119

 

Archiv 2008

12.12.2008

AČMN k regulačním poplatkům

„Na celostátní i krajské úrovni podporovat systémové řešení regulačních poplatků, které nebude diskriminační vůči žádné skupině nemocnic a jejich pacientů.“

Tento závěr přijala Rada AČMN na svém zasedání 9.12.2008 v reakci na připravované změny v placení regulačních poplatků jednotlivými kraji. Podporu nenašly názory požadující ať zachování regulačních poplatků nebo jejich zrušení.

celý článek

 

11.12.2008
Rada AČMN odmítá návrh úhradové vyhlášky MZ na rok 2009

Rada AČMN na svém zasedání dne 9.12.2008 odmítla návrh úhradové vyhlášky na rok 2009. Pro případ, že by v navržené podobě byla ministerstvem vydána, přijala kroky k tomu, aby úhrady v roce 2009 respektovaly následující požadavky:

- valorizovat základ pro výpočet úhrad o inflaci roku 2008
- odvodit základ pro výpočet úhrad od nároku (nikoli úhrady)
na úhradu v referenčním období
- u akutní péče stanovit (sjednat) předběžné úhrady
- odstranit dvojí regulace u nemocničních ambulancí
- pro rok 2009 opustit nepropracované a neprůhledné uplatnění DRG při regulaci úhrad

 

AČMN vychází z toho, že zdravotní pojišťovny disponují dostatečnými finančními prostředky, které umožní zastavit propad financování péče v nemocnicích.

Hlavní problémy návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2009

 

3.12.2008
"BIJTE JE A NIKOHO NEŠETŘTE"

„Já bych se dnes spíš přidržel bratra Žižky – bijte je a nikoho nešetřte ... . Ti, kdo tak neuvěřitelně škodí slabým, bezmocným a umírajícím si nic jiného nezaslouží.“

Těmito slovy reagoval jeden z ředitelů léčeben AČMN na skutečnost, že návrh úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví mimo jiné snižuje úhrady paliativní péče v hospicích o 22,3 % (z 1,03 na 0,80 Kč za bod) a úhrady sociální pobytové péče v LDN, domovech důchodců a dalších zařízeních sociální péče o 12,6 % (z 1,03 na 0,90 Kč za bod).

Že nejde o chybu, dokazuje pracovní text ministerské vyhlášky ze dne 18.11.2008, který se AČMN podařilo získat, v němž je úhrada obou typů výše uvedené péče 1,06 Kč za bod.

AČMN se již na těchto stránkách (26.11.2008) ohradila proti tomu, že ministr na tiskové konferenci s návrhem úhradové vyhlášky na rok 2009 seznámil dříve novináře, aniž cokoliv projednal s těmi, jichž se tato vyhláška přímo dotýká.

Škoda, že novináře neinformoval i o záměru vůči slabým, bezmocným a umírajícím.

 

2.12.2008
Asociace českých a moravských nemocnic se nezúčastní jednání s ministrem Julínkem

(Tisková zpráva AČMN)

Předseda AČMN jako zástupce největšího sdružení poskytovatelů zdravotní péče se nezúčastní jednání tzv. Rady poskytovatelů, ustavené ministrem Julínkem a svolané na 2. 12. 2008.

Důvodem je ztráta důvěry AČMN k ministrovi, který není schopen věcně komunikovat o skutečných problémech zdravotnictví a akceptovat jakékoli připomínky nemocnic. AČMN považuje ministra odpovědného za hromadění desítek miliard na účtech zdravotních pojišťoven, zatímco nemocnice v důsledku úhradových vyhlášek ministra nemají dostatek finančních prostředků na péči o pacienty a situace v LDN je téměř katastrofální.

Ministr Julínek nedokázal akceptovat jedinou zásadní připomínku nemocnic k návrhům svých „reformních“ zákonů. Postavení a úloha nemocnic v nich nesnese srovnání se zákony ve vyspělých zemích EU a je degradací nemocnic dokonce i proti dosavadní právní úpravě v ČR.

 

1.12.2008
Jak pejskové a kočičky ze dvou ministerstev upekli § 18 a co schválila vláda

Zveřejňujeme znění § 18 návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., připravené Ministerstvem zdravotnictví na základě návrhu Ministra financí M. Kalouska a schválené vládou dne 27.11.2008.
K tomu připojujeme stanovisko zpracované pro poslance sněmovny.

§ 18 ve znění schváleném vládou

stanovisko

 

30.11. 2008
SINE CURA

V civilizovaných zemích nemá obdoby pokus o jazykový převrat, který se u nás svými návrhy zákonů pokouší provést Julínkovi „reformátoři“. Prvoplánově byl opuštěn termín „péče“, jednoznačně pro zdravotnictví definovaný a používaný v celé EU, v USA, ve všech zemích britského společenství i ve WHO. Do koše jsou hozeny „care“, „soins“, „pflege“, “cura“ (it.), „cura“ (lat.) i „starostlivosť“ od sousedů.

celý text

 

27.11. 2008
OPAKOVANÁ LEŽ MINISTRA JULÍNKA

(Tisková zpráva AČMN)

Na dnešní tiskové konferenci po zasedání vlády ministr Julínek zopakoval své často používané tvrzení, že dosavadní zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění vůbec nestanoví, na jakou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění má občan nárok.

