119

Archiv 2007

18.12.2007

Ministr nemocnice nepřesvědčil

Na včerejším shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic za účasti ministra T. Julínka dominovaly úhrady zdravotní péče navrhované na rok 2008. Kdo očekával věcnou odpověď na písemné připomínky, které AČMN zaslala ministerstvu, byl zklamán. Ministr již v prvních větách svého vystoupení napadl právníky AČMN, že neumí číst jeho návrh vyhlášky a nepravdivě informují nemocnice. To zopakoval ještě několikrát, při svém odchodu dokonce i před televizními kamerami.
Vlastní diskuse pak převážně byla o procentech navýšení, která obsahuje návrh vyhlášky. Zda to jsou 2 %, 3 %, 4 %, 4,8 %, 6 % nebo i mnohem více, jak uváděl ministr, a co se z toho podle vzorců ve vyhlášce dá vypočítat. Chvílemi se zdálo, že ministr mluví o jiné vyhlášce, než kterou zaslal AČMN k připomínkám. Obdobná byla i diskuse o věcných záměrech nových zákonů.
Že ministr nemocnice nepřesvědčil, dokládá přijaté usnesení.

usnesení

 

11.12.2007

Jak bude stanovena výše úhrad nemocnicím v připravované vyhlášce MZ?

PUZ2008 = (PUref – Uref - Lref) * Kn

Uref = Vref * ICB + ZUMref + ZULPref+ LPref + KPref

PUP2008 = PUZhosp2008 * ( 1 – CMalfa / CMtot) + CMalfa * ZS + PUZamb2008

PUZhosp2008= Vhosp * ICB + ZUMhosp +ZULPhosp + LPhosp + KPhosp

PUV2008 min = 1,03 * (PUZ2008/Kn)

PUV2008 max = 1,06 * (PUZ2008/Kn)

Uvedené vzorce + dalších 6 výpočtů, které obsahují 17 nezávisle proměnných a 13 závisle proměnných, to je výpočet úhrady pro nemocnice v roce 2008 podle návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.
Je otázkou, v jaké podobě ministerstvo vyhlášku vydá. Oceňovat tvůrce výpočtu v anketě na této stránce vpravo je možné již nyní.

 

10.12. 2007

Záměry nových zákonů, které Ministerstvo zdravotnictví zaslalo k připomínkovému řízení, zatím vyvolávají více otázek, než jich odpovídají

V rubrice Připomínková řízení zveřejňujeme texty věcných záměrů nových zákonů, zpracované MZ současně s připomínkami AČMN a dalších zdravotnických institucí.

 

10.12. 2007

Reálné úhrady nemocnicím poklesly již v roce 2007

Meziroční inflace se v listopadu 2007 vyšplhala na nejvyšší míru od roku 2001. V říjnu 2007 dosáhla 4 % a v listopadu 2007 5 %. Úhradová vyhláška na rok 2007 stanoví pro akutní péči meziroční úhrad nárůst pouze 4 % a pro následnou péči 3 %.
Inflace pro rok 2008 je již odhadována na nejméně 6 %. Návrh úhradové vyhlášky připravený Ministerstvem zdravotnictví počítá pro rok 2008 s nárůstem úhrad v nemonicích u akutní péče o 3 % a u následné péče o 2 %.
Bude-li vyhláška vydána s navrhovaným navýšením nominálních úhrad, pak při daném inflačním vývoji přímo stanoví pokles reálných úhrad.

5.12. 2007

K vyhlášení stávkové pohotovosti ve zdravotnictví

Asociace českých a moravských nemocnic nechápe vyhlášenou stávkovou pohotovost jako konflikt v nemocnicích. Naopak, zaměstnavatelé a odboráři za aktivní podpory Unie zaměstnavatelských svazů dospěli k dohodě, která problém přesčasů umožňuje řešit bez prodloužení pracovní doby.
Tato dohoda umožňuje zachovat sociální smír ve zdravotnictví. Záměr Ministerstva zdravotnictví vyhláškou snížit reálné úhrady za péči v nemocnicích v roce 2008 ohrožuje i dosavadní úroveň odměňování lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků. Je zbytečné současně provokovat zdravotníky ještě návrhem na prodloužení pracovní doby.

dohodnuté řešení přesčasů

 

29.11. 2007

Připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky

Zveřejňujeme celé znění připomínek, jak je AČMN zaslala Ministerstvu zdravotnictví.

připomínky

 

22.11. 2007

Dezinformace Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo zdravotnictví dezinformuje novináře a veřejnost tvrzením, že v roce 2008 budou úhrady léčebnám navýšeny o 5 – 7 %.

