119

Archiv 2010

27.12. 2010

Představy ministra zdravotnictví o řešení krize v nemocnicích výrazně přesahují kompetence ministerstva a státuK posledním vyhlášením ministra L. Hegera, že z nemocnic po odchodu podstatné části lékařů budou vytvářena „střediska první pomoci“, „body ke stabilizaci pacientů“, o „uzavírání oddělení a jejich slučování“ a o „přeměně na doléčovací nemocnice“ nebo „ústavy zdravotně sociální péče“ sdělujeme:

Výše uvedené zásadně přesahuje kompetence státu a Ministerstva zdravotnictví, pokud nejde o fakultní nemocnice nebo jiná zařízení zřizovaná státem. S AČMN, s kraji nebo s jinými zřizovateli nemocnic nebylo nic takového projednáváno.

Na jednání ministra L. Hegera s asociacemi nemocnic a asociací krajů 17.12. 2010 AČMN odmítla upřednostňování přípravy krizových scénářů a požadovala, aby MZ především jednalo s protestujícími lékaři a hledalo nezbytné zdroje alespoň pro postupné uspokojení oprávněných požadavků lékařů. Podrobně na tomto jednání byly projednány jednotlivé body Memoranda AČMN již předaného předsedovi vlády.

Na dotazy ministra zástupci AČMN upozornili, že finanční zdroje není nezbytné hledat mimo systém financování zdravotnictví. Např. ministr byl upozorněn, že podle zprávy projednané vládou se provozní výdaje zdravotních pojišťoven od roku 2008 zvýšily o 2,456 mld. Kč. Že rozdílných zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven lze využít při poskytnutí půjček mezi pojišťovnami.

Postup ministerstva vede AČMN k nezbytnosti zveřejnit zápis a závěry z výše uvedeného jednání na MZ.Od postupu ministra se distancuje i Asociace krajů ČR.

Zápis z jednání na MZ

Výzva asociace krajů ministrovi

 

27.12.2010

V roce 2010 výběr zdravotního pojištění o 3,925 mld. Kč vyšší než v roce 2009

Pokud by byla dodržována úhradová vyhláška na rok 2010, stanovící nulové navýšení všem zdravotnickým zařízením a pokud by nedocházelo k nasmlouvávání stále nových kapacit zdravotními pojišťovnami, nárůst příjmů zdravotního pojistění o téměř 4 mld. Kč by zcela postačoval k zachování úhrad nemocnic na úrovni roku 2010 i v roce 2011 a ještě by zůstaly finančních prostředky pro uspokojení nejméně 2/3 mzdových požadavků protestujících lékařů.

Období

Kumulativně mld. Kč

% oproti 2009

Leden

16,04

95,25

Únor

34,13

98,97

Březen

51,12

98,24

Duben

69,12

98,28

Květen

85,85

99,82

Červen

104,66

100,25

Červenec

122,04

99,86

Srpen

139,26

100,63

Září

158,25

101,42

Říjen

173,65

100,74

Listopad

191,95

101,20

Prosinec

212,71

101,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2010

Otevřená výzva Jihočeského kraje ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi a Lékařskému odborovému klubu

Vážený pane ministře,
vážení lékaři,

v souvislosti se stupňující se medializací a s ohledem na významná „otevřená" prohlášení politických představitelů považujeme i my za nutné reagovat na akci „Děkujeme, odcházíme". Významně se totiž dotkne zdravotní péče a zdravotnických zařízení. Celá akce je důsledkem dlouhodobé snahy Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví neřešit situaci a požadavky lékařů. Stát tak rezignoval na roli garanta dostupnosti a zajištění zdravotní péče. Lékaři ve svých oprávněných požadavcích, které nelze redukovat pouze na tlak na navýšení mezd, volají po zavedení systému a koncepčnosti do zdravotnictví. Upozorňujeme na možná rizika postupu, který jako poslední prostředek komunikace lékaři zvolili.

Celý text

 

20.12.2010

Prohlášení Svazu pacientů ČR k ohrožení nemocnic podanými výpověďmi lékaři z pracovního poměru

Text prohlášení

 

16.12.2010

Vláda plivla lékařům do tváře

Rozhodnutí vlády pokračovat v investicích do fakultních nemocnic za 16 miliard korun je plivnutím do tváře českým lékařům.

Celý text tiskového prohlášení prezidenta ČLK

MZ: Reakce na nepravdivé informace v tiskovém prohlášení České lékařské komory „Vláda plivla lékařům do tváře“ ze dne 15. 12. 2010“

Skutečnost, že vláda schválila materiál s částkou téměř 16 mld. Kč na modernizaci fakultních nemocnic potvrdil na tiskové konferenci po jednání vlády na dotaz redaktora ČTK přímo premiér P. Nečas.

Zvukový záznam z tiskové konference vlády:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--14--prosince-2010-79155/

 

15.12.2010

Otevřený dopis ministra zdravotnictví lékařům

k výzvě „Děkujeme, odcházíme“

"Představa, že k navýšení platů dojde v příštím roce, je v současné situaci naprosto nerealizovatelná a argumenty o zubožení lékařského stavu a požadavky na navýšení platů lékařů jsou mimo realitu."

Celý text dopisu

 

15.12.2010

Vláda pošle fakultním nemocnicím skoro 16 miliard na modernizaci

Vláda dnes schválila fakultním nemocnicím 15,9 miliardy korun na přístavby nových pavilonů či nákup moderních přístrojů. Po večerním jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Nečas (ODS). Program financovaný ministerstvem zdravotnictví potrvá do roku 2016, finanční podporu dostane například dětská část Fakultní nemocnice v pražském Motole či neurologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

ČTK 14.12.2010

 

14.12.2010

AČMN odmítá vyhrožování protestujícím lékařům

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic dlouhodobě upozorňuje na neudržitelnou ekonomickou situaci většiny nemocnic.

Dlouhodobě kritizuje poslední úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví jako příčinu tohoto stavu.

Snížení úhrad nemocnicím pro rok 2011 považuje za bezdůvodný krok, který jen vyhrotil situaci ve zdravotnictví.

Proto nemůže než odmítnout snahu Ministerstva zdravotnictví zodpovědnost za to vše přenést na nemocnice, jejich zřizovatele a především na protestující lékaře.

Jejich kroky považuje za situací vynucený oprávněný protest, který je v souladu se zákony této země.

Z toho důvodu AČMN musí odmítnout tón prohlášení Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.12.2010.

Ministerstvu, vládě a ostatním orgánům výkonné moci náleží řešení problémů, nikoli „nalezení viníků“.

Prohlášení ministra - www.mzcr.cz

 

9.12. 2010

Otevřený dopis Pardubického kraje ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás informovat, že akce „Děkujeme, odcházíme“ má v Pardubickém kraji masovou podporu lékařů ve všech pěti akutních nemocnicích. Lékaři považují svou stávající situaci a zejména její neřešení za nadále neudržitelné a hodlají svůj protest vyjádřený podáním výpovědi dovést do konce.

Otevřený dopis

 

9.12.2010

Na zvýšení platů lékařů by bylo hned

Memorandum AČMN k současné krizi ve zdravotnictví, předané premiérovi P. Nečasovi, mezi zdroji pro zvýšení příjmů ve zdravotnictví mezi krátkodobými opatřeními s okamžitým efektem uvádí snížení provozních nákladů zdravotních pojišťoven a to ve výši 2 - 3 mld. Kč.
Že nejde o pouhý odhad potvrzuje vyjádření Vlády ČR "Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2009", předložené premiérem P. Nečasem poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 150).

Podle tabulkových příloh k vyjádření vlády se provozní výdaje zdravotních pojišťoven od roku 2008 zvýšily o 2,456 mld. Kč.

Pro srovnání. V roce 2008 se výdaje na zdravotní péči zvýšily o 107,8 %, kdežto provozní výdaje zdravotních pojišťoven o 116,3 %. V roce 2009 pak nárůst výdajů na zdravotní péči činil 108,5 % a nárůst provozních výdajů 123 %.

Předseda vlády byl při jednání s AČMN dne 6.12.2010 na tyto skutečnosti výslovně upozorněn.

Tabulka z vyjádření Vlády ČR poslanecké sněmovně

 

8.12.2010

S T Á V K A

Z usnesení Rady AČMN z 22.11.2010:

Doporučuje všem členům AČMN, jejich statutárním orgánům a vedoucím zaměstnancům vstoupit v jednání s protestujícími lékaři a ostatními zdravotníky. V případě, že odpovědné orgány nebudou na hrozící krizi adekvátně reagovat, vhodnými prostředky podpořit jejich úsilí a to včetně stávkového hnutí zaměstnanců nemocnic.