Není to pravda. Koncepce platného zákona vychází z nároku občana na veškerou zdravotní péči poskytovanou bezplatně vyjma té péče, která je jako nehrazená v zákoně výslovně uvedená. Důkazem jsou mimo jiné i ministrovy regulační poplatky, které jako další výjimka musely být v tomto zákoně výslovně vyjmenovány včetně konkrétní částky. Jen takto mohly být nehrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Ministr současně zamlčuje, že věcný nárok občana je stanoven jiným zákonem. Zákon č. 20/1966 Sb., naposledy novelizovaný v říjnu 2008, stanoví nárok občana na péči poskytnutou „v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy“.

Takto vymezený nárok na bezplatnou péči poskytovanou každému na nejvyšší možné úrovni totiž chce se současným zrušením zákona č. 20/1966 Sb. zrušit také.

 

27.11. 2008
MF DNES uvádí v omyl čtenáře i seniory

svým tvrzením v článku „Sliby chyby. Senioři politiky nezajímají“, když v souvislosti se seniory a „eldéenkami“ uvádí:

„Ze slibů“ (ministrů Julínka a Nečase) „se však splní jediný: léčebny dostanou od příštího roku lépe zaplaceno za svou péči … léčebny tak dostanou o 13 procent víc než loni …“ (MF DNES 25.11. 2008)

Kdyby autoři poslouchali Julínka a Cikrta, věděli by, že LDN dostanou jen o 7 % více. Kdyby dokonce získávali informace přímo u pramene, věděli by, že navýšení letos je 2 % a s příštím rokem 7 % je to 9 %. Že při inflaci letos 7 % a příští rok 3 % je to 10 %.

Že tedy reálná úhrada LDN v roce 2009 o 1 % nižší než v roce 2007 není žádný důvod k jásotu nad splněním alespoň jednoho slibu politiků.

 

27.11. 2008
ZDRAVOTNICKÉ „REFORMY“, ZAMĚSTNAVATELÉ A DALŠÍ SOUVISLOSTI

Motto:

"Naseruť jim dřív v jejich hrdla, než jim ustoupím ..."

Zikmund Lucemburský, 1420

 

Přednáška člena Rady AČMN MUDr. Ing. P. Fialy na konferenci Sociální dopady reforem zdravotnictví v České republice a na Slovensku, pořádané ve spolupráci s nadací FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG v České republice v Brně dne 26.11. 2008

prezentace

 

26.11. 2008
AČMN zásadně odmítá návrh zákona o zdravotních službách a návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

V uvedeném znění návrhů zákonů nebyla zapracována jediná zásadní připomínka Asociace českých a moravských nemocnic.

Za nebezpečné pro pacienty i zdravotníky AČMN považuje především nestanovení nároků pacientů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a nevymezení tomu odpovídajících povinností zdravotníků a zdravotnických zařízení.

celé stanovisko

 

26.11. 2008
Asociace českých a moravských nemocnic k záměru úhradové vyhlášky na rok 2009

Ministr zdravotnictví T. Julínek na tiskové konferenci dne 20.11.2008 seznámil novináře se záměry ministerstva v úhradách zdravotní péče na rok 2009. AČMN se ohrazuje proti tomu, že se tak stalo bez projednání s poskytovateli zdravotní péče - lékaři a nemocnicemi.

Ohlášené navýšení úhrad zdravotní péče v nemocnicích na 105 % a v následné péče na 107 % je přitom pouze deklaratorní. S přihlédnutím k úhradám a inflaci v roce 2008 a k očekávané inflaci v roce 2009 jde ve skutečnosti o snížení reálných úhrad proti jejich výši v roce 2007.

Budou-li takto úhrady pro rok 2009 stanoveny, dojde k dalšímu poklesu úrovně péče o pacienty v nemocnicích.

Nebude možné zvýšit již několik let stagnující platy v nemocnicích a řešit v mnoha případech katastrofální nedostatek sester a již i lékařů. Ohrožen bude sociální smír ve zdravotnictví.

 

18.11.2008
AČMN vyzývá ministra Julínka, aby doložil své tvrzení o nakládání s pacienty v nemocnicích

Ministr zdravotnictví T. Julínek v pořadu „Nedělní partii“ na TV Prima16.11.2008 uvedl:

„ ... pojedete se svou, se svým příbuzným, ten bude mít cévní mozkovou příhodu a oni ji uloží na nějaké LDN-kové oddělení, protože řeknou, že je jí 70 let a že je příliš stará na to, aby jí buďto zkontrolovali cévy v hlavě nebo aby ji dali na intenzivní péči. Nemáte se teďka jak v zákoně domoci, že oni postupovali nepatřičně z hlediska tohoto stavu. ...“

Toto uvedl jako příklad v současnosti běžného zacházení s pacientem, které odstraní až jím navrhovaný nový zákon.

Buď je tvrzení ministra zdravotnictví podložené a může jej konkretizovat, nebo jde o poplašnou zprávu.

Asociace českých a moravských nemocnic proto žádá ministra T. Julínka, aby uvedl, kdy a ve kterých nemocnicích k jím popisovanému jednání došlo. Jaké kroky on osobně nebo Ministerstvo zdravotnictví v těchto případech učinilo. Zda bylo v těchto případech podáno trestní oznámení příslušným orgánům.