Dezinformace MZ spočívá v tom, že za navýšení úhrad v roce 2008 vydává částky, které zdravotní pojišťovny protiprávně zadržely v letech 2005, 2006 a 2007 a které podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR musí zpětně doplatit.

Nikdo v této zemi si ještě nedovolil lidem tvrdit, že vrácením toho, o co byli ošizeni, dostali přidáno.

Skutečné přidání o pouhé 2 % je hluboko pod úrovní nejen očekávané, ale už i současné inflace. Povede k omezení péče pro desetitisíce dlouhodobě nemocných.

 

22.11.2007

Sociální partneři ve zdravotnictví se na Ministerstvu práce a sociálních věcí dohodli na řešení problémů pracovní doby v zákoníku práce

Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců ve zdravotnictví poté, co odmítli návrh ministra T. Julínka na prodloužení pracovní doby o osm hodin, se na včerejším jednání na MPSV dohodli problém pracovní doby řešit ustanovením o “další přesčasové práci ve zdravotnictví“, navrženým v rámci tzv. malé novely zákoníku práce.
celý text

 

21.11.2007

Léčebny dlouhodobě nemocných: Hrozí nám krach

Ryjice - Takové zařízení je v ústeckém regionu jediné. Ročně projde nemocnicí následné péče na okraji města na 600 pacientů. Příští rok se může stát, že tu nebude místo pro nikoho.
"Příští rok bude tragický," říká ředitel Jaroslav Müllner. "S finančními prostředky, které máme k dispozici, nejsme schopni dál fungovat."
Léčebny dlouhodobě nemocných bojují s nedostatkem peněz už dlouho. Pro příští rok jim však pojišťovny zasadily konečnou ránu - slíbily navýšení plateb pouze o 1 %.

text článku - převzato z aktuálně.cz

 

16.11. 2007

Rada AČMN k současné situaci
ve zdravotnictví

Rada AČMN na svém zasedání dne 15.11. 2007 projednala situaci hrozící nemocnicím v roce 2008, pokud by Ministerstvo zdravotnictví vydalo úhradovou vyhlášku na rok 2008 v té podobě, v jaké je dosud připravena.
Ministerstvo zdravotnictví bylo proto při jednání s AČMN upozorněno, že návrh by v případě svého vydání stanovil výši úhrad akutní péče v nemocnicích zcela neurčitě. Nominálně navržené navýšení úhrad 104 % je díky konstrukci návrhu vyhlášky nedosažitelné a může být i pod 100 % úhrad letošního roku.
Upozorněno bylo i na skutečnost, že v následné péči navržené navýšení 101 % je likvidační. Za provokaci přitom AČMN považuje skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví při jednání s AČMN takové „navýšení“ odůvodnilo vyhraným soudním sporem u Nejvyššího soudu ČR o výši úhrad následné péče za roky 2005, 2006 a 2007.
V uvedených souvislostech Rada AČMN rozhodla zanechat dosavadní zdrženlivosti k nesprávným a z mnoha stran kritizovaným krokům ministra zdravotnictví T. Julínka a připojit se k oprávněné kritice a protestům odborových organizací, ČLK, pacientů a dalších a s nimi koordinovat svůj postup a spolupracovat.
Rada AČMN přijala prohlášení, kterým se připojila k obavám pacientů, v době zasedání Rady protestujících před Ministerstvem zdravotnictví.
Rada AČMN přijala stanovisko k návrhu vyhlášky, které již předem jako připomínky bylo předáno MZ.

 

PROHLÁŠENÍ RADY AČMN

Rada Asociace českých a moravských nemocnic vyjádřila znepokojení nad přípravou úhrad za péči o pacienty v roce 2008.
Žádá zachování alespoň současných reálných podmínek pro péči v nemocnicích. V jiném případě hrozí omezování péče o pacienty.
V tomto smyslu chápe obavy pacientů, kteří dnes protestují před Ministerstvem zdravotnictví.

Stanovisko k návrhu vyhlášky

Úhrady a náklady v následné péči

 

15.11. 2007

Bude v roce 2008 omezena péče o pacienty v nemocnicích?