(celý text usnesení níže)

6.12. 2010
AČMN k jednání s předsedou vlády
(tiskové sdělení AČMN)


AČMN oceňuje, že předseda vlády P. Nečas si i při svém zaneprázdnění našel čas reagovat na její dopis a žádost o přijetí.

Premiér věnoval zdravotnictví značný časový prostor, jednání AČMN předcházelo jednání s Asociací krajů ČR o obdobných problémech a po jednání s AČMN byli přijati zástupci Sdružení soukromých nemocnic ČR.

AČMN sdělila premiérovi své znepokojení nad situací ve zdravotnictví, kterou ještě zostřil návrh úhradové vyhlášky a připravené snížení úhrad nemocnicím.

AČMN sdělila premiérovi, že dle jejího názoru toto snížení je bezdůvodné, že zdroje zdravotního pojištění dostačují k zachování úhrad na úrovni úhrad 2010. K tomu mu předala své písemné a číselné podklady.

Informovala jej o nespokojenosti a napětí mezi zaměstnanci nemocnic, které nelze omezit pouze na lékaře podávající výpovědi v rámci akce „Děkujeme odcházíme“. Sdělila mu prvé poznatky o podaných výpovědích, kdy sama musela konstatovat s určitým překvapením, že zatím se soustřeďují do středních a velkých nemocnic.

Současně jej upozornila, že nejvíce ohroženy ekonomickou situací a snížením úhrad jsou malé a střední nemocnice, plnící nezastupitelnou územní funkci. Za paradoxní považuje, že restrikce státu dopadají nejtíživěji na soukromé nemocnice.

Zástupci AČMN předali premiérovi „Memorandum AČMN k současné krizi ve zdravotnictví“, obsahující i návrhy na řešení situace včetně zabránění eskalace odchodu lékařů jakož i návrhy na získání potřebných finančních zdrojů potřebných pro řešení v krátkodobém i dlouhodobějším měřítku.

Premiér vyjádřil zájem o pohled AČMN a pozorně vyslechl její argumenty.

Zástupci AČMN z jednání odcházeli s dojmem, že premiér si uvědomuje vážnost situace, že však není pravděpodobný jeho vstup do záměru snížit úhrady nemocnicím a že i další rozhodnutí bude přijímat až podle konkrétního vývoje situace v nemocnicích mezi lékaři a ostatními zdravotníky.

Z tohoto hlediska hodnotí i dohodu mezi předsedou vlády a Asociací krajů ČR o analýze lůžek v nemocnicích ČR. Návrh na úspory změnou struktury nemocničních lůžek obsahuje i Memorandum AČMN. Ta je však považuje za opatření, které je svou povahou dlouhodobé a není řešením pro zklidnění současné výbušné situace v nemocnicích.

 

6.12. 2010

Memorandum AČMN k současné krizi ve zdravotnictví
(předáno předsedovi vlády)

Současnou krizi ve zdravotnictví a hrozící odchody lékařů nezpůsobily neoprávněné požadavky zdravotníků, ale dlouhodobé podfinancování rezortu při současném nehospodárném nakládání s disponibilními zdroji.

Na naše zdravotnictví vydáváme 3-4x méně prostředků než vyspělé země, jejichž výdaje činí 8-11% z HDP oproti našim 7%. Při stejných cenách energií, léků, přístrojů a ostatních vstupů jako ve vyspělých zemích, ale zároveň při regulovaných výstupech (úhrady pojišťoven) se jedinými nedobrovolnými sponzory systému stávají lékaři, sestry a ostatní zaměstnanci. A ti tuto roli už odmítají dále hrát.

Asociace českých a moravských nemocnic jejich požadavky považuje za oprávněné.

Memorandum - celý text


2.12.2010

Předseda vlády se sejde s představiteli Asociace krajů ČR k situaci ve zdravotnictví

Na žádost Asociace krajů ČR se v pondělí 6.12.2010 uskuteční jednání s předsedou vlády P. Nečasem. Jednání se účastní předseda AK ČR M. Hašek, místopředseda AK ČR J. Běhounek a ministr zdravotnictví L. Heger. AK ČR požádala o jednání ve věci dopadů výzvy lékařů "Děkujeme, odcházíme" a návrhu úhradové vyhlášky na rok 2011.

Jednání proběhne ve stejný den jako jednání premiéra s Asociací českých a moravských nemocnic o stejné problematice.

 

1.12.2010

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven k 30. 6. 2010:

29,99 mld. Kč

skutečnost 31.12.2009 skutečnost 30.6.2010
Zůstatky celkem
31 mld. 29,99 mld.
Zůstatky ZFZP 21,6 mld. 20,52 mld.

Z tohoto hlediska se odhady zdravotních pojišťoven na rok 2010 ukázaly jako podhodnocené.

Zdravotně pojistné plány ZP předpokládaly v roce 2009 konečný zůstatek ZFZP 19,68 mld. Kč, ve skutečnosti dosáhl 21, 60 mld. Kč. Pro rok 2010 předpokládají 15,51 mld. Kč, v pololetí to však bylo o 5 mld. více.

Odhad současné výše zůstatků je 18,5 mld. Kč.

 

30.11.2010

Jednání AČMN s předsedou vlády 6.12.2010

Na základě dopisu AČMN předsedovi vlády, kterým AČMN požádalo o schůzku k problému snížení úhrad nemocnicím v roce 2011 a k situaci regionálních nemocnic (viz níže 9.11.2010), předseda vlády žádosti vyhověl a jednání s ním se uskuteční 6.12.2010.

 

25.11.2010

AČMN k nové verzi návrhu úhradové vyhlášky
(Tiskové sdělení)

Asociace českých a moravských nemocnic zásadně odmítá i novou verzi návrhu úhradové vyhlášky. Má za nepochopitelné, že úhrady se mají snižovat pouze nemocnicím. Tam, kde je situace nejhorší, kde pro nedostatek peněz se péče omezuje již dnes.

Občanům stát sděluje, že ti nejvíce nemocní, kteří vyžadují nemocniční péči, budou biti nejvíce. Jen oni dostanou o 2,2 miliardy méně než v roce 2009.

Snížením úhrad nemocnicím jsou provokovány další odchody lékařů.

To vše v situaci, kdy ke snižování úhrad není žádný rozumný důvod. Za 11 měsíců 2010 příjmy zdravotních pojišťoven dosáhly 101,2 % a na účtech pojišťoven je 18 mld. Kč.

AČMN je proto povinna občanům sdělit, že zejména regionální nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných nebudou moci převzít odpovědnost za zdraví pacientů v plném rozsahu. Pokud stát rozhodne o snížení úhrad, stát ponese odpovědnost.

 

24.11.2010

Otevřený dopis AČMN ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem šokováni článkem ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Marka Zemana, který byl zveřejněn 23.11.2010 v MF DNES a v dalších sdělovacích prostředcích, v němž navrhuje využít současné kritické situace ve zdravotnictví k uzavírání malých a středních nemocnic a koncentrovat odbornou péči do velkých nemocnic.

Nemocnice sdružené v AČMN považují názory vyjádřené ředitelem jedné z největších státních nemocnic v ČR nejen za nekolegiální a poškozující pověst většiny regionálních nemocnic, ale přímo za výraz nekalé hospodářské soutěže.

Celý text dopisu

 

24.11.2010

Asociace krajů ČR žádá premiéra o jednání k dopadům výzvy lékařů "Děkujeme, odcházíme" a k návrhu na snížení úhrad nemocnicím

Dopis předsedovi vlády:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=149793&TypeID=2

 

23.11.2010

Usnesení Rady AČMN k současné situaci ve zdravotnictví

Rada AČMN v současné kritické situaci ve zdravotnictví:

1. Odmítá Ministerstvem zdravotnictví navrhované snížení úhrad v roce 2011 především nemocnicím a následné péči jako bezdůvodné. Upozorňuje veřejnost, že zdroje zdravotního pojištění plně umožňují zachovat i v roce 2011 kvalitu a dostupnost zdravotní péče alespoň na úrovni roku 2010.

2. Žádá Ministerstvo zdravotnictví a Vládu ČR, aby přehodnotili záměr snížit úhrady, který nemá obdoby po roce 1989. Jakékoli snížení úhrad vyvolá otevřenou krizi ve zdravotnictví, která spolu s připravovanými odchody lékařů může vyústit v destrukci systému zabezpečení zdravotní péče.

3. AČMN odmítá přenášet dopady snížení úhrad na pacienty nemocnic. Vyzývá pacientské organizace, aby podpořily snahy o zachování alespoň dosavadní úrovně zdravotní péče pro občany.

