119

Podpora protestujícím zdravotníkům


Organizace

Česká lékařská komora

Asociace českých a moravských nemocnic

Sdružení ambulantních specialistů ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Svaz pacientů ČR

Grémium primářů a přednostů urologie

Sdružení privátních očních lékařů

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Akademický senát 1. LF UK

Akademický senát LF MU Brno

Akademický senát LF UP v Olomouci

Vědecká rada ČLK

Sdružení praktických lékařů Zlínského kraje

Občanské sdružení Praktik.cz

Mladí lékaři o.s.

"Jsem zdravotní sestra a akci Děkujeme, odcházíme plně podporuji"

Vědecká rada ČLK


Odborné společnosti České lékařské společnosti JEP:

Česká pediatricko-chirurgická společnost

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

Společnost infekčního lékařství

Česká liga proti epilepsii

Česká neurochirurgická společnost

Společnost pracovního lékařství

Česká radiologická společnost

Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Česká chirurgická společnost

Česká traumatologická společnost

Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Společnost pro studium a léčbu bolesti

Česká internistická společnost

Česká neuromodulační společnost

Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti

Výbor Společnosti radiační onkologie, bilologie a fyziky

 

Odborový svaz hasičů
Podpora ze zahraničí

Německá lékařská asociace

Švýcarská lékařská komora

Slovenská lékařská komora

Lékařské odborové sdružení SR

Stálý výbor evropských lékařů

Rakouská lékařská komora

Polská lékařská komora

Bulharská lékařská komora

Rumunská lékařská komora

UEMS

FEMS

AEMH

Odborový svaz nemocničních lékařů v Německu

 


Osobnosti

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, děkan LF UK v Plzni

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., přednosta Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN Praha

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., přednosta Ortopedické kliniky FN Bulovka

Prof. MUDr. Michal Holub, PhD., přednosta kliniky infekčních tropických nemocí 1. LF UK a FN Bulovka

MUDr. Jiří Koskuba, primář II. Interního oddělení FN Bulovka

Přednostové a primáři FN Olomouc

Primáři Nemocnice Jičín

Primáři Nemocnice Český Krumlov

Primáři nemocnice Havlíčkův Brod

Primáři Nemocnice Nový Jičín

Lékaři Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Motol

Lékaři Neurologické kliniky FN Motol

Lékaři neurologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Vedení Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Vedení Dětské kliniky FN Hradec Králové

Vedení Neurochirurgické kliniky FN Hradec Králové

Vedení Porodnicko-gynekologické kliniky FN Hradec Králové

Vedení Neurologické kliniky FN Hradec Králové

Vedení Oddělení dětské chirurgie a tramatologie FN Hradec Králové

Vedení Urologické kliniky FN Hradec Králové

Lékaři 3. interní kliniky VFN

Lékaři neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce

Lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a VFN

Lékaři Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Lékaři Kliniky dětského a dorostovného lékařství VFN

Lékaři Panochovy nemocnice Turnov

Lékaři Neurochirurgické kliniky FN Královské Vinohrady

Lékaři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Lékaři Kliniky transplantační chirurgie IKEM Praha

Lékaři Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN

Prohlášení lékařů Ústavu pro matku a dítě Praha - Podolí

Prohlášení lékařů Psychiatrické kliniky VFN Praha

Lékaři Dětského kardiocentra FN v Motole

Lékaři Kliniky dětské chirurgie FN Motol

Lékaři - IKEM diabetologie

Lékaři - IKEM hepatologové

Lékaři - IKEM nefrologové

Lékaři nemocnice Na Františku

Lékaři neonatologické části Perinatologického centra FN Motol

Lékaři neonatologické části Perinatologického centra FN Ostrava

Lékaři Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Lékaři I. interny VFN Praha

Lékaři chirurgické kliniky FTNsP a 1.LF UK

Praktiční lékaři pro děti a dorost okresu Břeclav, Uherské Hradiště, Kroměříž

Prof. MUDr. Ivo Hána, Csc., předseda Rady vědeckých společností ČR

Lékaři Dětské kliniky FN Plzeň

Lékaři revmatologického ústavu Praha

Lékaři Dětské nemocnice FN Brno

Lékaři Nemocnice Prachatice

Lékaři Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV Praha

Lékaři Urologické kliniky FN Motol

Lékaři Masarykova onkologického ústavu

Lékaři Dětské kliniky FN Olomouc

Lékaři Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové

Lékaři Psychiatrické léčebny Bohnice

Lékaři FN u sv. Anny Brno

Lékaři Chrudimské nemocnice

Lékaři neurochirurgického oddělení FN Plzeň

Lékaři neurologické kliniky FN Plzeň

Lékaři Městské nemocnice Ostrava

 

 

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364650