Před vydáním úhradové vyhlášky ministerstva AČMN upozorňuje ministra T. Julínka na nebezpečí poklesu finančních prostředků na péči o pacienty v nemocnicích

dopis ministrovi

 

13.11. 2007

Cenou za klesající úhrady následné péče jsou lidské tragédie

(z tiskové konference v Senátu Parlamentu ČR)

Rozvoj medicíny dává pacientům po mrtvici (a po těžkých úrazech) neuvěřitelnou šanci na přežití a uzdravení pomocí moderní techniky v intenzivní léčbě, na ARO apod. – avšak po přeložení na následná lůžka jejich šance vlivem nízkých úhrad za péči prudce klesají a prostředky do té doby vynaložené na záchranu jejich života často přicházejí vniveč.
celý text

 

3.10. 2007

AČMN definitivně vyhrála spor o nepřípustnosti regulace paušální sazby maximální cenou bodu

Již 9. září 2005 Obvodní soud v Praze 3 rozhodl ve prospěch prvého zařízení AČMN, vůči němuž VZP ČR poprvé uplatnila regulaci paušální sazby maximální cenou bodu. 29. června 2006 tento rozsudek potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací. V odůvodnění mj. považuje jakékoli dodatečné přepočítávání paušálního ohodnocení na bodové ohodnocení za nepřípustné, v rozporu se zásadou dodržování smluv a s obecným principem zákazu retroaktivity.
celý text

rozsudek Nejvyššího soudu ČR

 

10.8. 2007

V 1. pololetí 2007 místo nárůstu pokles úhrad zdravotní péče

Vyhláška MZ č. 619/2006 Sb. stanoví pro rok 2007 nárůst úhrad u akutní péče na 104 %, u následné péče na 103 % úhrad roku 2006.
Údaje Ministerstva zdravotnictví (ÚZIS) za 1. pololetí 2007 ukazují zcela jiný vývoj.

celý text
údaje ÚZIS

 

30.5.2007

Shromáždění delegátů AČMN

Dne 29. 5. 2007 se v Praze konalo shromáždění zástupců všech zdravotnických zařízení sdružených v AČMN. Jednání se zúčastnil ministr zdravotnictví T. Julínek. Shromáždění delegátů přijalo usnesení.
usnesení

 

11.5.2007

Sdělení k dohodě VZP ČR s AN ČR a SSN ČR

VZP rozeslala také všem poskytovatelům následné péče v AČMN návrh tzv. narovnávacího dodatku, v němž se odvolává na dohodu, kterou s VZP uzavřely Asociace nemocnic ČR a Sdružení soukromých nemocnic ČR.
Protože z více stran dostáváme informace, že VZP uvedenou dohodu interpretuje jako dohodu, která se vztahuje i na AČMN, znovu informujeme:
AČMN usnesením Rady ze dne 2. 2. 2007 ukončila jednání o výše uvedeném návrhu dohody (viz Situační zpráva 10) a odmítla podepsat dohodu, která by legalizovala dosavadní postup VZP při snižování úhrad, znemožnila úspěšné vedení soudních sporů a umožnila by ve srážkách z důvodu maximální ceny bodu a personálního vybavení pokračovat i v budoucnosti.
Je věcí AN ČR, proč na takovou dohodu přistoupila. Zařízením AČMN ministerstvo vzniklou ztrátu kompenzovat nebude. V uvedeném však AN ČR a SSN ČR jednaly pouze samy za sebe a za zařízení, jež jsou jejich členy.

 

18.4.2007

Odpověď AČMN na otevřený dopis SZP ČR

text odpovědi

 

17.4.2007

Rozdílný pohled na zavádění sociální péče ve zdravotnických zařízeních

Svaz zdravotních pojišťoven ČR reagoval svým otevřeným dopisem ze dne 11. 4. 2007 na prohlášení Rady AČMN k poskytování pobytové sociální péče, zveřejněné na těchto stránkách 20. 3. 2007.
SZP v něm mimo jiné sděluje, že dokonce písemně vyzýval asociace zdravotnických zařízení k urychlenému přihlášení k poskytování sociální péče a tím k úhradě zvláštní ambulantní péče ze zdravotního pojištění. Sděluje, že žádná ze zdravotních pojišťoven sdružených v SZP neklade zavádění této péče jakékoli překážky.
Ze strany zdravotnických zařízení se zdá, že vyzývat k poskytování péče a neklást žádné překážky se zdá být málo. Domnívají se, že zdravotní pojišťovny mají pro své pojištěnce zdravotní péči nakupovat a její poskytování smluvně zajistit.
Nasmlouvání zvláštní ambulantní péče zdravotními pojišťovnami je podmínkou k poskytování a úhradě sociální péče. Nelze přece ve zdravotnickém zařízení poskytovat sociální složku péče a tu zdravotní nemít zajištěnu.
Tudíž jednat o podmínkách poskytování a úhrady této péče, nejen ošetřovatelské, ale také ambulantní péče lékaře, to by AČMN považovala za normální obchodní jednání, které jediné může vést k poskytování této péče.
prohlášení SZP (převzato z www.szpcr.cz)