4. Vyslovuje pochopení pro motivy nespokojenosti lékařů zúčastněných v akci „Děkujeme, odcházíme“ a pro požadavky hnutí mladých lékařů. Žádá Vládu ČR, aby se jejich požadavky vážně zabývala. Aby dala jim a všem ostatním zdravotníkům garance, že jejich platy se nejen nebudou snižovat, ale budou přijata opatření k jejich postupnému zvyšování v konkrétním časovém horizontu.

5. Zcela odmítá úvahy Ministerstva zdravotnictví o přemísťování lékařů mezi nemocnicemi v případě výpadku části z nich. To nelze bez souhlasu samotných lékařů. Je nemožné lékaře přesouvat bez sester a dalšího personálu. Je důvod předpokládat, že zdravotničtí pracovníci, kteří by po odchodu značné části lékařů v nemocnicích zůstali, by vstoupili do stávky. 11 fakultních nemocnic v ČR není schopno zabezpečit péči pro 10,5 milionu obyvatel.

6. Domnívá se, že vzniklou situací by se měly zabývat kraje a města, také jako zřizovatelé nemocnic. Obrací se i na Asociaci krajů ČR a žádá ji, aby vstoupila v jednání s Vládou ČR o krocích k odvrácení hrozícího nebezpečí. AČMN hodlá při řešení této situace postupovat společně se svými partnery – Českou lékařkou komorou, Lékařským odborovým klubem - SČL a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR.

7. Doporučuje všem členům AČMN, jejich statutárním orgánům a vedoucím zaměstnancům vstoupit v jednání s protestujícími lékaři a ostatními zdravotníky. V případě, že odpovědné orgány nebudou na hrozící krizi adekvátně reagovat, vhodnými prostředky podpořit jejich úsilí a to včetně stávkového hnutí zaměstnanců nemocnic.

 

23.11.2010

Výběr pojistného

v lednu - listopadu 2010:
101,2 % nad úrovní roku 2009

Období

Kumulativně mld. Kč

% oproti 2009

Leden

16,04

95,25

Únor

34,13

98,97

Březen

51,12

98,24

Duben

69,12

98,28

Květen

85,85

99,82

Červen

104,66

100,25

Červenec

122,04

99,86

Srpen

139,26

100,63

Září

158,25

101,42

Říjen

173,65

100,74

Listopad

191,95

101,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2010

Možnosti a meze úhrad zdravotní péče v roce 2011

Možnosti a meze úhrad

 

22.11.2010

Kudy přitékají a odtékají peníze v českém zdravotnictví

Vystoupení MUDr. Ing. Petra Fialy, místopředsedy AČMN na sjezdu České lékařské komory dne 20.11.2010

Prezentace

 

18.11.2010

Otázky, které by novináři měli klást ministrovi zdravotnictví a vládě

1. Výběr pojistného za leden - říjen 2010 je 100,74 % stejného období roku 2009. Tzn. o 1,276 mld. více než za stejné období roku 2009. Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven jsou udávány ve výši 18 mld. Kč.

Lze potvrdit nebo popřít správnost těchto čísel?

Pokud by na rok 2011 bylo k dispozici téměř 20 mld. Kč na úhradu zvláště nákladné péče, jaký je skutečný důvod snižování úhrad nemocnicím 5 % a LDN 10 %?

2. Uvědomují si ministr a vláda, že při takovém snížení úhrad nemocnicím bude nezbytné v mnoha případech snížit platy a tím akcelerovat avizované odchody lékařů především z regionálních nemocnic?

3. Ministr zdravotnictví zveřejnil úvahu o zavírání nemocnic a přesunu lékařů do zbývajících. Lze to v právním státě? Chce se snad vyhlásit výjimečný stav? Má smysl lékaře přesouvat bez sester a dalšího personálu? Nevyvolá se tím stávka lékařů, kteří zůstali, sester a dalších? Může 11 fakultních nemocnic v ČR zajistit péči pro 10,5 milionu obyvatel?

 

15.11.2010

Připomínky k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Návrh novely zákona

Připomínky AČMN

Připomínky OS ZSP ČR
Připomínky Svazu pacientů ČR
Připomínky Unie zaměstnavatelských svazů
Srhnutí zásadních připomínek Unie ZS

 

12.11.2010

Návrh úhradové vyhlášky výrazně zostřuje napětí ve zdravotnictví
(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic je svými členy informována o rostoucí nespokojenosti v nemocnicích. Situaci významně zhoršil návrh úhradové vyhlášky. Zdravotníci jej chápou jako naprosté znevážení své práce.

Zveřejnění záměru snížit úhrady nemocnicím o 5 – 10 % (tj. o jednu měsíční úhradu resp. její polovinu) akcelerovalo akci lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Hrozba odchodu značného množství lékařů z nemocnic se v těchto dnech stala reálnou.

Znepokojení v nemocnicích zesilují prohlášení ministerstva o zavírání oddělení, celých nemocnic a přesunech lékařů.

Pobouření vyvolává včerejší prohlášení MZ, které uvádí, že návrh úhradové vyhlášky snižuje objem finančních prostředků zhruba o 2 %. Přitom text návrhu vyhlášky s čísly snížení úhrad na 95 % resp. 90 % roku 2009 mají k dispozici všechny nemocnice AČMN.

Sdělení, že vyhláška určuje jen minimální úhrady a že nemocnice si mohou vyjednat se zdravotními pojišťovnami vyšší platby pak působí pouze jako smutná ironie!

 

12.11.2010

Ministerstvo sjednotilo zdravotníky proti návrhu úhradové vyhlášky

ČLK a zástupci všech segmentů poskytovatelů zdravotní péče na svém jednání dne 9.11.2010 zaujali shodné stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky na rok 2011.

Návrh vyhlášky předložený Ministerstvem zdravotnictví podle názoru účastníků neodpovídá ekonomické realitě České republiky a jeho realizace by vedla ke zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče, které žádná ze stran současné vládní koalice neměla ve svém volebním programu. Zdravotnická zařízení nemají v současnosti žádné rezervy, aby si mohla dovolit na svůj vlastní úkor chránit pacienty před negativními důsledky takto navržené úhradové vyhlášky.

Účastníci se shodli na společných připomínkách k návrhu vyhlášky, které jsou připojeny níže.

Zástupci ústavní péče (připomínka č. 15) požadují zachování objemu úhrad pro akutní lůžkovou péči ve výši 100% úhrady náležející v roce 2010 při stejném objemu poskytované péče a rovněž zachování 100% paušální úhrady za ošetřovací den pro následnou péči náležející v roce 2010.

Společné připomínky

 

11.11.2010

Připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky

Zveřejňujeme připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky, dnes zaslané Ministerstvu zdravotnictví.

Připojujeme návrh úhradové vyhlášky

Připomínky AČMN

Návrh vyhlášky

 

11.11.2010

Otevřený dopis LOK-SČL ministrovi zdravotnictví a Vládě ČR

Vážený pane ministře, vážení členové vlády ČR,

s krajním znepokojením sledujeme vývoj v českém zdravotnictví v posledních měsících. Vaši bagatelizaci výzvy Děkujeme, odcházíme a pohrdání její závažností považujeme za bezprecedentní hazard, který dále radikalizuje lékařský stav ponižovaný vývojem posledních dvaceti let. Bezprecedentní je především přístup polistopadových vlád k lékařům, zaměstnancům českých nemocnic, zdravotníkům a zaměstnancům obecně.

celý dopis

 

 

10.11.2010

Záměr plošně snížit úhrady následné péče je pokus o řízenou eutanázii

Pokud ministr nebo někdo z jeho okolí říká nesmysly o efektivitě našeho zdravotnictví, je potřeba to utnout hned zkraje. Plošné snižování úhrad následné péče o 10 % není snaha o efektivitu. Efektivita je porovnání nákladů na určitou činnost. V tom případě je naše efektivita 5 x nebo i vícekrát vyšší než v zahraničí. Máme totiž nejméně 5 x nižší náklady na stejnou činnost se stejným efektem jako zdravotnictví v Rakousku, Německu, Švýcarsku atd.

Například náklady na jeden ošetřovací den v následné péči jsou 5 - 6 x nižší než v sousedním Rakousku, a to při stejné ceně vstupů. To znamená, že naši pracovníci pracují až 5 x efektivněji (= laciněji) než rakouští kolegové.