 

10.11.2008
ČLK vyzvala k odvolání ministra Julínka

Nemocnice nemají jediný důvod se ministra Julínka zastávat. Poprvé v historii zdravotního pojištění způsobil pokles úhrad za péči v nemocnicích, který ohrožuje jejich pacienty. Finanční situace v léčebnách dlouhodobě nemocných je katastrofální. Aktivně podporuje hromadění desítek miliard korun na účtech zdravotních pojišťoven, které chybí ve zdravotnictví. Jakékoli řešení spojuje až se svými návrhy zákonů, které však jsou pro většinu občanů i odborné veřejnosti nepřijatelné.

Případné odvolání ministra je odpovědnost vlády a především jejího předsedy. AČMN je nepolitickou organizací a vyjadřuje se k věcným otázkám. Nelze přitom pominout, že ministr Julínek na praktické řízení svého resortu již dávno rezignoval. Veškeré rozhodování o nejdůležitějších otázkách předal zdravotním pojišťovnám. Pokud tato situace bude přetrvávat, je v podstatě jedno, zda je ministrem Julínek nebo někdo jiný.

Stanovisko sjezdu ČLK k závažným otázkám zdravotnictví v 36 bodech - v rubrice Co se děje ve zdravotnictví.

 

10.11.2008
Zůstatky na běžných účtech základních fondů zdravotního pojištění jednotlivých zdravotních pojišťoven ke dni 30. 6. 2008

VZP ČR 13,445 mld. Kč
VoZP ČR 1,370 mld. Kč
HZP 1,800 mld. Kč
OZP 1,704 mld. Kč
ZPŠ 0,629 mld. Kč
ZP MV ČR 3,701 mld. Kč
RBP 1,974 mld. Kč
ZP M-A 1,888 mld. Kč
ČNZP 1,258 mld. Kč
ZP AGEL 0,003 mld. Kč
ZP celkem 27,776 mld. Kč

zdroj:

Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti MZ a MF v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2008

Celkový přebytek na všech účtech zdravotních pojišťoven k 30. 6. 2008 činí 38,7 mld. Kč. Odhad vývoje přebytků ke konci roku je uveden níže – 8. 10. 2008.

Na protiprávnost hromadění prostředků na účtech zdravotních pojišťoven poukazuje ve svém stanovisku ČLK - viz rubrika Co se děje ve zdravotnictví.

 

6.11.2008
Mimo mísu

Tímto dojmem působí snaha ministra Julínka pokračovat ve své zdravotnické reformě prosazením alespoň části svých zákonů. Aniž by respektoval stovky zcela zásadních připomínek asociací nemocnic, zdravotních pojišťoven, tripartity, stran samotné vládní koalice a naposled i Legislativní rady vlády, snaží se protlačit nehotové a neprodiskutované polotovary do sněmovny.
celý text

 

6.11.2008
Vavroušek: Nemocnice chci jako neziskovky

Dlouholetý člen Rady AČMN a donedávna senátor za ODS MUDr. Vítězslav

Vavroušek vyjádřil svůj názor na další existenci krajských nemocnic.

Šternberský zastupitel a bývalý ředitel tamní nemocnice, občanský demokrat Vítězslav Vavroušek si myslí, že krajské nemocnice, pokud nové vedení kraje bude hledat cestu změny stávající formy fungování nemocnic, by už neměly působit jako akciové společnosti, ale neziskové.

celý rozhovor - www.zdn.cz

 

4.11.2008
Další "STOP" Julínkovým zákonům

Legislativní rada vlády na svém 42. zasedání dne 3.11.2008 sice doporučila vládě schválení čtyř „reformních“ zákonů zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví po zapracování zásadních změn a připomínek, současně však zastavila celý legislativní proces požadavkem na uvedení návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění do souladu s právem Evropských společenství.

Požadavkem zapracovat do novely tohoto zákona přesné vymezení povinností zdravotních pojišťoven tak dala za pravdu četným kritikům poukazujícím na skutečnost, že novela nestanoví, jaká zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tento nedostatek nelze odstranit jinak, než přesným a úplným výčtem hrazené a nehrazené péče.

Obdobné stanovisko již dříve přijali zástupci asociací nemocnic a dalších sdružení ve zdravotnictví i všech zdravotních pojišťoven, členů Unie zaměstnavatelských svazů ČR (viz níže 16.9.2008). Ministerstvo zdravotnictví na žádné z jejich zásadních připomínek, ani na zásadní připomínky politických stran samotné vládní koalice pozitivně nereagovalo.

stanovisko Legislativní rady vlády

 

8.10.2008
Jaký je stav přebytků na účtech zdravotních pojišťoven

Sdělovací prostředky uvádějí rozdílná čísla k různým datům. Lze dojít ke skutečnému stavu a odhadnout vývoj?

Podle oficiálních čísel bylo na účtech zdravotních pojišťoven k 31.12.2007 26,8 mld. Kč. K 30.6.2008 to již bylo 38,7 mld. Kč (z toho 27,6 mld. Kč na základních fondech zdravotního pojištění - tj. bez rezervvních fondů, provozních prostředků a dalších zákonem stanovených fondů).

