119

Z tiskového prohlášení MZ ze dne 8.2. 2006 :

Ministerstvo   zdravotnictví   považuje   argumenty   Krizového  štábu    za  nepravdivé  a směřující k jedinému – získat za každou cenu  více financí ze zdravotního pojištění.  Tento směr nepovažujeme za chybný, ale díky dluhu VZP za nerealizovatelný. Všichni účastnící systému mají od 1.1.2006 stejné podmínky, tj. 103% za provedené výkony  . . .

Ministerstvo  zdravotnictví  vyjadřuje  velké politování nad tím, že  dotčeným  organizacím nejde o  věcné  řešení  problémů, ale  o zorganizování  protivládní demonstrace.  A  jako prostředek k dosažení těchto svých cílů jim pak slouží veřejnost – pacienti.

Odpovědí ministrovi D. Rathovi budiž tato rubrika.

 

 

&  
Vyhláška v nemocnicích
celý text

 

2. týden února 2006

&  
31-ti letý pacient má těžké poškození nervu v ruce. Fyzioterapie mu byla doporučena jeho neurologem - měl absolvovat pohybovou léčbu včetně elektrostimulace. Náklady na léčbu za jedno ošetření činí asi 280 Kč. Limit jeho zdravotní pojišťovny na celé zdravotnické zařízení, kam pacient docházel, činil pak 376 Kč. Pacient částku určenou na 3 měsíce vyčerpal během jednoho ošetření. Pacientovi, který do zdravotnického zařízení docházel od listopadu 2005 byla 6. ledna 2006 ukončena léčba a bylo mu doporučeno jiné zdravotnické zařízení, vzdálené 15 km, kam nyní za léčbou dojíždí. Nutno podotknout, že pacient byl ve zdravotnickém zařízení, kde se léčil nejdříve, velmi spokojen.

&  
Amputace dolní končetiny není žádná příjemná záležitost. Pacient z Brněnska ji absolvoval na chirurgické klinice, kde mu bylo doporučeno si protézu v ceně asi 80 tis. Kč vyzvednout prostřednictvím ortopeda. Pacient tedy správně nejdříve zamířil ke svému praktickému lékaři, ten ho doporučil k ortopedovi a ten mu poukaz na protézu NEVYSTAVIL. Vysvětlil mu totiž, co znamenají limity ministra Ratha v praxi. Nejdříve ovšem spolu s pacientem zavolal na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Ředitel nebyl přítomný a zastupující úředník jasně prohlásil, že výjimky se nepřipouští. Pacient tak odešel nejen bez poukazu, ale také s pořádným vztekem na celé české zdravotnictví. To rozbité okno u ortopedovy ordinace mu snad ani nemůžeme mít za zlé!

&  
Problém dalšího praktického lékaře:
 V loňském roce jsem byl celý leden nemocen, mé pacienty ošetřoval zastupující kolega. Všechny limity pro první čtvrtletí mám tedy tak nízké, že pokud budu své pacienty normálně léčit, překročím je nejdéle po dvou měsících překročeny. Mám si vzít dovolenou nebo opět onemocnět?

&  
Nemocnici v Kraji Vysočina byla VZP zpětně snížena úhrada péče v LDN za 1. pol. 2005 o 4,5 mil. Kč. Znamená to, že úhrada 1. pol. 2006 bude činit nikoli 103 %, ale pouze 61 % 1. pol. 2005. Důsledkem bude nepřijetí 39 % pojištěnců VZP.

&  
Rovněž nemocnici v Hradeckém kraji ČNZP odmítla platby za leden 2006. Nemocnici nezbývá, než odmítat pojištěnce této zdravotní pojišťovny.

&  
Problém praktického lékaře:
Těžce nemocná pacientka se léčí na onkologické ambulanci FN Plzeň. Dosud jí tam byly potřebné léky předepisovány. Dnes byla v ambulanci sice vyšetřena byla, ale předpis drahých analgetických náplastí jí vystaven nebyl. Dle sdělení ošetřujícího onkologa je mám nadále předepisovat já. Chápu, že dle nové vyhlášky má kolega obavy z překročení limitu. Můj problém je stejný. Jedná se tedy o to, který z lékařů bude nakonec tyto léky platit. Předpis jsem samozřejmě pacientce vystavil, nemohu ji nechat trpět bolestmi, ale pokud budou nadále platit tato ustanovení vyhlášky, je situace neřešitelná.