Profesor Pafko srovnal cenu za lůžkoden v pražské a vídeňské nemocnici: „Přijde-li například peruánský pacient do Fakultní nemocnice Motol a není pojištěn, zaplatí za jeden lůžkoden 4000 Kč. Zavolal jsem do Vídně, abych zjistil, kolik stojí lůžkoden v nemocnici AKH Vídeň a zjistil jsem, že to činí 21 600 Kč (879 Eur). Tedy pětinásobek! A teď si položme otázku – VZP platí nemocnici zhruba 1000 Kč za noc. Jaká je reálná cena lůžkodne v nemocnici a kdo koho okrádá?“

Jestli chce stát úředním rozhodnutím, vyhláškou ještě o 10 % snížit již tak krajně nedostatečné úhrady, pak už není řeč o efektivitě, ale buď o eugenice, tj. snaze o vypěstování mimořádně odolných jedinců, přeživších po úrazech a mrtvicích bez léků, jídla, pití, péče a rehabilitace. Nebo snaze o řízenou eutanázii prováděnou masově v celé české následné péči.

 

10.11.2010

ČLK vyzvala pacienty, aby podpořili lékaře a nemocnice v jejich odporu proti připravené úhradové vyhlášce na rok 2011

Ministerstvo zdravotnictví v ní stanoví pokles plateb za všechny druhy lékařské péče. Nemocnice varují, že pokud vyhláška peníze nepřidá, budou muset uzavírat oddělení, ambulantní specialisté chtějí začít od pacientů vybírat. ČTK a Českému rozhlasu to po dnešním setkání zástupců lékařů a nemocnic řekl prezident ČLK Milan Kubek.

"Byli bychom rádi, kdyby nás pacienti podpořili. Představujeme si dopisovou smršť, že nesouhlasí, aby jejich lékař nemohl léčit lege artis tedy podle doporučených pravidel," řekl Kubek.

celý text - www.ceskenoviny.cz

 

10.11.2010

Odbory požadují zachovat úhrady nemocnicím na úrovni roku 2010 a odmítají záměr rušit nemocnice

Po Ministerstvu zdravotnictví odbory požadují návrh úhradové vyhlášky, která bude minimálně zachovávat úhrady za poskytnutou péči na úrovni letošního roku a která zohlední inflaci.

Jednání vlády a Ministerstva zdravotnictví je naprosto tendenční. Vláda rezignovala na koncepční řešení problémů ve zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Leoš Heger říká, že nemocnic je mnoho a odchodem zaměstnanců se některé zruší, takže dospějeme k cílovému stavu. Tento přístup je bezprecedentní a jednoznačně přinese snížení dostupnosti poskytované péče.

celý text - http://osz.cmkos.cz

 

9.11.2010

Také ambulantní specialisté důrazně protestují proti návrhu úhradové vyhlášky na rok 2011

Usnesení sjezdu SAS

 

9.11.2010

Dopis AČMN předsedovi Vlády ČR

Vážený pane předsedo vlády,

jménem 130 především regionálních nemocnic Vás chceme upozornit na problém, který vznikne vydáním vyhlášky stanovící výši úhrad zdravotní péče na rok 2011, pokud bude vydána s parametry obsaženými v jejím návrhu rozeslaném do vnitřního připomínkového řízení.

Plošné snížení úhrad nemocnicím za poskytnutou akutní a neodkladnou péči na pouhých 95 % úhrady, a to nikoli roku 2010, ale dokonce roku 2009, hodnotíme jako přímé ohrožení péče o zdraví a životy občanů. Již v současnosti naše nemocnice z důvodu dvouletého zmrazení nominálních a poklesu reálných úhrad zastavují plánované operace a zdravotní péči, kterou je možno odložit.

Snížení navíc i nominálních úhrad v roce 2011 bude mít za následek také omezení akutní a neodkladné péče v případech již bezprostředně ohrožujících zdraví a život pacientů.

Celý text dopisu
strana 1

strana 2

 

8.11.2010

Bezdůvodné snížení úhrad je hazard se zdravím a životy občanů
(tiskové sdělení AČMN)

Návrh Ministerstva zdravotnictví na plošné snížení úhrad v roce 2011 šokoval všechny poskytovatele zdravotní péče. Záměr snížit úhrady v akutní péči o 5 % a v následné péči o 10 % dokonce pod úroveň roku 2009 znamená přímé ohrožení péče o zdraví a životy občanů.

Stav systému veřejného zdravotního pojištění přitom nevyžaduje taková drastická opatření. Příjmy ze zdravotního pojištění za deset měsíců letošního roku dosahují 100,74 % stejného období roku 2009. Na rok 2011 MPSV a MF predikují nárůst objemu mezd ve výši 3,4 – 4,4 %. I při nižším skutečném nárůstu příjmy zdravotního pojištění dovolí zachovat alespoň současnou úroveň úhrad zdravotní péče.

Asociace českých a moravských nemocnic se v této věci obrací dopisem na předsedu vlády. Bude postupovat v součinnosti s ostatními skupinami poskytovatelů zdravotní péče a podpoří společné kroky. Bude jednat s Českou lékařskou komorou, LOK-SČL. Již oslovila Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a ČMKOS. Obrátí se také na zřizovatele nemocnic.

Podpoří všechny kroky vedoucí k zachování výše úhrad zdravotní péče pacientům alespoň na úrovni letošního roku a nevylučuje ani podporu stávkovému hnutí.

 

3.11.2010

Chceš urychlit operaci? Zaplať

Redakce Zdravotnických novin požádala kancelář AČMN o komentář k článku "Chceš urychlit operaci? Zaplať (LN 2.11.2010).
Článek i komentář zveřejňujeme.

Článek

Komentář

 

26.10.2010

Kumulativní výběr pojistného v roce 2010 nadále nad úrovní roku 2009

Období

Kumulativně mld. Kč

% oproti 2009

Leden

16,04

95,25

Únor

34,13

98,97

Březen

51,12

98,24

Duben

69,12

98,28

Květen

85,85

99,82

Červen

104,66

100,25

Červenec

122,04

99,86

Srpen

139,26

100,63

Září

158,25

101,42

Říjen

173,65

100,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2010

Dopis AČMN a SSN ČR ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře,

z pověření Asociace českých a moravských nemocnic a Sdružení soukromých nemocnic ČR bychom Vás chtěli požádat o přijetí a možnost sdělit Vám názor podstatné části nemocnic ČR na řešení úhrad zdravotní péče nemocnicím v roce 2011.

Domníváme se, že přes nemalé napětí v ekonomice zdravotnictví, mezi pojišťovnami a poskytovateli i v pracovně sociálních vztazích existuje možnost zachovat dosavadní křehkou stabilitu a sociální smír.

celý text dopisu

 

19.10.2010

Sekce zdravotnictví Unie zaměstnavatelských svazů ČR k akutálním problémům zdravotnictví

Sekce zdravotnictví na svém zasedání dne 5.10.2010 se kromě jiného zabývala vážnou personální situací v nemocnicích a navazující problematikou úhrad zdravotní péče v roce 2011. Níže uvedené závěry doporučila přijmout jako stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů.

Závěry z jednání sekce zdravotnictví

 

7.10.2010

Jaký účel má mýtus o 10 a více chybějících miliardách ve zdravotním pojištění pro rok 2011?

Zdravotní pojištění je veřejné zdravotní pojištění a VZP ČR je veřejnoprávní institucí spravující převážnou část prostředků zdravotního pojištění. Proto zveřejňujeme návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR projednaného správní radou této pojišťovny.

Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR na rok 2011

Po seznámení se s prognózou vývoje veřejného zdravotního pojištění v návrhu zdravotně pojistného plánu dominantní zdravotní pojišťovny na rok 2011 vzniká několik otázek:

  • · U celkových příjmů základního fondu zdravotního pojištění se počítá s nárůstem 1,8 %, kdežto u výdajů s poklesem o 1,3 %.
  • · Se snížením úhrad se počítá přes záměr použít v roce 2011 v úhradách péče navíc přes 2 mld. Kč z rezervního fondu.
  • · Při záměru snížit úhrady i za mírného nárůstu příjmů není srozumitelný závěr o deficitu ZFZP ve výši 889 mil. Kč.
  • · Není zřejmé, jak a kdy bude využito 6 mld. Kč průměrného zůstatku na běžném účtu ZFZP v 1. pololetí 2010. Obdobnou otázku lze položit ohledně zůstatku ve výši cca 20 mld. Kč za všechny zdravotní pojišťovny.
  • · I pokud by se předpokládalo, že vývoj v zaměstnaneckých pojišťovnách nebude lepší než u VZP, vzniká otázka, kde je chybějících nejméně 10 mld. Kč v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 a jaký účel má mýtus o chybějících 10, ale dokonce i 12 nebo 15 miliardách již pro rok 2011?