Za 1. pololetí tudíž vzrostly přebytky na účtech o 12 mld. Kč. Protože se trend příjmů ani výdajů pojišťoven zatím nezměnil, lze předpokládat, že nynější stav je o dalších 6 mld. vyšší, tj. cca přes 44 mld. Kč.

Do konce roku nelze očekávat změny ve vývoji mezd, zaměstnanosti, tudíž ani ve vývoji příjmů zdravotních pojišťoven. Pokud v letošním roce nebudou valorizovány úhrady zdravotní péče alespoň na úroveň inflace, nezmění se ani výdaje.

Ke konci roku by tedy přebytky měly vzrůst o dalších 6 mld. Kča dosáhnout cca 50 mld. Kč. Protože 2. pololetí bývá výdajově méně náročné, lze předpokládat i vyšší nárůst.

Půjde o největší částku, shromážděnou veřejnými institucemi v ČR. Připomeňme, že ještě větší, než fond zdravotního pojištění je důchodový fond. Ten je financován průběžně a vydá se jen o něco málo, než se vybere. Rovněž státní rozpočet je financován z průběžného výběru daní a průběžně čerpán. Navrhovaný deficit v zákoně o státním rozpočtu je 38 mld. Kč. Toto číslo názorně ukazuje, jak obrovský je přebytek na účtech zdravotních pojišťoven.

Uváděná a odhadovaná čísla nemusí být naprosto přesná. Budou-li námitky, tak jedinou možností dobrat se k přesným číslům je jejich průběžné zveřejňování.

To by si veřejné prostředky, o které jde, jakož i pojištěnci, od kterých byly vybrány, zasloužili.

 

2.10.2008
Situace v následné péči na podzim 2008
(aneb "Pacienti určení k likvidaci" podruhé)

Následná péče tvoří v ČR, podobně jako v EU, důležitý mezistupeň mezi „akutními“ a „sociálními“ lůžky. Slouží k doléčování, rehabilitaci a léčbě chronicky nemocných. Také u nás je – stejně jako v EU – hrazena ze zdravotního pojištění (podle zák. č. 48/97 Sb.), a to paušálem za 1 ošetřovací den („OD“). Zatímco však denní úhrady v sousedních zemích (Rakousko, Německo, Švýcarsko) se pohybují mezi 300–450 Euro za 1 ošetřovací den, v ČR je to při stejných diagnózách kolem 1000–1100 Kč, tj. 40–45 Euro. Přitom základní vstupy (energie, léky, přístrojové vybavení) jsou i u nás za světové ceny.

V posledních letech se stále více rozvírají nůžky mezi reálnými náklady na 1 OD a úhradami od pojišťoven (viz. tabulka). Deficit segmentu se již léta pohybuje mezi 2-3 mld. Kč ročně a stále se prohlubuje.
celý článek

 

30.9.2008
Situace v následné péči na podzim roku 2008

Zveřejňujeme vystoupení člena Rady AČMN MUDr. Ing. Petra Fialy na celostátní konferenci KDU-ČSL věnované problematice zdravotnictví.

prezentace

 

23.9.2008
Ministr T. Julínek je zřejmě nesprávně informován

Ministr T. Julínek v Medical Tribune (č. 26 z 22.9.2008) v rubrice „Ministr na telefonu“ odpověděl na následující otázku redakce:

„MT: Co říkáte výsledku dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče? Zejména k tomu, že nedošlo k dohodě v segmentu nemocnic?

Pokud je mi známo, vyjednávání za zmíněný segment chtěla vést Asociace českých a moravských nemocnic, ale nakonec svou roli nesplnila. Zdravotní pojišťovny označily její přístup jako laxní, s nějakým konkrétním návrhem přišla AČMN až dva dny před ukončením dohodovacího řízení. Možná, že nedohoda je důsledkem i této poněkud zvláštní nepřipravenosti.“

AČMN považuje za nutné k tomu uvést:

Vyjednávání v dohodovacím řízení nevede ta či ona asociace. Rovnoprávnými účastníky dohodovacího řízení jsou všechny asociace a sdružení nemocnic, jak to vyplývá ze zákona a z jednacího řádu dohodovacího řízení. Poskytovatelé si pouze dohodnou, která z asociací organizačně koordinuje společný postup poskytovatelů. Asociace nemocnic se v tom střídají. Při posledním dohodovacím řízení to byla AN ČR, letos logicky tato úloha připadla na AČMN.

AČMN na jednání se zdravotními pojišťovnami nepřišla s žádným vlastním návrhem. Byl předložen společný návrh poskytovatelů, pouze AN ČR předložila tentýž návrh v poněkud podrobnější podobě. Je pravda, že poskytovatelé předložili svůj návrh až dva dny před samotným jednáním. Stejně to bylo dříve, než návrh VZP ČR, který poskytovatelé obdrželi až po zahájení jednání.

AČMN by si přesto nedovolila kritizovat VZP ČR pro nepřipravenost a z toho vyvozovat možnou nedohodu. Naopak AČMN ocenila, že VZP ČR navrhla navýšení úhrad alespoň o 1 % vyšší, než bylo v návrhu Svazu zdravotních pojišťoven ČR, který byl podán jako první.

