119

Archiv - 2012

 

21.12.2012

AČMN bere příslib VZP s plnou vážností

Chápe jej, že ani v případě jakéhokoli rozporu mezi pojišťovnou a nemocnicí AČMN ohledně budoucnosti nemocnice nebo jejího jednotlivého oddělení nemůže být sjednána smlouva kratší 18 měsíců.

Nemocnice AČMN byly podrobně informovány o průběhu a výsledcích jednání s VZP ČR včetně shody obou stran na tom, že musí být poskytnuta plná smluvní jistota také zařízením následné a dlouhodobé péče.

Členům AČMN bylo doporučeno vstoupit do jednání s krajskými pobočkami a žádat případnou úpravu Přílohy č. 2 ve smyslu příslibu ředitele VZP. Pokud by nastala situace, že krajská pobočka VZP by ve smlouvě navrhovala sjednání smlouvy pro některou odbornost na dobu kratší 18 měsíců, bylo doporučeno neprodleně informovat AČMN, aby mohla být sjednána náprava.  

Zdůrazněno bylo, že nadále platí doporučení členům AČMN postupovat jednotně ve smyslu Deklarace z mimořádného společného zasedání 6. 11. 2012 a usnesení Rady z 18. 12. 2012 a smlouvy zatím nepodepisovat. Po potvrzení, že návrhy smluv VZP všem zařízením AČMN odpovídají výše uvedeným principům, bude možné přijmout doporučení tyto smlouvy podepsat.

Bylo upozorněno, že uvedený příslib se vztahuje jen na smlouvy s VZP. U ostatních zdravotních pojišťoven bylo doporučeno zachovat dosavadní přístup a smlouvy nepodepisovat. Vyčkat, zda zaměstnanecké pojišťovny budou ochotny akceptovat obdobný přístup, jako VZP.

 

 

21.12.2012

Jednání AČMN s VZP ČR

(tiskové sdělení AČMN)

Včera 20. 12. 2012 se uskutečnilo jednání předsedy AČMN MUDr. E. Sohlicha s ředitelem VZP ČR Ing. Z. Kabátkem. Ředitel VZP informoval o jednáních s Asociací krajů ČR a o jejich výsledcích, obsažených v podepsaném Memorandu. Nabídl AČMN obdobný přístup k uzavírání smluv s nemocnicemi AČMN, jaký byl dohodnut pro krajské nemocnice.

Znamená to uzavření všech smluv na 5 let. U nemocnic, kde nedošlo k dohodě pro všechny odbornosti, bude pro tyto odbornosti uzavřena smlouva na dobu 18 měsíců s tím, že o těchto odbornostech se bude dále jednat s cílem jednání uzavřít do 1 roku.

Ze strany AČMN byla oceněna dohoda s kraji jako rozumný kompromis, jehož principy by mohly být i pro nemocnice AČMN přijatelné. Obě strany se současně shodly na potřebě poskytnout plnou smluvní jistotu také zařízením následné a dlouhodobé péče.

 

 

21.12.2012

 

Začala éra vyjednávání, a ne diktátu

Memorandum o společném postupu při změnách v síti akutní lůžkové nemocniční péče, které ve středu podepsaly kraje s VZP, je podle hejtmana Vysočiny a místopředsedy Asociace krajů ČR Jiřího Běhounka průlomové.

Do vztahů mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami jsou vtaženy kraje, které za nemocnice odpovídají. Začala éra vyjednávání, a ne diktátu, řekl Běhounek.

"Memorandum mezi kraji a VZP je zásadní" - článek - www.tribune.cz

 

 

20.12.2012
Zastupitelé Ústeckého kraje podpořili zachování malých nemocnic

Zastupitelé Ústeckého kraje podpořili zachování malých nemocnic v kraji. Zrušení oddělení kvůli neuzavřeným smlouvám na lůžkovou péči se zdravotními pojišťovnami hrozí nemocnici v Roudnici nad Labem a Duchcově na Teplicku.

"Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyslovuje podporu aktivitám krizového štábu asociací nemocnic, pacientských a odborových organizací a spolu s nimi trvá na zachování současného rozsahu zdravotní péče v nemocnicích v Ústeckém kraji pro příštích pět let," píše se v usnesení.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

20.12.2012

Memorandum Asociace krajů ČR a VZP ČR

Memorandum AK ČR a VZP ČR

 

18.12.2012

Výběr pojistného na zdravotní pojištění
leden – říjen 2012: 102,94 %
(106,38 % při započtení vlivu přerozdělení)

 

 

Výběr pojistného
v tis. Kč

Pojistné od státu
+ úrok na zvláštním účtu v tis. Kč

Mimořádný vliv
převod ze ZFZP
a ZF + úrok
v tis. Kč

 

2012

2011

%

2012

2011

%

2012

Leden

13 891 912

11 902  630

116,71

4 392 521

4 414 384

99,50

6 101 673

Únor

15 594 193

14 003 532

111,36

4 427 780

4 440 768

99,71

0

Březen

12 113 277

13 403 338

90,38

4 431 178

4 442 863

99,74

0

Duben

13 635 725

12 479 579

109,26

4 437 330

4 438 163

99,98

0

Květen

14 990 004

13 892 516

107,90

4 420 387

4 400 311

100,46

0

Červen

12 418 984

15 343 557

80,94

4 417 542

4 382 514

100,80

0

Červenec

14 535 149

11 730 766

123,91

4 410 366

4 366 746

101,00

0

Srpen

15 893 255

14 501 986

109,59

4 408 476

4 381 589

100,61

0

Září

11 523 018

13 517 259

85,25

4 386 842

4 355 725

100,71

0

Říjen

14 145 197

12 854 987

110,04

4 385 761

4 375 689

100,23

0

Celkem

138 740 714

133 630 150

103,82

44 118 183

43 998 752

100,27

6 101 673

 

 

Příjmy celkem po přerozdělování
bez mimořádného vliv
v lednu 2012 v tis. Kč

Příjmy celkem po přerozdělování
vč. mimořádného vlivu
v lednu 2012 v tis. Kč

 

2012

2011

%

2012

2011

%

Leden

18 284 433

16 317 014

112,06

24 386 106

16 317 014

149,45

Únor

20 021 973

18 444 300

108,55

20 021 973

18 444 300

108,55

Březen

16 544 455

17 846 201

92,71

16 544 455

17 846 201

92,71

Duben

18 073 055

16 917 742

106,83

18 073 055

16 917 742

106,83

Květen

19 410 391

18 292 827

106,11

19 410 391

18 292 827

106,11

Červen

16 836 526

19 726 071

85,35

16 836 526

19 726 071

85,35

Červenec

18 945 515

16 097 512

117,69

18 945 515

16 097 512

117,69

Srpen

20 301 731

18 883 575

107,51

20 301 731

18 883 575

107,51

Září

15 909 860

17 872 984

89,02

15 909 860

17 872 984

89,02

Říjen

18 530 958

17 230 676

107,55

18 530 958

17 230 676

107,55

Celkem

182 858 897

177 628 902

102,94

188 960 570

177 628 902

106,38

 

 

17.12.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Petice „Občané, braňte svoje nemocnice!“

(tiskové sdělení)

Celostátní petici za zachování současné nemocniční sítě od jejího vyhlášení 25. září 2012 do ukončení 5. prosince 2012 podepsalo 45 482 občanů.

K celostátní petici se přihlásil petiční výbor Petice za zachování Nemocnice v Žatci s počtem 17 778 podpisů. Celkově tak bylo shromážděno 63 260 podpisů.

Petiční archy petiční výbor předá zítra 18. prosince 2012 v 13.45 hodin v Poslanecké sněmovně předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové. 

Dále celostátní petici podepsalo 1 566 občanů po internetu. Vedle celostátní petice proběhly petiční akce za zachování nemocnic v řadě dalších měst. Například petici za zachování nemocnice Prachatice podepsalo přes 15 tisíc občanů, petice za zachování nemocnice Rokycany podepsalo přes 11 tisíc občanů, další petice proběhly proti rušení nemocnic Roudnice nad Labem, Český Krumlov, Šternberk nebo Brandýs nad Labem.

Lze odhadovat, že celostátní a regionální petice proti rušení nemocnic podepsalo přes 100 tisíc občanů.

 

 

17.12.2012

Jednostranné a zavádějící informace pořadu ČT „Otázky Václava Moravce“
(tiskové sdělení AČMN)

Nedělní pořad „Otázky Václava Moravce“ ve své prvé části věnované problémům zdravotnictví překvapil absencí jakékoli diskuse nebo oponentury názorům v podstatě jediného účastníka - ministra L. Hegera.

Vyvrcholením jednostranností bylo sdělení V. Moravce, že ze 152 nemocnic jich podle Svazu zdravotních pojišťoven na začátku tohoto měsíce nemělo smlouvy podepsáno celkem 19.  

I když V. Moravec poznamenal, že zástupci nemocnic to považují za zavádějící čísla, již neuvedl jejich sdělení, že ne k začátku měsíce, ale dokonce ani k jeho konci nemá žádná zdravotní pojišťovna až na ojedinělé výjimky uzavřenu smlouvu s žádnou nemocnicí.

Až večerní zpravodajství ČT uvedlo dezinformaci na pravou míru potvrzením toho, že řešení problému smluv s nemocnicemi se přesune do roku 2013, což potvrdila i vyjádřením předsedy Svazu zdravotních pojišťoven.

 

 

14.12.2012
Interpelace na ministra zdravotnictví
v Poslanecké sněmovně k rušení nemocnic

Část stenoprotokolu z jednání PSP 13.12.2012

 

14.12.2012
Návrh smlouvy také zaslán ČPZP

Také České průmyslové zdravotní pojišťovně byl dnes zaslán návrh smlouvy.

Návrh smlouvy je také k dispozici zde v rubrice "Smlouvy".

 

13.12.2012

Nemocnice zaslaly zdravotním pojišťovnám své návrhy smluv

Zdravotním pojišťovnám VZP ČR, ZPMV ČR, VoZP ČR, OZP, RBP a ZP Škoda byly dnes s průvodním dopisem předsedy AČMN v plné moci zaslány návrhy smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb zpracované AČMN.

Návrhy AČMN plně vychází z návrhů smluv rozeslaných jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Obsahují jediné nové ustanovení, zařazené do závěrečných ustanovení návrhu smlouvy:

„(2) Smluvní strany se dohodly na struktuře a rozsahu zdravotní péče poskytované pojištěncům pojišťovny sjednaných v Příloze č. 2 dosavadní smlouvy ve znění účinném ke dni 31.12.2012. Dále se dohodly, že struktura a rozsah zdravotní péče v této příloze budou aktualizovány v souladu se závěry z jednání o struktuře a rozsahu zdravotní péče nemocnic v jednotlivých krajích.“  

Znění tohoto bodu bylo projednáno s kraji na zasedání Asociace krajů ČR.

Jelikož není dosud znám návrh smlouvy od ČPZP, nebyl zpracován ani protinávrh.

Návrhy smluv a průvodní dopis k nim jsou k dispozici zde v rubrice „Smlouvy“. Zde jsou také návrhy smluv od zdravotních pojišťoven.

 

12.12.2012

Tisková konference krizového štábu

Krizový štáb asociací nemocnic, pacientů a odborů výrazně varoval před přístupem zdravotních pojišťoven k českému zdravotnictví. Podle štábu není ani deset pracovních dní před koncem roku zajištěna zdravotní péče po 1. lednu 2013, a to kvůli obstrukcím při uzavírání smluv. Nemocnice proto navrhují přijmout provizorní překlenovací dohody, zavázaly se i k tomu, že léčit budou i po 1. lednu. Pokud však pojišťovny splní svou hrozbu a peníze do zdravotnictví nepotečou, hrozí podle krizového štábu kolaps.

Informace pojišťoven, že 133 ze 158 nemocnic se už na smlouvě dohodlo, štáb dementoval, podle něj mají uzavřenou smlouvu jen dvě členské nemocnice Asociace českomoravských nemocnic (AČMN).

Celý článek a videozáznam tiskové konference krizového štábu

Tiskové sdělení krizového štábu

 

 

10.12.2012

Pokus o totální destrukci zdravotnictví – také ambulantním lékařům mají být vypovězeny smlouvy

„Většině z nich vyprší rámcová smlouva v roce 2015, pojišťovny by ji měly ambulancím vypovědět do konce roku 2014, aby mohly rok vyjednávat o nových podmínkách. Debaty by se ale měly začít vést nejpozději začátkem příštího roku,“ řekl týdeníku Euro náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek.

"Ambulancím hrozí škrty, doktoři z toho mají šok" - http://zdravi.e15.cz

 

 

7.12.2012
Asociace krajů ČR doporučila nepodepisovat zatím žádnou smlouvu se zdravotními pojišťovnami

Na trvající doporučení členům Asociace krajských nemocnic a nemocnicím zřizovaných kraji nepodepisovat zatím žádnou smlouvu se zdravotními pojišťovnami minimálně do doby další schůzky hejtmanů s ministrem zdravotnictví upozorňuje dopis místopředsedy AK ČR MUDr. J. Běhounka adresovaný všem radním krajů pro zdravotnictví, vedoucím odborů zdravotnictví a ředitelům nemocnic AKN.

Asociace českých a moravských nemocnic rovněž připomenula svým členům doporučení mimořádného shromáždění delegátů AČMN z 6.11.2012 a Rady AČMN z 25.10.2012 postupovat jednotně a koordinovaně, smlouvy nepodepisovat a učinit tak až po dohodě krajů a asociací nemocnic.

 

 

6.12.2012

Krizový štáb k jednání s Asociací krajů ČR

(tiskové sdělení)

Dne 5.12.2012 se v rámci ustavujícího zasedání Asociace krajů ČR uskutečnilo setkání krizového štábu s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy. Došlo k plné shodě při hodnocení situace v jednání se zdravotními pojišťovnami o uzavírání nových smluv s nemocnicemi.

Z obou stran bylo konstatováno, že zdravotní pojišťovny v návrzích smluv zasílaných nemocnicím nerespektují výsledky jednání, dosažené v jednotlivých krajích. Účastníci se shodli na tom, že je nutné i nadále postupovat jednotně a koordinovaně a na žádné návrhy smluv zatím nepřistupovat.

Obě strany vyslovily vážné znepokojení nad návrhem úhradové vyhlášky na rok 2013. Zástupci krizového štábu informovali o dalších připravovaných krocích nemocnic. Předseda Asociace krajů ČR ujistil podporou asociace krizovému štábu a podporou krajů všem nemocnicím na území jednotlivých krajů bez ohledu na jejich zřizovatele.

 

 

6.12.2012

AČMN odmítá
návrh úhradové vyhlášky

Obecné připomínky

 • Návrh úhradové vyhlášky na rok 2013 představuje rozsáhlý právní předpis se 77 stránkami textu, tabulek a vzorců včetně příloh. Jen úhrada lůžkové péče je vypočítávána pomocí 14 vzorců s 45 proměnnými. Na úhradu nemocniční péče se vztahuje i většina vzorců pro výpočet ambulantní péče z celkového počtu 21 vzorců s 64 proměnnými v celé vyhlášce.
 • Úhrada nemocnicím se skládá z 5 složek úhrady jen pro lůžkovou péči (individuálně sjednaná úhrada, případový paušál, úhrada vyčleněná z případového paušálu, následná péče a tzv. sociální lůžková péče), dále úhrad za ambulantní péči podle počtu ambulancí nemocnice v jednotlivých odbornostech, za dopravní zdravotní službu a další. Nemocnicím například s 20 ambulancemi se podle tohoto návrhu vyhlášky vypočte úhrada ve 25 složkách úhrady pro každou ze 7 zdravotních pojišťoven, tzn. celkem 175 složek výpočtu úhrady, z nichž se bude skládat úhrada pro jednu nemocnici.
 • Složitost výpočtu úhrady, která je ještě vyšší než v předchozích obdobích, umožňuje provést výpočet úhrady pouze těm institucím, které jsou na to vybaveny náročným výpočetním systémem. Mezi tyto instituce nepatří ani všechny zdravotní pojišťovny. I nejvybavenější zdravotní pojišťovna, VZP ČR, ve většině případů není schopna provést výpočet úhrady bez chyb a omylů a již vypočtenou úhradu sdělenou zdravotnickému zařízení i několikrát mění. Většina nemocnic stále ještě nemá vypočtenu úhradu za rok 2011 a některé dokonce ani za rok 2010.
 • Úhradová vyhláška nerespektuje princip rovné úhrady za stejnou péči poskytnutou v jednotlivých zařízeních. Zakládá tak nerovnost mezi pojištěnci při poskytnutí zdravotní péče v různých zdravotnických zařízeních.
 • Takto koncipovaná vyhláška je v rozporu s právními principy určitosti, předvídatelnosti, právní jistoty a s principem rovnosti účastníků právních vztahů.
 • Podle předběžných odhadů nemocnic AČMN návrh vyhlášky po snížení úhrad v předchozích letech zakládá další snížení úhrad proti roku 2012:

-          úhrada lůžkové péče                                 odhad mínus 2-3 %

-          úhrada ambulantní péče                          odhad mínus 6 %

(to při zachování 100 % výkonnosti nemocnic, při snížení výkonnosti podstatné snížení úhrady)

-          úhrada následné péče                              odhad mínus 5 %

 • Pokud nemocnice poskytnou větší rozsah péče například za zrušené nebo redukované nemocnice, vyhláška neumožňuje zvýšení úhrady.
 • Navrhovaný pokles úhrad neodpovídá očekávanému mírnému nárůstu výběru pojistného. Z toho důvodu jej lze považovat za neopodstatněný a pro nemocnice diskriminační.
 • Při předpokládané inflaci k 6 % (2012 – 3,4; 2013 – 2,5 %) lze očekávat reálný pokles úhrad lůžkové péče o 8 %, úhrad ambulantní péče o 12 % a úhrad následné péče o 11 %. 
  Navrhované snížení úhrad vedle dalšího omezování nemocniční péče, zahájené již v minulých letech, povede k ekonomické a sociální destabilizaci nemocnic, ke snižování mezd, propouštění, omezení nákupu léků, snížení služeb pro pacienty. Kumulativně se projeví opakované zvyšování DPH, cen energií, potravin a všech služeb.

  Stanovení referenčního období 2011 znamená nezahrnutí zvýšení úhrad za práci lékařů a sester. Jde tedy o další faktické snížení úhrad o cca 2 %.

Z uvedených důvodů je navrhované snížení úhrad zdravotní péče pro nemocnice nepřijatelné a AČMN je nucena odmítnou návrh vyhlášky jako celek.

celé znění připomínek předaných MZ

 

 

6.12.2012

Prvé hlasování o rušení nemocnic
v Poslanecké sněmovně

Na 49. schůzi Poslanecké sněmovny bylo 4.12.2012 navrženo zařazení bodu „Informace ministra zdravotnictví k omezování zdravotní péče v České republice“, s cílem objasnit rušení nemocnic v rozporu s programovým prohlášením vlády.

Pro hlasovalo 81, proti 87 poslanců. O obdobných návrzích se hlasovalo ještě třikrát, ani jeden neprošel. Lze předpokládat, že šlo pouze o prvá hlasování, že návrhy projednat rušení nemocnic budou předkládány i nadále.  

Odůvodnění předložení návrhu

Hlasování o návrhu

 

 

6.12.2012

Nemocnice odmítly návrhy smluv ZPMV ČR

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy ZPMV ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli ZPMV ČR.

Důvodem odmítnutí je, že ZPMV ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované ZPMV ČR, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně a Vojenské zdravotní pojišťovně jde již o třetí návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy.

Že jde o porušení dohod z jednání pojišťoven s jednotlivými kraji bylo konstatováno i na včerejším zasedání Asociace krajů ČR.

Sdělení předsedy AČMN generálnímu řediteli ZPMV ČR

 

 

4.12.2012

Pojišťovny rozšiřují rušení lůžek
i na následnou péči

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP

 Krizový štáb dosud bral s rezervou prohlášení zdravotních pojišťoven včetně jejich memorand o redukci akutní nemocniční péče ve prospěch následné a o transformaci některých nemocnic na zařízení následné péče. Jen se podivoval, že i zařízením následné péče byly vypovězeny smlouvy.
Nyní je zřejmé, že zdravotní pojišťovny chtějí redukovat také péči následnou. Oborová zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra navrhují zařízením následné péče uzavřít smlouvu fakticky na pouhých 6 měsíců. To je méně, než bylo navrhováno zařízením akutní péče uzavřením krátkodobé smlouvy na 1 rok. VZP zase navrhuje sjednat snížení počtu lůžek v LDN.
Krizový štáb je asociacemi nemocnic zplnomocněn prohlásit, že nemocnice nejenže jakákoli smluvní omezení následné péče rezolutně odmítnou, ale budou takové snahy považovat již za útok na celou strukturu zdravotní péče v ČR.
Krizový štáb ve snaze zabránit dalšímu znepokojování občanů vyzývá zdravotní pojišťovny, aby se od záměru omezovat následnou péči důrazně distancovaly. Vyzývá ministra zdravotnictví, aby veřejně prohlásil, že jakékoli současné omezování akutní i následné péče v ČR není možné, že jde nad rámec memorand se zdravotními pojišťovnami a že kroky k němu vedoucí nepřipustí.

 

 

3.12.2012
Nemocnice odmítly návrhy smluv VoZP

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy VoZP ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb s nemocnicemi a zařízeními následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli VoZP ČR.

Důvodem odmítnutí je, že VoZP ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované VoZP, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně jde již o druhý návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.

Návrhy jsou flagrantním ignorováním dohod učiněných s kraji, kde se smlouvy na jeden rok vůbec nevyskytují, smlouvy na tři roky jsou zcela výjimečné a smlouvy na šest měsíců nebyly vůbec diskutovány. 

