119

Právní stanoviska

2011

 

20.12.2011
Návrh Ústavnímu soudu ČR na zrušení částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném od 1.12.2011

Návrh Ústavnímu soudu ČR ze dne 13.12.2011

 

 

Nález Ústavního soudu ČR (I.ÚS 2785/08) ze dne 13.09.2011

Úhrada poskytnuté zdravotní péče zdravotními pojišťovnami lékařům v případě překročení dohodnutých finančních limitů

Nález Ústavního soudu ČR

 

2008

18.12.2008
Rozbor právní úpravy „center“ pro poskytování specializované zdravotní péče a oprávnění je zřizovat resp. rušit

právní rozbor

28.5. 2008
Text nálezu Ústavního soudu ČR ve věci Pl ÚS 1/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast zdravotnictví

text nálezu

odlišná stanoviska soudců Rychetského, Wagnerové, Nykodýma, Musila, Hollandera, Guttlera, Duchoně

25.4.2008
Text nálezu Ústavního soudu ČR ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení

text nálezu

 

 

2007

14.11. 2007
Návrh skupiny poslanců Ústavnímu soudu ČR na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, nebo jeho částí
(část odůvodňující návrh na zrušení ustanovení stanovících regulační poplatky za poskytnutí lékařské péče)
část návrhu

 

3.10. 2007
Rozsudek Nejvyššíhou soudu ČR z 19. 9. 2007
text rozsudku

5.2.2007
Nález Ústavního soudu ČR ke stanovování cen léčiv
text nálezu

5.2.2007
Ústavní soud ČR k otázce zpětného přepočítávání paušálních úhrad na hodnotu bodu
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4

27.10. 2006
Nález Ústavního soudu ČR k zákonu o neziskových nemocnicích
text nálezu

 

7.6. 2005
Úhradu paušální sazbou nelze regulovat maximální cenou bodu 1,10 Kč podle cenového výměru MF

Takový je výklad platného práva Městským soudem v Praze. Soud došel k závěru, že „jakékoli dodatečné přepočítávání paušálního ohodnocení na bodové ohodnocení zdravotních výkonů je nepřípustné, v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb. a ve svých důsledcích i zcela proti smyslu úpravy způsobu úhrady za zdravotní péči obsažené v § 17 citovaného zákona“.
Rozhodnutí odvolacího soudu je konečné a není proti němu odvolání.
Nepřípustnost dodatečného přepočítávání paušálního ohodnocení na bodové ohodnocení je podle soudu i v rozporu s právním principem zákazu retroaktivity. Výklad soudu lze vztáhnout nejen na regulaci maximální cenou bodu, ale i na snahu dodatečně snižovat úhrady v závislosti na personálním vybavení, která je stejně zpětným přepočítáváním a stejně retroaktivní.

Rozsudek
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5

 

Musí zdravotnická zařízení poskytovat zdravotní péči pouze vlastními zaměstnanci?

K povinnosti konat, vykazovat a zaznamenávat vizity

Snahu snížit úhrady v závislosti na personálním vybavení následné péče pojišťovny opírají o neexistující povinnosti a neurčité pojmy

 

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364007