&  
Léčebně dlouhodobě nemocných v Hradeckém kraji byla VZP zpětně snížena úhrada za 1. pol. 2005 ve výši tříměsíční úhrady. Důsledkem je úhrada v 1. pol. 2006 nikoli 103 %, ale pouze 66 % úhrady 1. pol. 2005.

&  
Jednomu zařízení v Ústeckém kraji odmítla Česká národní zdravotní pojišťovna zaplatit péči poskytnutou 6 pacientům v lednu 2006. Následkem bude odmítnutí poskytovat péči pojištěncům této zdravotní pojišťovny.

&  
Z dopisu praktického lékaře:
V našem městě náhle zemřel kolega praktický lékař. Jeho pacienti - nejprve samozřejmě ti chronicky nemocní a tedy "nákladní" - se u mne chtějí zaregistrovat. Nechci a nemohu je odmítnout, tuto péči potřebují. Z platné vyhlášky však vyplývá, že jejich léčbou překročím svůj loňský limit a nebude mi zaplacena, předpis léků a vyšetření v celé výši zpětně zaplatím já.

&  
LDN v Libereckém kraji byla největší zdravotní pojišťovnou zpětně zkrácena úhrada za 1. pol. 2005 o 52 %. Tímto způsobem úhradová vyhláška umožňuje zaplatit nikoli 103 %, jak tvrdí ministr, ale pouze 51 %. Pro pojištěnce této zdravotní pojišťovny bude moci LDN poskytnout pouze polovinu srovnatelné péče !  

&  
Máte rakovinu? Tak to budete muset jinam
celý text

 

2. týden února 2006

&  
Rehabilitační léčebna v Ústeckém kraji má v 1. pol. 2006 limit na zdravotnické pomůcky pro pacienty VZP jen 158 tis. Kč. Pouze pro
2 pacienty po amputacích dolních končetin vyčerpá již v únoru 60 tis. Kč.

&  
Léčebně dlouhodobě nemocných ve Středočeském kraji je VZP ČR zpětně zkrácena úhrada za 1. pololetí 2005 o 42 %. Znamená to, že místo 103 % úhrady, jak tvrdí ministr, dostane podle vyhlášky pouze 61 %.

&  
Níže uvedené zařízení následné péče v Ústeckém kraji, které mělo ke dni 14.2. 2006  10 neobsazených lůžek má ke dni 17.2. 2006 již 15 lůžek, které z důvodu limitu ve vyhlášce nemůže obsadit. Přitom muselo odmítnout přijetí 25 nových pacientů.  

&  
Vyhláška stanoví limity na péči vyžádanou (např. rentgen, laboratorní a jiná vyšetření) jedním praktickým lékařem pro pacienty jedné zdravotní pojišťovny.
Příklady limitů v Kč na 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí 2006 na 1 pacienta:

lékař 1                            0,00 Kč                   0,00 Kč
lékař 2                            0,00 Kč                 78,17 Kč
lékař 3                            0,00 Kč                 59,00 Kč
lékař 4                          50,61 Kč                 46,09 Kč
lékař 5                            4,00 Kč                 13,00 Kč
lékař 6                          64,00 Kč                 50,00 Kč

Příklady nároků na limity:

vyšetření CT (při každém úrazu hlavy)     1 648 Kč
RTG plic                                                         107 Kč
RTG ruky                                                        135 Kč
SONO břicha                                                 430 Kč
krevní obraz                                                      20 Kč
biochemický screening                                 250 Kč
vylučovací urografie                                       623 Kč
mikrobiologické vyšetření                               50 Kč

Překročení limitu zaplatí lékař.

&  
D. Rath:
Příznivý vývoj ukazují už první čísla o hospodaření VZP
za leden. Díky vyhlášce rostou náklady na léky pomaleji.
(www.zdn.cz 16.2.2006)

&  
Vyhláška stanoví limity na léky předepsané jedním praktickým lékařem pacientům jedné zdravotní pojišťovny.
Příklady limitů v Kč na 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí 2006 :

lékař 1                            0,00 Kč            1 306,00 Kč
lékař 2                        165,33 Kč               281,33 Kč
lékař 3                        304,00 Kč               584,00 Kč
lékař 4                        218,00 Kč               200,00 Kč
lékař 5                        154,00 Kč               150,00 Kč
lékař 6                        276,00 Kč               336,00 Kč

Pro ilustraci uvádíme běžnou medikaci pro 1 pacienta:

akutní onemocnění bronchitidou:
Klacid 500mg x 14 tbl           504,- Kč
ACC Long tbl eff. 10 tbl          27,- Kč
Flonidan 10 tbl                         53,- Kč
celkem :                                 584,- Kč

chronicky nemocný (kardiak, cholesterol) - léky na 1 měsíc !!! :
Prestarium 4mg x 30 tbl         165,- Kč
Anopyrin 100mg x 50 tbl           25,- Kč
Vasocardin 50mg x 50 tbl         82,- Kč
Simgal 10mg x 28 tbl              136,- Kč
celkem :                                   408,- Kč

Překročení limitu zaplatí lékař.