Sdělení předsedy AČMN generálnímu řediteli VoZP

 

 

30.11.2012

J. Dienstbier s předsedou Asociace
krajských nemocnic J. Běhounkem

Jiří Dienstbier, kandidát na prezidenta České republiky, se sešel s předsedou Asociace krajských nemocnic a hejtmanem Jiřím Běhounkem. Společně navštívili nemocnici v Jihlavě, kde Dienstbier vyjádřil plnou podporu krajským nemocnicím při jejich koordinovaném jednání se zdravotními pojišťovnami .

„Rovný přístup ke zdravotní péči je jedním ze základních bodů mého programu . Proto plně podporuji jednotný postup nemocnic, který znemožňuje, aby pojišťovny selektivně znevýhodňovaly jednotlivá zařízení . Tlak na to, aby byla rušena lůžka, je zcela neopodstatněný a z hlediska úspor nemá žádný význam,"uvedl Jiří Dienstbier. Hejtman Jiří Běhounek v této souvislosti uvedl, že současná snaha o omezování péče  se neřídí žádným systémem, neboť zde neexistuje ministerstvem zdravotnictví jasně definovaná koncepce zdravotnické péče.

"Dienstbier varuje: Zdravotnictví nemůže být jen pro úzkou skupinu privilegovaných!"-www.eurozpravy.cz

 

 

29.11.2012

Vývoj požadavků zdravotních pojišťoven
na redukci nemocniční péče
– po jednání v Jihomoravském kraji  


Podle původních požadavků zdravotních pojišťoven mělo být zrušeno nebo redukováno 291 oddělení. K 29.11.2012 je to pouze 84 oddělení.

 

 

29.11.2012

Ani v Jihomoravském kraji nebude zrušena
žádná nemocnice, žádné oddělení

Všechny krajské nemocnice v Jihomoravském kraji dostanou od Všeobecné zdravotní pojišťovny dlouhodobé smlouvy, tedy na pět let. Také odbornosti by měly zůstat zachované. Vyplynulo to ze středečního jednání vedení kraje, nemocnic a pojišťovny.

Městská nemocnice v Hustopečích dostane místo jednoleté smlouvy tříletou. Pojišťovna tak změnila původní návrh, ve kterém některým páteřním nemocnicím nabídla jen střednědobé smlouvy a chtěla reorganizovat jednotlivé odbornosti a oddělení.

"Jihomaravské nemocnice dostanou pětileté smlouvy"-www.tribune.cz

 

 

 

28.11.2012
Stanovisko k současné redukci
nemocniční lůžkové péče v Ústeckém kraji

Jsem přesvědčeni, že takto zásadní redukce lůžkové péče spojená až se zrušením některých regionálních nemocnic, např. Roudnice a Duchcov, a redukce u řady dalších nemocnic bez zásadního projednání s novou politickou reprezentací Ústeckého kraje a jejího vyjádření k této redukci je nešťatný a naprosto nepřijatelný způsob.

Celý text stanoviska

Podle dalších informací nové vedení Ústeckého kraje již dalo najevo svou odpovědnost za všechny nemocnice na území Ústeckého kraje a solidaritu s postupem ostatních krajů.
Níže uvedené stanovisko tiskové mluvčí Ústeckého kraje z 20.11.2012 tedy vyjadřovalo jen její osobní názor.

 

 

28.11.2012

Věci veřejné chtějí podpořit nemocnice

Z iniciativy poslance V. Bárty se včera uskutečnilo jednání se zástupci krizového štábu. Ze strany VV byla projevena znalost situace v souvislosti s uzavíráním smluv a vyjádřeno pochopení pro postup nemocnic. Zástupci krizového štábu přijali nabídku VV na iniciování zařazení bodu „Informace ministra zdravotnictví k omezování zdravotní péče v ČR" na program nadcházejícího zasedání poslanecké sněmovny, které začíná v úterý 4.12.2012. Ze strany VV bylo podpořeno minimálně prodloužení dosavadních smluv nemocnic a zdravotních pojišťoven.

VV jsou tak již třetí parlamentní politickou stranou, která vyjádřila podporu nemocnicím.

Hlavní body jednání 

 

 

28.11.2012
Nemocnice odmítly návrh smlouvy
Oborové zdravotní pojišťovny
na pouhých 6 měsíců

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrh OZP na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v zařízeních následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli OZP.

Důvodem odmítnutí je, že OZP sice navrhuje uzavřít smlouvu na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a strukturu poskytované zdravotní péče – navrhuje sjednat pouze do 30.6.2013.

Pro AČMN je šokující návrh na sjednání smlouvy de facto na pouhých 6 měsíců, překonávající kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.

Sdělení předsedy AČMN generálnímu řediteli OZP

 

 

27.11.2012

Vývoj požadavků zdravotních pojišťoven
na redukci nemocniční péče

Zdravotní pojišťovny zveřejnily seznamy nemocnic, s nimiž by měly být uzavřeny smlouvy, zajišťující omezení nemocniční péče. Seznamy byly zveřejněny se stavem k 5.11.2012 a 16.11.2012. Podle prvého seznamu měla být ukončena nebo redukována péče  291 oddělení nemocnic. Podle druhého seznamu už jen 184 oddělení.

Rozdíly jsou vyjádřeny graficky:  

Podle dalších informací navíc zdravotní pojišťovny ustoupily od plné nebo částečné redukce akutní péče v nemocnicích Sedlčany, Neratovice, Beroun a Prachatice.

Výsledky byly značně ovlivněny výsledky jednání pojišťoven a krajů v Plzeňském a Jihočeském kraji, kde oproti původním záměrům nedochází ke zrušení nejen žádné nemocnice, ale ani žádného oddělení. Ve zbývajících krajích jednání s orgány krajů teprve zdravotní pojišťovny čeká.

Nabízí se otázka, zda zdravotní pojišťovny vůbec měly nějaké koncepcí a argumenty podložené záměry, nebo se jen snažily zrušit, co se dá?

 

 

27.11.2012

V Plzeňském a Jihočeském kraji nebude zrušena
ani jedna nemocnice, ani jedno oddělení

Po jednáních zdravotních pojišťoven s kraji Plzeňským a Jihočeským zůstala otevřena pouze otázka další existence ortopedie v Prachaticích. I ta již byla vyřešena.

"Prachatická nemocnice vyhrála svůj boj o ortopedii" - www.eurozpravy.cz

 

 

27.11.201

Středočeské krajské nemocnice vyčkávají
s podpisem smluv 

Smlouvy prý naopak postupně uzavírají menší soukromé nemocnice v kraji                                                                                                                                                

 

Středočeské krajské nemocnice zatím nepodepsaly s pojišťovnami smlouvy o změnách, které v nich mají nastat od příštího roku. Na smlouvách jsou v podstatě domluveny, ale kvůli dohodě s Asociací krajských nemocnic budou podepisovány ve všech krajích najednou.
                                                                                                                                                                         
celý text článku - www.tribune.cz

Menší soukromé nemocnice ve Středočeském kraji nepodepisují nic. Minimálně proto, že není co podepisovat. S výjimkou smlouvy OZP pro následnou péči zdravotní pojišťovny ještě žádné návrhy smluv nerozeslaly.

 

28.11.2012
Při jednání s předsedou krajské sekce AČMN Středočeského kraje vyjádřila radní Středočeského kraje pro zdravotnictví J. Fialová solidaritu kraje se všemi nemocnicemi na území kraje.

 

 

23.11.2012

Právní stanovisko AČMN k vyjádření tiskové mluvčí Ústeckého kraje

Tisková mluvčí Mgr. M. Hanáčková v Medical Tribune 20. listopadu 2012 mimo jiné sdělila: „Není pravdou, že za dostupnost zdravotní péče odpovídají kraje a je na jejich rozhodnutí či odpovědnosti, které nemocnice zůstanou na jejich území zachovány, a které nikoli.“ Dále argumentuje zákonem o veřejném zdravotním pojištění, dle kterého je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům včetně jejich místní a časové dostupnosti.

celý text

 

 

22.11.2012

Ministr Heger krizovému štábu odpověděl.
Jednat nebude

Krizový štáb již před měsícem upozornil ministra, že dva měsíce před skončením účinnosti dosavadních smluv nemá žádná pojišťovna uzavřena smlouvu s žádnou nemocnicí, že je nebezpečí smluvního nezajištění péče pro pojištěnce v roce 2013 a požádal ministra o jednání k řešení této situace.

Měsíc před koncem roku, kdy nadále není uzavřena smlouva jediné pojišťovny s jedinou nemocnicí, kdy reálná jednání o obsahu smluv proběhla pouze ve 2 krajích ze 14, ministr nevidí problém v neuzavření smluv a předpokládá, že návrhy smluv budou nemocnicemi přijaty tak, jak se zdravotní pojišťovny dohodly. O jejich závěrech informuje s odkazem na tiskovou konferenci cca před měsícem a sděluje, že nepovažuje osobní jednání za nutné.

Ke svému dopisu přikládá seznam nemocnic s navrhovanými smlouvami z 29.10.2012, který už pojišťovny mezitím dvakrát zásadně změnily a zveřejnily 5.11.2012 a 16.11.2012. I z toho lze usuzovat, že ministerstvo nemá přehled o postupu pojišťoven a o skutečné situaci v uzavírání smluv.

Dopis ministra

 

 

22.11.2012
Další seznam zdravotních pojišťoven

SZP ĆR na svých webových stránkách dne 21.11.2012 zveřejnila nový seznam nemocnic s uvedením oddělení, kde není rozpor nebo kde nedošlo k dohodě.                                                      

Další seznam zdravotních pojišťoven - ohrožená oddělení v nemocnicích k 16.11.2012

 

 

20.11.2012

Proti rušení nemocnic přes milion organizovaných občanů

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP

Širokou frontu proti postupu Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven se podařilo vytvořit krizovému štábu. Jen namátkou: přes 400 tisíc odborářů, 320 tisíc organizovaných seniorů, 70 tisíc zdravotně postižených občanů, přes 100 tisíc zaměstnanců regionálních nemocnic, 50 tisíc lékařů v ČLK a další, občany měst a obcí dotčených záměrem zrušit jejich nemocnici ani nepočítaje.
Tomuto hnutí, které nemá u nás v posledních desetiletích nejen ve zdravotnictví obdobu, daly jednoznačnou podporu prakticky všechny kraje, samosprávné orgány desítek měst. Zájem o jeho kroky projevila většina parlamentních politických stran a některé z nich mu vyjádřily otevřenou podporu.
O tuto širokou podporu opřený společný postup téměř 150 nemocnic ze dvou největších asociací, spočívající v odmítnutí smluv redukujících zdravotní péči, vytvořil pro zdravotní pojišťovny téměř neřešitelnou situaci. Pokud by zdravotní pojišťovny nepřišly s přijatelným kompromisem, krizový štáb připravuje další společné kroky.

 

 

19.11.2012
 Společné prohlášení AČMN a AKN

Asociace českých moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic podporují společnou protestní akci lékařů zemí Visegradské čtyřky, která proběhne 20. listopadu.
Zejména podporují požadavky směřující proti rezignaci státu na svou úlohu ve zdravotnictví a proti přesouvání faktických pravomocí na zdravotní pojišťovny, na zavedení systému reálných plateb pojišťoven za odvedenou péči, na zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními a na spravedlivé odměňování zdravotníků.
AKN i AČMN chápe důvody nespokojenosti všech zdravotníků, sdílí jejich obavy z rušení a redukce nemocnic a rozumí vyhlášené stávkové pohotovosti v nemocnicích.
Doporučují členským organizacím obou asociací, aby protestní hnutí zdravotníků rovněž podpořily a pomohly vytvořit podmínky pro takový průběh protestních akcí, který vyjádří jednotu zájmu zaměstnavatelů, zaměstnanců nemocnic a jejich pacientů a nebude mít vliv na kvalitu a dostupnost poskytované zdravotní péče.

Lékaři Visegrádské čtyřky za záchranu zdravotnictví

 

 

16.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

Pane ministře,

dopisem ze dne 25. října 2012 Vás krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů vyzval k jednání o řešení situace hrozící od 1. ledna 2013 v důsledku neuzavření smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi.

Uplynuly tři týdny a nezaznamenali jsme od Vás jakoukoli reakci. Do konce roku zbývá jen 29 pracovních dnů a protichůdná stanoviska zdravotních pojišťoven a nemocnic se ještě více vyhrotila. 

Proto Vás opakovaně vyzýváme k urychlenému jednání o řešení situace, za jejíž vznik a prodlužování podporou rušení nemocnic nesete odpovědnost.

Proč se vyhýbáte společnému jednání? Pokud nejste schopen jednat s veřejností, kterou představuje krizový štáb s podporou organizací zastupujících přes milion organizovaných členů, zaměstnanců a občanů, prosíme, odstupte.

Je Vaší povinností jako ministra vyjednávat a pomáhat řešit rozpory. Pokud nejste schopen jednat a ponecháváte situaci živelnému vývoji, ohrožujícímu nemocnice, pracovníky ve zdravotnictví, především občany naší země, kteří potřebují zdravotní péči, ale také samotné zdravotní pojišťovny, jste jako ministr zdravotnictví zbytečný.

V Praze dne 16. 11. 2012

celý text dopisu

 

 

15.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení

Podporuje stávkovou pohotovost vyhlášenou Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR 13. listopadu 2012 na protest proti situaci ve zdravotnictví a sociálních službách, zejména proti plánovanému rušení lůžek v nemocnicích a dalším připravovaným krokům.

Sděluje, že počet podpisů pod peticí „Občané, braňte svoje nemocnice“ všemi formami přesáhl 40 tisíc. Vzhledem k velkému zájmu občanů o petici petiční výbor prodlužuje termín odevzdání petičních archů do 5. prosince 2012.

V Praze dne 15. 11. 2012

Tiskové sdělení

 

 

15.11.2012

Sdružení ambulantních specialistů udivuje netransparentnost redukce počtu lůžek v ČR. Bude žádat od ministerstva a pojišťoven okamžitou odpověď  

Z usnesení Rady SAS:
po prostudování všech dostupných materiálů, které se týkají redukce počtu lůžek v ČR Rada SAS vyjadřuje podivení nad tím, o jak netransparentní proces jde. Nikde nelze najít kvalitní přehled o kritériích, dle nichž zdravotní pojišťovny v této věci postupují, není jasné, zda má dojít k redukci velikosti oddělení či rušení celých oddělení, zda v souvislosti s redukcí počtu lůžek má či nemá dojít ke vzniku nových ambulancí a zda tento jejich vznik proběhne standardní cestou, tj. přes otevřená výběrová řízení, do nichž se budou moci přihlásit i ostatní poskytovatelé v daném regionu. Rada SAS pověřuje Dr. Jojka, aby od vedení ministerstva i zdravotních pojišťoven žádal na tyto otázky okamžitou odpověď.

www.sasp.cz

 

 

14.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Třicet jedna pracovních dnů
před skončením dosavadních smluv
(tiskové sdělení krizového štábu)

Krizový štáb je nucen sdělit, že ani 49 dnů (31 pracovních dnů) před skončením účinnosti dosavadních smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče nemocnice neobdržely návrhy nových smluv od zdravotních pojišťoven.

Prostor pro jednání o konkrétních ustanoveních ve smlouvách je tím zkrácen na naprosté minimum.

Smlouvy byly vypovězeny již před rokem také 31 samostatným zařízením následné péče, ač jako důvod výpovědí zdravotní pojišťovny deklarovaly nutnost restrukturalizace akutní péče. Také tato zařízení neobdržela návrhy nových smluv.

Z hlediska zdravotních pojišťoven může být pochopitelné, že před ujasněním si a prosazením svých záměrů na restrikci akutní péče nechtějí řešit péči následnou. Z hlediska zařízení následné péče však není pochopitelné, proč i jim mají hrozit nesmluvní vztahy, proč jsou brána jako rukojmí záměrů zdravotních pojišťoven v akutní péči.

V Praze dne 13. 11. 2012

Tiskové sdělení

 

 

14.11.2012

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlásil stávkovou pohotovost
a vyzval ministra Hegera k odstoupení

Stávkovou pohotovost vyhlásil v úterý 13. listopadu Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Shodlo se na tom více než 130 delegátů celostátní konference, která se sešla v Praze. Vedlo je k tomu zhodnocení situace ve zdravotnictví a sociálních službách a další kroky, které připravuje Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda.

Delegáti celostátní konference zároveň vyzvali k odstoupení ministra zdravotnictví Leoše Hegera z důvodu nezvládnutí řízení resortu zdravotnictví a uvedení mnoha nemocnic i pacientů do nejistoty a ohrožení jejich zdraví.

celý text tiskové zprávy

 

 

12.11.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

K opakovanému tvrzení zdravotních pojišťoven o rušení pouze nadbytečných lůžek v nemocnicích
(tiskové sdělení krizového štábu)

Vyzývá zdravotní pojišťovny, aby veřejně doložily, čím jsou nemocniční lůžka v konkrétních nemocnicích, které chtějí zrušit nebo redukovat, nadbytečná. Čím je nadbytečná péče ve 291 nemocničních odděleních, která chtějí zrušit nebo omezit.

Obrací se na sdělovací prostředky, aby se zdravotními pojišťovnami nebo samy navštívily ohrožené nemocnice podle seznamu zdravotních pojišťoven, a v reálném provozu se přesvědčily o „nevytíženosti“ ohrožených nemocničních pracovišť. Vyslechly nejen názory pojišťoven, ale i názory lékařů, sester a pacientů v daných nemocnicích.

Vyzývá ministra zdravotnictví, který dosud nereagoval na výzvy krizového štábu k jednání, aby opustil pozici „mrtvého brouka“. Aby spolu s médii navštívil tyto nemocnice a na místě doložil, proč záměr pojišťoven na zrušení nemocnice nebo oddělení podporuje.

V Praze dne 9. 11. 2012

Tiskové sdělení

 

 

9.11.2012

Plzeňský kraj:
Nemocnice restrikční návrhy smluv nepodepíší

Za neseriózní a překvapivý považuje Plzeňský kraj záměr zdravotních pojišťoven redukovat akutní lůžkovou péči. Sám před časem předal vlastní návrh na redukci lůžek o 15 procent, postup pojišťoven mu však připadá příliš radikální.

Nejvíce ohrožená je nemocnice v Rokycanech, kde by se měla redukce dotknout akutních lůžek na všech odděleních. Dosud se hovořilo o snaze pojišťovny utlumit jen porodnici. Ani s tím kraj nesouhlasil. Žádné konkrétní informace však zatím hejtmanství nemá, jednání s pojišťovnami je naplánované na příští týden, řekl dnes ČTK radní pro zdravotnictví Václav Šimánek (ČSSD).

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

8.11.2012

Demonstrace v Duchcově

"Pojďme pryč od VZP"

V úterý večer se obyvatelé Duchcova sešli s vedením nemocnice. Jejich postoje k oznámenému zrušení akutních lůžek v místním zdravotnickém zařízení jsou radikální. Bojí se, že nemocnice tu skončí. Z potíží obviňují největší pojišťovnu. A chystají demonstraci.

Vedení duchcovské nemocnice vyzývá obyvatele města, aby hromadně odešli od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Případně, aby byli připravení demonstrovat. Jde o reakci na rozhodnutí pojišťoven zrušit podstatnou část lůžek, a tím výrazně omezit péči.

celý článek - www.tribune.cz

 

 

8.11.2012

Demonstrace v Roudnici
17.11.2012   proti rušení nemocnice 

V Roudnici se nechtějí smířit s rušením akutních lůžek v místní nemocnici (foto). Na 17. listopadu se proto chystá demonstrace. Organizátoři věří, že přijdou tisíce lidí. Protest podpoří i město, pomůže s organizací dopravy či výrobou plakátů.

Petice nepomohla, jednání nikam nevedou. Kvůli záchraně své nemocnice tak lidé v Roudnici budou příští sobotu demonstrovat. Organizátoři věří, že na parkoviště před nemocnicí přijdou 17. listopadu tisíce lidí.

celý článek - www.tribune.cz

 

 

8.11.2012

Česká internistická společnost
proti rušení nemocnic

Výbor ČIS si je plně vědom závažnosti situace a vyjadřuje obavy z plánovaných a mnohdy chaotického rušení akutních lůžek/nemocnic, které může významně snížit dostupnost a kvalitu lékařské péče v ČR. Výbor ČIS poukazuje na nejasnost kriterií pojišťoven ve vztahu k redukci akutních lůžek a současně upozorňuje na komplikovanost a neprůhlednost celého systému DRG.

Výbor ČIS plně podporuje ustavení krizového štábu a jeho snahu nejen objektivně informovat o vzniklé situaci, vyhodnocovat kroky MZ a pojišťoven, ale i přijímat vlastní opatření a doporučovat další postup zainteresovaným subjektům.

Výbor ČIS rovněž vyjadřuje obavy z množné redukce lůžek menších oborů, díky kterému by se z interny mohlo stát multioborové lůžkové zařízení s chybějící kapacitou pro vlastní nemocné s interními onemocněními.

Celý text dopisu České internistické společnosti

 

 

6.11.2012

STOP ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM

Nemocnice odmítly smlouvy směřující k redukci zdravotní péče

Na společném zasedání obou největších asociací nemocnic dnes v Praze byly odmítnuty návrhy zdravotních pojišťoven na rušení některých nemocnic a omezení péče v dalších. Schválen byl další společný postup nemocnic vyjádřený v „Deklaraci o společném postupu nemocnic při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami“. Jednání se kromě zástupců nemocnic zúčastnili členové krizového štábu, představitelé krajů a měst, senátoři J. Žaloudík a V. Plaček, prezident ČLK M. Kubek, předseda Rady seniorů ČR Z. Pernes, místopředsedkyně ČMKOS R. Sokolová a další.

Hlavní body úvodního vystoupení předsedy AČMN E. Sohlicha

 

Videozáznam tiskové konference 

 

6.11.2012

DEKLARACE

o společném postupu nemocnic
při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami


Zástupci nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic se na společném zasedání dne 6. listopadu 2012 v Praze shodli na společném postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami a jeho zásady vyjadřují v této Deklaraci.

