky VFN připraveni k podání výpovědí

Prohlášení lékařů 3. interní kliniky k současné situaci ve VFN


Se záměry řešit poskytování akutní péče v Praze nesouhlasí ani lékaři neurochirurgie Nemocnice Na Homolce

Prohlášení lékařů neurochirurgického oddělení


14.1.2011
Evropská "lékařská komora" žádá od Vlády ČR přijetí opatření k řešení situace v českém zdravotnictví

Originál dopisu předsedovi Vlády ČR

překlad dopisu


14.1.2011
Vědecká rada ČLK: od 1. března nebude v nemocnicích zajištěna ani akutní péče

Prohlášení Vědecké rady ČLK


14.1.2011
V Opavě se nemocnice téměř zcela zastaví

Od března se provoz Slezské nemocnice téměř zastaví. Lůžka zůstanou prázdná, nebude se operovat ani rodit. Z nemocnice chtějí odejít dvě třetiny lékařů. Všichni porodníci, většina ortopedů, chirurgů, urologů i internistů. Náhrada není.

celý článek - www.sedmicka.cz


14.1.2011
V Praze ohrožena i péče ORL a v důsledku i jednoho z traumacenter

Podle plánu ministra a primátora by péči o pacienty převzala vojenská nemocnice. Té se na to nikdo nezeptal.

Pouhé dva dny po prohlášení primátora Bohuslava Svobody (ODS) a ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) se začínají hroutit opatření ve zdravotnické péči v metropoli, kterými chtěli Pražany uklidnit.

celý článek - www.zdn.cz


14.1.2011
V neurologické péči v Praze dále přituhuje

Při jednání ministra zdravotnictví a primátora hlavného města Prahy s řediteli pražských fakultních nemocnic bylo dohodnuto, že největší výpadek akutní zdravotní péče v Praze v oboru neurologie bude nahrazen kapacitami FN Motol a Nemocnice Na Homolce.
Po včerejším prohlášení lékařů neurologické kliniky FN Motol záměr ministra nereálným učinili i lékaři neurologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Prohlášení lékařů neurologického oddělení Nemocnice Na Homolce


13.1.2011
Nerealistický plán zajištění výpadku neurologické péče v Praze ve FN Motol

Prohlášení lékařů neurologické kliniky FN Motol

13.1.2011
Lékaři Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Motol se nebudou podílet na zajištění péče na jiných ORL pracovištích v ČR

Prohlášení lékařů Kliniky ORL FN Motol


13.1.2011
Česká chirurgická společnost upozorňuje na riziko zhroucení chirurgické péče

Stanovisko výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP


13.1.2011
Odpověď LOK-SČL na otevřený dopis ministra L. Hegera

Odpověď LOK-SČL


13.1.2011
Otevřený dopis Svazu pacientů ČR hejtmanům

Jsme velmi znepokojení situací ve zdravotnictví, očekáváme Vaší pomoc při zajištění dostupné péče i po 1. březnu 2011

 

celý text otevřeného dopisu

12.1.2011
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR varuje před živelným rozpadem systému zdravotnictví

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR upozorňuje veřejnost, že vývoj situace ve zdravotnictví je kvůli neřešeným problémům dlouhodobě kritický a nyní už se dostává na počátek živelného a poté už těžko zastavitelného rozpadu systému.

Celé stanovisko OSZSP ČR

12.1.2011
Sdružení ambulantních specialistů potvrdilo svou podporu protestujícím lékařům v nemocnicích

Tiskové prohlášení Rady SAS ČR


12.1.2011
Ministr zdravotnictví odmítá jednat s protestujícími lékaři

Otevřený dopis ministra zdravotnictví všem lékařům v nemocnicích


12.1.2011
Kdo nepodporuje protestující lékaře, ten podporuje korupci ve zdravotnictví
(tisková konference ČLK 11.1.2011)

Prezentace ČLK


12.1.2011
Krajinou brousí podivní faktoři

celý článek - www.denikreferendum.cz


11.1.2011
Záznam ze schůze poslanecké sněmovny, která se nekonala

Na 21.12.2010 byla na žádost skupiny 43 poslanců svolána mimořádná schůze poslanecké sněmovny k projednání krize v systému zdravotní péče v souvislosti s akcí nemocničních lékařů "Děkujeme, odcházíme".
Protože se po téměř dvouhodinovém jednání nepodařilo schválit program jednání mimořádné schůze, k projednání situace ve zdravotnictví v podstatě nedošlo.
Přesto přinášíme stenografický záznam z jednání poslanecké sněmovny a přehled o hlasování jednotlivých poslanců.