 

23.9.2010

Ke snížení úhrad zdravotní péče v roce 2011 není žádný racionální důvod

 

Období

Kumulativně mld. Kč

% oproti 2009

Leden

16,04

95,25

Únor

34,13

98,97

Březen

51,12

98,24

Duben

69,12

98,28

Květen

85,85

99,82

Červen

104,66

100,25

Červenec

122,04

99,86

Srpen

139,26

100,63

Září

158,25

101,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2010 zatím rekordní výběr pojistného na zdravotní pojištění v celé jeho historii

Kumulativní výběr pojistného v období leden - září 2009 dosáhl 156,03 mld. Kč. Výběr za stejné období roku 2010 je o více než 2 miliardy vyšší a je rekordní v historii zdravotního pojištění.

Údaje o výběru zdravotního pojištění byly důvodem, proč zástupci nemocnic v dohodovacím řízení nepřistoupili na návrhy umožňující v roce 2011 snížit úhrady oproti roku 2010.
Z informovaných kruhů prosakují údaje o záměru Ministerstva zdravotnictví vyhláškou snížit úhrady zdravotní péče o 5 % proti roku 2010.
Z výběru pojistného za tři čtvrtletí roku 2010, z očekávaného vývoje pro rok 2011 a ze stavu zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven vyplývá, že k takovému snížení by nebyl žádný racionální důvod.

 

13.9.2010

Prohlášení AČMN k záměru snížit platové tarify ve zdravotnictví

Asociace českých a moravských nemocnic s obavami sleduje neklid ve zdravotnictví vyvolaný záměrem snížit platové tarify zdravotnických pracovníků.

K aplikaci opatření ke snížení platů státních zaměstnanců i ve zdravotnictví není žádný rozumný důvod. Zdravotnictví není financováno ze státního rozpočtu. Změny platových tarifů nepřinesou žádné úspory veřejným rozpočtům.

Reagovat na oprávněné požadavky zdravotníků na postupný růst platů a mezd návrhem na jejich snížení AČMN považuje za krok hraničící s provokací tváří v tvář nedostatku lékařů a sester ve většině nemocnic a stále častějším odchodům lékařů do zahraničí.

Proto AČMN považuje připravované protesty organizací zdravotníků za opodstatněné.

celý text prohlášení

 

31.8.2010

V dohodovacím řízení nedošlo k dohodě

30. 8. 2010 proběhlo poslední jednání zástupců poskytovatelů ústavní péče se zdravotními pojišťovnami.

Předcházelo mu korespondenční jednání pracovní skupiny ustavené na předchozím jednání DŘ, jejímž zadáním bylo navrhnout řešení, které umožní v akutní péči zachovat výši úhrad z roku 2010 a podle požadavku zdravotních pojišťoven garantovat nepřekročení 100 % úhrady pro žádné zdravotnickém zařízení. Zde návrh na řešení úhrad předložila AČMN i AN ČR. Zdravotní pojišťovny žádný návrh nepředložily. Jejich sdělením, že trvají na 95 % úhrady roku 2009 (VZP) resp. 100 % roku 2008 nebo 95 % úhrady roku 2009 (SZP), činnost pracovní skupiny pozbyla smyslu.

celý text

Akutní péče

Společný návrh všech poskytovatelů

Kompromisní návrh AČMN pro pracovní skupinu

Návrh AN ČR
Návrh VZP ČR

Návrh SZP ĆR

 

Následná péče

Společný návrh všech poskytovatelů
Návrh AN ČR a SSN ČR
Návrh VZP ČR
Návrh SZP ČR

 

25.8.2010

Druhé kolo dohodovacího řízení o úhradách 2011

Jednání proběhlo dne 24. 8. 2010. Zdravotní pojišťovny předložily své návrhy. Poskytovatelé navrhované snížení úhrad označili za nepřijatelné.

Po rozsáhlé diskusi zdravotní pojišťovny projevily ochotu přistoupit na nesnížení úhrad, pokud přijaté dohody zaručí nepřekročení 100 % dosavadních úhrad v žádném zdravotnickém zařízení.

V situaci všeobecného tlaku na snižování mezd, tarifů a dalších výdajů veřejných rozpočtů poskytovatelé projevili ochotu přistoupit na toto řešení.

Byla ustanovena pracovní skupina dohodovacího řízení, která do příštího jednání 30.8. 2010 má předložit odpovídající návrh.

Akutní péče:

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

Následná péče:

Návrh VZP ČR
Návrh SZP ČR

 

25.8.2010

Výběr pojistného zdravotními pojišťovnami za rok 2010 dosáhl 100,63 %

 

Období

Kumulativně

% oproti 2009

Leden

16,04

95,25

Únor

34,13

98,97

Březen

51,12

98,24

Duben

69,12

98,28

Květen

85,85

99,82

Červen

104,66

100,25

Červenec

122,03

99,86

Srpen

139,30

100,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání výběru pojistného v letech 2007-2010

 

 

 

25.8.2010

Jednání s ministrem zdravotnictví

Dne 18. 8. 2010 přijal zástupce AČMN ministr zdravotnictví L. Heger. V průběhu téměř 90 minutového neformálního rozhovoru byly probrány nejdůležitější otázky související s činností a postavením nemocnic.

Celá informace

 

5.8.2010

Údaje VZP o úhradách nemocnicím předané tisku

Akutní lůžková péče

Úhrady 2003 - 2006

Úhrady 2007, 2008

 

3.8.2010

VZP odhalila, kam dává peníze. Vítězí pražské nemocnice

Unikátní data VZP ukazují, že stát dělí zdravotnictví na dvě kategorie. Dramaticky rostou výdaje fakultních nemocnic specializovaných na nákladnou péči zvláště v onkologii, kardiologii a transplantacích. O peníze ale přicházejí menší nemocnice zaměřené na lehčí výkony a zvláště následnou péči pro starší pacienty.

celý článek - www.aktualne.cz

 

26.7.2010

Informace o prvém jednání dohodovacího řízení o úhradách ústavní péče v roce 2011

Dne 20. 7. 2010 se uskutečnilo prvé jednání dohodovacího řízení. Ke společným návrhům AČMN a AN ČR se připojilo Sdružení soukromých nemocnic ČR a byly předloženy společné návrhy všech poskytovatelů na úhradu akutní i následné péče.

Vycházejí ze stagnace příjmů zdravotních pojišťoven v roce 2010 a z možnosti zachování úhrad na úrovni roku 2010 včetně kompenzace zvýšených platů sester. Pouze v následné péči je navrhováno mírné zohlednění nároků na ošetřovatelskou péči pro náročnější pacienty. Pouze v závislosti na vývoji inflace nebo rozhodnutí státu o zvýšení platů je navrhována kompenzace v úhradách.

celý text

Společný návrh na úhrady akutní péče

Společný návrh na úhrady následné péče

Analýza možnosti úhrad

 

19.7. 2010

Dohodovací řízení o úhradách ústavní péče v roce 2011

Zítra 20.7. 2010 zahajuje jednání asociací nemocnic a dalších poskytovatelů ústavní péče se zdravotními pojišťovnami o úhradách v roce 2011. Asociace českých a moravských nemocnic spolu s Asociací nemocnic ČR předložily pojišťvnám společné návrhy na úhradu akutní ústavní péče a následné ústavní péče.

Návrh na úhrady akutní ústavní péče

Návrh na úhrady následné ústavní péče

 

7.7.2010

Příjmy zdravotních pojišťoven v 1. pololetí 2010 dosáhly 100,25 % stejného období roku 2009

Přes ekonomickou krizi a řadu mediálně vděčných, ale ničím nepodložených zpráv o miliardových propadech jsou ekonomická data českého zdravotnictví relativně velmi příznivá.

Podrobnosti v analýze zpracované AČMN.

Makroekonomická analýza vývoje zdrojů zdravotního pojištění v roce 2010 a výhled do roku 2011

 

17.6.2010

Současná finanční situace ve zdravotnictví

Výběr pojistného v jednotlivých měsících letošního roku nezaznamenává výrazný pokles a blíží se skutečnosti roku 2009:

leden 95,25 %

únor 98,97 %

březen 98,24 %

duben 98,2 %

květen 99,82 %

Komentář

 

19.5.2010

Mimořádný sněm LOK-SČL podpořil požadavek novelizace úhradové vyhlášky na rok 2010 a přijal opatření k vytvoření tlaku na politickou reprezentaci

Tiskové prohlášení mimořádného XVII. sněmu LOK-SČL

 

13.5.2010

Falešná garance zachování úhrad z roku 2009 i v roce 2010 od ministryně zdravotnictví a jejího 1. náměstka

Potvrzují to data zdravotních pojišťoven, které analytickou komisí dohodovacího řízení byly předány poskytovatelům.
V roce 2009 došlo k nárůstu nákladů zdravotních pojišťoven na ústavní péči na 108,2 % oproti roku 2008. Je to o 3 % více, než navýšení stanovené úhradovou vyhláškou pro rok 2010 (105,2 %).
Znamená to, že již samotná úhradová vyhláška s referenčním obdobím 2008 a navýšením 5,2 % zakládá snížení úhrad v roce 2010 o 3 % proti roku 2009.
Potvrdilo se, že zcela neobvyklé stanovení roku 2008 (nikoli roku 2009) jako referenčního období pro rok 2010 byl záměr, česky řečeno podraz.

