119

 

Termín odevzdání petičních archů je prodloužen do 5. 12. 2012

 

Petiční arch ke stažení

 

Podpis petice na internetu

 

 

OBČANÉ,

BRAŇTE SVOJE NEMOCNICE!

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašují Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociace krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR.

Preambule petice

Vyhlašovatelé petice se minulosti již několikrát obrátili na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vládu ČR a na poslance a senátory parlamentu ČR s vážným upozorněním, že v České republice probíhá nekontrolovatelný proces rušení regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení, a to zcela mimo odpovědnost ústavních orgánů státu. Likvidace zdravotnických zařízení probíhá v režii zdravotních pojišťoven, které nejsou odpovědny občanům a nemají mandát občanů z voleb. Při vědomí této vážné situace se vyhlašovatelé petice obracejí na občany Českého státu s žádostí, aby podpořili jejich jednání s představiteli Vlády ČR, a žádají, aby orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uplatnily kontrolní pravomoci zákonodárného sboru v této oblasti a vyžadovaly odpovědnost vlády a dalších výkonných orgánů státu za zachování dostupnosti nemocniční sítě obyvatelům všech regionů v ČR.

Cíl petice

Cílem petice je zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu.

Petici podávají:

1. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
2. Asociace českých a moravských nemocnic,
3. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR,
4. Asociace krajských nemocnic,
5. Svaz pacientů ČR
6. Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

Složení petičního výboru:

Bc. Václav Krása, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6
MUDr. Eduard Solich, MBA, narozen 8. 8. 1956, bytem Novosady 477, 75114 Dřevohostice
Bc. Dagmar Žitníková, narozena 3. 5. 1963, bytem Dolní Bečva 303, 756 55 Dolní Bečva
JUDr. Jaroslav Civín, narozen 2. 5. 1948, Děčínská 3216, 272 01 Kladno
Luboš Olejár, narozen 29. 12. 1960, Osadní 13, 170 00 Praha 7
MUDr, Martin Engel, narozen 12.10.1954, Na Výtoni 6,120 00 Praha 2

 

Adresa pro zasílání petičních archů: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.

Členy petičního výboru bude zastupovat:

Václav Krása, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6

Termín odevzdání petičních archů: 16. 11. 2012PETIČNÍ LIST

Souhlasím s cílem petice, aby byla zachována současná síť nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu. Petiční listy prosím posílejte neočíslované na adresu NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.

Petiční list č.

č. ř.

Jméno

Adresa

Podpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

Adresa pro zasílání petičních archů: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.

Členy petičního výboru zastupuje Václav Krása.

 

 

 

 

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364649