Stenografický záznam z jednání sněmovny

Hlasování poslanců

10.1.2011
Počty výpovědí lékařů podle krajů a v jednotlivých nemocnicích

http://dekujeme-odchazime.cz/mapa_vypovedi

7.1.2011
Otevřený dopis Svazu pacientů ČR ministrovi zdravotnictví
Jsme velmi znepokojení situací
ve zdravotnictví, která nastala výpověďmi mnohých nemocničních lékařů, žádáme o jednání jménem miliónů občanů - pacientů


celý text otevřeného dopisu

10.12.2010
Protestující lékaři informují o počtu podaných výpovědí v jednotlivých nemocnicích a na jejich odděleních

Průběžně doplňované údaje na:

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ai7MUOD09sVsdDU1by1xakhxWVZUaFE3OWVNbUVGT0E&hl=cs#gid=03.12.2010
Odborům a politikům před stávkou:
Oklamaní občané potřebují Vaši pomoc!

celý článek - www.pacienti.cz


 

2.12.2010
Vyjádření vedení klinik FN Hradec Králové ke kampani „Děkujeme, odcházíme“

Vyjádření vedení Kliniky onkologie a radioterapie
Vedení kliniky podporuje lékaře ve snahách získat důstojné společenské postavení včetně spravedlivé odměny za vysoce kvalifikovanou a náročnou práci, tak jak je běžné v civilizovaných zemích. Kampaň „Děkujeme, odcházíme“ pokládáme za vyústění dlouhodobého neřešení problémů ve zdravotním systému, pro který lékaři a zdravotníci jsou až na posledních místech. Vedení kliniky tímto zaručuje všem lékařům, kteří podají v rámci kampaně výpovědi a následně budou mít zájem nadále pracovat na našem pracovišti maximální podporu při návratu zpět.

 

Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. , přednosta kliniky
MUDr. Milan Vošmik, PhD., zástupce přednosty pro radiační onkologii
MUDr. Eugen Kubala, zástupce přednosty pro klinickou onkologii
Prof. MUDr. Stanislav Filip, phD., DSc., zástupce přednosty pro výuku a výzkum

1.12.2010

Vyjádření vedení Dětské kliniky

Vyjádření vedení Neurochirurgické kliniky

Vyjádření vedení Porodnicko - gynekologické kliniky

Vydjádření vedení Neurologické kliniky

Vyjádření vedení Oddělení dětské chirurgie a traumatologie

Vyjádření Urologické kliniky

 

 

 

 

1.12.2010
Zdravotnické záchranné služby se bojí nedostatku lékařů kvůli jejich odchodu do zahraničí

 

"Zdravotnické záchranné služby jsou s výjimkou několika krajů zcela závislé při obsazování služeb na externích lékařích, kteří se právě díky nedostatečnému finančnímu ocenění rekrutují ze zaměstnanců nemocnic. Jestliže odejdou lékaři z nemocnic do zahraničí nebo do soukromého sektoru, hrozí, že řada těchto lékařů přestane pracovat i na záchranné službě, kde tak vznikne neudržitelný nedostatek lékařů. To povede nejprve ke kolizi se Zákoníkem práce, což se z důvodu nedostatku lékařů děje někde již nyní, a po nějaké době budou muset záchranné služby významně omezit počet posádek s lékařem, na což nejsou náš systém zdravotnictví ani veřejnost připraveny," uvádí Slabý v prohlášení.

celý článek - www.mediafax.cz


9.11.2010
Kvůli zdravotnictví může být i generální stávka

celý článek - www.zdn.cz


3.11.2010
Nemocnice miliony "neprojedla"

 

Nic nového. Milióny korun nazpátek požadovala dominantní zdravotní pojišťovna od českých nemocnic již před několika lety. Stal se z toho v některých krajích styl jednání a nejsnadnější cesta, jak si na úkor svých de facto rukojmí - zdravotnických zařízení - vylepšit své špatné výsledky?
Českolipská nemocnice nebyla a není výjimkou. Právě požadovaných dvacet miliónů, to však už je příliš!

 

celý článek - www.zdn.cz

Českolipská nemocnice není jediná. Vrácení i vyšších částek požaduje VZP i od dalších nemocnic AČMN. V některých případech jde o částku přesahující měsíční úhradu zdravotní péče. Od dominantní pojišťovny, jejíž úhrady dosahují 65 - 80 % úhrad zdravotní péče, je i pro velké nemocnice takový postup likvidační.


1.11.2010
Operace došly. Přijďte na jaře

celý článek - www.zdn.cz

24.9.2010
Legislativní rada vlády:
Navržené změny platových tarifů by nevedly k úsporám, ale dokonce k nárůstu výdajů státního rozpočtu

Podle stanoviska Legislativní rady vlády jsou návrhy předložené ministrem Drábkem v rozporu nejen s ústavním pořádkem ČR, ale dokonce se Smlouvou o ES, Listinou základních práv EU, řadou směrnic EK a ustálenou judikaturou Soudního dvora ES.
Proto v případných sporech by soudy ČR musely rozhodovat podle práva EU. Dopady těchto sporů na státní rozpočet by převýšily předpokládané úspory.