&  
Příspěvek pacienta

Byli jsme s dítětem u lékaře. Lék dříve běžně na předpis, lékař řekl, že nemůže předepsat aby nepřesáhl limit stanovený od 1.1. Rathem. Prosím, my si ho zaplatíme v lékárně, ale jaképak pak řeči o "bezplatném" zdravotnictví !!! Dalších příkladů je nespočetně.
Půjdeme 24.2. jako pacienti na demonstraci.

&  
Zařízení následné péče v Ústeckém kraji mělo ke dni 14.2. 2006  již  10 neobsazených lůžek. Příčinou je příloha č. 2 vyhlášky, která neumožňuje zdravotním pojišťovnám péči na těchto lůžkách zaplatit.
Důsledkem je, že řadu pacientů z blízkého traumacentra není kam umístit
po provedené operaci a zůstávají na drahých lůžkách traumatologického centra, kde brzdí provádění dalších operací. 

&  
Nemocnici v Plzeňském kraji hodlá VZP za 1. pol. 2005 uhradit jen 72 % částky, která nemocnici náleží podle právního předpisu. Kritizovaná vyhláška pak umožní snížit měsíční úhradu za stejnou péči v 1. pol. 2006
na 74,5 % úhrady předchozího období, nikoli 103 % jak tvrdí ministr.

&  
Příspěvek daňového poradce ze zdravotnictví:

Tenhle článek (o dopise AČMN předsedovi vlády) je naprosto přesný, a bohužel musím říci, že AČMN teď řeší, nebo spíš poukazuje i na problémy státních odborných léčebných ústavů - psychiatrických léčeben. Těch se totiž krácení od VZP za 1. pololetí 2005 dotýká maximálně. Ze sedmnácti zařízení jich totiž deset musí vrátit (zatím jen) VZP možná skoro sto milionů Kč, což pro polovinu z nich je likvidační. Ale ministr to jakoby nevidí nebo nechce vidět, a nikdo z ředitelů státních léčeben k tomu samostatně nechce mluvit, protože v "sankčním řádu" ministra je jako jeden z bodů uvedeno i zveřejnění problémů bez prvotního projednání s ministerstvem nebo ministrem. A to by pro ředitele mohlo znamenat i okamžité odvolání. Rath se již chová jako klasický diktátor.

&  
Příspěvek do "černé kroniky"od praktického lékaře pro děti a dorost:

Od pojišťovny 217 (METAL ALIANCE) (5 registrovaných dětí) mám limit na 1.čtvrtletí r. 2006: 9,-Kč na pojištěnce,na 2.čtvrtletí 0,00 Kč. Holt kdo loni nestonal, letos nesmi! Chybu malých čísel jsou ochotni po důkladném zdůvodnění předat k posouzeni reviznímu lékaři! Nepravidelného pojištěnce teto pojišťovny nesmím ošetřit vůbec - kolik je 5% z asi 200,- Kč - ani jedno vyšetření to nepokryje...co s tímto pacientem mám udělat??!! Vysvětlovat chudákovi babičce, která hlídá vnouče o prázdninách, že holt nemají nárok, či ošetřit a pak si doma nechat vynadat, že jsem tak hodná, až jsem pitomá a kdo to bude platit? Tento problém s nepravidelnou péčí se stane zvláště palčivým v době letních prázdnin v rekreačních oblastech pro pojištěnce, kterých pojišťovny  nejsou v dané oblasti dostatečně zastoupený...asi budu muset odmítat léčit tábory v našem regionu, jak jsem to dělala dosud.

&  
Péče v léčebnách je ohrožena
celý text

&  
Hospici v Jihočeském kraji byla jednou zdravotní pojišťovnou odmítnuta úhrada za péči o nákladného pojištěnce v terminální fázi doprovázené krutými bolestmi. Ze sdělení zdravotní pojišťovny vyplývá, že péči ke zmírnění bolestí a důstojné smrti nepovažuje za péči akutní a neodkladnou !!!

&  
Nemocnici v Plzeňském kraji VZP sdělila předpokládanou výši úhrady nikoli 103 %, ale 87 % skutečnosti 1. pol. 2005. Současně však v rozporu s vyhláškou na 1. pol. 2006 sdělila snížení úhrady režie, kterým by se již takto nižší úhrada snížila o více než 1 mil. Kč.