Společně

Odmítají

 • Zveřejněné návrhy zdravotních pojišťoven na zrušení 30 nemocnic v blízké době a blíže nespecifikovanou redukci péče poskytované v dalších 101 nemocnicích. Snahu realizovat tyto záměry prostřednictvím nových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče považují za nepřijatelný nátlak.
 • Celoplošnou, neřízenou a neprůhlednou restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizaci sítě nemocnic uskutečňovanou bez zveřejnění jednoznačných pravidel a kritérií a bez garance příslušných orgánů veřejné správy.

Požadují

 • Kontinuitu vývoje smluvních vztahů a na nich založené sítě nemocnic vyjádřenou pro smluvní období let 2013 – 2017 buď v prodloužení stávajících smluv na dobu následujících pěti let, nebo v uzavření nových smluv vycházejících ve sjednání rozsahu a struktury poskytované péče ze smluv stávajících, a to u akutní i následné péče.

Vyzývají

 • Všechny nemocnice AČMN a AKN k jednotnému a koordinovanému postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.

Celý text Deklarace

 

6.11.2012

Zdravotní pojišťovny usilují
o zrušení nebo omezení péče
v 291 odděleních nemocnic.
Nejde tedy jen o zrušení 12 a později 18 malých nemocnic

Vyplývá to z materiálu, který Svaz zdravotních pojišťoven 5.11.2012 zveřejnil na svých webových stránkách. Zde mimo jiné uvádí počet oddělení, kde došlo k dohodě a 291 oddělení, která mají být  ještě v jednání. Otázka je, s kým došlo k dohodě, zda tím není myšlena dohoda mezi samotnými zdravotními pojišťovnami. Několikaměsíční nejednání s nemocnicemi tomu nasvědčuje.
Také počty oddělení, která jsou podle pojišťoven ještě v jednání, jsou problematické. Za 36 pracovních dnů dokončit jednání o péči na 291 odděleních je nemožné, pokud by se opravdu mělo jednat. Nemluvě o tom, že by bylo třeba dojednat převzetí péče ze zrušených oddělení v jiných nemocnicích.
Významnější, než obyčejné technické hledisko, je hledisko medicínské. Zdravotní pojišťovny se při svých záměrech na redukci péče odvolávají na stanoviska odborných společností. Česká internistická společnost na dotaz AČMN písemně sdělila, že na jednání s ní „VZP deklarovala, že interna je páteřní obor s velkou a vysokou odborností a že nepředpokládá redukci“.
Podle samotné odborné společnosti by redukce „byla ohrožující pro samotnou podstatu fungování zdravotního systému v ČR“. Požadavek na redukci interních oddělení v 33 nemocnicích, vyplývající z tohoto materiálu, je v zásadním rozporu s původním stanoviskem VZP i se stanoviskem příslušné odborné společnosti.

Seznam zdravotních pojišťoven - ohrožená oddělení v nemocnicích

 

 

5.11.2012
Sjezd ČLK vyzval L. Hegera k rezignaci

67) ČLK považuje za zcela nepřijatelný způsob, jakým zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví jednaly o redukci sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Tajná jednání o veřejných penězích odporují demokratickým principům a vytváří prostor pro korupci.
ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby o další existenci a smluvních vztazích nemocnic a ambulancí rozhodovaly netransparentně neznámé osoby jednající údajně „za zdravotní pojišťovny“. ČLK je připravena o těchto podezřelých praktikách informovat kompetentní orgány Evropské Unie.

Části usnesení XXVI. sjezdu ČLK

 

 

2.11.2012

Kraje budou ve věci smluv
pro nemocnice postupovat koordinovaně

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek dnes, ve čtvrtek 1. listopadu 2012, prostřednictvím videokonference zjišťoval aktuální situaci jednotlivých krajů v jednání se zdravotními pojišťovnami o nových smlouvách pro krajské nemocnice.

Na základě poskytnutých informací dnes zástupci krajů dohodli koordinaci postupu vůči zdravotním pojišťovnám, spočívající v neuzavírání smluv minimálně do 6. listopadu 2012, kdy se v Praze sejde Asociace krajských nemocnic a na základě podrobných informací a analýz rozhodne o dalším doporučení. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes mj. upozornil na rizika ohrožení investic z fondů EU, které se v minulých letech realizovaly v krajských nemocnicích. „Je nutné, aby v této klíčové otázce veřejného zdravotnictví kraje postupovaly koordinovaně, což jsme dnes uskutečněnou videokonferencí také odstartovali,“ dodal jihomoravský hejtman Michal Hašek.

celý článek - www.parlamentnilisty.cz

 

 

2.11.2012

Rada seniorů ČR se připojuje
k aktivitám krizového štábu proti rušení nemocnic

14. zasedání Kolegia Rady seniorů ČR, tj. nejvyššího orgánu sjednoceného důchodcovského hnutí v České republice rozhodlo se připojit k iniciativě proti rušení nemocnic. Členské organizace Rady seniorů ČR aktivity ustaveného krizového štábu podporují. Poskytly mandát hovořit jménem 320 000 organizovaných seniorů.

 

 

30.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Ke zveřejněným záměrům zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny pod patronací Ministerstva zdravotnictví potvrdily, že obavy nemocnic, pacientů a odborů nebyly zbytečné. Vypovězením platných smluv a umělým prodlužováním jednání o nových vytvořily situaci pro jednostranný diktát nemocnicím, zdravotníkům a občanům.

Bez jakýchkoli zveřejněných podkladů, bez rozhodování jakéhokoli orgánu odpovědnému občanům, v rozporu s dohodami učiněnými v některých krajích, chtějí nejprve zrušit 30 nemocnic. 12 nemocnic hned, dalších 18 v krátké době v důsledku jejich uvedení na černé listině nemocnic nežádoucích. Ve 101 nemocnicích chtějí omezit péči.

Jen hlupákům může být určeno ujištění ministerstva i pojišťoven, že nemocniční péče nebude omezena, že 21 nemocnic rušením nedotčených bude schopno nahradit péči 30 zrušených a 101 redukovaných nemocnic.

 Celý text prohlášení

 

 

 

29.10.2012

Diktát zdravotních pojišťoven.
Překonává i nejčernější obavy

Čtyři měsíce zdravotní pojišťovny nejednaly s nemocnicemi o nových smlouvách. Místo toho jednaly mezi sebou, jak omezit péči v nemocnicích. Až dnes, 64 dnů před ukončením platnosti dosavadních smluv, zveřejnily své požadavky.
Jsou nestoudné. Ke 3 tisícům lůžek zrušeným v letošním roce v nemocnicích zrušit dalších 6 tisíc. Okamžitě zrušit 12 nemocnic. 18 dalším nemocnicím dát „polibek smrti“ uvedením na černém seznamu neperspektivních nemocnic. Se 101 nemocnicemi uzavřít pětiletou smlouvu za podmínky restrikce jimi poskytované péče. Jen 21 nemocnic by mohlo zachovat dosavadní péči bez omezení.

Prvé reakce z nemocnic přirovnávají diktát zdravotních pojišťoven ke známému „mnichovskému diktátu“.
Odpověď zdravotní pojišťovny dostanou 6. listopadu 2012. V tento den se v Praze sejdou zástupci cca 150 nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic za účasti pozvaných zástupců krajů a měst, poslanců i senátorů a samozřejmě krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Seznam nemocnic 

26.10.2012

AČMN, Ministerstvo zdravotnictví
a Svaz zdravotních pojišťoven ČR
v TV diskuzi o uzavírání smluv

Místopředseda AČMN MUDr. Ing. Petr Fiala, náměstek ministra zdravotnictví Ing. P. Nosek a prezident SZP ČR Ing. J. Gajdáček diskutují v Událostech a komentářích ČT 24 o smlouvách mezi pojišťovnami a nemocnicemi

videozáznam diskuse - www.ceskatelevize.cz

 

 

26.10.2012

Zdravotní pojišťovny za podpory ministerstva svým postupem porušují zákon

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Z čeho myslíte, že ty spory vyplývají, je větší chyba na straně pojišťoven, jak tvrdí nemocnice, které prý nejsou příliš vstřícné a tlačí na nemocnice nebo spíš nemocnice jsou málo pružné, jak naznačují pojišťovny a nechtějí jaksi dělat potřebné změny.

Ondřej DOSTÁL, právník Platformy zdravotních pojištěnců
Tady je potřeba rozdělit ten problém na dvě části, jeden právní a jeden, abych tak řekl, ekonomicko-politický. Ten právní spočívá v tom naprosto mylné představě, obávám se někdy i na obou stranách, že…zejména teda na straně, na straně zdravotních pojišťoven, že nové smlouvy lze uzavírat nebo neuzavírat zcela dle libovůle, jak se pojišťovně zlíbí. Ono tomu tak není.
Od dubna platí novela, podle které samozřejmě každá smlouva se zdravotnickým zařízením musí jaksi předcházet této smlouvě výběrové řízení, a pokud není doporučeno to zdravotnické zařízení, tak pojišťovny vlastně tu, vůbec tu, tu smlouvu uzavřít nesmí.

A já se domnívám, že v podstatě žádný takový proces, kde by se určilo v podstatě, která zdravotnická zařízení jsou vhodná a která vhodná nejsou, za účasti v podstatě v zákoně vyjmenovaných aktérů, tak žádný takový proces neproběhl. To znamená, že jestli teďka všechny smlouvy skončí, protože pojišťovny všem nemocnicím vypověděly…

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Tak by je měly zase automaticky podepsat?

Ondřej DOSTÁL, právník Platformy zdravotních pojištěnců
Tak je nemůžou ale automaticky podepsat, ty, ty smlouvy skončily a novou smlouvu bez výběrového řízení je podle zákona možno uzavřít jenom tam, kde se nemění rozsah poskytovaný péče, ale když se třeba na nějakém okrese dvě nemocnice zruší a zůstane jenom ta třetí, tak ten rozsah poskytované péče bude pochopitelně jiný, stejně tak jako když bude jiná struktura oddělení, takže tam v podstatě musí jako nastat tenhle ten proces a není to jenom na vůli zdravotních pojišťoven, nebo těch konkrétních nemocnic.

celý text rozhovoru - www.zdn.cz

 

 

25.10.2012

Tisková konference krizového štábu 25.10.2012

Tiskové konference se mimo členů krizového štábu zúčastnili také předseda ČMKOS J. Zavadil a prezident ČLK M. Kubek. Novinářům bylo předáno prohlášení krizového štábu k vývoji situace ve zdravotnictví a otevřený dopis ministrovi zdravotnictví L. Hegerovi s výzvou k neprodlenému jednání.
Novináři byli současně pozváni na konferenci ČLK 2.11.2012 k chystaným změnám v síti zdravotnických zařízení za účasti ministra zdravotnictví, vedení zdravotních pojišťoven a zástupců krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Dále byli pozváni na shromáždění obou největších asociací nemocnic 6.11.2012 za účasti krizového štábu, zástupců krajů a měst, poslanců a senátorů.

Tisková zpráva krizového štábu

Prohlášení krizového štábu

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

videozáznam tiskové konference - www.ceskatelevize.cz

 

 

 

25.10.2012

Konference ČLK k chystaným změnám
v síti zdravotnických zařízení

Konference se mimo další pozvané hosty zúčastní také členové krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů

Konference ČLK

 

 

 

25.10.2012

Vývoj výběru pojistného v letech 2008 – 2012 (kumulovaně v %)

období

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012
(v mld. Kč)

leden

88,97

95,25

101,75

149,46

24,385

únor

98,77

98,97

101,88

127,74

44,403

březen

98,76

98,24

102,92

115,86

60,947

duben

99,77

98,20

100,60

113,66

79,019

květen

99,19

99,82

102,30

112,08

98,430

červen

99,97

100,25

102,77

107,18

115,266

červenec

99,94

99,86

101,31

108,55

134,211

srpen

100,08

100,63

102,33

108,42

154,513

září

99,84

101,42

101,36

106,3

170,6

říjen

99,43

100,74

102,29

   

listopad

100,55

101,19

102,27

   

prosinec

99,95

101,88

101,35

   

Pozn.:
Jeden procentní bod nadvýběru znamená v r. 2012 cca 2,2 mld. Kč navíc.

 

24.10.2012

Za chystanou likvidaci nemocnic může díra v pokladně VZP

Je třeba rušit nemocniční oddělení anebo dokonce celé nemocnice, jak plyne z plánovaných kroků Všeobecné zdravotní pojišťovny?

Ze zdravotně pojistných plánů tuzemských pojišťoven vyplývá, že nikoliv.

Stačilo by ucpat díru, z níž se největší zdravotní pojišťovně ztratí každoročně čtyři miliardy korun.

Úsporná opatření vůči nemocnicím (která mohou mít výše uvedené dopady) mají přitom zlikvidovat schodek šesti miliard korun, který VZP každým rokem vytvoří.

celý text článku - www.denikinsider.cz

 

 

23.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů


Tisková konference 25.10.2012 

Bezprecedentní ohrožení
nemocniční péče

Pozvánka na tiskovou konferenci

 

 

 

22.10.2012

Prezident ČLK:
Drastická redukce sítě lůžkových zařízení může být předobrazem redukce sítě soukromých lékařů 

S blížícím se koncem roku 2012 se přibližuje také datum, k němuž po vzájemné dohodě a společně s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR všechny zdravotní pojišťovny vypověděly smlouvy všem nemocnicím. Dosavadní jednání o restrukturalizaci lůžkového fondu probíhala netransparentním způsobem bez jasně stanovených kritérií a bez analýzy dopadu připravovaných změn na dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. V současnosti jednání uvízla na mrtvém bodě a nikdo neví, jak bude od ledna 2013 síť lůžkových zdravotnických zařízení vypadat. Situaci dále komplikuje skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR přestalo s představiteli odborné i laické veřejnosti na dané téma komunikovat.

Petice za zachování sítě nemocnic - TEMPUS MEDICORUM
22.10.2012

Cesta k destrukci sítě zdravotnických zařízení otevřena

Destrukce sítě zdravotnických zařízení způsobí snížení dostupnosti lékařské péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cílem je patrně vytvoření poptávky po nějakém „nadstandardním“, tedy komerčním a dražším zdravotnictví pro bohaté, kteří dnes při vysoké úrovni našeho veřejného zdravotnictví nemají žádný důvod připlácet si za něco, co nepotřebují. Nic tak nezvýší poptávku po „nadstandardu“ jako zhoršení „standardu“.

celý text s tabulkami - TEMPUS MEDICORUM

 

 

 

22.10.2012

Kartelová dohoda pojišťoven, nebo něco jiného?

Stav, kdy úředník nebo politik rozhoduje o „bytí či nebytí“ nemocnic, porodnic a jednotlivých oddělení a rozhodne podle svévolně mimoprávně stanovených kritérií o neuzavření smlouvy na další období, ač pracoviště splňuje všechna právními předpisy stanovená kritéria, neodpovídá principům demokratického právního státu. Na to by bylo třeba upozorňovat politiky, kteří se zaklínali, že budou bojovat proti korupci a netransparentnosti ve veřejné správě.

celý text článku - TEMPUS MEDICORUM

 

 

 

19.10.2012

Tiskové sdělení AČMN 

Asociace českých a moravských nemocnic se ohrazuje proti dnešnímu tvrzení MEDIAFAX.CZ:

„Zhruba pět ze 158 českých nemocnic nedostane na příští rok smlouvu od zdravotní pojišťovny. S ostatními se podařilo domluvit podmínky restrukturalizace, uvedli v pátek ve společném tiskovém prohlášení Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) a Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).“


Tvrzení, že se 153 nemocnicemi se podařilo domluvit podmínky restrukturalizace je zcela nepravdivé a zavádějící. Žádné jednání pojišťoven s nemocnicemi ani s jejich asociacemi neproběhlo a neprobíhá.

Na středečním jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu zdravotní pojišťovny i nemocnice pouze prezentovaly svá stanoviska. K jejich sblížení i přes snahu senátorů nedošlo.

 

 

 

17.10.2012

AČMN k dnešnímu jednání
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu  

(tisková zpráva AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic ocenila přístup Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, který dosud jako jediný ústavní orgán ČR vyhověl žádostem asociací nemocnic, pacientů a odborů o projednání připraveného rušení nemocnic. 

Jednání se uskutečnilo 17.10.2012 za přítomnosti náměstka ministra zdravotnictví P. Noska, ředitele VZP ČR P. Horáka, prezidenta SZP ČR J. Gajdáčka, představitelů asociací nemocnic AČMN, AKN a AN ČR a zástupců krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

Zúčastnění informovali senátory o svých stanoviscích. Předseda AČMN upozornil, že další prodlužování jednání pojišťoven o nových smlouvách s nemocnicemi po jejich vypovězení může poškodit pouze pacienty. Navrhl zdravotním pojišťovnám, aby vzaly zpět své výpovědi smluv nemocnicím a pokračovaly v jednáních o restrukturalizaci nemocniční péče v normálních smluvních vztazích.

Zdravotní pojišťovny vyjádřily ochotu uzavřít smlouvy na řádné pětileté období podle příslušné vyhlášky jen s nemocnicemi, s nimiž došlo k dohodě o novém rozsahu péče. S nemocnicemi, kde nedošlo k dohodě, jen na přechodné období roku resp. půl roku. Jen s malým počtem nemocnic by smlouva nebyla uzavřena vůbec.

AČMN, AKN a další zástupci krizového štábu toto odmítli jako prodlužování současného stavu, agónie mnoha nemocnic a nejistoty jejich zaměstnanců, navíc v rozporu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, která stanoví dobu platnosti smlouvy 5 let, pokud se strany nedohodnou jinak.

Předsedající výboru senátor J. Žaloudík po vyjádření senátorů i hostů v závěru navrhl, aby zdravotní pojišťovny uzavřely nové smlouvy na 5 let s nemocnicemi, s nimiž se na tom dohodnou. Se zbývajícími nemocnicemi, aby uzavřely smlouvy na dobu, na kterou se dohodnou.

 

 

 

17.10.2012

Mimořádné jednání tripartity k rušení nemocnic

Odbory chtějí mimořádné jednání s vládou a zaměstnavateli o budoucnosti nemocnic. O svolání požádaly dnes na tripartitě. Podle předáků není totiž ani necelé tři měsíce před koncem roku jasné, jak by měla nemocniční síť v Česku vypadat. Novinářům to po dnešním tripartitním jednání řekl šéf odborového svazu KOVO Josef Středula. Nemocnicím ke konci roku vyprší smlouvy se zdravotními pojišťovnami o hrazení péče, nové zatím nemají.

celý text článku - www.ceskenoviny.cz

 

 

 

16.10.2012

Neobjednávání pacientů na plánované operace pro rok 2013 se rozšiřuje

Také Asociace krajských nemocnic sdružující 52 nemocnic zřízených kraji potvrdila, že i její nemocnice přestávají objednávat pacienty na plánované operace pro rok 2013 z důvodu neuzavření smluv zdravotních pojišťoven s nemocnicemi.

 

 

 

16.10.2012

Město Brno podpořilo nemocnice

Krizový štáb se obrátil i na všechny města v ČR, zejména ta, kde je nemocnice ohrožena. Mimo ně nemocnice podpořilo i statutární město Brno.
Podporuje zajištění racionálního uspořádání sítě lůžkových zařízení na podkladě důkladné analýzy potřebnosti jednotlivých zařízení tak, aby nebyla snížena dostupnost zdravotní péče o občany.

Výzvu krizového štábu spolu s petičními archy zpřístupnilo v informačním středisku magistrátu v centru města, které denně navštíví stovky občanů.  

 

 

16.10.2012

Podpora předsedy Senátu 

 

 Dopis předsedy Senátu

 

 

 

15.10.2012

Lékaři zemí Visegrádské čtyřky podpořili nemocnice v ČR

Představitelé skupiny V4 s krajním znepokojením sledují situaci v ČR, kde se zajištění zdravotní péče ocitlo v kritické situaci. V ČR nastal stav, kdy zdravotní pojišťovny společně vypověděly smlouvy o poskytování péče všem lůžkovým zařízením k 31. 12. 2012 a do této doby není zřejmé, která zařízení v síti zůstanou a která ne. Jednání, která se o změně struktury lůžkové péče v roce 2012 vedla, byla v dikci zdravotních pojišťoven, aniž by byla podložena odbornými analýzami dopadů rozhodnutí. Síť poskytovatelů péče je tak bez jasných pravidel a odborné diskuze rozkládána kartelovou dohodou zdravotních pojišťoven. Odpovědné a volené orgány státní správy i samospráv, zodpovědné za zajištění zdravotní péče, tento proces neovlivňují a nechtějí ovlivnit. Celá situace vyvolává obavy, že dochází k záměrné destabilizaci sítě veřejných nemocnic se záměrem rozložit a privatizovat veřejné zdravotnictví.

Prohlášení skupiny V4 k situaci v ČR

V4 Group Statement  to the situation in the Czech Republic

 

 

 

15.10.2012

Které ministerstvo podepsalo memoranda s pojišťovnami
o vypovídání smluv nemocnicím
a nemá vliv na to, co rozpoutalo?

 

Ministr zdravotnictví L. Heger:
„Totéž bychom mohli říkat o tom, jak pojišťovny vypovídají smlouvy nemocnicím a jak je napínají a do dneška nemocnice nevědí, co s nimi bude na konci roku. Jestli tu smlouvu dostanou, nebo nedostanou.. tohle je výraz takové určité arogance a chování vůči tomu systému, které je velmi nevstřícné.“

Heger: Nemám ve VZP vliv. Nemohu ani zmapovat její platby - www.tribune.cz

 

 

 

 

11.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Stav veřejného zdravotního pojištění
a finanční situace
zdravotních pojišťoven
nejsou důvodem pro rušení nemocnic

(tiskové sdělení krizového štábu)


Krizový štáb vyjadřuje uspokojení nad tím, že vystoupení 150 nemocnic z celé ČR, organizací pacientů, i zaměstnanců nemocnic s podporou největších odborových sdružení zaskočilo kruhy stojící za záměrem rušení nemocnic. Jejich reakcí je umělé vytváření dojmu o krizové situaci systému veřejného zdravotního pojištění, o deficitu zdravotních pojišťoven a o nutnosti ještě většího omezování nemocniční péče.