Čertovo kopýtko nedohody těžko bude v proceduře, když zásadní rozpor byl v číslech. Poskytovatelé navrhovali úhrady valorizovat o inflaci a vedle toho jednat o jejich navýšení, zdravotní pojišťovny navrhly navýšení, které bylo pod úrovní očekávané inflace. Navrhly tudíž pokles reálných úhrad a nikdo nemůže očekávat od poskytovatelů, že by s tím mohli souhlasit.

Tento skutečný problém bude muset řešit ministerstvo ve své vyhlášce.

 

18.9.2008
Sdělení AČMN k výsledku dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2009

AČMN jako koordinátor poskytovatelů ústavní péče sděluje, že ani dnešní závěrečný den dohodovacího řízení nepřinesl dohodu o výši úhrad zdravotní péče v nemocnicích a v dalších obdobných zařízeních.

Zdravotní pojišťovny navrhly zvýšení úhrad akutní péče v roce 2009 proti roku 2008 nejvýše o 3 % (zaměstnanecké pojišťovny) resp. o 4 % (VZP). Pro péči v LDN a na ošetřovatelských lůžkách navrhly 103 % a jen pro psychiatrické léčebny a odborné léčebné ústavy navrhly více.

Nemocnice tyto návrhy odmítly, neboť při inflaci očekávané pro rok 2009 by šlo nanejvýš o nulové navýšení úhrad a to se základu, jímž by byly úhrady roku 2008 s nárůstem hluboce pod úrovní inflace.

Nemocnice naopak požadovaly valorizovat úhrady roku 2008 jako základ pro navýšení úhrad roku 2009 alespoň o úroveň inflace. Dále požadovaly k navrhovanému navýšení úhrad v roce 2009 alespoň přijmout inflační doložku, která by v úhradách zohlednila skutečnou inflaci roku 2009.

Zástupci zdravotních pojišťoven až na jednu zaměstnaneckou pojišťovnu tento návrh výslovně neodmítli, bylo však zřejmé, že zdravotní pojišťovny nemají prostor pro takové rozhodnutí.

Za této situace odpovědnost za stav v úhradách zdravotní péče v nemocnicích plně ponese Ministerstvo zdravotnictví, jemuž zákon ukládá výši úhrad stanovit vyhláškou.

Ministerstvo bude muset stanovit výši úhrad také pro další oblasti zdravotní péče, neboť k dohodě došlo pouze u péče poskytované praktickými lékaři, stomatology, v záchranné službě a v lázních.

AČMN podtrhuje, že k uvedenému došlo v situaci, kdy přebytky na účtech zdravotních pojišťoven mohou ke konci letošního roku dosáhnout výše 40 mld. Kč. Nahromadění tak obrovské částky, vybrané od pojištěnců a nepoužité na zdravotní péči, je samo o sobě problém, který vyžaduje zásah nejvyšších orgánů státu.

 

16.9.2008
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je přílišné riziko

Shodli se na tom zástupci všech asociací nemocnic a dalších sdružení ve zdravotnictví i všech zdravotních pojišťoven, členů Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Zejména obecnými připomínkami k novele zákona 48/1997 Sb. se společně zabývaly sekce zdravotnictví i pojišťoven. V závěru jednání se shodly na tom, že postoupení novely do dalšího legislativního procesu považují za neakceptovatelné riziko.

Vzhledem k počtu připomínek, závažnosti mnohých z nich, skutečnosti, že vzhledem ke krátkému času připomínkování nebylo možno ještě všechny případné kolize odhalit, doporučily odložit další fázi legislativního projednávání a místo toho znovu v širší odborné diskusi posoudit základní koncepční východiska v návaznosti na ostatní tři rovněž pozastavené zákony.
celý text

Souhrn připomínek členů Unie ZS v rubrice Připomínková řízení

 

28.8.2008
Julínek posílá LDN do smrtící spirály

Co jsme my, budete i vy! - tak tenhle v kameni vytesaný nápis z jednoho vesnického hřbitova se mi spontánně vybavil při četbě reportáží DNES z léčeben dlouhodobě nemocných. Ze současného stavu těchto zařízení běhá mráz po zádech.

celý článek - www.zdn.cz

Na úvodní stránce AČMN obvykle publikuje vlastní stanoviska. Protože poslanec J. Carbol výstižně komentuje situaci dlouhodobě kritizovanou AČMN, zveřejňujeme jeho názor zde.

5.8. 2008
AČMN: jasné NE členství v Národním referenčním centru

Již téměř rok se diskutuje o členství AČMN v NRC. AČMN předem řekla své podmínky pro vstup, dala konkrétní návrhy na úpravy stanov dosavadního NRC. Aniž rozhodla o svém vstupu, vysílala své zástupce na jednání NRC. Zkušenosti nebyly dobré. Aniž došlo ke slíbeným úpravám stanov, AČMN začaly být usneseními ukládány povinnosti, které nemohla a ani nebyla ochotna plnit. Stav, jaký se v NRC vyvinul, nakonec odradil i ty nemocnice, které původně byly pro členství v této organizaci.

V této situaci se představenstvo NRC obrátilo na Radu AČMN otevřeným dopisem. Otevřený dopis NRC i odpověď Rady AČMN proto zveřejňujeme.
celý text

text otevřeného dopisu NRC

text odpovědi Rady AČMN

 

30.7.2008
Stanovisko Rady AČMN k situaci v léčebnách dlouhodobě nemocných

Rada Asociace českých a moravských nemocnic považuje za nutné se vyjádřit ke zjištění MF Dnes v LDN Chittussiho a to přesto, že nejde o člena AČMN.