I proto ta výzva AČMN k odstoupení, paní ministryně, pane 1. náměstku.

 

10.5.2010

Otevřený dopis předsedy AČMN ministryni zdravotnictví

Vážená paní ministryně,

chtěl bych tímto dopisem vyjádřit znepokojení a protestovat proti způsobu Vašeho vystoupení v pořadu České televize "Máte slovo" 6. 5. 2010.

Před širokou veřejností jste připustila obraz českého zdravotnictví, kde lidé v nemocnicích hladovějí vinou zdravotníků a není na to řešení. Vyznění uvedeného pořadu se setkává s údivem a ohromením zdravotnických pracovníků nejen v nemocnicích. Většina ohlasů negativně hodnotí, že jste nejen jako ministryně, ale i představitelka zdravotních sester v ČR nedokázala vysvětlit a argumentovat jaká péče je v naprosté většině věnována pacientům a jaký je systém a pravidla léčebné stravy a jaké problémy tuto část péče i celé nemocnice provází.

Celý dopis

strana 1

strana 2

 

10.5.2010

Plná shoda AČMN a LOK-SČL

Potvrdilo to jednání mezi AČMN a LOK-SČL dne 5. 5. 2010, kterého se zúčastnili předseda AČMN E. Sohlich a předseda LOK-SČL M. Engel.

Účastníci se shodli na potřebě prosazovat obnovení demokraticky vedeného dialogu ve zdravotnictví; zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce; novelizaci úhradové vyhlášky na rok 2010; zvýšení příjmů nemocnic a na tomto základě vytvoření jednotné právní normy pro odměňování lékařů; zásadní změny ve struktuře specializačního vzdělávání lékařů a prosazení efektní regulace cen léků.

Dohodnuta byla vzájemná podpora a spolupráce při prosazování uvedených a dalších otázek, pravidelná výměna informací a jednání obou stran.

6.5.2010

Ministryně zdravotnictví odmítá diskutovat s AČMN v České televizi (tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic vyslovuje politování, že ministryně zdravotnictví D. Jurásková zabránila účasti zástupců AČMN v diskusním pořadu České televize „Máte slovo“ dne 6. 5. 2010, věnovaném stravování v nemocnicích. A to tím, že svou účast v tomto pořadu podmínila neúčastí statutárního zástupce AČMN.

AČMN považuje za společensky nezdravý jev nemožnost vést otevřený dialog ani o tak obecných a nepolitických otázkách zdravotnictví, jako je strava pro pacienty.

Snahu D. Juráskové jako představitelky státu přímo nebo nepřímo rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude v televizi vystupovat, AČMN považuje za neslučitelnou se svobodou slova a principy demokracie.

 

3.5.2010

Sdružení ambulantních specialistů ČR
podporuje hlavní požadavky AČMN a ČLK

Stanovisko Rady SAS

 

29.4.2010

Po AČMN a ČLK také v KDU-ČSL podpora požadavku novelizace úhradové vyhlášky pro rok 2010

Vyplývá to z posledního jednání odborné komise KDU-ČSL pro zdravotnictví, která ve svém usnesení považuje stávající systém úhrad za nevyhovující a vyžadující zásadní změnu a doporučuje provést úpravy úhradové vyhlášky se změnou referenčního období z roku 2008 na rok 2009 a zásadně ji zjednodušit a zpřehlednit.

KDU-ČSL také podporuje navýšení platby za tzv. státní pojištěnce pro rok 2011 minimálně o 100 Kč a požaduje změny v systému postgraduálního vzdělávání lékařů.

 

27.4.2010

Společné komuniké AČMN a ČLK z jednání v Praze dne 27. 4. 2010

Dne 27.4.2010 se v Praze uskutečnilo jednání mezi AČMN a ČLK. Na závěr tohoto jednání podepsali předseda AČMN MUDR. Eduard Sohlich a prezident ČLK MUDr. Milan Kubek toto společné komuniké:

AČMN a ČLK se dohodly na vzájemné podpoře a spolupráci při prosazování následujících změn, které jsou pro budoucnost českého zdravotnictví nezbytné a zároveň vyzývají ostatní subjekty působící ve zdravotnictví, aby se k této snaze připojily.

celý text komuniké

 

23.4. 2010

AN ČR vlastně potvrzuje kritiku AČMN

AN ČR odmítavě reagovala na stanoviska AČMN. Uvádí, že úhrady za zdravotní péči jsou poskytovány podle množství, složitosti a náročnosti poskytované zdravotní péče, podle personálního a přístrojového vybavení. Již tím připouští, že na méně složitou a náročnou péči může být nedostatek peněz.

Jestliže se platí podle personálního a přístrojového vybavení, pak je zřejmé, kam se s rozvojem vybavení přesouvají finanční prostředky, aby se vybavení jedněch mohlo dále zlepšovat a těm druhým stagnovalo nebo se dokonce zhoršovalo.

celý text

stanoviska AN ČR a zdravotních pojišťoven - www zdn

 

22.4.2010

AČMN se obrátila na předsedy všech hlavních politických stran a další organizace

AČMN dopisem informovala o tom, že již delší dobu se snaží upozornit odpovědné orgány na postup Ministerstva zdravotnictví, jehož úhradové vyhlášky, jednosměrné přesuny poskytované zdravotní péče a finančních zdrojů do centrálních nemocnic vedou k ekonomické a personální devastaci malých a středních nemocnic.

Protože dosavadní komunikace nevedla k výsledku, AČMN politickým stranám sdělila, že ustavila krizový štáb a schválila návrhy obrátit se na vládu, parlament, samosprávné orgány krajů a měst, jakož i návrh na informování veřejnosti také prostřednictvím protestních akcí.

Protože takový postup ve volebním roce by mohl být nesprávně pochopen, zdůraznila, že připravované kroky považuje za občanské a profesní, nikoli politické.

Předsedové politických stran byli požádáni o schůzku, na které by je bylo možné informovat o vážnosti situace a návrzích AČMN na řešení.

Obdobně byli osloveni předsedové odborových a profesních zdravotnických organizací, organizací pacientů a další.

 

21.4. 2010

Prohlášení Shromáždění delegátů AČMN

Delegáti nejvyššího orgánu AČMN, konsternováni, zděšeni, překvapeni a pobouřeni pokračující destrukcí regionálních nemocnic, vyzvali mimo jiné k odstoupení ministryni zdravotnictví a jejího 1. náměstka

Prohlášení

 

19.4.2010

Pozvání na tiskovou konferenci AČMN

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci, která se uskuteční po skončení jednání Shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic dne 21. 4. 2010 v Praze.

Tiskové konference se zúčastní vedení AČMN a členové jejího krizového štábu, aby Vás informovali o krocích, které zástupci 127 nemocnic AČMN schválili k odvrácení krizové situace regionálních nemocnic, jejíž otevřené vypuknutí hrozí již v tomto roce.

Návrhy zpracované krizovým štábem pro Shromáždění delegátů obsahují požadavky, s nimiž se AČMN obrátí na Vládu ČR a Parlament ČR, jakož i harmonogram protestních akcí k informování veřejnosti ve volebním roce 2010. Krizový štáb se shodl i na nutnosti zhodnotit podíl ministryně zdravotnictví a jejího 1. náměstka na vzniklé situaci.

Tisková konference se bude konat ve středu 21.4.2010 od 14.00 hod v Křižíkově pavilonu „E“ na Výstavišti Praha v průběhu druhého dne mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA.

 

12.4. 2010

Destrukce regionálních nemocnic ohrožuje pacienty
(tiskové sdělení z jednání Rady AČMN)

Rada Asociace českých a moravských nemocnic na svém zasedání 8. 4. 2010 zhodnotila situaci regionálních nemocnic jako kritickou. Úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, přesuny finančních zdrojů do centrálních nemocnic, snížené úhrady především od VZP a nedostatek lékařů a sester v ČR vedou k postupné destrukci malých a středních nemocnic.