Krizový štáb se znalostí situace ve zdravotnictví chce sdělit občanům, že systém poskytování zdravotní péče je i přes vnější tlaky a zásahy zatím jedním z nejstabilnějších veřejných systémů v ČR. Veřejné zdravotní pojištění je jediným veřejným rozpočtem, který není deficitní. Řadu let byl přebytkový. V roce 2009 přebytky na účtech zdravotních pojišťoven přesahovaly 40 mld. Kč a ještě v lednu 2012 činily 18,7 mld. Kč.

Výběr pojistného v roce 2009 činil 99,95 % předchozího roku, v roce 2010 101,88 %, v roce 2011 101,35 % a za leden – srpen 2012 zatím 108,42 %. Výběr zdravotního pojištění kopíruje vývoj mezd. V prvém pololetí 2012 mzdy vzrostly o 2,8 %. Výběr pojistného žádnou zdravotní pojišťovnou nemohl být nižší.

Jestliže VZP ČR v roce 2012 regionálním nemocnicím hradí péči ve výši 98 % předchozího roku, pak deklarované ohrožení deficitem této i dalších pojišťoven musí mít příčinu někde jinde. Jsou to například o třetinu i více vyšší úhrady fakultním nemocnicím za srovnatelnou péči. Nebo již neúměrné výdaje na mimořádně nákladnou zdravotní péči v tzv. centrech především největších nemocnic.

Z informací o včera vládou projednaného souhrnného hodnocení vývoje hospodaření zdravotního pojištění v roce 2011 vyplývá, že celkové výdaje systému zdravotního pojištění činily 225,5 mld. Kč, kdežto výdaje na zdravotní péči jen 217,6 mld. Kč. Tudíž 7,9 mld. Kč z vybraného pojistného nešlo na zdravotní péči.

Je zřejmé, že finanční situace veřejného zdravotního pojištění ani veřejný zájem nejsou důvodem pro plánované rušení nemocnic a omezování péče ve zbývajících.

 

 

 

11.10.2012

 

Kolik nás stojí zdravotní pojišťovny

Podle zprávy, kterou dnes vláda projednala, byly loni poprvé od roku 2008 všechny pojišťovny v minusu. Celkové příjmy systému meziročně stouply o 2,2 procenta na 220,391 miliardy, celkové výdaje o 1,4 procenta na 225,547 miliardy. Výdaje na zdravotní péči byly 217,653 miliardy a meziročně narostly o 1,5 procenta.

celý text článku - www.tribune.cz


Vláda přiznává, že v roce 2011 z celkových příjmů systému veřejného zdravotního pojištění nešlo na zdravotní péči 7,894 mld. Kč

Celkové příjmy systému              220,391 mld. Kč
Celkové výdaje                               225,547 mld. Kč
Výdaje na zdravotní péči             217,653 mld. Kč

 

 

9.10.2012

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Jednání pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví ohroženo
(tiskové sdělení krizového štábu)


Na jednání krizového štábu místopředsedkyně OSZSP ČR I. Břeňková tlumočila sdělení 1. náměstka ministra zdravotnictví M. Ženíška, že součástí programu odloženého jednání pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví již nebude bod věnovaný rušení nemocnic.

Jednání PT RHSD pro zdravotnictví 1. 10. 2012 bylo formálně odloženo z důvodu pozdního rozeslání materiálů Ministerstvem zdravotnictví, ve skutečnosti však proto, aby se zabránilo projednávání rušení nemocnic.

Krizový štáb považuje rušení nemocnic za nejdůležitější současnou otázku dotýkající se zájmů zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců z nemocnic. Nebude-li projednání rušení nemocnic bodem programu jednání PT RHSD pro zdravotnictví, krizový štáb doporučuje zástupcům zaměstnavatelů i zaměstnanců takového jednání PT RHSD pro zdravotnictví se nezúčastnit.

 

 

 

 

9.10.2012

Nemožnost objednávání pacientů na plánované výkony od 1.1.2013 se týká jen rušených nemocnic?

Ne, týká se všech nemocnic. Není-li sjednáno v jakých oborech a s jakými kapacitami bude ta která nemocnice péči poskytovat, pak nemůže objednávat pacienty na plánované výkony.

Nemluvě o výkonech, které jsou sjednány tzv. balíčkově v limitovaném rozsahu a počtu, o nichž bez uzavřených smluv nelze ani předběžně jednat. Jde o velké výkony na dolních končetinách a jejich kloubech, totální endoprotézy, implantace a výměny kardiostimulátorů, srdečních defibrilátorů, řadu cévních výkonů, výkonů laparoskopických, očních výkonů a dalších.

 

 

 

8.10.2012

Vytvořen krizový štáb
nemocnic, pacientů a odborů proti rušení nemocnic

Asociace nemocnic představující 150 nemocnic z celkového počtu 189 nemocnic ČR, organizace pacientů a odborové organizace ze zdravotnictví se sešly na svém dalším jednání dnes 8.10.2012. Přivítaly připojení významných odborových organizací z dalších odvětví. Rozhodly o vytvoření krizového štábu k řešení situace vzniklé postupem Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Uvítaly podporu řady významných osobností a zejména rozhodnutí Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR zabývat se rušením nemocnic.

Přijaly následující dokumenty:

Nové prohlášení všech signatářů

Vytvoření krizového štábu a jeho stanovisko

Stanovisko k likvidaci dostupné péče

 

 

 

4.10.2012

Do rušení nemocnic se vloží senátoři. Vyslyšeli Hegerovy odpůrce

Debata o tom, kde se zaseklo jednání mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami o rušení lůžek a zavírání nevytížených oddělení, se odehraje už za dva týdny na půdě senátního zdravotnického výboru. "O tom, jak bude zajištěna síť veřejného zdravotnictví za veřejné zdroje, se musí jednat veřejně," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ místopředseda výboru a stínový ministr zdravotnictví za ČSSD Jan Žaloudík.
Na jednání výboru, které se uskuteční 17. října, což je termín mezi dvěma koly senátních voleb, jsou pozváni zástupci hned tří asociací nemocnic, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček a náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák.

celý text článku - www.tyden.cz

 

 

4.10.2012

Seznam základních sazeb VZP pro nemocnice

DENÍK INSIDER dne 3. 10. 2012 zveřejnil seznam základních sazeb VZP pro nemocnice. Protože jde o údaje o nakládání s veřejnými prostředky, zveřejňujeme je. Současně AČMN požádala ředitele VZP ČR o potvrzení, případně o vyvrácení správnosti zveřejněných údajů.

Seznam základních sazeb VZP

5.10.2012
Doplňujeme, že Nemocnice Hořovice již označila údaje o ní zveřejněné jako nepravdivé a výrazně nadhonocené.

 

 

4.10.2012

Petice proti uzavření Šternberské nemocnice


celý text článku - www.tribune.cz

AČMN zatím zaznamenala nejméně deset probíhajících petičních akcí proti rušení nemocnic. Probíhají nezávisle na sobě. Iniciují je města, nemocnice a další instrituce. A mnohé probíhají již několik měsíců. To vyvrací tvrzení, že jsou organizovány centrálně a úmyslně před volbami. Ve skutečnosti je organizuje politika Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.

 

 

3.10.2012

Jak VZP jedná s nemocnicemi

Redakce Medical Tribune oslovila s dotazy ohledně průběhu jednání s nemocnicemi, také Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Zde je přepis rozhovoru s mluvčím VZP Jiřím Rodem.

Probíhají v současné době jednání pojišťovny se zřizovateli nemocnic o smlouvách na příští rok?

Jednáme se všemi zdravotnickými zařízeními průběžně. Je tady prostor do konce roku. Proč bych vám měl říkat, se kterými jednáme nyní?

Můžete tedy dnes jmenovat nemocnice, se kterými máte nyní naplánovaná jednání?

Proč bych vám to říkal? To je jednání mezi námi a zdravotnickými zařízeními. Já ten seznam nemocnic, se kterými jednáme, nemám. A proč bych také zjišťoval seznam nemocnic, se kterými jednáme dneska, zítra nebo v pátek? Řekněte mi jediný rozumný důvod. Vy jste jediný člověk v této republice, který na mně takhle nesmyslně tlačí.

Oslovili jsme zástupce krajů s dotazem, zda jednání pokračují. Odpověděli nám, že od léta žádná jednání neprobíhají. Znamená to podle vás, že zdravotnická zařízení nemají pravdu?

Já toto nebudu komentovat, že vám nějaké kraje nebo nemocnice řekly, že s nimi nejednáme. Já jsem u těch jednání nebyl, já samozřejmě nevím, zda písemný styk s pojišťovnami nepovažují za jednání s pojišťovnami. Já vám už nebudu po patnácté opakovat, že když nyní s někým nejednáme, tak to neznamená, že s ním nebudeme jednat třeba za měsíc.

Říkáte - třeba za měsíc s nimi budeme jednat. To vám přijde dostatečně dlouhá doba začít jednat na konci října o tak zásadní věci jako je existence nebo neexistence nemocnice?

To je normální. Pokud spolu jednají dva subjekty, tak třeba na čas ta jednání přeruší, protože se nemohou domluvit, a poté zase na ta jednání navážou. To je úplně běžný postup. Vy u těch jednání nejste tak je prosím nehodnoťte stejně tak, jako je nemohu hodnotit já jenom na základě nějakých informací o tom, že vám nějaké zdravotnické zařízení řeklo, že s nimi dva měsíce nejednají.

Takže Všeobecná zdravotní pojišťovna se domnívá, že není pozdě, když nemocnicím oznámí až během listopadu, že s nimi smlouvu neuzavře.

To je jako kolovrátek. To je pořád dokola. Já vám na to už nemíním odpovídat, protože to je pořád dokola. Chcete, abych si to nahrál a pouštěl vám to? Že je říjen a máme ještě tři měsíce času na jednání, že péče o pacienty bude zajištěna.

celý článek "Fiedrich: VZP navrhla tvrdší plán redukce nemocnic" - www.tribune.cz

 

 

3.10.2012

Utajovaný seznam odhaluje, jak bohatá je vaše nemocnice

Soupis nejvíce utajovaných dat českého zdravotnictví je na světě. Deníku Insiderse podařilo získat seznam „základních sazeb", podle kterých jsou placeny jednotlivé nemocnice.
Jasně dokládá, že nemocnice dostávají od Všeobecné zdravotní pojišťovny za stejné výkony zcela rozdílné částky. A proč se to děje, je ve zdravotnickém resortu veřejným tajemstvím: zdejší systém je vybudován na klientelistických vazbách, kde o výši příjmu od pojišťovny rozhodují lobbisté a dobré kontakty.

celý článek - www.aktualne.cz

 

 

3.10.2012

Zdravotnictví jako oběť chtivosti pojišťoven

Kandidát do Senátu a odpůrce privatizace zdravotnictví Ludvík Hovorka v debatě s právníkem specializujícím se na oblast medicínského práva Ondřejem Dostálem. Témata debaty se vztahují k vzájemnému ovládání pojišťoven a zdravotnických zařízení. K privatizaci zdravotních pojišťoven. K odpovědnosti státu za zdravotní péči vyplývající z ústavy. K lobistickým projektům jako je například IZIP a střetu zájmů ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven a zdravotnických zřízení.

videozáznam debaty - www.blisty.cz

 

 

1.10.2012

Jak dopadla snaha AČMN a odborů projednat rušení nemocnic na zdravotnické tripartitě
(tiskové sdělení)

Asociace českých a moravských nemocnic se jako největší zástupce zaměstnavatelů ve zdravotnictví zúčastnila jednání náměstků ministra zdravotnictví a odborů, které nahradilo zrušené jednání tripartity.

Vyslovila politování nad nekonáním tripartity jako možnosti projednat rušení nemocnic když ne na úrovni ústavních orgánů, tak alespoň na půdě zákona o kolektivním vyjednávání.

Vyslechla odpovědi přítomných náměstků ministra na konkrétní dotazy odborů k rušení nemocnic. Byla překvapena převahou odpovědí „na to se musíte zeptat zdravotních pojišťoven“, které vyvrcholily sdělením „pláčete na nesprávném hrobě“.

Zástupce AČMN alespoň upozornil, že jsou to zdravotní pojišťovny, kdo má ze zákona povinnost zajistit zdravotní péči pro své pojištěnce. A že pokud zdravotní pojišťovny poruší zákon, obecnou odpovědnost dozoru a dohledu z Ministerstva zdravotnictví nikdo nesejme.

 

 

1.10.2012

AČMN k dnešnímu jednání zdravotnické tripartity
(tiskové sdělení)

Na program dnešního jednání zdravotnické tripartity se podařilo prosadit projednávání otázky rušení nemocnic. Asociace českých a moravských nemocnic se zúčastní tohoto jednání.

Snahu zaměstnavatelského svazu toto jednání odložit z důvodu pozdního zaslání podkladových materiálů Ministerstvem zdravotnictví AČMN považuje za snahu vyhnout se projednávání tohoto bodu. Proto AČMN sdělila ministrovi zdravotnictví i dalším partnerům v tripartitě, že se dnešního jednání zúčastní.

AČMN reprezentuje zaměstnavatele s více než 40 tisíci zaměstnanci. Pokud by měl v zaměstnavatelském svazu převážit vliv zdravotních pojišťoven jako zaměstnavatelů s méně než 6 tisíci zaměstnanci, pak vzniká problém reprezentativnosti zastoupení zaměstnavatelů.

To ohrožuje samotné fungování zdravotnické tripartity. V situaci, kdy nemocnice z důvodu vypovězení smluv zdravotními pojišťovnami by měly začít propouštět své zaměstnance, kdy zdravotní pojišťovny nemají od 1. ledna 2013 zajištěnu nemocniční péči pro své pojištěnce, je takový stav tripartity kritický.

 

 

 

 

Petice:
Občané, braňte svoje nemocnice!

Petice proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR

Název petice

Občané, braňte svoje nemocnice!

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašují Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociace krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR.

Preambule petice

Vyhlašovatelé petice se minulosti již několikrát obrátili na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vládu ČR a na poslance a senátory parlamentu ČR s vážným upozorněním, že v České republice probíhá nekontrolovatelný proces rušení regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení, a to zcela mimo odpovědnost ústavních orgánů státu. Likvidace zdravotnických zařízení probíhá v režii zdravotních pojišťoven, které nejsou odpovědny občanům a nemají mandát občanů z voleb. Při vědomí této vážné situace se vyhlašovatelé petice obracejí na občany Českého státu s žádostí, aby podpořili jejich jednání s představiteli Vlády ČR, a žádají, aby orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uplatnily kontrolní pravomoci zákonodárného sboru v této oblasti a vyžadovaly odpovědnost vlády a dalších výkonných orgánů státu za zachování dostupnosti nemocniční sítě obyvatelům všech regionů v ČR.

Cíl petice

Cílem petice je zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu.

Petici podávají:

1. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
2. Asociace českých a moravských nemocnic,
3. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR,
4. Asociace krajských nemocnic,
5. Svaz pacientů ČR
6. Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

Celý text petice včetně petičního listu ke stažení

Možnost podepsat petici na internetu zde:

http://plarmy.org/petice/new/

 

 

 

 

25.9.2012

Společné prohlášení

Poslední příležitost
zastavit připravené rušení nemocnic

Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace krajských nemocnic

Svaz pacientů ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

ale i další organizace

dlouhodobě upozorňují veřejnost na mocné zájmové skupiny uvnitř státních i ekonomických struktur včetně zdravotních pojišťoven, které připravují zásadní omezení sítě zdravotní péče jako jednu z podmínek plné komercializace zdravotnictví a přenesení podstatné části nákladů na občany.

Pod označením „restrukturalizace sítě nemocnic“ je připravováno jak přímé rušení regionálních nemocnic, tak zrušení klíčových oddělení v řadě dalších nemocnic. Omezení úhrad za zrušenou péči podlomí jejich ekonomickou stabilitu a v krátké době povede k zániku dalších desítek nemocnic.

Příprava tohoto záměru se stupňuje. Jen v předvolebním období je utlumena a překrývána řadou skutečných nebo jen mediálních afér. Mezi ty skutečné patří i hromadné otravy metanolem. Selhání státu a jeho preventivních a kontrolních funkcí nahrazují nemocnice, samy se potácející v nejistotě vyvolané tímtéž státem a z jeho popudu zdravotními pojišťovnami.

Celý text společného prohlášení

Společné prohlášení signatáři považují za otevřené s možností přistoupení dalších organizací a institucí.


Dokumenty k rušení nemocnic byly kromě poslanců a senátorů zaslány také krajům, všem městům v ČR, organizacím seniorů a sociálních služeb, ostatním sdružením poskytovatelů zdravotní péče, předsedům politických stran a dalším organizacím a institucím.

 25.9.2012

Dopisy poslancům, senátorům, prezidentovi republiky
a veřejnému ochránci práv
k rušení nemocnic

Dopis poslancům
Dopis senátorům
Dopis prezidentovi republiky
Dopis veřejnému ochránci práv

  

25.9.2012

Společná tisková konference
AČMN, AKN, Svazu pacientů ČR, NRZP ČR, OSZSP ČR a LOK-SČL
k rušení nemocnic

 

Videozáznam tiskové konference

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/197195-lide-mohou-podpisem-branit-sv

ou-nemocnici/

Podklady zaslané novinářům:

Aktuální situace českých nemocnic
Modelace a porovnání úhrad nemocnicím v roce 2012
Nejčastější nepravdy k rušení nemocnic
Příklad rozdílných úhrad různým typům nemocnic

 

 

 

 

25.9.2012

PETICE

za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní, občané České republiky a obyvatelé Jihočeského kraje prostřednictvím této petice

žádáme,

aby, zástupci odpovědných státních a krajských institucí (zejména tedy Všeobecné zdravotní pojišťovny – VZP ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Jihočeského kraje a managementu nemocnice) učinili veškeré zásadní a neodkladné kroky za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče.

Neboť:

Nečinnost VZP při jednání o rámcových smlouvách pro následující pětileté období a stávající návrhy omezující úhrady za léčebné výkony dle našeho názoru zcela cíleně směřuje k likvidaci nemocnice v Českém Krumlově a Prachaticích, omezení rozsahu péče ve Strakonicích a Písku a v konečném důsledku k destabilizaci celé sítě nemocnic v Jihočeském kraji, na jejímž konci bude neodvratné omezení dostupnosti medicínské péče v celém regionu.

Právem každého občana ČR je právo na zdraví, stejně jako právo požadovat dostupnou a kvalitní péči kdekoliv v České republice, nikoliv pouze v Praze a jiných velkých městech. Chceme své právo využít a zasadit se o záchranu fungujících a potřebných lékařských zařízení ve správě kraje.

17. 9. 2012

Za všechny, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, jednají členové Petičního výboru „Za zachování nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče“.

Za petiční výbor:

MUDr. Jaroslava Ambrožová, Šmidingerova 628, 38601 Strakonice I
Jaroslava Weberová, Lipovice 39, 384 22 Vlachovo Březí
RNDr. Jana Krejsová, Budovatelská 1048, 383 01 Prachatice

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

1 – 2 členové petičního výboru, takže se jen zopakují jména a adresy výše uvedené


Petiční arch

Petici v Prachaticích podepsala již 1 500 občanů.

Obdobná petice za zachování Nemocnice Český Krumlov je podepisována také v Českém Krumlově.

 

 

25.9.2012

Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace krajských nemocnic

Svaz pacientů ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů


zvou na společnou tiskovou konferenci na téma:

Poslední příležitost zastavit připravené
rušení nemocnic!

Tisková konference se bude konat
v úterý 25. září 2012 od 12.05 hodin

v Hotelu Olšanka (Olšanské náměstí Praha 3)

ve Výstavním sále ve druhém patře

● K historicky první společné konferenci vede její organizátory současná snaha vlády a zdravotních pojišťoven ekonomicky zruinovat mnohé nemocnice a vytvořit tak předpoklad k jejich zrušení, případně levnému prodeji.

● Vyhláškou o místní a časové dostupnosti péče si vláda již vytvořila předpoklad k tomu, aby mohla legálně zlikvidovat až polovinu nemocnic – tedy zrušit poskytování zdravotní péče a propustit zaměstnance.

● Tisková konference odstartuje kampaň za záchranu nemocnic v regionech, jejichž nezbytnost a nezastupitelnost dokazují i současné metanolové tragédie.

 

 

14.9.2012

AČMN k aktuálnímu zdravotnímu ohrožení

(tisková zpráva AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic děkuje lékařům a sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům nemocnic za úsilí vynaložené ke zmírnění následků hromadných otrav metylalkoholem.
V péči regionálních nemocnic jsou desítky postižených pacientů a denně další přibývají. V některých nemocnicích je vytíženost oddělení ARO maximální, veškerý personál byl odvolán z dovolených a z čerpání náhradního volna. I nemocnice v regionech, kde zatím nedošlo k otravám, jsou v pohotovosti a vytvářejí rezervu lůžek na odděleních ARO.
Současná situace potvrzuje nezbytnost regionálních nemocnic s anesteziologicko-resuscitačními pracovišti, která jediná jsou schopna poskytnout efektivní pomoc. Pracoviště ve fakultních a dalších centrálních nemocnicích nejsou dostatečně rychle dostupná a jejich kapacity by dnes již nestačily.

I tato situace potvrzuje stanovisko AČMN, že rušení a omezování regionálních nemocnic a zejména jejich pracovišť intenzivní péče je nepromyšlené, nezodpovědné a životům nebezpečné.