Asociace sdružuje mimo jiné téměř 60 zařízení poskytujících péči o chronicky nemocné. Poskytování kvalitní péče a standardizace pravidel kvality je jedním z prvořadých úkolů AČMN. Nekvalitně provedenou péči poškozující pacienty odsuzujeme a konkrétní opatření v konkrétním případě musí být provedena příslušnými zdravotními pojišťovnami, registrujícím krajským úřadem, případně dalšími orgány v souladu s platnými právními předpisy.

V této situaci je však nutno znovu konstatovat, že AČMN již od roku 2005 upozorňuje zdravotní pojišťovny, ministerstvo, vládu, Parlament a sdělovací prostředky na katastrofální situaci ve financování LDN.
celý text

 

23.7. 2008
„Pacienti určení k likvidaci“ aneb jak MF DNES objevuje Ameriku

MF DNES 7. 7. 2008 „překvapivými“ zjištěními v LDN Chittussiho zahájila sérii článků o situaci v léčebnách dlouhodobě nemocných, k nimž se připojily i další sdělovací prostředky.

Pozornost péči v LDN by byla záslužným krokem, nebýt toho, že léčebny již několik let upozorňují ministry, vlády, poslance, zdravotní pojišťovny a samozřejmě média o zoufalé situaci v péči o nejstarší pacienty.

Nejde přitom jen o výzvy a volání o pomoc. Kdyby nebylo ničeho jiného, tak již před dvěma lety, 7. 8. 2006 AČMN zaslala všem médiím včetně MF DNES obsáhlý rozbor katastrofické situace v léčebnách, podložený argumenty, čísly a výpočty.
celý text

"Pacienti určení k likvidaci" - rozbor z roku 2006

 

17.7. 2008
Výsledky ankety k potřebě valorizovat úhrady zdravotní péče v roce 2008

Otázka:

Co považujete pro nemocnice za nejdůležitější při změně úhradové vyhlášky na rok 2008 (usnesení SD AČMN z prosince 2007)?

a) Zohlednění 7,5 % inflace ve všech hlavních číselných ukazatelích vyhlášky

63 (19.9%)

b) Změnu podmínky dosažení objemu 95 % u lůžkové i ambulantní péče

48 (15.1%)

c) Stanovení předběžné měsíční úhrady pro akutní péči s navýšením nejméně 106 %

59 (18.6%)

d) Zvýšení nárůstu úhrad následné péče ze 102 % na nejméně na 106 %

68 (21.5%)

e) Stanovení nepodkročitelné úhrady navýšené procentem inflace dosažené za rok 2008 při stejném objemu nasmlouvané péče

79 (24.9%)

od 14.3.2008 celkem hlasů: 317

Na otázku, zda jsou zdroje pro potřebnou valorizaci úhrad zdravotní péče a jak je využít, by měla odpovídat nově zahájená anketa.

 

11.7.2008
Jen privatizace "eldéenek" nic neřeší

Úroveň národa se pozná podle toho, jak je schopen postarat se o své nejslabší jedince. Reportáž z LDN v Praze mě přiměla k reakci. Šestnáct let jsem byl ředitelem největší léčebny dlouhodobě nemocných v Brně - u Milosrdných bratří - s 220 lůžky, téma proto dobře znám.

celý článek - www.zdn.cz

 

9.6.2008
"Jak ovládnout 220 miliard v českém zdravotnictví"

Ministr zdravotnictví požádal AČMN o zveřejnění reakce ministerstva na materiál "Jak ovládnout 220 miliard v českém zdravotnictví", která "nejenže vyvrací všechny nesmyslné lži v tomto hanopisu, ale zároveň i srozumitelně vysvětluje veškeré souvislosti okolo reformy zdravotnictví."

Povinností je v takovém případě zveřejnit i texty, na které je reagováno.

Vyjádření MZ

Jak ovládnout 220 miliard ve zdravotnictví

Americké zdravotnictví v Česku

 

6.6.2008
Stanovisko ČLK
Pojišťovny mají platit zdravotní péči, ne hromadit peníze

Schválení zdravotně pojistných plánů pojišťoven, které nedoporučil zdravotní výbor Poslanecké sněmovny, je špatnou zprávou pro zdravotnická zařízení i pro pacienty.

celý text - převzato z www.lkcr.cz

 

5.6.2008
Poslanecká sněmovna převzala spoluodpovědnost za snížení úhrad zdravotní péče v nemocnicích a léčebnách

Na včerejším zasedání sněmovny byl projednáván návrh zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008. Výbor pro zdravotnictví předložil své následující usnesení:

"výbor pro zdravotnictví přerušuje projednávání návrhu zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008 a žádá o dopracování návrhů zdravotně pojistných plánů s tím, že zdravotní pojišťovny použijí přebytky na svých účtech ke dni 31. 5. 2008 po naplnění rezervních fondů v zákonem stanovené výši k úhradě nákladů za zdravotní péči v roce 2008, a to tak, že přednostně budou valorizovány náklady na zdravotní péči v těch segmentech, kde plánované náklady by při současné míře inflace bez valorizace představovaly pokles nebo stagnaci reálných úhrad zdravotní péče."