&  
Nemocnici v Moravskoslezském kraji byla sdělena úhrada následné péče v průměru 97 % 1. pol. 2005.

&  
Nemocnici v Jihomoravském kraji byla sdělena úhrada následné péče v 1. pol. 2006 ve výši nikoli 103 %, ale v průměru 97 %.

&  
Nemocnici v Moravskoslezském kraji byla snížena úhrada péče v LDN za 1. pol. 2005 o 25 %. Tím je dáno, že úhrady  1. pol. 2006 nepřekročí 78 % minulého období.

& 
Zařízení následné péče v Karlovarském kraji byla sdělena zpětná srážka 35 % z úhrady za 1. pol. 2005. Vedle těchto finančních prostředků, které budou strženy z úhrad za 1. pol. 2006, se sníží i základ pro výpočet úhrad za toto pololetí. Jako v dalších případech vyhláška umožňuje dvojnásobnou sankci - zpětně za 1. pol. 2005 i pro 1. pol. 2006. Důsledek? Za péči v 1. pol. 2006 pouze 56 % úhrady 1. pol. 2005. To je pro zdravotnické zařízení naprosto likvidační.

&  
Nemocnici v Jihomoravském kraji zdravotní pojišťovny navrhly úhradu následné péče nikoli ve výši 103 %, ale v průměru pod 97 % úhrady
1. pol. 2005.

 

1. týden února 2006

&  
Vyhláška: Konec domácí péče v Čechách ???
Situace  je  tak  organizačně  náročná,  že       …      veškerý  čas  a energii vkládáme do zajištění domácí péče pro  klienty bezmocné, imobilní a umírající, kterým nemůžeme ani na okamžik naznačit, že jim nebudeme schopni domácí péči nadále zajišťovat v průběhu roku 2006.
celý text

&
Pacientům chybí léky, žalují Ratha
Těžce nemocní pacienti, kteří nedostali svou léčbu, chtějí žalovat ministra zdravotnictví. Kvůli úsporám ve zdravotnictví totiž chybějí peníze na některé nákladné léky a lidé už na to začali doplácet.
celý text

 &  
LDN městské nemocnice ve Středočeském kraji obdrží od VZP v 1. pol. 2006 podle úhradové vyhlášky MZ pouze 31 % finančních prostředků ve srovnání s 1. pol. 2005. Dopadem bude uzavření celé LDN se 79 lůžky při naprostém nedostatku těchto lůžek pro pacienty v Praze a jejím okolí.

&  
LDN v Karlovarském kraji obdrží podle téže vyhlášky od VZP pouze 69.3 % finančních prostředků 1. pol. 2005.

&  
Zařízení následné péče v Plzeňském kraji již začátkem února přečerpalo pololetní limit stanovený úhradovou vyhláškou MZ pro pacienty zdravotní pojišťovny Metal-Aliance, které nebylo možno "vyhodit na ulici", na 666 %. Příslušná zdravotní pojišťovna podle téže vyhlášky však zaplatí pouze 100 %. Buďto příslušná pojišťovna poruší vyhlášku a zaplatí poskytnutou péči, nebo nezaplacená částka se projeví v péči o všechny pacienty.  

&  
LDN v Kraji Vysočina obdrží v 1. pol. 2006 od VZP podle téže vyhlášky pouze 62,8 % finančních prostředků 1. pol. 2005.

&  
Malé nemocnici ve Středočeském kraji VZP oznámila snížení již zaplacené úhrady za 1. pol. 2005 o 90 % ! Tím sníží základ pro výpočet úhrady v 1. pol. 2006. Tím úhrada v 1. pol. 2006 nebude činit 103 % řádné úhrady za péči poskytnutou v 1. pol. 2005, ale jen něco přes 10 % ! To je důsledek vyhlášky, která výši úhrady neodvozuje z toho, co pojišťovna měla zaplatit, ale z toho, co zaplatila. Nezmění-li se situace, zanikne nejen více než 100 lůžek následné péče, ale i 15 odborných ambulancí této nemocnice v malém městě.

&  
Nemocnice v Plzeňském kraji z důvodu vyhláškou MZ stanoveného limitu 98 % spotřeby zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků proti 1. pol. 2005 zastavila plánované operace kloubních náhrad.

 

Konkrétní údaje identifikující zdravotnické zařízení nebo zdravotní pojišťovnu, pokud není uvedena, má k dispozici redakce.

 

 

 

 

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

363322