 

 

 

12.9.2012

Vývoj výběru pojistného v letech 2008 – 2012 (kumulovaně v %)

 

období

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012
(v mld. Kč)

leden

88,97

95,25

101,75

149,46

24,385

únor

98,77

98,97

101,88

127,74

44,403

březen

98,76

98,24

102,92

115,86

60,947

duben

99,77

98,20

100,60

113,66

79,019

květen

99,19

99,82

102,30

112,08

98,430

červen

99,97

100,25

102,77

107,18

115,266

červenec

99,94

99,86

101,31

108,55

134,211

srpen

100,08

100,63

102,33

108,42

154,513

září

99,84

101,42

101,36

   

říjen

99,43

100,74

102,29

   

listopad

100,55

101,19

102,27

   

prosinec

99,95

101,88

101,35

   

 

 

 

 

24.8.2012

Odpovědi ministra, pojišťoven a hejtmanů
na budoucnost nemocnic v souvislosti
s restrukturalizací

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se dotázal ministra zdravotnictví, pojišťoven a hejtmanů na budoucnost nemocnic.
Za ministra zdravotnictví odpověděl náměstek Ing. Nosek, který konstatoval, že nelze vyloučit, že se redukce lůžkového fondu některých zdravotnických zařízení dotkne. Ohledně konkrétního řešení však odkázal na zdravotní pojišťovny a na webové stránky MZ, kde by měly být aktuální informace o probíhajících jednáních.
Také zdravotní pojišťovny vesměs odkázaly na webové stránky, zaměstnanecké pojišťovny na stránky SZP, VZP na své.
Jednoznačná odpověď zazněla z většiny krajů – představy pojišťoven o rušení nemocnic, většího počtu oddělení a lůžek odmítají.

odpovědi MZ, pojišťoven a krajů

 

 

 

23.8.2012

Dopisy zaslané MZ a Výboru pro zdravotnictví PSP k provádění vyšetření a odběrů na žádost Police ČR a dalších příslušných orgánů

Dopis MZ

Dopis členům Výboru pro zdravotnictví

 

 

 

20.8.2012

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ohrožuje provádění vyšetření řidičů a dalších osob při podezření na požití alkoholu a jiných návykových látek v nemocnicíc

(Tiskové sdělení AČMN)

Kolegium Nejvyššího soudu ČR provedlo výklad zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Podle něho by náklady na vyšetření nemocnicím již nehradila Policie ČR jako dosud. V případech přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky by podezřelé osoby měly tyto náklady platit přímo nemocnici.

celý text tiskového sdělení AČMN

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR 

16.8.2012

Chmurný výhled českého zdravotnictví

Zkorumpovaná česká vláda ovládaná vlivnými skupinami mění pro rok 2013 zásadně svoji strategii vůči zdravotníkům. V duchu hesla „nejlepší obrana je útok“ zahájila ofenzivu proti českým nemocnicím. Metodou úskoku, klamu a lži, tedy dle Miroslava Kalouska v duchu nejlepších malostranských tradic a za bezvýrazné asistence nezřízeně loajálního Leoše Hegera, se snaží podlomit naše sebevědomí, naši jednotu. (Tempus Medicorum 7-8/2012)

Vláda zcela záměrně rezignovala na budování a kultivaci sítě veřejných nemocnic. Napříště o existenci či neexistenci nemocnic budou rozhodovat pouze zdravotní pojišťovny, vedené zkorumpovanou a politiky ovládanou VZP. Vypovězením smlouvy o poskytování péče uvrhly ZP řadu nemocnic do existenční nejistoty.

celý text článku - www.zdn.cz

 

 

15.8.2012

Neprůhledné platby maskují tunelování

Džunglí s nejasnými pravidly, v područí lobbistů jsou úhrady pojišťoven nemocnicím za zdravotní péči. Ministr Heger vytrvale slibuje, že sjednotí platby za lékařské výkony ve všech nemocnicích. Nesdělil ovšem, kdy a jak se tak stane.

celý text článku - www.zdn.cz

 

 

1.8.2012

Kraje odmítají rušení lůžek a chtějí víc peněz na platy

Kraje, vedené hejtmany opoziční ČSSD, odmítají rušení akutních lůžek bez předchozích analýz a trvají na tom, že ministerstvo zdravotnictví musí změnit úhradovou vyhlášku tak, aby do nemocnic šlo víc peněz na platy zdravotníků.

Peníze na to lze získat snížením provozních nákladů zdravotních pojišťoven a spravedlivějším financováním nemocnic. Novinářům to v úterý řekl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

"Kraje se snaží zachovat dostupnou zdravotní péči, proto je třeba vyzvat vládu, ministra Leoše Hegera (TOP 09) a jeho ministerstvo, aby předložil systémové, jasné a konkrétní řešení změn v síti nemocničních lůžek, odměňování a vzdělávání zdravotníků i jejich pracovního zařazení," řekl.

Pokud bude nynější systém pokračovat, je podle Běhounka na přelomu roku 2012 a 2013 ohrožení zdravotní péče naprostou realitou.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

31.7.2012

Rozpočtové příčiny rušení nemocnic

"Deficitnost financování systému zdravotního pojištění, navíc podporovaná dlouhodobou stagnací příspěvku za státní pojištěnce a nulovou kompenzací zvyšování DPH, vedla k faktickému vyčerpání vnitřních rezervních zdrojů zdravotních pojišťoven a k výraznému napětí v rozpočtech poskytovatelů zdravotní péče. Důsledky tohoto vývoje jsou nasnadě. Dříve či později výrazným způsobem zvýší spoluúčast pacientů na úhradě zdravotní péče na straně jedné a výrazně zredukují síť poskytovatelů na straně druhé."

Vize ČMKOS pro Českou republiku- celý text

 

 

31.7.2012

Komu vadí roudnická nemocnice

VZP plánuje omezení péče v roudnické Podřipské nemocnici. Jakékoli logické důvody to ale nemá.
Roudnická Podřipská nemocnice je jedním ze zdravotnických zařízení, u nichž je v plánu omezení péče. Počítá se se zavřením porodnice a dětského oddělení, omezením chirurgie a interny. "To by nemocnici, která je v zisku, srazilo na kolena," uvedl exkluzivně pro Prvnizpravy.cz Ing. Vít Hroch, výkonný ředitel Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem.

celý text článku - Prvnizpravy.cz

 

 

26.7.2012

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se ptá Hegera a hejtmanů na záměry s nemocnicemi

S žádostí, aby informoval odbory a další veřejnost o svých konkrétních záměrech s lůžkovými zařízeními, se na ministra zdravotnictví Leoše Hegera obrátila ve středu 25. července 2012 předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.
Připomíná, že odborový svaz je stále přesvědčen, že avizované rušení lůžek i celých nemocnic povede ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče a že nebude splněné slibované zvýšení kvality péče a její bezpečnosti.
Dalším dopisem se ve středu Žitníková obrátila na hejtmanky a hejtmany všech krajů. Žádá o informace týkající se uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v krajích a o sdělení, zda vědí, že by se u nich měla nějaká nemocnice uzavřít.
V úterý 24. července zaslala podobný dopis ředitelům všech zdravotních pojišťoven místopředsedkyně zdravotnického odborového svazu Ivana Břeňková, které je zároveň vedoucí tripartitního pracovního týmu ke zdravotnictví. Žádá o informace, které nemocnicemají již se zdravotní pojišťovnou jistou smlouvu o poskytování zdravotní péče pro rok 2013 a následující období, ve kterých zatím nedošlo k dohodě a které již smlouvu ze strany zdravotní pojišťovny mít uzavřenu nebudou. Uvádí, že tyto informace budou využity při následujícím jednání se zřizovateli a zaměstnavateli a na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví.

Dopis OSZSP ČR ministrovi zdravotnictví

Dopis OSZSP ČR hejtmanům

Dopis OSZSP ČR ředitelům zdravotních pojišťoven

 

 

24.7.2012

Informace z jednání dohodovacího řízení

24. 7. 2012 proběhlo závěrečné jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách v roce 2013.

Akutní péče
Zdravotní pojišťovny předložily návrhy s ještě komplikovanějším systémem úhrady, než je dosavadní (DRGalfa, DRGbeta, DRGsuperalfa; nestanovení základní sazby v Kč, ale výpočtem z tzv. technické sazby s různou základní sazbou pro stejnou diagnózu; s řadou dalších regulací pro ambulantní péči a bez risk koridoru; s omezením úhrady nesmluvní péče na 50 % odporujícím zákonu). Jen návrh VZP ČR obsahoval koeficient změny počtu pojištěnců. Tento návrh dělil nemocnice do kategorií pro úhradu a výpočet základní sazby na fakultní a obdobné nemocnice a nemocnice ostatní. Obsahoval oprávnění omezit výši úhrady na základě zdravotně pojistného plánu.
Z poskytovatelů AN ČR předložila návrh bez uvedení základní sazby, kterou by mělo stanovit NRC, s přibližovacím koeficientem nadále 0,25 a s dalšími zvýhodněními velkých nemocnic včetně ambulantní péče. AČMN předložila návrh se změnou přibližovacího koeficientu na 0,5 pokračovat v úhradách podle vyhlášky na tento rok a takto vypočtené úhrady procentně navýšit. S koncepčně blízkým návrhem na pokračování v nastaveném systému úhrad přišla SSN ČR.

V závěrečném hlasování poskytovatelé odmítli návrhy pojišťoven, pojišťovny návrhy poskytovatelů. Návrh AN ČR i v hlasování poskytovatelů zůstal osamocen, návrhy AČMN a SSN ČR podpořily AKN i APRIMED.

Následná péče
Zdravotní pojišťovny předložily návrhy na snížení paušální úhrady na úroveň roku 2011 a snížení celkových úhrad degresí paušální úhrady po uplynutí 60 resp. 90 dnů na 70 %. Degresi požadovaly dokonce i pro úhradu péče NIP a DIOP, VZP i pro hospice na 50 %! VZP opětovně navrhla sjednat možnost omezení úhrady podle zdravotně pojistného plánu.
Poskytovatelé předložili společný návrh AČMN, AN ČR, AKN a SSN ČR na úhradu ve všech skupinách následné péče s navýšením o 3 %. Ve shodě s jednomyslnými závěry předchozí schůzky zástupců všech poskytovatelů odmítli jakoukoli degresi úhrad jako neodůvodněnou a bez opory v právních předpisech.
V závěrečném hlasování poskytovatelé odmítli návrhy pojišťoven, pojišťovny návrh poskytovatelů.
Dohodovací řízení tak skončilo bez dohody. Návrhy pojišťoven i poskytovatelů se rozcházely tak, jako nikdy v minulosti. Neúspěch dohodovacího řízení se dal předpokládat v situaci posilování role pojišťoven a při jednání o úhradách na rok, pro který ještě ani nejsou uzavřeny základní smlouvy. Odpovědnost za tuto situaci včetně rozhodnutí o úhradách opět přebírá MZ.

Současně zveřejňujeme všechny návrhy předložené v dohodovacím řízení a údaje analytické komise dohodovacího řízení o vývoji systému zdravotního pojištění pro rok 2013. Údaje o výběru pojistného v roce 2012 pravidelně zveřejňujeme zde.

Akutní péče

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Návrh AN ČR

Návrh AČMN

Návrh SSN ČR

Proč AČMN odmítá návrh VZP pro akutní péči

Následná péče

Návrh VZP ČR
Návrh SZP ČR
Společný návrh AČMN, AN ČR, AKN a SSN ČR


Údaje analytické komise DŘ

Příjmy zdravotního pojištění

Náklady zdravotního pojištění

Tabulky a grafy

 

 

17.7.2012
AČMN požádala i ombudsmana o pomoc při odstranění neústavního postupu při rušení nemocnic


text dopisu ombudsmanovi

 

 

13.7. 2012

Dopis Rady AČMN všem poslancům

Zveřejňujeme dopis Rady AČMN, kterým se obrátila na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby posoudili nezbytnost a účelnost rušení a redukce nemocnic a to, zda zvolený postup bez jakékoli odpovědnosti odpovídá požadavkům demokratického právního státu. Poslancům byl rovněž zaslán dopis AČMN Vládě ČR a odpověď předsedy vlády (zde zveřejněno 9.5. a 22.6. 2012).

O podporu včetně podpory mezi poslanci AČMN požádala hejtmany a Asociaci krajů ČR. Dále o podporu žádá ombudsmana, orgány měst ve všech krajích, Radu seniorů, pacientské organizace, odborové a další organizace ve zdravotnictví i sociální sféře.

Dopis poslancům

 

 

13.7. 2012

ProAlt:
Optimalizace lůžkového fondu povede k privatizaci nemocnic

Připravovaná restrukturalizace lůžkového fondu nemocniční sítě zhorší podle ProAltu dostupnost zdravotní péče, vytvoří prostor pro privatizaci zdravotnických zařízení a namísto toho, aby ušetřila, přenese náklady na zdravotní péči na jednotlivce.

Optimalizace bude v praxi podle ProAltu znamenat zrušení minimálně deseti tisíc akutních lůžek a v mnoha případech i celých nemocnic.

celý článek - www.denikreferendum.cz

 

 

13.7. 2012

Neprůhledné platby pojišťoven nemocnicím maskují tunelování
(L. Hovorka)

Úhrady pojišťoven nemocnicím za zdravotní péči jsou džunglí s nejasnými pravidly, v područí lobistů. Ministr Heger vytrvale slibuje, že sjednotí platby za lékařské výkony ve všech nemocnicích. Nesdělil ovšem, kdy a jak se tak stane.

celý článek - www.denikreferendum.cz

 

 

13.7. 2012

Umělý nedostatek financí ve zdravotnictví

… „Ze stručného přehledu tedy vyplývá, že ve zdravotnických financích opravdu panuje chaos. Ten umožňuje vytvářet umělý nedostatek peněz, takže se poměry blíží k Řecku nebo Irsku, kde je nedostatek skutečný.“ …

celý článek - www.zdn.cz

Poznámka redakce
Zkušenosti a fakta, s nimiž se setkává AČMN, nasvědčují tvrzení autora článku o tom, že finanční situace zdravotního pojištění je zbytečně dramatizována a dojem o nedostatku peněz je vytvářen uměle. Svědčí o tom i údaje o výběru zdravotního pojištění, které na těchto stránkách pravidelně zveřejňujeme. Veřejné zdravotní pojištění je jediným veřejným rozpočtem v ČR, který je trvale přebytkový. Z tohoto hlediska AČMN odmítá jako zbytečné restrikce úhrad regionálním nemocnicím, neplnění závazků státu zvýšit platy zdravotnických pracovníků a zejména zahájené rušení regionálních nemocnic.

 

 

10.7. 2012

Prvé varovné signály zahájeného omezování nemocniční péče – dokonce z fakultní nemocnice

„Do minulého týdne byla jen lůžka rušena, nikoliv slučována oddělení. FNHK je nemocnice pavilónového typu, což jakékoliv slučování poměrně komplikuje. Už snížení lůžek na internách přináší prakticky denně stres pro příjmové ambulance, kam vlastně indikovaného pacienta přijmout. …

Uzavírání lůžek v kraji již pociťujeme zvýšeným tokem pacientů z okresů, ať již díky zavření LSPP či oddělení. Pokud tomu tak bude nadále kapacita řady oddělení bude překročena a vzhledem k nejasnému financování od pojišťoven, kdy není výkonový systém a peníze nejdou za pacientem to povede k propadu hospodaření FN.“

MUDr. Zdeněk Tušl, lékařský náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové

Budou nemocnice slučovat septická a aseptická lůžka ? - www.tribune.cz

 

 

4.7. 2012
Kdo potřebuje peníze zrušených nemocnic ?

Zdravotní pojišťovny začaly omezovat služby malých nemocnic, ale drahá lůžka velkých státních a krajských zařízení platí raději.

Dokládá to tajný dokument, jak rozdělila v roce 2010 mezi nemocnice 73 miliard od poplatníků největší zdejší pojišťovna VZP.

Aktuálně.cz má veřejně nedostupný přehled k dispozici a rozhodlo se jej publikovat, protože na oficiální žádost VZP odmítla tato data sdělit.

Tajný přehled nemocnic v přízni - celý článek Aktuálně.cz

 

 

4.7. 2012

Odbory zásadně odmítají memorandum, které znamená rušení nemocnic!

Ministerstvo zdravotnictví porušuje svoje vyhlášení a své sliby. Dne 6. června pro Hospodářské noviny ministr zdravotnictví Leoš Heger prohlásil, že se "nic nebude lámat přes koleno a že restrukturalizace nemocnic nepřinese jejich rušení". Dále v rozhovoru uvedl, že pojišťovny na příští rok prodlouží s nemocnicemi smlouvu pomocí dodatků a vše se bude řešit až v příštím roce.

Za dva týdny je situace úplně jiná. Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím dvou náměstků podepsalo se zdravotními pojišťovnami nové memorandum, ve kterém už naprosto otevřeně uvádí, že restrukturalizace přinese nejen rušení lůžek a oddělení, ale zřejmě také nemocnic.

Odbory s rušením nemocnic zásadně nesouhlasí! Spolu se všemi ostatními partnery se v této věci obrátí na premiéra a na Vládu ČR.

Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP ČR

 

 

4.7. 2012

Asociace krajů navrhuje prostředky na zvýšení platů zdravotníků vzít ze zisku zdravotních pojišťoven

Tisková zpráva AK ČR

 

 

22.6.2012

Dnes tak, zítra onak

Ještě 6. června prohlásil ministr zdravotnictví L. Heger, že se "nic nebude lámat přes koleno a že restrukturalizace nepřinese rušení nemocnic" (HN 6.6.2012). Dále prohlásil, že pojišťovny na příští rok prodlouží s nemocnicemi smlouvu pomocí dodatků a vše se bude řešit až v příštím roce.
Dnes už je vše jinak. Nakolik se dá popřát sluchu prohlášením z Ministerstva zdravotnictví, lze vidět z nového "Memoranda", které najdete dále.

Memorandum zdravotních pojišťoven a o restrukturalizaci lůžkového fondu

Příloha Memoranda ze dne 20.6.2012 

22.6.2012
Odpověď předsedy vlády na dopis AČMN vládě a členům vlády k rušení nemocnic

AČMN obdržela odpověď předsedy vlády na dopis AČMN vládě a členům vlády (zde zveřejněn 9.5.2012).

Odpověď předsedy vlády

 

 

20.6.2012

LOK a odboráři se spojí k protestům

Po včerejší poradě vedení LOKu jsme se dověděli, že ještě do konce roku se spojí v protestech proti nesplněným slibům Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR jak LOK, tak i ostatní zdravotnické odbory. K protestním akcím, které ještě nebyly blíže specifikovány, ale mají být ještě tvrdší, než byla akce "Děkujeme, odcházíme", se mají dokonce spojit se zdravotníky z dalších zemí Viszegrádské čtyřky; do protestů tedy půjdou společně Češi, Slováci, Poláci a Maďaři. Pokud tomu tak opravdu bude, čeká nás situace, jakou zdravotnictví Střední Evropy ještě nezažilo.
Jako nemocnice AČMN musíme potvrdit, že letošní nominální úřady našim nemocnicím se v průměru pohybují kolem 98% loňské úrovně, a při započtení inflace a zvláštních plateb za sestry a lékaře, které pojišťovny posílaly nemocnicím zvlášť, je to reálně ještě mnohem méně.Připojujeme prohlášení výkonné rady OSPZSS ze 13.6.2012 s výzvou k rezignaci ministra zdravotnictví. Před námi je horký podzim.

text prohlášení výkonné rady

 

 

8.6.2012

Že se rušení nemocnic odloží?
Ne,VZP chce někomu prohrát volby ...

Ředitel VZP P. Horák:
I když se odloží dohoda na dobu po volbách, je podle něj do konce roku čas. Nechce prodlužovat jednání o další rok, nejistota ve smluvních vztazích by nebyla dobrá pro pojišťovny ani nemocnice.
Horák předpokládá, že u nemocnic, kde by byl problém velký, by bylo možno vyjednávání posunout o šest měsíců, aby byl čas na dosažení dohody a také zajištění péče v okolních nemocnicích.
Připomněl, že ke zrušení by podle plánu VZP mělo být 10.000 nemocničních lůžek, z nich už 3000 uzavřeno je. VZP chce měnit strukturu nemocnic, uzavřít oddělení, kde nemají personál a potřebné vybavení a kde dělají minimální počty výkonů, což ani není bezpečné pro pacienty.
... Ze 130 nemocnic v regionech by podle Horáka odhadem u deseti mohl být problém tak velký, že se asi dobrovolně nedohodnou.

Pojišťovny dají do 30. června seznamy nemocnic s novou smlouvou - www.tribune.cz

 

 

7.6.2012

V Praze má zmizet 1500 lůžek. Tyto nemocnice čeká útlum

Ministerstvo zdravotnictví připravuje plán, podle něhož mají zaniknout nejen významná specializovaná pracoviště pro pacienty s leukémií či revmatickými chorobami, ale také lůžková péče v dalších pěti pražských nemocnicích.

celý text článku - Aktuálně.cz


AČMN získala materiál, který v zásadě potvrzuje informace uvedené v článku a snahu v Praze zrušit malé nemocnice. Pravděpodobně existuje jeho více verzí, což by vysvětlovalo rozdíly v některých údajích mezi článkem a níže zveřejněným materiálem.
Materiál neobsahuje autora ani instituci, která jej zpracovala. To potvrzuje neprůhlednost a neodpovědnost celé restrukturalizace vyjádřenou v otázce opakovaně kladené AČMN – kdo to vlastně ruší nemocnice a kdo za jejich zrušení bude odpovídat?

Anonymní materiál k rušení pražských nemocnic

 

 

6.6.2012

Kdo se to vlastně bojí voličů?