Rada AČMN proto svolala zástupce všech nemocnic AČMN k jednání 21. 4. 2010 ve dnech konání mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA v Praze.

Současně ustavila krizový štáb, který připravuje protestní akce, zaměřené především proti činnosti současného vedení Ministerstva zdravotnictví.

 

12.4.2010

Otevřený dopis prezidenta České lékárnické komory řediteli SÚKL

Otevřený dopis

Pokud někomu hra s centrálním úložištěm SÚKL připomíná hru s elektronickou přílohou č. 2 ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče s VZP, nejde o podobu čistě náhodnou.

Za snahou bez právního podkladu vytvořit centrální úložiště dat o pacientech a další centrální úložiště dat o nemocnicích stojí stejná zájmová skupina a stejná velice vlivná osoba na Ministerstvu zdravotnictví.

 

7.4. 2010

Pojišťovna naštvala pacienty

Staří nemocní lidé a pacienti se srdečními problémy z Havířova se stali obětí byrokratického přístupu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která komplikuje hospitalizaci na lůžkách LDN a odmítá hradit operace kardiostimulátorů.

Z rozhodnutí vedení VZP nemohou havířovští lékaři od 1. dubna voperovávat pacientům kardiostimulátor. Lidé tak musejí cestovat do Frýdku- Místku, případně Ostravy nebo Třince.

celý článek - regionální deník

Postupem VZP se také zabývalo zasedání moravskoslezské sekce Asociace českých a moravských nemocnic za účasti předsedy AČMN a zástupců vedení kraje a krajského úřadu.
Problémy s VZP v omezování péče, úhrad nemocnicím a ve smluvních vztazích byly konstatovány obdobné jako v dalších krajích. V Moravskoslezském kraji je však situace navíc vyhrocována jednáním ředitele odboru zdravotní péče krajské pobočky VZP Ing. Vojáčka.
Byl přijat závěr jednat o postupu krajské pobočky VZP a Ing. Vojáčka s vedením VZP ČR.

 

6.4.2010

Plánované zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven ve zdravotně pojistných plánech pojišťoven na rok 2010 vyvolávají řadu otázek

Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2010, zpracované na podzim 2009 a nyní vládou předložené poslanecké sněmovně, počítaly s přebytky na účtech ZFZP zdravotních pojišťoven k 31.12.2009 ve výši 19,683 mld. Kč.

Jak jsme uvedli níže, skutečné přebytky na účtech ZFZP k 31.12.2009 činily téměř 22 mld. Kč. Na účtech ZFZP je tudíž o více než 2 mld. Kč více, než se předpokládalo.

Zdravotně pojistné plány počítají k 31.12.2010 s přebytky ZFZP 15,517 mld. Kč. Již dnes je tedy tento údaj podhodnocen.
Ministerstvo zdravotnictví se údaji, na jejichž zpracování se podílelo, samo usvědčuje ze lži, když tvrdí, že přebytky na účtech zdravotních pojišťoven se vyčerpají v roce 2010.
Naopak počítá s nemalými přebytky i pro rok 2011 a výše uvedené ukazuje na přebytky ještě vyšší.

Podhodnocen je i odhad výchozí základny pro vývoj příjmů zdravotních pojišťoven. Místo předpokládaných 207, 216 mld. Kč po přerozdělení bylo v roce 2009 vybráno 208,785 mld. Kč, tj. o necelé 1 % více.

Pokud se vezme v úvahu, že návrhy zdravotně pojistných plánů v roce 2010 počítají s nárůstem příjmů po přerozdělení 101 % a s výdaji jen 100,1 %, je zvýšení zůstatků na účtech zdravotně pojistnými plány plánováno.

Jaké jsou tedy skutečné záměry současného ministerstva zdravotnictví s přebytky na účtech zdravotních pojišťoven?

Finanční zůstatky na účtech ZP - www.psp.cz

Příjmy z pojistného ve ZPP 2010 - www.psp.cz

Výdaje na zdravotní péči ve ZPP 2010 - www.ps.cz

 

1.4.2010

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven


K 31. 12. 2009 zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven činily 31 mld. Kč, z toho na základním fondu zdravotního pojištění téměř 22 mld. Kč.

Ke dni 30. 6. 2009 činily 39,2 mld. Kč, došlo tedy ke snížení o něco přes 8 mld. Kč.

Výběr pojistného byl ve srovnání se stejnými obdobími předchozího roku v lednu 95,25 %, v únoru 98,97 % a v březnu 98,24 %. Lednový pokles výběru je každoroční, ve srovnání s obdobím 2008 - 2009 je pokles dokonce podstatně nižší.

Vzhledem k tomu, že přinejmenším u nemocnic nedochází k růstu úhrad a u regionálních nemocnic dochází dokonce k poklesu (zálohy od VZP jsou u třetiny nemocnic o 3 - 9 % nižší ve srovnání s rokem 2009), nemělo by ani docházet k poklesu uvedených rezerv.

Poplašná čísla, která ministerstvo zdravotnictví uvádí, jsou zkreslena porovnáním nikoli se skutečností, ale pouze ze zdravotně pojistnými plány pojišťoven.

 

1.4.2010

Ode dneška některé léky zdraží

Od čtvrtka zaplatí pacienti za některé léky, například na krevní tlak, astma, Alzheimerovu chorobu a další, až o desetikoruny více než dosud. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) totiž snižuje jejich úhradu ze zdravotního pojištění mnohdy o desítky procent, a to znamená, že doplatek pro pacienta bude o tento rozdíl vyšší.

text článku - www.novinky.cz

 

1.4.2010

Odpověď ombudsmana k LDN

Dopis ombudsmana

 

31.3.2010

Prohlášení sněmu LOK-SČL odpovídá situaci v českém zdravotnictví

(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic se ztotožňuje s hodnocením situace ve zdravotnictví samotnými lékaři uvnitř nemocnic. Chápe je jako oprávněnou obavu, zda ekonomické podmínky jim dovolí odpovědně vykonávat svou profesi a dostát lékařské přísaze.

Úhradová vyhláška pro rok 2010 je pro řadu regionálních nemocnic likvidační. Garance Ministerstva zdravotnictví, zaručující nemocnicím zachování výše úhrad z roku 2009, se ukázala jako falešná.

celý text

Prohlášení sněmu LOK-SČL

 

18.3.2010

AČMN reaguje na tiskovou zprávu ombudsmana "Limit 90 dní v LDN neexistuje"

Tisková zpráva veřejného ochránce práv
Otevřený dopis AČMN ombudsmanovi

 

10.3. 2010

Zneužívání léků lze zamezit jinak, než prolomením práva na soukromí milionů obyvatel ČR

Asociace českých a moravských nemocnic sdílí obavy vyjádřené lékařskou i lékárnickou komorou, jakož i dalšími organizacemi lékařů ze snahy zákonem legalizovat shromažďování údajů o všech předepsaných lécích v centrálním úložišti SÚKL.

Návrh zákona, předložený poslanecké sněmovně je bezprecedentním prolomením ochrany nejcitlivějších osobních údajů o zdravotním stavu všech obyvatel, které může vést k jejich zneužívání v obrovském rozsahu.

AČMN upozorňuje, že návrh je v rozporu s Mezinárodní úmluvou o ochraně lidských práv a biomedicíně ratifikované Parlamentem ČR a nadřazené zákonům ČR.

Je v rozporu také s Listinou základních práv a svobod, stanovící nedotknutelnost soukromí.

 

5.3.2010

Kardiologičtí pacienti skutečně ohroženi
(tiskové sdělení AČMN)

Asociace českých a moravských nemocnic musí potvrdit informace sdělovacích prostředků (TV Nova 4.3.2010), že je ohrožena péče o desetitisíce kardiologických pacientů regionálních nemocnic.

S odvoláním na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o tom, že kardiologičtí pacienti budou léčeni jen ve fakultních a některých krajských nemocnicích, již VZP zbývajícím nemocnicím sdělila, že od 1.4.2010 nebude hradit např. implantace kardiostimulátorů pro tisíce občanů. A to v rozporu s uzavřenými smlouvami, bez toho, aby je v řádných termínech vypověděla.

Nesprávně je však veřejnost informována o tom, že ministerstvo tak rozhodlo vyhláškou jako právním předpisem. Rozhodnutí ministerstva má ve skutečnosti podobu normy vydané pouze ve Věstníku MZ. Ten neobsahuje právní předpisy, ale jen metodická a odborná doporučení.

Pro zdravotní pojišťovny je z právního hlediska závazný asi tak, jako jízdní řád Českých drah.