V tomto smyslu bylo poslanecké sněmovně navrženo jednání o návrhu přerušit a odročit do doby splnění podmínek výboru pro zdravotnictví. Pro návrh hlasovalo 95 poslanců, proti návrhu 89 poslanců. Byť návrh získal většinu hlasů, pro nadpoloviční většinu přítomných poslanců chyběl jeden hlas, proto návrh nebyl přijat.

Proto byl předložen návrh zdravotně pojistné plány schválit. Pro tento návrh hlasovalo 97 poslanců, proti 83, nemalý počet poslanců se však zdržel. Protože návrh získal o 1 hlas více než byla nadpoloviční většina, byl přijat.

stenoprotokol příslušné části jednání

hlasování poslanců o prvém návrhu

hlasování poslanců o druhém návrhu

 

22.5. 2008
Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny podpořil požadavek AČMN na valorizaci úhrad

Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny na svém dnešním zasedání odmítl návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008.

Hlavními důvody byly neopodstatněné rozdíly v úhradách pro jednotlivé segmenty poskytovatelů, nerespektování vývoje inflace v roce 2008 a značné přebytky na účtech zdravotních pojišťoven.

Diskutující poslanci bez výjimky upozorňovali na nízké úhrady nemocnicím a zejména zařízením následné péče. Zdůrazněny byly dopady inflace na tato zařízení se strukturou nákladů, pro které nárůst inflace byl na zasedání vyjádřen v řádu 10 – 15 %. Tomu odpovídal v diskusi vyjádřený požadavek navýšení úhrad o 12 – 15 %. Namístě by pak byla novelizace úhradové vyhlášky k 1.7. 2008.

Opačný názor v diskusi poslanců nezazněl.

Výbor pro zdravotnictví poté přijal usnesení, ve kterém návrhy zdravotně pojistných plánů všech zdravotních pojišťoven odmítl a doporučil je vrátit k přepracování s doprovodným usnesením, aby přednostně byly valorizovány náklady na zdravotní péči v nemocnicích, v zařízeních následné péče a v dalších segmentech zasažených inflací, a aby k tomu byly použity přebytky na účtech zdravotních pojišťoven.

 

21.5. 2008
Odpověď ministra T. Julínka na interpelaci poslance L. Hovorky

Ministr T. Julínek písemně odpověděl na interpelaci poslance L. Hovorky ve věci navýšení úhrad následné péče v roce 2008 hluboko pod mírou inflace (text interpelace níže - 30.4. 2008).

Ve své odpovědi ministr uvedl, že úhrada pro tento typ péče byla navýšena nejen o 2 % podle úhradové vyhlášky, ale ve skutečnosti o 8,5 % a s regulačními poplatky dokonce o 12 %.

Chyba v počtech ministra spočívá v tom, že za sazbu platnou v roce 2007 považuje jen to, co by pojišťovny zaplatily bez rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. A důsledek rozhodnutí nejvyššího soudu k tomu přičítá.

Ve skutečnosti nejvyšší soud rozhodl o platných sazbách za roky 2005, 2006 a 2007. Proto důsledky jeho rozhodnutí nelze k platným sazbám přičítat. Jde o doplacené dluhy, nikoli o navýšení.

AČMN požaduje v úhradách pro rok 2008 dorovnání inflace pouze roku 2008. Nesčítá inflaci za roky 2005, 2006, 2007 a 2008 a proto by totéž s úhradami neměl činit ani ministr.

Argumentovat ještě příjmy z regulačních poplatků je také zavádějící. Tyto příjmy mají i praktičtí a ambulantní lékaři. Jim však ministr vedle toho navýšil vyhláškou úhrady o 8 - 15 %, nikoli o pouhé 2 %, jako LDN.

text odpovědi ministra

strana 1
strana 2

 

14.5.2008
Ministr zdravotnictví T. Julínek neprojevil ani snahu pro své záměry získat podporu nemocnic

Dnešního dne se v Čelákovicích sešli zástupci většiny českých a moravských nemocnic. Očekávali příchod a vystoupení ministra zdravotnictví T. Julínka, který osobně přislíbil svou účast a návrhy, jak řešit dopady inflace na poskytování péče v nemocnicích.

Delegáti AČMN však byli nuceni konstatovat politování nad tím, že ministr nenašel odvahu předstoupit před nemocnice a sdělit jim, že současnou situaci nehodlá řešit. Svou nespokojenost s postupem ministra vyjádřili i v přijatém usnesení.

S němým údivem pak delegáti AČMN vyslechli sdělení náměstka ministra P. Hroboně, že vyhlášku nelze měnit, že stejně není závazná, že je třeba dohodnout se se zdravotními pojišťovnami a že kdyby ministerstvo nebylo tak zaneprázdněno přípravou reformních zákonů, určitě by v jednání se zdravotními pojišťovnami pomohlo.