AČMN již dlouhodobě poukazuje na to, že o připravovaném rušení nemocnic vlastně nikdo nerozhodl. Ministr Heger se k němu vyjadřoval s vrozenou opatrností, ba ani Memorandum o vypovězení smluv nepodepsal a přenechal to svému náměstkovi. Vláda o rušení nemocnic vůbec nejednala a to ani přes výzvy AČMN a dalších. A že by někdo tak závažné rozhodnutí předložil parlamentu … to už vůbec ne.
Stejně je tomu u rozhodnutí o odložení rušení nemocnic, o kterém informují média. Že se v této zemi rozhoduje anonymně, že nerozhodují orgány, které by za svá rozhodnutí nesly také odpovědnost, je snad nejvážnější ohrožení demokracie od roku 1989.
Jde o přímé zpochybnění principu, že v demokratické zemi závažná rozhodnutí přijímají orgány vytvořené z vůle voličů a jim přímo či nepřímo odpovědné. I proto je uváděné rozhodnutí o odložení rušení nemocnic systémově stejně nebezpečné, jako původní rozhodnutí je rušit.
Někdo chce rozhodovat za voliče a voliči by se měli ptát, kdo to je? Zdravotní pojišťovny to určitě nejsou. Ty ve volbách nekandidují.
„Je to politické téma a to teď nemá cenu lámat přes koleno. Po volbách se dělají nepopulární kroky snadněji,“ vysvětlil pro Hospodářské noviny ministr zdravotnictví L. Heger. Jistě tím nemyslel, že podzimní krajské a senátní volby jsou poslední volby vůbec. Těžko mohl opomenout, že za rok a půl po nich budou volby parlamentní.
A voliči by se měli v krajských a senátních volbách ptát, kdo, které politické strany, jim chtějí zrušit nemocnice? A v nejhorším se v parlamentních volbách ptát, kdo, které politické strany, jim zrušily nemocnice?6.6.2012

Odpověď člena vlády na dopis AČMN vládě
a členům vlády k rušení nemocnic

AČMN obdržela zatím jedinou odpověď člena vlády na dopis AČMN vládě a členům vlády (zde zveřejněn 9.5.2012).

Odpověď obsahuje názor, podle něhož samy kraje resp. obce mají rozhodnout o zachování stávající sítě zdravotnických zařízení na základě jejich koncepce rozvoje zdravotních služeb.

Odpověď ministra J. Drábka

 

 

6.6.2012

Informace z jednání se zdravotními pojišťovnami v dohodovacím řízení o úhradách následné péče v roce 2013

Dne 5. 6. 2012 proběhlo prvé jednání dohodovacího řízení o úhradách následné péče. Zástupci poskytovatelů i pojišťoven se shodli na pokračování dosavadního způsobu úhrady převážně platbou za ošetřovací den.

Zástupci poskytovatelů vědomi si nereálnosti požadavku na plošné zvýšení úhrad vystoupili s návrhem na zohlednění neudržitelné výše lékového paušálu, která u pacientů přeložených z akutní péče téměř znemožňuje pokračování nastavené a nutné medikace. V této souvislosti navrhli provedení analýzy ve vzorku léčeben, která by ukázala, zda a o kolik Kč je nutné navýšit lékový paušál.

Zástupci pojišťoven deklarovali, že v systému zdravotního pojištění není předpokládán žádný růst a tudíž není možné jakékoli navýšení úhrad, ba nevyloučili i možnost jejich snížení. Jako kategorický požadavek přednesli omezení plné výše úhrad na 60 dnů u OLÚ a 90 dnů u LDN s tím, že pro další období je nutné uplatnit degresi úhrad a v desítkách procent. Degrese by neměla být uplatněna v případě kladného vyjádření revizního lékaře v pokračování dosavadní léčby. Dále bylo navrženo převedení pacienta následné péče na tzv. sociální lůžko, nebude-li souhlas revizního lékaře s dosavadní léčbou. Zvláštní ambulantní péči bylo navrženo hradit jako domácí péči a úhradu péče v hospicích zachovat na současné výši.

Zástupci poskytovatelů předem neodmítli možnost odpovědnosti revizního lékaře pojišťovny za rozhodnutí o další léčbě. Upozornili však, že při změně druhu péče je zákonnou povinností pojišťovny zajistit další péči o své pojištěnce. Za neslučitelné s principem rovnosti občanů však označili různou úhradu za péči poskytovanou pojištěncům jen v závislosti na uplynutí 60 nebo 90 dnů bez ohledu na zdravotní stav pojištěnce. Zákonu by rovněž odporovala změna druhu péče jen na základě uplynulého časového období, bez ohledu na zdravotní stav.

Dohodnuto bylo, že písemné návrhy budou předloženy do 13. 7. 2012 a další jednání o úhradách se uskuteční 24. 7. 2012.

 

 

5.6.2012

Vývoj výběru pojistného v letech 2008 – 2012 (kumulovaně v %)

 

období

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012
(v mld. Kč)

leden

88,97

95,25

101,75

149,46

24,385

únor

98,77

98,97

101,88

127,74

44,403

březen

98,76

98,24

102,92

115,86

60,947

duben

99,77

98,20

100,60

113,66

79,019

květen

99,19

99,82

102,30

112,08

98,430

červen

99,97

100,25

102,77

   

červenec

99,94

99,86

101,31

   

srpen

100,08

100,63

102,33

   

září

99,84

101,42

101,36

   

říjen

99,43

100,74

102,29

   

listopad

100,55

101,19

102,27

   

prosinec

99,95

101,88

101,35

   

 

 

4.6.2012

Nejčastější nepravdy, kterými se odůvodňuje potřeba tzv. optimalizace lůžkové sítě v ČR


Nepravda 1.
O nadbytku nemocnic a nemocničních lůžek v ČR
Zavádějící srovnání s průměry EU. Jsme středoevropská země a sneseme srovnání se zeměmi středoevropského prostoru, kde má zdravotnictví společné tradice a společně se rozvíjelo.
Nelze srovnávat
- Španělsko, Portugalsko – iberský systém zdravotnictví, moderní nemocnice se rozvíjely až v 2. polovině 20. století
- Itálie až v 60. a 70. letech minulého století doháněla Československo masovou výstavbou nemocnic na jihu země
- severské země – specifika hustoty osídlení a vzdáleností, nelze srovnávat se střední Evropou
- Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ale i Řecko a Kypr – jiná úroveň historicky
- o donedávna sovětských Estonsku, Lotyšsku a Litvě ani nemluvě
Co to je tedy průměr EU?
Naproti tomu Německo – přes 2 tis. nemocnic – 35 tis. obyvatel na jednu nemocnici, v ČR nás 55 tis.
Rakousko na 8 mil. obyvatel 272 nemocnic, ČR na 10,5 mil. obyvatel 191 nemocnic.
Ještě větší rozdíly jsou ve struktuře nemocnic: Rakousko má 3 fakultní nemocnice, v ČR je jich nominálně 10 a fakticky 12.
Rakousko má 167 nemocnic do 200 lůžek, v ČR je jich jen 95. Důvod převahy malých nemocnic v Rakousku – péče v malých nemocnicích je nejlevnější.
V nejmenších nemocnicích má Rakousko 62 % lůžek, v ČR 16 %.
Pokud by se tedy měly rušit nemocnice – je jasné, které. Nedávno AČMN vyzvala ministra Hegera, aby šel příkladem a skutečně zrušil alespoň 1 fakultní nemocnici. Odpověď byla – nezruší se nic.

celý text

 

 

4.6.2012

Stanovisko Rady AČMN k záměru zvýšit regulační poplatky za poskytnutí specializované ambulantní péče

text stanoviska

 

 

30.5.2012

Místopředseda AČMN L. Velev v diskusi s ministrem L. Hegerem, E. Wagnerovou a M. Zemanem
o příplatcích za lékaře

Na otázky týkající se ceníků konkrétních lékařů v Radiožurnále odpovídali ministr zdravotnictví Leoš Heger, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev a ředitel FNKV Marek Zeman.

celý rozhovor - www.tribune.cz

 

 

29.5.2012

Dlouhodobá péče v evropském kontextu

Legislativní radou vlády pro závažné právní chyby neprošel návrh věcného záměru zákona o dlouhodobé péči, zpracovaný MPSV a podporovaný MZ. Zdravotnictví se dotýkal především tím, že počítal s přesunem cca 26 tisíc pacientů LDN a dalších zařízení následné péče z režimu péče hrazené zdravotními pojišťovnami do přebyrokratizovaného systému dlouhodobé sociální péče, kde orgány Úřadu práce (!) by měly rozhodovat o zařazení do systému dlouhodobé péče a kde by si současní pacienti měli péči hradit tak, jak to je již v ostatních zařízeních sociální péče. Při částce přesahující průměrný důchod by se tak dostali do situace, kdy by neměli prostředky na udržení dosavadního bydlení a navždy by se stali „bezdomovci“ systému dlouhodobé péče.
V této souvislosti zveřejňujeme článek místopředsedy AČMN MUDr. Ing. Petra Fialy o pojetí dlouhodobé péče v evropských zemích. Přikládáme návrh věcného záměru zákona o dlouhodobé péči připravený pro ČR.

článek místopředsedy AČMN

návrh věcného záměru zákona o dlouhodobé péči

 

 

28.5.2012

Rušení nemocnic – džin vypuštěný z láhve.
Kdo vlastně a jak řídí české zdravotnictví? Memorandy?

„Pojišťovny přišly s konkrétním plánem, jak zeštíhlit pražské špitály. Ministerstvo zdravotnictví se ale zlobí, že nebylo k jednáním přizváno.

Dohody skřípou

I když Praha je první na řadě, plán, jak zeštíhlit české nemocnice, již má pevné obrysy po celé zemi.“ (?!) „Zdravotní pojišťovny dokonce tvrdí, že se třemi čtvrtinami z nich se již domluvily, v jaké struktuře péče budou fungovat od roku 2013. V metropoli zatím ale dohody skřípou.
Pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví se navzájem obviňují z nespolupráce. Resort je totiž zřizovatelem naprosté většiny pražských nemocnic a tvrdí, že nebyl přizván pojišťovnami k jednání o jejich konečné podobě. „S principem a kritérii zdravotních pojišťoven souhlasím, nikoli však s jejich postupem,“ zdůrazňuje náměstek ministra Petr Nosek.
Naopak představitelé zdravotních pojišťoven tvrdí, že na jednání zvali ministerské zástupce mnohokrát, ale ti se neráčili dostavit.

Rozhodne se na poslední chvíli?

Jak je vidět, jednání zdaleka nedospěla ke konci. Přitom čas se krátí. Nemluvě o znechucení ministerstva zdravotnictví, které vystupuje jako faktický vlastník velkých pražských nemocnic. „Postup pojišťoven měl být jiný. Nemůžou si myslet, že nám přinesou omašličkované konkrétní dohody se zdravotnickými zařízeními. Tvrzení o konkrétních krocích musejí být podložena čísly,“ zdůrazňuje náměstek Nosek. Nezpochybňuje, že redukce musí dopadnout v plné míře i na fakultní nemocnice.

Resort zdravotnictví nyní bude žádat, aby pojišťovny pozastavily aktivní jednání s nemocnicemi, na což již byla důrazně upozorněna Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nejprve chce sestavit společné memorandum, v němž budou konkrétně vymezena technická, ekonomická a odborná kritéria, dle nichž se bude síť restrukturalizovat, a formulována dohoda o společném postupu a načasování kroků.“

celý text článku - www.zdn.cz 

15.5.2012

Aktuálně.cz zjistilo, proč jen některé nemocnice mají na zvýšení platů zdravotníků

Před dnešním jednáním odborářů a nemocnic s předsedou vlády o tom, zda a které nemocnice mohou zvýšit platy zdravotníkům, přišlo Aktuálně.cz se zajímavým zjištěním. Že úhrady nemocnicím jako celku každým rokem rostly, ale ve skutečnosti rostly jen některým nemocnicím, jiným úhrady stagnovaly a dalším klesaly.

Čísla o tom, co AČMN již roky tvrdila, že se děje od roku 2007, Aktuálně.cz zveřejňuje pro roky 2007 - 2009. V dalších letech přesun nákladné péče do největších nemocnic ještě zesiloval. Jsou všechny důvody předpokládat, že v letech 2010 – 2012 přesun finančních zdrojů do největších nemocnic dále kulminoval.

Tvrzení ministra Hegera, že když na zvýšení platů zdravotníků mají nemocnice přímo řízené ministerstvem, musí mít na toto zvýšení i regionální nemocnice, je ve světle uvedeného - velice mírnými slovy řečeno - eufemismus.

Získali jsme tajný plán VZP: Tak utratila pět miliard - www.aktualne.cz 

14.5.2012

Otevřený dopis Rady AČMN ministrovi zdravotnictví

Sdělovacím prostředkům byl předán otevřený dopis ministrovi zdravotnictví.

AČMN v něm odmítá tendenci ke kriminalizaci nemocnic, kterou je zastírána skutečnost, že stát nesplnil svůj závazek zvýšit v roce 2012 platy zdravotnickým pracovníkům.

Místo slibovaného zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven na tyto platy byly nemocnicím v roce 2012 úhrady dokonce sníženy. A to na návrh ministra zdravotnictví rozhodnutím vlády ze dne 1.2.2012, kterým bylo poslanecké sněmovně doporučeno schválit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven.

Poslanecká sněmovna dne 3.5.2012 zdravotně pojistné plány včetně snížených úhrad nemocnicím pro rok 2012 těsnou většinou koaličních poslanců schválila.

Otevřený dopis byl zaslán i předsedovi Vlády ČR P. Nečasovi v návaznosti na jeho zítřejší jednání s představiteli odborových organizací o platech zdravotníků.

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví 

14.5.2012

Snížení úhrad nemocnicím v roce 2012 schváleno poslaneckou sněmovnou

Dne 3. 5. 2012 schválila poslanecká sněmovna návrh zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012, které mimo jiné stanoví snížení nákladů na zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích na 98 % skutečnosti z roku 2011.

Návrh byl sněmovně předložen na návrh Vlády ČR, která jej schválila 1. 2. 20012 na návrh ministra zdravotnictví. Protože úhradová vyhláška na rok 2012 nestanoví výši předběžných úhrad nemocnicím pro tento rok, schválené zdravotně pojistné plány jsou jedinou normou, která stanoví tyto úhrady.

Tvrzení ministra L. Hegera, že nemocnicím byly pro zvýšení platů zdravotníků v roce 2012 zvýšeny úhrady od zdravotních pojišťoven, se tak stává zcela irelevantním.

Návrhy zdravotně pojistných plánů byly prohlasovány většinou 5 koaličních poslanců. Pro zajímavost lze uvést, že poslanec P. Nečas se hlasování zdržel.

 

 

9.5.2012

AČMN žádá Vládu ČR, aby převzala odpovědnost za rušení nemocnic

Rada AČMN se dopisem odeslaným dne 3. 5. 2012 obrátila na Vládu ČR. Na základě usnesení Shromáždění delegátů AČMN ze dne 3. 4. 2012 je vláda vyzývána, aby převzala odpovědnost za rušení nemocnic nebo ujistila občany, že k němu nedojde.

Dopis byl zaslán předsedovi a všem členům vlády.

Podle reakce vlády se AČMN v této věci obrátí na Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR.

Dopis Vládě ČR

 

 

4.5.2012

Podle ministerstva se nemocnice asi ruší samy

Další rána pro pacienty: zánik hrozí i roudnické nemocnici

Po žatecké ohrožují úsporné plány státu a pojišťoven nově i soukromou Podřipskou nemocnici v Roudnici. Znamenalo by to potíže pro 50 tisíc lidí. Majitelé do modernizace přitom jen nedávno dali desítky milionů.
Přijde 50 tisíc lidí z Roudnicka o svou nemocnici? Pokud vedení soukromé Podřipské nemocnice s poliklinikou nepřesvědčí Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, aby změnila názor, může se to na konci roku stát. Vedle Žatce to je druhé zařízení v kraji, kde chce pojišťovna šetřit na lékařské péči.

celý článek - www.tribune.cz

 

Dalších 1 305 podpisů proti zrušení Rokycanské nemocnice

AČMN obdržela z Rokycanska dalších 1 305 podpisů „Antimemoranda“ proti rušení nemocnic. Celkem jen z Rokycanska výzvu podepsalo 6 503 občanů.

Svůj podpis vedle Města Rokycany připojilo i Město Radnice.

 

Nejsou lůžka, slyší pacienti. Pojišťovny chtějí rušit další

Duben skončil. Zdravotní pojišťovny slibovaly, že bude jasné, kolik a kterých postelí zmizí z moravskoslezských nemocnic. Na stole měla být hlavně dohoda s Moravskoslezským krajem. Jenže není. Mnozí zdravotníci, pacienti, ale i radní měst, v nichž nemocnice sídlí, tak musejí dál žít v nejistotě. Jak dlouho ještě a proč?

celý článek - www.tribune.cz

 

 

4.5.2012

Kdo tedy ruší nemocnice? Kdo nese odpovědnost za to, co se děje ve zdravotnictví?

Kdo podepsal se zdravotními pojišťovnami Memorandum o vypovězení smluv nemocnicím? Kdo vyhlásil za potřebné snížit počet lůžek v nemocnicích o 10 tisíc? Kdo dává volnou ruku zdravotním pojišťovnám, aby zredukovaly síť nemocnic?

 

 

4.5.2012

Reakce MZ na výzvu AČMN

"Ministerstvo nebude rušit žádné nemocnice. Nový způsob plateb za diagnózu DRG zajistí peníze nemocnicím, které pacienti navštěvují. Naopak nemocnice, kam pacienti neradi nebo málo chodí, nedostanou peníze jen za to, že existují." (tiskový mluvčí MZ pro ČTK)

 

 

3.5.2012

 

Veřejná výzva

Rady
Asociace českých a moravských nemocnic

ministrovi zdravotnictví

k rušení nemocnic

 

Rada AČMN je názoru, že pokud Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno o potřebě snížit počet nemocnic v ČR, že by mělo jít příkladem a jako první krok fakticky zrušit alespoň jednu velkou nemocnici přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví.

Rada AČMN dne 26.4.2012

Výzva byla zaslána ministrovi zdravotnictví, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, hejtmanům, Asociaci krajů ČR, odborovým a dalším organizacím a institucím ve zdravotnictví, jakož i sdělovacím prostředkům.

AČMN v ní reaguje na skutečnost, že bezhlavá politika škrtů ve zdravotnictví vyúsťuje v rušení malých a středních nemocnic. Nejde přitom o úspory, neboť tyto nemocnice základní péči poskytují nejlevněji.

Před občany je zatajováno, že na počet obyvatel je v ČR méně nemocnic, než např. v Německu, Rakousku, Francii nebo Švýcarsku.

Že v osmimilionovém Rakousku je 272 nemocnic, kdežto v ČR pouze 189.

Že v Rakousku je v nejmenších nemocnicích čtyřnásobný počet lůžek, než v ČR.

Naopak v Rakousku je čtyřikrát méně fakultních nemocnic než v ČR. V Rakousku jsou jen 3 fakultní nemocnice, kdežto v ČR je jich nominálně 10 a fakticky 12.

 

 

26.4.2012

ANTIMEMORANDUM proti rušení nemocnic
Dalších 5 198 podpisů občanů jen z Rokycan a okolí

Ve dnech 26.3. – 15.4. 2012 proběhla v Rokycanech podpisová akce na podporu zachování základní zdravotnické péče v Rokycanské nemocnici a.s. Touto akcí se město Rokycany připojilo k „ANTIMEMORANDU“ AČMN a dalších zdravotnických organizací proti rušení nemocnic. 4 696 občanů Rokycan a okolí tak vyjádřilo nesouhlas se záměrem VZP ČR a dalších zdravotních pojišťoven zrušit v Rokycanské nemocnici gynekologicko-porodnické a dětské oddělení.

Svůj podpis připojilo i dalších 502 občanů z okolních obcí.

Leták za zachování Rokycanské nemocnice

Zatím byly jen AČMN předány podpisové archy s podpisy 26 měst a obcí a 10 268 podpisů občanů.

(Text ANTIMEMORANDA a přehledy signatářů níže 2.3.2012)

 

 

25.4.2012

Náměstek Nosek si říká o trestní oznámení pro pomluvu

"Nemocnice žádná data neposkytly. Může to znamenat jediné - peníze mají, ale bojí se, že by se mohly najít černé díry v jejich hospodaření, nebo chtějí peníze využít na něco jiného než na platy," řekl ČTK ekonomický náměstek Petr Nosek.

celý článek - www.tribune.cz

 

 

25.4.2012

Výběr pojistného v roce 2012


Vyběr pojistného za leden - duben 2012: 113,66 %

 

období

kumulovaně v mld. Kč

kumulovaně v % 2012/2011

leden

24,385

149,46

únor

44,403

127,74

březen

60,947

115,86

duben

79,01

113,66

 

 

20.4.2012

Ani největší nemocnice v ČR nemá na zvýšení platů


Krajská zdravotní a.s. Ústeckého kraje byla jedinou nemocnicí, kde měla proběhnout kontrola projektovaných úhrad, efektivnosti a investic podle představ Ministerstva zdravotnictví. Je zřejmé, že neproběhla. Přítomnému ministrovi zdravotnictví vedení nemocnice dokladovalo, že peníze na platy nepřišly.

článek - www.tribune.cz

 

 

18.4.2012

Zatím jediný materiál MZ k redukci lůžek


AČMN od MZ obdržela prezentaci k redukci lůžek, kterou na jednání Rady poskytovatelů představil náměstek ministra Ing. Nosek. Jde o zatím druhý materiál k problému rušení nemocnic, který AČMN obdržela. První byl určen pro zasedání správní rady VZP ČR dne 26.3.2012 a byl získán zcela neoficiálně (zveřejněn níže 26.3.2012).

Diskusi k tématu otevřel ministr L. Heger. Poděkoval přítomným a omluvil se z důvodu dalších pracovních povinností z účasti na jednání k dalším bodům programu. Projednávání bodu bylo ukončeno bez diskuse.

Ponecháváme čtenářům, aby sami posoudili kvalitu uvedeného materiálu, jeho odbornou úroveň, argumentaci včetně číselných řad a mezinárodních srovnání, jakož i neotřesitelnou logiku uvedeného závěru.