 

 

 

17.9. 2010
Ministr zdravotnictví:
Platy mladých lékařů budou nižší než u učitelů

http://www.regiony24.cz/16-97802-ministr-zdravotnictvi--platy-mladych-lekaru-budou-nizsi-nez-u-ucitelu

17.9. 2010
Povodňová daň
- mimo jiné převod zdrojů ze zdravotnictví do státního rozpočtu

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=677469

17.9. 2010
Jitro mastičkářů
Bude nám opravdu chybět 10 - 20 % lékařů?

http://www.blisty.cz/2010/9/17/art54549.html

17.9.2010
Záměry MZ ČR
Prezentace na Výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny

Prezentace


17.9.2010
Na zdravotnictví bude, až se přestane krást

celý článek - www.zdn.cz


13.9.2010
Další odborové svazy a jiné organizace se připojují k demontraci 21. září 2010 v Praze

 

Unie orchestrálních hudebníků ČR

ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Inciativa Ne základnám

Inciativa Vyměnili jsme politiky 

10.9. 2010
Česká asociace sester nesouhlasí se snížením tarifů

"Nesouhlasíme s tím, aby zdravotníci byli postiženi chystaným opatřením. Pokud tabulky zdravotníků klesnou o deset procent, nepochybně to sestry postihne, zejména v menších zdravotnických zařízeních, kde nemají žádné mimotarifní složky. Očekáváme, že zaměstnavatelé jim tarif sníží a rozhodně ho nebudou žádným způsobem dorovnávat."


D. Jurásková

 

 

9.9.2010
Pozvání OS ZSP ČR na demontraci 21. 9. 2010

Pozvánka OS ZSP ČR

Podrobnosti na http://osz.cmkos.cz


8.9.2010
Na léčení vážných chorob nejsou v ČR peníze

Pro mediální atraktivitu se často používá jako příkladu onkologicky nemocných. Každý rok v Čechách onemocní nově cca 70 000 lidí nově onkologickým onemocněním. Cca 20 000 lidí na onkologická onemocnění zemře. Jsme někde v druhé polovině roku 2010, takže máme o cca 80 000 onkologicky nemocných více než v roce 2008.

Je vcelku logické, že na jejich léčbu peníze roku 2008 nemohou stačit. A samozřejmě se k tomu přidávají další onemocnění - myslím, že netřeba jmenovat konrétně. Tento příklad je dostatečně ilustrativní.

Model momentálně zavedený by mohl fungovat pouze za jediné, nicméně nutné podmínky: počet nově diagnostikovaných by se rovnal počtu mrtvých, evtl. uzdravených. Ani jedna z těchto podmínek není splněna. U jedné bych řekl bohužel, u druhé bohudík.

celý článek - www.blisty.cz


Lze jen dodat, že zdravotními pojišťovnami v dohodovacím řízení navrhované řešení - snížit o 5 - 7 % paušální úhrady všem nemocnicím, aby dále mohly růst úhrady nejnákladnější péče v onkologických a dalších centrech především fakultních nemocnic, také není řešení.

Hrozilo by, že sice více pacientů postižených nejtěžšími onemocněními v centrech přežije, ale za cenu zvýšení úmrtnosti na běžná onemocnění nebo při doléčování nejtěžších nemocí v normálních nemocnicích.


8.9.2010
Sekce nemocnic Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR
jednala s ministrem Hegerem

Účastníci jednání vyjádřili zásadní nesouhlas s navrženou úpravou tarifních platů, kterou považují za urážlivou a ponižující pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách.

Sekce nemocnic zásadně nesouhlasí se změnou systému odměňování v zákoníku práce. Touto úpravou by došlo ke zrušení platových stupňů, takže platový tarif by se nezvyšoval podle délky praxe, ale všichni by se platově ocitli na pozicích profesních začátečníků. To zvláště ve zdravotnictví, kde je nezbytné celoživotní vzdělávání, znamená neúctu k letům odvedené práce, k získaným zkušenostem a vysoké profesní odbornosti.

celý text


8.9.2010
Jsem šokován plány na škrty v platech ve zdravotnictví

 

Jsem šokován informacemi o plánovaných platových redukcích ve zdravotnictví, které ve čtvrtek 2. září zveřejnily Hospodářské noviny. Bez jakékoli odborné či jiné debaty hodlá, podle informací z tisku, ministr práce a sociálních věcí radikálně zasáhnout do budoucího odměňování lidí placených z veřejných rozpočtů.

 

celý článek - www.zdn.cz

7.9.2010
Demonstrace 21. září 2010 v Praze

Seznam zúčastněných odborových svazů

K demonstraci dne 21. září 2010 v Praze se připojují další odborové svazy:

 

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Odborový svaz hasičů

Odborový svaz pracovníků knihoven

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Odborový svaz státních orgánů a organizací
Odborový svaz STAVBA ČR

Odborový svaz UNIOS

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče

Unie odborový svaz profesionálních zpěváků ČR

Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů
Odborový svaz dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy DOSIA
Příslušníci Armády České republiky
Unie bezpečnostních složek MV

Trasa protestního průvodu


26.2.2010
Tajná privatizace tkáňové banky

Důvodová zpráva pro jednání vlády

Archiv

Co se dělo ve zdravotnictví 2007

Co se dělo ve zdravotnictví 2008

Co se dělo ve zdravotnictví 2009

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364649