V těchto souvislostech shromáždění přijalo usnesení, které je přiloženo.
text usnesení

hlavní dopady reformních návrhů zákonů na postavení nemocnic

 

5.5.2008
Jiný přístup k reformě zdravotnictví

prezentace

 

30.4.2008
Rada AČMN rozhodla o pozvání ministra T. Julínka na květnové Shromáždění delegátů AČMN

Rada AČMN na svém včerejším zasedání rozhodla rozšířit původně pracovní jednání Shromáždění delegátů a semináře k DRG o aktuální otázky vývoje zdravotnictví a úhrad zdravotní péče poskytnuté pacientům v nemocnicích a léčebnách. V této souvislosti rozhodla pozvat ministra zdravotnictví T. Julínka.

 

30.4.2008
Poslanecká interpelace ministra zdravotnictví T. Julínka

Vážený pane ministře,

chci Vás interpelovat ve věci, v níž se na Vás opakovaně neúspěšně obrátily asociace nemocnic a sdružení poskytovatelů následné péče. Jde o dlouhodobě znepokojivou situaci v úhradách péče v léčebnách dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech, na ošetřovatelských lůžkách v nemocnicích a v hospicích.
celý text interpelace

 

23.4.2008
Nepřípustné metody při prosazování zdravotnické reformy

Na jednání expertní komise K9 ke zdravotnictví dne 17.4.2008 došlo k incidentu, na který reagoval svým dopisem účastníkům člen komise a současně člen Rady AČMN. Protože do dnešního dne neobdržel od aktérů v dopise popsaného jednání žádnou odpověď, předal text dopisu sdělovacím prostředkům ke zveřejnění.

text dopisu

 

9.4.2008
Stanovisko sociálních partnerů k transformaci zdravotních pojišťoven

text stanoviska

 

30.1. 2008
Budeme mít nemocnice nebo jen špitály?

Hrubé obrysy návrhu reformy zdravotnictví, obsažené v 7 návrzích věcných záměrů nových zákonů ministra T. Julínka, vyvolávají diskuse, zaměřené podle politické orientace diskutujících. Jsou však otázky, které nelze politizovat a přesto je nelze pominout.

Asociaci nemocnic přímo zaskočilo, že jediné nemocnice, které reformní návrhy zákonů znají, jsou univerzitní nemocnice. A ani ty nejsou definovány, neboť nelze definovat univerzitní nemocnice bez neuniverzitních, bez vymezení nemocnic obecně.
celý text

 

8.1.2008
Výklad ministerstva při opakovaném vybírání poplatku v pohotovostní službě je správný

Opakované vybírání poplatku při pohotovostní službě v nemocnicích při vyšetření na více odděleních nemá oporu v zákoně. Zákon stanoví, že poplatek (v jednotném čísle) je hrazen zdravotnickému zařízení (nikoli oddělení, ambulanci) za ústavní pohotovostní službu (jednotné číslo), kterou toto zdravotnické zařízení poskytuje.
Totéž platí v případech, kdy pojištěnec je z ambulance, kterou navštívil, poslán na další vyšetření do jiné ambulance, na jiné oddělení. Zde je nutné podtrhnout ustanovení zákona, že poplatek je pojištěncem placen za „návštěvu“, tj. za příchod do ordinace z vlastní vůle, nikoli na základě pokynu lékaře, kterého navštívil.
Obdobně nelze vyžadovat poplatek od pojištěnců v ústavní péči, kteří byli vysláni na další vyšetření byť i do jiného zdravotnického zařízení. Ti za každý den ústavní péče zaplatí pouze 60 Kč. Další vyšetření je vyžádaná péče, nikoli návštěva u lékaře.

 

8.1.2008
V nemocnicích AČMN zatím nejsou problémy s poplatky

Potvrzují to výsledky ankety uzavřené ke dni 8. 1. 2008. Většina respondentů sice poukazuje na nejasnosti v zákoně i v metodice MZ, problémy však dokáže řešit. V organizačním a technickém zabezpečení vybírání poplatků má drobné problémy jen několik zařízení. Pacienti v naprosté většině případů hradí poplatky bez problémů. Podíl pacientů, kteří nebudou schopni nebo ochotni zaplatit, je odhadován na 5 – 7 %. Podíl příjmů zdravotnických zařízení z poplatků na celkových příjmech za zdravotní péči je odhadován na 2 – 3 %.
Výrazná je však obava ze snížení objemu poskytované péče v důsledku poplatků. Pokud by došlo k očekávanému poklesu návštěv v ambulancích a hospitalizací o 10 %, jak tomu bylo po zavedení poplatků na Slovensku, úhrady zdravotní péče, které ministr T. Julínek na zasedání AČMN slovně garantoval nejméně na 104 %, ale i na 106 % a více, ve skutečnosti podle úhradové vyhlášky MZ na rok 2008 klesnou nominálně na 100 % i méně. Při 6 % inflaci to bude reálný pokles na 94 % a méně úhrady roku 2007. To jakýkoli výběr poplatků nemůže nahradit.

 

7.1. 2008
Definitivní znění úhradové vyhlášky na rok 2008 překonalo nejčernější obavy AČMN


Ministerstvo zdravotnictví a ministr osobně byli AČMN opakovaně upozorňování na vývoj inflace, která v listopadu 2007 dosáhla 5 % a pro rok 2008 je očekávána nejméně ve výši 6 %. Nárůst úhrad ve vyhlášce, který by byl procentuálně nižší, by představoval snížení reálných úhrad.
celý text

Otevřený dopis ministrovi

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364243