Prezentace MZ - Redukce lůžek

 

 

18.4.2012

AČMN se v souvislosti se snahou o rušení nemocnic obrací na odborné společnosti ČLS JEP


Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se při realizaci svých záměrů omezit péči v malých a středních nemocnicích odvolává na stanoviska jednotlivých odborných společností ČLS JEP. Přímo tak činí v materiálu „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“, který byl předložen jednání správní rady VZP ČR dne 26. 3. 2012. Na stanoviska odborných společností se zde odvolává při stanovení minimálního počtu klíčových zdravotních výkonů v jednotlivých oborech, minimálního počtu porodů, spádovosti lůžkových zdravotnických zařízení, počtu lůžek na 100 tis. obyvatel, podmínek pro rušení lůžkových oddělení a u dalších kritérií restrukturalizace nemocniční péče.

Stanoviska odborných společností, na které se VZP ČR odvolává, nejsou veřejně dostupná. Navíc se objevily pochybnosti, zda orgány příslušných odborných společností uvedená doporučení skutečně projednaly a předaly VZP ČR jako svá oficiální stanoviska.

Proto se AČMN dopisem obrátila na předsedy odborných společností chirurgické, internistické, gynekologické a porodnické, neurologické, urologické, ortopedicko – protetické, pediatrické, infekčního lékařství, dermatovenerologické, pneumologické, otorinolaryngologie a oftalmologické.

Požádala je o jednání, na nichž by se odborníci z nemocnic AČMN seznámili se stanovisky údajně předanými VZP a také s odbornými argumenty pro přijetí VZP uváděných kritérií a doporučení.

 

 

18.4.2012

Další kritika na postup ministra Hegera

Vážený pane ministře,
my, zástupci soukromých lékařů v Radě poskytovatelů (Vašem poradním orgánu), Vám dáváme tímto najevo náš ostrý protest proti postupu, jaký jste v posledních dnech zvolil při oznamování plánů dalších změn českého zdravotnictví.
Tyto nové záměry jste mediím oznámil na tiskové konferenci 12.4.2012. Bylo tak učiněno bez toho, že by byly předtím projednané odbornou veřejností včetně Rady poskytovatelů, ačkoli tato zasedala 10.4.2012, tj. pouhé dva dny před Vaším setkáním s medii. Nemalá část navržených změn by se přitom měla dotknout zdravotnických zařízení, jež v Radě poskytovatelů zastupujeme.

celý text otevřeného dopisu ministrovi

 

 

17.4.2012

Návrhy ministerstva na další zvýšení regulačních poplatků narážejí na odpor i u zdravotníků

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR přijala rozsáhlé stanovisko, v němž zpochybňuje odůvodněnost návrhu zvýšit regulační poplatky u ambulantních specialistů při návštěvě pacienta bez doporučení praktického lékaře.

Problém se však nedotýká pouze ambulantních specialistů. Značná část ambulantní specializované péče je poskytována rovněž v nemocnicích. Tím se jeho závažnost ještě zvyšuje.

Nelze si například představit, že by se téměř sedminásobné zvýšení regulačních poplatků nedotýkalo ambulantní specializované péče poskytované v nemocnicích. Tím by ve výši různých regulačních poplatků vznikly značné disproporce. Poplatek za návštěvu ambulance by se rovnal poplatku za dva dny hospitalizace. Nebo téměř dvěma návštěvám pohotovosti. Opakovaná návštěva ambulance například při nezbytné kontrole zdravotního stavu by byla také bez doporučení praktického lékaře a tudíž stejně zpoplatněna.

Zvýšený regulační poplatek za návštěvu ambulance v nemocnici nebo mimo ni by nutně vedl k přesunu pacientů do doby ústavní pohotovostní služby večer, v noci, o víkendech a svátcích, kdy je regulační poplatek za pohotovost ani ne poloviční. To by vedlo k neúměrnému zatížení nemocnic.

Nerovná výše poplatků by vytvářela tendenci k jejich dalšímu zvyšování za pohotovost i za hospitalizaci.

Ambulantní péče v nemocnicích, která je pro občany mimo běžnou ordinační dobu v terénních ambulancích jedinou alternativou, by se pro sociálně slabší vrstvy stávala nedostupnou.

Proto se touto otázkou bude zabývat Rada AČMN na svém zasedání 26.4.2012.

Stanovisko Rady SAS

 

 

 

11.4.2012

Jako kolovrátek

Náměstek Petr Nosek ČTK řekl, že ministerstvo oslovilo všechny nemocnice, nechtěly poskytnout data. "Ministerstvo kontroly nesabotuje, je vstřícné. V memorandu je závazek lékařů o zvyšování efektivnosti, nemocnice si ale nechtěly dát růst efektivnosti zkontrolovat." (Medical Tribune CZ 11.4.2012)

Opět nepravda na nepravdu. V „Memorandu“ nic o závazku lékařů zvyšovat efektivnost není. Uvádí se v něm jen, že S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat lékaře zvýšen v r. 2012 o 10%.“

Zvyšování efektivity zdravotnického systému není závazek lékařů. Naopak je to povinnost Ministerstva zdravotnictví. V „Memorandu“ není nic ani o efektivnosti nemocnic. Co je to efektivnost nemocnic, se na jednání MZ s odboráři a asociacemi nemocnic více než hodinu diskutovalo bez schopnosti učinit jakýkoli závěr.

Co by tedy ministerstvo chtělo kontrolovat? Efektivnost nemocnic nestátních, dokonce soukromých? Ústava ČR umožňuje ministerstvům činit pouze to, k čemu je výslovně opravňuje zákon. Jakákoli kontrola „efektivnosti“ nestátních nemocnic by byla nad rámec zákona, by bylo vyhazování peněz daňových poplatníků.

Jak daleko je ministerstvo ochotno zajít, aby zakrylo, že nesplnilo svůj závazek dát prostředky navíc na zvýšení mezd zdravotnických pracovníků?

Z memoranda mezi MZ a LOK-SČL

 

 

 

10.4.2012
VZP by spíše měla žalovat sama sebe

VZP ve stanovisku ředitelky Odboru komunikace k článku na www.aktualne.cz „Padesáti nemocnicím hrozí úplná likvidace. Tady jsou“ uvádí:

"Ke strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče Správní rada VZP ČR NESCHVÁLILA ŽÁDNÝ materiál, ze kterého by vyplynulo, že VZP bude rušit nějakou nemocnici. Proto tímto k článku pana Holuba uvádím, že nevíme, odkud čerpá své maniakální představy. Uvedený server budeme žalovat o náhradu škody, která vzniká tím, že jsou zveřejňovány ničím nepodložené zprávy, které nás ekonomicky poškozují, což doložíme a vyčíslíme. Podáme zároveň trestní oznámení za šíření poplašné zprávy."

K tomu lze jen uvést, že to nebyla redakce Aktuálně.cz, která si vymyslela zrušení 10 000 akutních lůžek. Tato redakce nevypověděla smlouvy všem nemocnicím v celé ČR. Ne na jednání redakce, ale správní rady VZP byl předložen materiál „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“, v němž jsou uvedena kritéria, podle kterých by VZP měla uzavírat nové smlouvy s nemocnicemi.

Podle připomínek z nemocnic AČMN, které níže uvádíme (viz 10.4.2012 a 26.3.2012), jsou z odborného hlediska spíše kritéria navrhovaná VZP „maniakální“. Redakce Aktuálně.cz neučinila nic jiného, než ukázala, jak by vypadalo uvedení těchto kritérií do praxe.

Nicméně za ujištění VZP, že nebude rušit jakoukoli nemocnici, děkujeme.

Reakce VZP na informace o údajně chystané likvidaci nemocnic

 

 

 

10.4.2012
Další připomínky nemocnic AČMN k materiálu VZP „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“

 

Další připomínky nemocnic (předcházející připomínky 26.3.2012)

 6.4. 2012
Padesáti nemocnicím hrozí úplná likvidace.
Tady jsou

Od ledna 2013 bude utlumeno, případně úplně zrušeno padesát tuzemských nemocnic. O svá zařízení přijde dokonce dvanáct okresních měst, včetně Kutné Hory, Chebu a Děčína.

celý článek - www.aktuálně.cz

seznamy nemocnic - www.aktuálně.cz

Poznámka redakce:
Potvrzujeme správnost použití kritérií VZP ČR redakcí Aktuálně.cz pro případný osud nemocnic. AČMN však nebude potvrzovat informace o záměru zrušení té které konkrétní nemocnice, neboť již toto by znamenalo její přímé ohrožení.
Případné dotazy proto adresujte na ministra zdravotnictví L. Hegera, předsedu správní rady VZP ČR M. Šnajdra nebo na ředitele VZP P. Horáka.

 

 

 

5.4.2012

Proto se musí rušit malé nemocnice

Ministr zdravotnictví L. Heger o velkých pražských nemocnicích:
„Zařízení neumějí poskytovat efektivně banální péči. I proto je Praha jediný kraj, kde záchranka mívá problém s předáním pacienta do nemocnice.“

O síti nemocnic rozhodnou podle Hegera také pacienti - www.tribune.cz

4.4.2012
Informace o volebním Shromáždění delegátů AČMN

Dne 3. 4. 2012 se v Praze sešlo Shromáždění delegátů AČMN, které zvolilo své ústřední orgány. Předsedou AČMN byl opětovně zvolen MUDr. Eduard Sohlich.
Výtah z přednesené zprávy o činnosti Rady AČMN a přijaté usnesení přikládáme.
V rozsáhlé diskusi byla podpořena dosavadní orientace AČMN a postup jejích orgánů. Diskutující vyjma jednoho podpořili postup Rady AČMN při řešení otázky zvýšení platů a mezd v nemocnicích a odmítli snahy o restrukturalizaci nemocnic způsobem vedoucím ke zrušení mnoha z nich.
Nově zvolené orgány AČMN dostaly od delegátů mandát k daleko důraznějšímu a tvrdšímu prosazování názorů a zájmů nemocnic AČMN.
Z hostů v diskusi vystoupili předsedkyně OSZSP ČR D. Žitníková, předseda LOK- SČL M. Engel a zástupce AKN J. Civín, kteří ocenili spolupráci s AČMN. Věcné a konstruktivní bylo vystoupení předsedy SZP ČR J. Gajdáčka. Ministr zdravotnictví se na jednání omluvil. Již druhého vrcholného zasedání AČMN se neúčastnil nikdo z Ministerstva zdravotnictví. Poprvé se přes pozvání nezúčastnil ani zástupce VZP ČR.

Ze zprávy o činnosti Rady AČMN

Usnesení Shromáždění delegátů AČMN

Vládou schválené úhrady nemocnicím ve zdravotně pojistných plánech pojišťoven na rok 2012

 

 

 

3.4.2012
Tisková zpráva ze Shromáždění delegátů AČMN

Shromáždění delegátů AČMN, které se dnes konalo v Praze konstatovalo, že úhradová vyhláška pro rok 2012 přinesla snížení úhrad nemocnicím. Že toto snížení není náhodné, neboť na návrh ministra zdravotnictví L. Hegera vláda dne 1.2. 2012 schválila snížení úhrad nemocnicím na pouhých 98,5 % roku 2011.

Dále Shromáždění delegátů odmítlo restrukturalizaci nemocniční péče a rušení nemocnic založené na nepodložených, účelových a odborně nezdůvodněných kritérií.

Zdůraznilo, že o tak závažné věci, jako je rušení regionálních nemocnic, nerozhodl žádný ústavní orgán a proto jde o jednání, za které nikdo nenese odpovědnost občanům ČR.

Z toho důvodu rozhodlo Shromáždění delegátů AČMN požádat Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR, aby záměry rušení nemocnic projednaly.

 

 

 

2.4.2012
Peníze na platy v nemocnicích evidentně nejsou!

Tisková zpráva LOK-SČL

 

 

 

29.3.2012
K situaci nemocnic v ČR

Prezentace místopředsedy AČMN

 28.3.2012
Jednání odborových organizací a asociací nemocnic na MZ
o kontrole možností regionálních nemocnic zvýšit platy zdravotníků skončilo neúspěšně

V pořadí třetí jednání k uvedené věci proběhlo včera na MZ. Na pozvání MZ se jej zúčastnili i zástupci zdravotních pojišťoven.
Již v úvodu jednání náměstek ministra Ing. Nosek předložil jedenáctistránkový „Podkladový materiál pro jednání o datové struktuře“. Zástupci odborů a asociací nemocnic namítli, že na posledním jednání bylo dohodnuto, že po odmítnutí prvého návrhu MZ návrh předloží oni.
Předložili svůj návrh, k němuž uvedli, že vychází ze dvou principů. Principu objektivnosti kontroly, kdy při rozdílu zájmů jednotlivých účastníků může objektivnost zaručit pouze kontrola prováděná nezávislou pracovní skupinou složenou ze zástupců všech účastníků. A principu věcnosti kontroly, který podle nich předpokládá kontrolu reálných finančních toků v korunách, zda přišly do nemocnic a zda postačují k navýšení platů.
Po seznámení se s novým návrhem MZ zástupci odborů a asociací nemocnic konstatovali, že jde jen o ještě podrobnější rozpracování prvého materiálu MZ rozeslaného formou dopisu ministra nemocnicím, který byl na minulém jednání odmítnut. Namítli, že jen předpokládaný rozsah kontroly je na mnoho měsíců, že nelze ověřovat projektované úhrady, ale pouze reálné úhrady a že pro zhodnocení efektivity péče poskytované v nemocnicích neexistují kritéria ani metodika.
Načež proběhl téměř hodinový výklad, jak měřit matematickými a jinými modely efektivitu poskytované péče, který byl pro většinu účastníků z řad odborů a asociací nemocnic naprosto nesrozumitelný.
Ze strany odborů bylo konstatováno, že představa kontroly ze strany MZ naprosto neodpovídá zadání vyplývajícímu z jednání s premiérem. Zástupci asociací nemocnic sdělili, že nemají mandát souhlasit s návrhem, který jasné a jednoznačné ověření toho, zda nemocnice dostaly zvýšené úhrady na mzdy, odvádí do zcela jiné roviny.
Když zástupci MZ a zdravotních pojišťoven odmítli materiál druhé strany, jednání skončilo bez výsledku.
Pro porovnání přístupu obou stran zveřejňujeme oba předložené návrhy.

Materiál MZ

Materiál asociací nemocnic a odborů Příloha 1 Příloha 2

 28.3.2012
Plán VZP na likvidaci nemocnic narazil.
U měst i lidí

celý článek - www.aktualne.centrum.cz

 

Kam míří reforma nemocnic podle VZP

 

Současný stav

Stav po reformě

   
 

Počet oddělení

Počet lůžek

Maximum oddělení

Minimum lůžek

Chirurgie

127

8068

127

n

Interna

124

9750

100

n

Porodnictví

103

5196

100

n

Pediatrie

88

3188

40

1600

Neurologie

73

2881

73

1700

Ortopedie

71

2763

70

1400

Urologie

56

1539

30

1200

ORL

55

1233

50

1000

Plicní

42

1348

42

840

Oční

41

741

25

500

Kožní

33

704

33

660

Zdroj: Dokument VZP a propočet Aktuálně.cz

 

 

 

26.3.2012
Materiál pro dnešní jednání správní rady VZP:
„Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“

VZP spolu s dalšími zdravotními pojišťovnami po vypovězení smluv nemocnicím už měsíce vyjednávají o nových smlouvách. Stále nebylo jasné, na základě jakých kritérií chtějí omezovat péči jednotlivých oddělení i celých nemocnic. Kromě některých detailů uniklých do médií nebyl znám žádný materiál, natož analýza, podle kterých by zdravotní pojišťovny chtěly postupovat.

Až dnes, na základě žádosti některých členů, bude správní rada takový materiál projednávat. Připravován byl zřejmě ve velké tajnosti. Přesto se AČMN jeho podobu podařilo získat a rozeslala jej do nemocnic k připomínkám. Tím se dostal na veřejnost a podnítil i zájem médií.

AČMN nadále odmítá, aby zdravotní pojišťovny rozhodovaly o tom, kde bude nebo nebude nemocnice. A to bez ohledu na stanoviska obcí, měst a krajů a jejich volených orgánů. Narozdíl od nich zdravotní pojišťovny občané nevolili.

Dokument proti rušení nemocnic – tzv. Antimemorandum – podepsalo již 29 měst a obcí a další se připojují.

Zveřejněný dokument VZP svědčí o spěchu, nepromyšlenosti při jeho přípravě a o neprovázanosti jednotlivých kritérií. Potvrzuje tak domněnku o své účelovosti, prostřednictvím definice mnohdy pochybných kritérií pro jednotlivé obory dospět k již dávno vyhlášenému počtu 10 tisíc lůžek, která je třeba zrušit.

Přesto AČMN požádala primáře jednotlivých nemocnic o zaslání názorů na řešení, které VZP zvolila v jednotlivých oborech. Podstatu jejich stanovisek budeme průběžně níže zveřejňovat.

 

Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli

Z názorů a připomínek nemocnic AČMN k materiálu VZP (pokračování 10.4.2012)

 

 

 

22.3.2012
Shromáždění občanů v Rokycanech:
jasné NE rušení nemocnice

Včerejšího setkání občanů se zúčastnili hejtman Plzeňského kraje, krajský radní pro zdravotnictví, starosta a další zastupitelé města Rokycany, vedení Rokycanské nemocnice, z poslanců M. Emmerová, starostové řady obcí a také zástupci AČMN.

Jednání vyjádřilo jednomyslný nesouhlas s omezením péče v Rokycanské nemocnici, kdy zdravotními pojišťovnami prosazované zrušení gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení by nutně vedlo k zániku nemocnice. Účastníky bylo velmi negativně přijato, že přes pozvání všech zdravotních pojišťoven se ani jediná neodvážila obhajovat své záměry před občany.

Hejtman M. Chovanec ve svém vystoupení vyjádřil ochotu se zdravotními pojišťovnami dále jednat, nalézt rozumné kompromisní řešení včetně určitého omezení počtu lůžek. Účastníkům sdělil, že zrušení celých oddělení kraj nepřipustí. Upozornil, že zdravotní pojišťovna, která by toto prosazovala, by také mohla přijít o své pojištěnce.

Diskuse, v níž vystoupili všichni hosté, zástupci nemocnice, starostové i občané ukázala jednoznačnou podporu nemocnici. Rozpaky nad současnou politikou ve zdravotnictví vyvolalo sdělení, že zatímco porodnice v Rokycanech má být rušena pro nižší počet porodů a tím údajně i nižší kvalifikaci lékařů, v den konání shromáždění ministr zdravotnictví sdělil záměr zřizovat tzv. porodní domy úplně bez lékařů.

 

 

 

20.3.2012
"Antimemorandum" jen v Žatci zatím podepsalo 10 tisíc lidí

"Každý podpis je důležitý! Lidé podepisujte!" Tak burcuje nová petice za záchranu žatecké nemocnice veřejnost v Žatci i okolí. Nedávno přitom jedna podpisová akce skončila, lidé v regionu podpořili nemocnici deseti tisíci podpisy. Válka o zdravotnické zařízení ale ještě není u konce, právě naopak, nic není rozhodnuté, proto chtějí lidé v Žatci bojovat dál, vyhrát další bitvu.

Lidé v Žatci vyrážejí do dalšího tvrdého boje za svou nemocnici - www.zdn.cz

 

 

 

15.3.2012
Jednání odborových organizací a asociací nemocnic na MZ
o kontrole možností regionálních nemocnic zvýšit platy zdravotníků

Za účasti 1. náměstka ministra PhDr. M. Ženíška, náměstka Ing. P. Noska, předsedů LOK-SČL, OSZSP ČR a nově i zástupců AČMN a AKN proběhlo 14.3.2012 již druhé jednání k uvedenému tématu.
V úvodu se představitelé odborových organizací distancovali od dopisu ministra ředitelům regionálních nemocnic, který v rozeslané podobě nebyl dohodnut a k jehož textu neměli ani možnost se vyjádřit.
V rozsáhlé diskusi se setkaly dva přístupy. Ze strany odborů a asociací nemocnic snaha kontrolovat to, zda byl splněn slib ministra úhradovou vyhláškou pro rok 2012 navýšit úhrady nemocnicím tak, aby mohly zvýšit platy. Ze strany ministerstva kontrolovat regionální nemocnice a efektivnost jejich hospodaření, zda mají dostatek prostředků na zvýšení platů.
V uvedeném nedošlo k dohodě. Proto byla ustavena pracovní skupina, do níž budou delegováni zástupci MZ, odborových organizací a asociací nemocnic. Počet zástupců jednoho účastníka by neměl přesáhnout dvě osoby.
Pracovní skupina bude svolána příští týden. Na její jednání zástupci odborových organizací a asociací nemocnic připraví návrh předmětu kontroly a postupu při jejím provádění.

 

 

 

13.3. 2012
Skutečné zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven mnohonásobně umožňují splnit státem slíbené zvýšení platů zdravotnických pracovníků

Skutečné zůstatky na účtech k 31.1. 2012 v mld. Kč

VZP 3,416

ZPMV 5,231

ČPZP 2,855

OZP 1,315

VoZP 0,902

RBP 2,280

ZP M-A 2,171

ZPŠ 0,584

Celkem 18,757

Na základě dotazů doplňujeme, že se jedná o zůstatky na běžných účtech základního fondu zdravotního pojištění.

 

 

12.3. 2012
Místo kontroly plnění slibů státu se mají kontrolovat nemocnice

Byl to stát, který se zavázal zvýšit letos platy zdravotníků o 10 % a poté alespoň o 6,25 %. AČMN se veřejným příslibem zavázala, že veškeré navýšení úhrad v roce 2012 použije na zvýšení platů.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že úhradová vyhláška na rok 2012 poskytuje navýšení úhrad nezbytné na zvýšení platů. Mělo by se tedy kontrolovat, zda úhrady nemocnicím byly skutečně navýšeny a o kolik.