Záleží tedy pouze na zdravotních pojišťovnách, jak zabezpečí péči o své pojištěnce. Zda se čekací doby na kardiostimulátor neprodlouží tak, aby se jich někteří pacienti nedožili.

 

5.3.2010

Rada AČMN odmítá snížení úhrad od VZP

Nemocnice sdružené v Asociaci českých a moravských nemocnic byly v souvislosti se svou kritikou úhradové vyhlášky na rok 2010 ministryní zdravotnictví D. Juráskovou a 1. náměstkem M. Šnajdrem ujištěny, že v roce 2010 nedojde ke snížení úhrad jimi poskytované zdravotní péče.

Také předseda vlády J. Fischer nemocnice v odpovědi na dopis AČMN ujistil, že „není důvod se domnívat, že v roce 2010 podle úhradové vyhlášky dojde k poklesu úhrady, pokud současně nedojde k poklesu výkonnosti zdravotnického zařízení“.

V rozporu s těmito ujištěními však k poklesu úhrad od VZP ČR dochází již na samém počátku roku 2010. A to přes skutečnost, že k poklesu výkonnosti nemocnic v roce 2010 ještě nemohlo ani dojít, a až na ojedinělé výjimky ani nedošlo ke změnám ve smlouvách sjednaného rozsahu poskytované zdravotní péče.

Rada AČMN vychází z toho, že předběžné úhrady ani jejich výše nejsou stanoveny úhradovou vyhláškou na rok 2010 a proto není důvod, aby jejich výše vycházela z referenčního období roku 2008.

snížení úhrad

usnesení Rady AČMN

 

5.3.2010

Rada AČMN odmítá návrhy úhradových dodatků VZP

usnesení Rady AČMN

připomínky k návrhům úhradových dodatků

 

5.3.2010

Rada AČMN k příloze č. 2 s VZP

usnesení Rady AČMN

 

2.3.2010

Je důvod rušit v ČR nemocnice?
(tiskové sdělení AČMN)

Česká televize prezentovala názor Ministerstva zdravotnictví o nadbytku lůžek akutní péče a neufinancovatelném počtu nemocnic (ČT1 – Události 1. 3. 2010).

Takové tvrzení je nepravdivé.

V Německu je 6,3 akutních lůžek na tisíc obyvatel, v Rakousku 6,1 a v ČR jen 5,4. V Německu je 2 100 nemocnic, v Rakousku 260, v ČR jen 192.
V Německu připadá 39 tisíc obyvatel na jednu nemocnici, v Rakousku 32 tisíc, kdežto v ČR 54 tisíc.

celý text

 

16.2.2010

Nemocnice dostávají různé odměny za stejnou operaci

text článku - www.zdn.cz
Prezentace VZP

 

2.2. 2010

Tiskové sdělení AČMN

Ministryně zdravotnictví D. Jurásková a její 1. náměstek M. Šnajdr v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce dne 31.1. 2010 prohlásili, že návrh vyhlášky stanovící personální vybavení zdravotnických zařízení prošel připomínkovým řízením a je před vydáním, že s ním byli seznámeni všichni dotčení, zejména zástupci poskytovatelů zdravotní péče a že se již půl roku k němu vyjadřují.

AČMN je nucena prohlásit, že tento návrh nedostala k připomínkám ani k informaci. Naopak, AČMN na svůj dotaz z 9.12. 2009 byla z pověření náměstkyně ministryně M. Hellerové informována:

„Pracovní materiál byl zaslán pouze příslušným komorám, které se na jeho přípravě podílejí. Žádným dalším subjektům ministerstvo tento materiál nerozesílalo. Jakmile bude návrh vyhlášky připraven, bude zaslán do vnitřního připomínkového řízení všem jeho účastníkům, včetně Asociace českých a moravských nemocnic.“ (celou odpověď MZ přikládáme)

AČMN proto musí vyjádřit obavy z obsahu vyhlášky, kterou se Ministerstvo zdravotnictví bojí dát k dispozici největší asociaci nemocnic a vyslechnout připomínky těch, kterých se nejvíce týká.

Odpověď MZ


21.1.2010

Odpověď předsedy vlády AČMN

131 nemocnic AČMN je dostatečně silným partnerem pro zdravotní pojišťovny, aby si sjednaly úhrady bez ohledu na úhradovou vyhlášku

"Ve svém dopise uvádíte, že návrh úhradové vyhlášky na rok 2010 je pro nemocnice AČMN nepřijatelný. K tomu je nutno připomenout ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, které preferuje dohodu o způsobu či výši úhrady a regulačních omezeních mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. Teprve v případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na jiných úhradových paramatrech, lze použít úhradovou vyhlášku. Vzhledem k tomu, že AČMN, jak uvádíte, sdružuje 131 nemocnic, lze předpokládat, že je dostatečně silným partnerem pro zdravotní pojišťovny při sjednávání cenových podmínek pro zdravotnická zařízení, která jsou jejími členy."

celý text odpovědi předsedy vlády

 

11.1.2010

Příjmy zdravotních pojišťoven v krizovém roce 2009 dosáhly 99,95 % roku 2008

Tento výsledek je vysoce nad pesimistickými odhady, které prognózovaly výrazný propad příjmů zdravotního pojištění. Příčinou je, že pokles HDP i průmyslové výroby nemá přímou souvislost s výběrem zdravotního pojištění. To je vázáno na nominální mzdy, které mírně rostly při pomalém růstu nezaměstnanosti. Pokles nominálních mezd se neočekává ani v roce 2010. Vzhledem k minimální inflaci je možný i růst reálných mezd.
To poněkud mění pohled na zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven, jejichž výši zde pravidelně zveřejňujeme. Minimálně čerpání těchto zůstatků by nemuselo být tak dramatické, jak se snaží líčit Ministerstvo zdravotnictví.
To by především nemělo dělat z nouze ctnost a vydávat dvouleté hromadění přebytků na účtech za přípravu na nadcházející krizi. Každý ve zdravotnictví ví, že šlo o přípravu na privatizaci zdravotních pojišťoven a finanční stimuly pro korporace, které se hodlaly zdravotních pojišťoven ujmout .
O to zajímavější bude nakládání se zůstatky na účtech dále sledovat.

Vývoj příjmů ZP po jednotlivých měsících


11.1.2010

Seminář pro členy AČMN a SSN ČR

"Jak efektivně ekonomicky pracovat s úhradovou vyhláškou pro rok 2010"

Pozvánka na seminář

 

11.1.2010

Ministerstvo na poslední chvíli provedlo zásahy do úhradové vyhlášky, které sníží úhrady řady nemocnic

V úhradové vyhlášce pro rok 2010 vydané ve Sbírce zákonů došlo k podstatným změnám indexů u řady diagnóz. V příloze č. 10 bylo zatím nalezeno 141 diagnóz, u kterých dochází k poklesu indexů a 93 diagnóz s navýšením indexů. V příloze č. 9 je pokles u 30 diagnóz, navýšení u 10 diagnóz.

Tyto změny neprošly připomínkovým řízením. Návrh vyhlášky, kterým MZ předalo do připomínkového řízení obsahoval shodné indexy s vyhláškou pro rok 2009.

Změny MZ při komentování výsledné podoby vyhlášky vůbec nezmínilo. Je ověřeno, že nebyly výsledkem připomínkového řízení. Vzhledem k času, který byl mezi návrhem vyhlášky a jejím konečným zněním, nemohlo dojít ani k novému propočtu relativních vah, předpokládajícímu i změny metodiky těchto propočtů.

Provedený zásah do vyhlášky ovlivní jak výši paušální sazby, tak výši úhrady formou úhradového paušálu – a to v závislosti na struktuře péče poskytované konkrétním zařízením. Provedené úpravy se jeví spíše nevýhodné pro strukturu péče poskytovanou většinou regionálních nemocnic.

Změny indexů v příloze č. 9 vyhlášky
Změny indexů v příloze č. 10 vyhlášky

 

11.1.2010

Úhradová vyhláška z pohledu regionálního zdravotnictví

Letošní úhradová vyhláška (č. 471/2009 Sb.) navazuje na tradici dlouhých a obtížně uchopitelných norem. Ještě v r. 2005 stačilo ministerstvu ke stanovení úhrad pár stránek textu a jednoduché vyčíslení plateb, ta současná jich má 88. Je to i díky rozšiřování DRG stejného druhu, který v sousedním Německu napomáhá k postupnému vykrvácení systému. Shromáždění delegátů AČMN 4.11.2009 jednomyslným usnesením požádalo ministerstvo o změnu úhradového mechanismu tak, aby nediskriminoval regionální zdravotnictví.

celý text

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364243