Ministr zdravotnictví však zaslal ředitelům regionálních nemocnic dopis, v němž navrhuje kontrolu všeho možného, jen ne konkrétních peněz, které nemocnice v roce 2012 dostaly.

Čísla o lednových úhradách, na těchto stránkách zveřejňovaná AČMN, jsou jednoznačná. Stejně tak to bude u úhrad za únor, za březen atd. Proto je asi nezbytné údaje s nediskutovatelnou výpovědní hodnotou zastřít, zabalit do neověřitelných modelací úhradové vyhlášky, do virtuálního hodnocení efektivity péče poskytované v jednotlivých nemocnicích, do ověření neporovnatelné struktury výdajů jednotlivých nemocnic, do srovnávání nesrovnatelných smluvních podmínek fakultních gigantů a malých a středních nemocnic.

A to všechno bude dělat zcela nestranný a nezúčastněný hodnotící subjekt – ministerstvo, které prostředky na zvýšení platů slíbilo a je obviňováno, že nezajistilo.

Dopis ministra zdravotnictví ředitelům nemocnic

 

 

 

12.3.2012
Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven
(včetně hodnoty cenných papírů) k 31. 12. 2012
jsou plánovány ve výši 11,394 mld. Kč


Ve zprávě projednané vládou se uvádí tato částka s meziročním poklesem o 3,538 mld. Kč. Znamená to, že k 31. 12. 2011 byly zůstatky na účtech výši 14,932 mld. Kč.

(Viz. Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 na základě vyhodnocení údajů ZPP 2012 činných zdravotních pojišťoven působících na území ČR, str. 5 a násl.)

 

 

 

12.3.2012
Důkaz, že tvrzení o navýšení úhrad nemocnicím v roce 2012 není myšleno vážně:
zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2012 schválené vládou dne 1. února 2012

Tvrzení ministra L. Hegera, že úhradová vyhláška na rok 2012 nemocnicím navýší úhrady tak, aby bylo na zvýšení platů slíbené zdravotníkům státem, popírají zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven schválené vládou a předložené ke schválení poslanecké sněmovně.

Ministr v prosinci 2011 podepsal úhradovou vyhlášku, která je předmětem sporu s nemocnicemi a odbory, zda navýšení úhrad pro rok 2012 není pouze virtuální a zda umožní alespoň 6,25 % zvýšení platů. V lednu 2012 ten samý ministr svým podpisem předložil vládě ke schválení zdravotně pojistné plány pojišťoven na ten samý rok 2012, podle nichž se úhrady nemocnicím v roce 2012 proti roku 2011 sníží.

 

Plánované náklady 2012/2011 v %

Nemocnice

98,6

Odborné léčebné ústavy

97,0

LDN

97,1

Ošetřovatelská lůžka

99,1

Hospicová péče

97,0

Plánovaná čísla v souhrnu téměř přesně odpovídají skutečným úhradám za měsíc leden, jak vyplývají z průběžně zveřejňovaných údajů z nemocnic AČMN.

(Zdravotně pojistné plány, hodnocení vlády a její usnesení zveřejňujeme v rubrice Dokumenty – Zdravotní pojišťovny.)

 9.3. 2012
Dopis AČMN ministrovi zdravotnictví

Na základě usnesení Rady AČMN byl dne 7.3. 2012 ministrovi zdravotnictví zaslán následující dopis. Shodné dopisy byly zaslány též předsedovi AKN, předsedkyni OSZSP ČR a předsedovi LOK-SČL.

Dopis ministrovi

 

 

7.3.2012
Usnesení Rady AČMN ze dne 6. 3. 2012

 1. AČMN v minulosti opakovaně potvrdila, že veškeré finanční prostředky, které stát zajistí v souvislosti s memorandy s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky, nemocnice dají do platů a mezd. Toto učinila v roce 2011 a potvrzuje i v současnosti.

 2. Zároveň je však nucena konstatovat, že na rozdíl od roku 2011, kdy úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví bylo zajištěno navýšení úhrad nemocnicím na zvýšení platů lékařů i sester, úhradová vyhláška pro rok 2012 nezajistila ani minimální navýšení zálohových plateb nemocnicím.
  Přes opakovanou žádost AČMN ministrovi zdravotnictví o stanovení nezbytné výše předběžných úhrad nemocnicím pro rok 2012 přímo v úhradové vyhlášce ministerstvo nechalo při jejich stanovení naprostou volnost zdravotním pojišťovnám.

 3. Důsledkem takto pojaté vyhlášky je skutečnost, že lednové úhrady (zálohy) od zdravotních pojišťoven nemocnicím AČMN až na ojedinělé výjimky nedosáhly ani průměrné měsíční výše úhrad roku 2011. Prokazujete to přehled o výši lednových záloh nemocnicím AČMN podle jednotlivých pojišťoven a krajů, zveřejněný a průběžně aktualizovaný na www.acmn.cz.

 4. Přesto Rada AČMN vyjadřuje ochotu podílet se na kontrole, zda v roce 2012 dochází ke zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven, umožňujících zvýšení platů. Aby byla zajištěna objektivnost této kontroly, navrhuje vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, odborových organizací a asociací nemocnic, která by stanovila rozsah a způsob provádění této kontroly. Ukládá předsedovi AČMN, aby se s tímto návrhem obrátil na ministra zdravotnictví a další navrhované účastníky.

 5. Zatím AČMN musí odmítnout opakované vyjádření ministra zdravotnictví L. Hegera, že nemocnice finanční prostředky na zvýšení platů dostaly. Za vysloveně nepravdivé považuje tvrzení ministra, že příčinou nezvýšení platů je neochota ředitelů nemocnic k tomuto kroku.

 6. Důrazně proto žádá ministra zdravotnictví, aby buď novelou úhradové vyhlášky stanovil zvýšení předběžných úhrad (záloh) nemocnicím pro rok 2012 ve výši nezbytné pro zvýšení platů. Nebo v případě, že finanční situace zdravotních pojišťoven takový krok neumožňuje, tuto situaci veřejně přiznal a nesvaloval neplnění závazků státu na někoho jiného.

 7. Rada AČMN ukládá předsedovi AČMN, aby ve smyslu výše uvedeného jednal s ministrem zdravotnictví.

 8. Pro případ, že by jednání s ministrem nevedla ani k novele vyhlášky zvyšující úhrady (předběžné úhrady) nemocnicím již v roce 2012, ani k uznání nemožnosti úhrady zvýšit a tomu odpovídajícímu hledání nové dohody s odborovými organizacemi ve zdravotnictví, ukládá přestavitelům AČMN obrátit se na předsedu vlády.

 

 

 

Platy v nemocnicích:
Dostávají nemocnice v roce 2012 skutečně vyšší úhrady, jak tvrdí ministr L. Heger?

Uvádíme výši úhrad (záloh) za měsíc leden 2012 v procentech proti průměrné měsíční úhradě v roce 2011 (údaje postupně doplňujeme, jak přicházejí z nemocnic).

Stav ke dni 7.3.2012

VZP ČR 98,27 % *)

ZPMV ČR 98,96 %

ČPZP 93,08 %

VoZP 95,06 %

OZP 95,57 %

ZP M-A 98,87 %

RBP 97,94 %

ZP Škoda 101,50 %

*) 1 % VZP představuje cca 2 % všech ostatních pojišťoven dohromady

 

Výše lednových záloh nemocnicím AČMN podle pojišťoven a krajů - akutní péče


Zařízení následné péče – 101 % úhrady roku 2011
99 % úhrady roku 2010

Ze samostatných zařízení následné péče (celkem 36) je 31 hrazeno podle vyhlášky paušální sazbou za OD ve výši 103 % paušální sazby v roce 2010. A to bez navýšení na platy lékařů a sester - v průměru 4 % úhrady.

 2.3.2012
Výběr pojistného v roce 2012

Výběr pojistného za leden - únor 2012: 127,74 %

období kumulovaně v mld. Kč kumulovaně v % 2012/2011
leden 24,385 149,46
únor 44,403 127,74

 

 

 

2.3.2012

(ANTI)MEMORANDUM
K ZÁMĚRU
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ RUŠIT NEMOCNICE A JEJICH ČÁSTI

 

Celý text Antimemoranda s jeho signatáři

Ke stažení:

"Antimemorandum"
Podpisový arch - právnické osoby

Podpisový arch - fyzické osoby

„Antimemorandum“ a v něm navržený postup můžete také podpořit elektronicky sdělením na adresu acmn@volny.cz.

 

 

 

22.2.2012
Nemocnice v ČR nejsou ani zdaleka jen státní nebo krajské

Do podivné roviny přetahování mezi ministerstvem a kraji se stočil spor o to, kdo má nařídit nemocnicím zvýšení platů. Ministr L. Heger v rozhovoru pro Radiožurnál (www.tribune.cz) řekl:

Tak, my jsme postupovali úplně přesně stejně jako loni, kdy jsme dali slib, že platy porostou a loni samozřejmě hned první měsíc po tom, co se ta jednání uzavřela, ty platy ještě nebyly usazené, ale rostly nakonec jak v nemocnicích ministerských, tak v krajských protože hejtmani splnili svůj slib, že pokud se s odboráři dohodneme, tak budou kopírovat ty naše příkazy přímo řízeným organizacím, aby ředitelé přidali. Letos si to nějak na krajích rozmysleli a zatímco my jsem přidali 6,5 % to je sice méně než těch letos slíbených 10 % zatím pro tohle to pololetí, tak na krajích nepřidali ani desetinu procenta a ani v jednom kraji. Takže je to takové zvláštní a myslím si, že ty kraje prostě přidat letos nechtějí, přesto že ty podmínky ty jejich nemocnice mají o něco lepší, než ty podmínky ministerské.

Kdyby problém byl v krajích, bylo by to jednoduché. Problém zvýšení platů by se týkal jen 52 nemocnic zřizovaných kraji. Ale tak tomu vůbec není. V ČR je 189 nemocnic. Z nich je 19 zřízeno Ministerstvem zdravotnictví, 5 nemocnic je zřízeno Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti a dalších 52, jak výše uvedeno, kraji. To je dohromady jen 76 nemocnic. Většina zbývajících, celkem 113 nemocnic, jsou nemocnice zřizované městy, nemocnice soukromé, nemocnice církevní.

Těmto nemocnicím kraje nemohou nic nařizovat, s platy v těchto nemocnicích nemají nic společného. Kdyby byl problém v neochotě krajů nařídit nemocnicím zvýšení platů, pak v této skupině nemocnic by žádný problém s platy nebyl.

Přesto v této největší skupině nemocnic je problém s platy stejný, jako ve všech ostatních nemocnicích. Není totiž pravda, co tvrdí ministr Heger, že v letošním roce bylo postupováno stejně jako loni. V roce 2011 nebyly platy ve všech nemocnicích zvýšeny proto, že ministr dal k tomu příkaz svým nemocnicím a hejtmani zase svým.

Kdyby platy stály na příkazech, to by bylo jednoduché. Ale ono je to o penězích. Loni ministerstvo úhradovou vyhláškou stanovilo zdravotním pojišťovnám zvýšit úhrady na platy lékařů cca o 2 mld. Kč. A platy zvýšeny byly. Letos úhradová vyhláška zdravotním pojišťovnám dát peníze navíc nestanovila. Dokonce nestanovila ani výši měsíčních záloh, které jsou po celý rok 2012 jedinými úhradami pro nemocnice.

Proto zdravotní pojišťovny dávají, jen kolik chtějí. Proč by dávaly víc? Proto není na platy. Dokonce ani v těch fakultních nemocnicích, kde platy stouply spíše virtuálně.

Tisková zpráva Asociace krajů ČR

 

 

 

16.2. 2012
Ministerstvo zdravotnictví na dnešní jednání zdravotnické tripartity předkládá nepravdivé informace o úhradách nemocnicím a možnostech zvyšování platů zdravotníků

Materiál MZ "Finanční situace českého zdravotnictví"

AČMN k materiálu pro tripartitu

AČMN - Modelace úhrad v roce 2012

AČMN - Výnosy a náklady nemocnic

Prezentace AČMN

Materiály AČMN byly dne 23.2.2012 předány předsedovi vlády P. Nečasovi

 

 

9.2.2012
Není přípustné, aby zdravotní pojišťovny měly právo jakkoli redukovat síť zdravotnických zařízení

Svaz pacientu ČR a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zásadně protestují proti omezování dostupnosti zdravotní péče. Ministr Leoš Heger dosud nereagoval na kritiku a vlnu nesouhlasu, která se zvedla po prvních zprávách o chystaném zhoršení dostupnosti zdravotní péče, která hrozí od 1. 1. 2013.

Společné prohlášení Svazu pacientů ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

 

 

 

9.2.2012
K tzv. nadstandardu výběru lékaře

Kancelář AČMN upozornila nemocnice, že mediální kampaň o možnosti připlatit si za výběr lékaře od 1.4.2012 nemá právní oporu. Nic na tom nezmění ani avizované vydání Věstníku MZ, který by to měl umožnit. Věstník neobsahuje právní předpisy a nemůže změnit, co ani od 1.4.2012 zákon nedovoluje. Bez zákonného podkladu by mohla být přijatá úhrada považována za bezdůvodné obohacení.

 

 

 

9.2.2012
Zdravotní pojišťovny potvrdily, že jejich úhrady nemocnicím v roce 2012 neposkytnou žádný prostor pro zvýšení platů a mezd v tomto roce

Při všech jednáních o úhradové vyhlášce pro rok 2012 byl ministr zdravotnictví L. Heger AČMN upozorňován, že pro zvýšení platů zdravotníků v roce 2012 bude rozhodující, jak úhradová vyhláška stanoví výši záloh hrazených nemocnicím v tomto roce.

Ministr toto mnohokrát opakované upozorňování neakceptoval. Výsledkem je, že úhradová vyhláška stanovení výše záloh a tím i možnosti zvýšení platů nechává na zdravotních pojišťovnách.

Tím bylo dáno, že závazek státu zvýšit platy a mzdy v roce 2012 nemůže být naplněn.


Jednání se zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami
o úhradách v roce 2012

Dne 2.2.2012 se uskutečnilo jednání všech asociací nemocnic na SZP ČR. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny chtějí vycházet z úhradové vyhlášky. Zdůrazněno z jejich strany bylo individuální jednání každé pojišťovny s jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Měsíční zálohy by podle pojišťoven měly být nastaveny na 1/12 100 % úhrad roku 2010. Zazněl však i názor o zálohách na úrovni roku 2011. Jasné stanovisko však od zdravotních pojišťoven nezaznělo k zahrnutí dosavadních navýšení úhrad na platy lékařů a sester do úhrad v roce 2012.

ZZP nepočítají se zohledněním přesunů pojištěnců při výpočtu záloh ani úhrad.

U následné péče dle pojišťoven připadá v úvahu přímá měsíční úhrada i zálohová platba podle dohody s konkrétní zdravotní pojišťovnou.

ZZP počítají s individuálně sjednávanou úhradou v rozsahu podle individuální dohody a s odečtem v ceně, v jaké se bude platit.

Referenční období bude jeden rok pro všechny druhy poskytované péče.

Z jednání vyplynulo, že zálohové úhrady zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami hrazené v průběhu celého roku 2012 nedosáhnou úhrad roku 2011. Bude tedy problém v roce 2012 udržet stávající úroveň platů a mezd zdravotníků. Nebude žádný prostor pro zvýšení mezd, k němuž se stát zavázal.

Jednání s VZP ČR o úhradách v roce 2012

Na tomto jednání dne 7.2.2012 VZP ČR sdělila, že zálohy u akutní péče by měly být 100 % úhrady za prosinec 2011 nebo ve výši průměru měsíční úhrady 4. čtvrtletí 2011. Zahrnuto do nich by mělo být navýšení na platy lékařů a sester. Po vyhodnocení 1. čtvrtletí může dojít k úpravě výše záloh.

VZP však podle sdělení jejího ředitele uplatní koeficient přesunu pojištěnců a to podle údajů jednotlivých krajských poboček. Koeficient bude uplatněn i přes námitku, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny toto odmítly. V případě žádosti poskytovatelů Ministerstvu zdravotnictví o sjednocení úhrad však VZP toto podpoří.

U následné péče VZP nejprve připustila přímé měsíční úhrady podle provedených OD, současně však byly tyto označeny za zálohy, aby při vyúčtování mohlo být zohledněno personální vybavení a uplatněny případné srážky. Do úhrad ve výši 103% úhrady za OD roku 2010 je podle VZP již zahrnuto navýšení platů.

Potvrzeno bylo referenční období 1 rok pro všechny druhy péče. Údaje za referenční období nebudou sdělovány, podle VZP jsou známy z předaných vyúčtování.

VZP sdělila, že při restrukturalizaci poskytované péče, jejích přesunech i zavádění jednodenní péče bude dávat přednost dohodě a to včetně výsledné úhrady. Pokud by k dohodě nedošlo, tak by případné spory měly být řešeny na úrovni krajských poboček.

U jednodenní chirurgie by úhrada měla být kompromisem mezi úhradou za klasické lůžko a náklady na jednodenní péči. U DIP a DIOP byla zdůvodněna úhrada stanovená před léty, ale nebyla reakce na požadavek komise MZ zachovat zatím dosavadní úhrady.

Individuálně sjednávaná péče by měla být hrazena stejně, ale s přihlédnutím k nákladům jednotlivých zařízení. Odečty této péče by měly být v reálné ceně, ale řešeny dohodou.

V závěru jednání byli poskytovatelé požádáni o zřizování tzv. sociálních lůžek. Ze strany poskytovatelů však bylo upozorněno na problém úhrad této péče a spíše zápornou ekonomickou stimulaci.

Z jednání vyplynulo, že zálohové úhrady VZP ČR hrazené v průběhu celého roku 2012 maximálně dosáhnou úhrad roku 2011. Úhrady v roce 2012 tudíž nevytvoří žádný prostor pro zvýšení platů a mezd zdravotníků, k němuž se stát zavázal.

 

 

 

8.2.2012
Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ze sdělení ÚHOS k podnětu upozorňujícímu na monopolistické praktiky zdravotních pojišťoven při vypovídání smluv a sjednávání smluv nových vyplývá, že se úřad vlastním obsahem podnětu nezabýval, neboť „nelze dle Úřadu pohlížet na zdravotní pojišťovny jako na soutěžitele ve smyslu zákona“.

Úřad se přitom vůbec nezabýval otázkou postavení druhé strany - nemocnic jako nepochybných účastníků hospodářské soutěže, ani povahou jejich smluv se zdravotními pojišťovnami, uzavřenými podle obchodního zákoníku.

Podnět AČMN

Sdělení ÚOHS

 

 

6.2.2012
Výběr pojistného v roce 2012

 

Výběr pojistného za měsíc leden 2012: 149,46 %

období v mld. Kč srovnání s rokem 2011
leden 24,385 149,46 %

Vysoký výběr je vysvětlován tím, že část pojistného za prosinec byla v důsledku víkendu na účty připsána až v lednu, vlivem předsunuté platby státu na únor 2012 a „zapojením dalších zdrojů“ veřejného zdravotního pojištění.
Skutečností je, že platba státu se z průměru 4,3 mld. Kč měsíčně v roce 2011 zvýšila na téměř na 10,5 mld. Kč v lednu 2012. 

3.2.2012
Ministr L. Heger stále zřejmě netuší, jakou úhradovou vyhlášku vlastně podepsal

V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 3.2.2012 ministr prohlásil:

„Zařídili jsme to, co můžeme zařídit direktivně, tedy zvýšení platů v nemocnicích, které přímo řídíme. Všechny fakultní nemocnice platy zvedly. Přitom dostanou za péči přidáno méně než malé nemocnice. V tom jsme prokázali velký stupeň férovosti. Letos pomocí systému DRG dostanou menší nemocnice přidáno až pět procent. Naše jenom dvě procenta. Těm našim to na vyšší platy stačí, krajským to stačit musí také. Česká lékařská komora říkává, že se lijí peníze do betonu a pak nejsou peníze na platy. Teď se jedná o to, aby se v krajích nelily peníze do betonu. Loni proběhlo v krajských nemocnicích navýšení platů pokynem hejtmanů. Jestli letos nebude, tak proto, že hejtmani ten pokyn nechtějí dát.“

Ministr si snad myslí, že neustálým opakováním mantry o navýšení úhrad nemocnicím se úhrady skutečně navýší. To pak neměl podepisovat vyhlášku, která podle provedených modelací menším a středním nemocnicím úhrady nejen nezvýší, ale dokonce sníží na 98 - 99 % roku 2011. A to nominálně, snížení reálných úhrad vzhledem k inflaci a DPH bude ještě o dalších 3,5 % vyšší.
Na včerejším jednání se všemi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami jen některé připustily zálohy v roce 2012 blížící se 100 %. A to roku 2010! Takovou vyhlášku a takové možnosti nemocnic pro navýšení platů ministr podepsal.

 

 

26.1.2012
Hospodářské noviny dezinformují veřejnost
Tiskové sdělení AČMN

 

Asociace českých a moravských nemocnic se ohrazuje proti článku Hospodářských novin zveřejněnému 26. 1. 2012 na IHNED.cz pod titulkem „Lékařské odbory začínají zuřit. Nemocnice ignorují slib a v lednu nepřidaly doktorům“.

Nebyly to nemocnice, které podepsaly memoranda o zvýšení platů se zástupci lékařů a sester, ale Vláda ČR. Vláda tento slib nesplnila a nezajistila finanční prostředky na zvýšení platů, jak se zavázala.

Přehazovat nesplnění závazku vlády na nemocnice považujeme za novinářsky neseriozní matení veřejnosti.

článek IHNED.cz

 

20.1. 2012
CVVM:
snižování počtu lůžek v nemocnicích
podporuje pouze 11 % občanů, 74 % je proti

Většina občanů nesouhlasí ani s dalšími úspornými opatřeními ve zdravotnictví. Je proti rozdělení zdravotní péče na tzv. standardní a nadstandardní, snižování počtu specializovaných pracovišť i proti zvyšování poplatků.

Průzkum CVVM

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364007