 

 

21.3. 2007

Pro sankce VZP z důvodu neplnění personálního vybavení není právní podklad

Neexistenci závazného normativu stanovujícího personální vybavení potvrdili současný i minulý ministr zdravotnictví v dnešní diskusi v poslanecké sněmovně.
Navrženo bylo mj. vypustit ze zákona č. 20/1966 Sb. § 12a s novým zmocněním Ministerstva zdravotnictví vyhláškou stanovit personální a další vybavení zdravotnických zařízení.
Ministr T. Julínek návrh podpořil s tím, že uvedený paragraf „je neproveditelný, nerealizovatelný a normativ podle takovéhoto zmocnění je nerealizovatelný pro Českou republiku.“
Bývalý ministr D. Rath mu oponoval: „v České republice tyto podmínky nejsou žádným jednotným závazným právním předpisem upraveny.“
Označil jím prosazenou novelu zákona se zmocněním ministerstva za skutečně průlomovou. „Tím, že jí teď zrušíme, vracíme se do stavu, kdy to není upraveno ničím, stavu naprostého chaosu, stavu, kde si každý může dělat, co chce a můžeme to odnést všichni, protože pak mohou existovat také oddělení, kde ani není primář s příslušnou atestací.“
Pouze VZP si stále vede svou, že personální vybavení je stanoveno vyhláškou o seznamu výkonů a jeho neplnění je důvod ke zpětnému snížení úhrady. Co je podle ministra neproveditelné a nerealizovatelné, to VZP vyžaduje na zdravotnických zařízeních. „Chaos“ v Rathově nadsázce chce řešit svévolí.
Svévolný postup VZP nutí stále větší počet zdravotnických zařízení domáhat se svého práva soudní cestou. Doufejme jen, že neústupnost VZP i u soudů nezpůsobí nutnost jako svědky k soudu předvolat i oba ministry.
stenoprotokol z jednání sněmovny

 

20.3.2007

Stanovisko Rady AČMN

K poskytování pobytové sociální péče ve zdravotnických zařízeních

Asociace českých a moravských nemocnic chápe potřebu zavádění poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních podle nového zákona o sociálních službách. Vidí v tom dočasné řešení péče o občany, kteří z různých důvodů nemohou být ze zdravotnických zařízení propuštěni.
celý text stanoviska

 

16.3. 2007

Postup MZ při provádění výběrových řízení na ústavní péči vyvolává protesty a nedůvěru AČMN

Již podruhé se AČMN ohradila proti postupu ministerstva při obsazování komisí při výběrových řízeních na ústavní péči. Tentokrát již dopisem Rady AČMN přímo ministrovi T. Julínkovi.
dopis Rady AČMN

 

20.2.2007

Místo důvěry se hledá „důvěřivec“!

Zřejmě nepříliš jista se cítí VZP, že před soudy obhájí zpětné přepočítávání a snižování stanovených úhrad zdravotní péče. Zvláště když v této věci nyní prohrává jeden soud za druhým.
Ale místo toho, aby přehodnotila své dosavadní jednání a šla na rozumný kompromis, přímo provokuje další vlnu soudních sporů.
V tříměsíčních jednáních s poskytovateli následné péče prosazovala ve svých návrzích tzv. Generální dohody takové řešení nezaplacených úhrad za roky 2005 a 2006, že radě Asociace českých a moravských nemocnic nezbylo, než návrhy odmítnout a jednání ukončit.
Ne o tom, co VZP doplatí teď a o čem rozhodnou soudy, byla podstata jí navrhované dohody. Nýbrž o tom, že VZP doplatí nepatrnou část sporných úhrad a za to zdravotnická zařízení podepíší dodatky, jimiž budou zpětně legalizovat dosavadní postup této pojišťovny. A tím se zbaví možnosti domáhat se doplacení větší části zadržených úhrad.
Když VZP neuspěla u AČMN, rozesílá dopisem svého ředitele stejné návrhy jejím členům. Místo důvěry se hledá „důvěřivec“.

1. návrh tzv. Generální dohody od VZP
Dopis ředitele VZP
Komentář

 

15.2. 2007

Další soud opětovně rozhodl proti VZP

Nejvyšší soud ČR zrušil původní rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3, který odmítl zpětné přepočítávání paušální úhrady na maximální hodnotu bodu 1,10 Kč VZP ve sporu se záchrannou službou Ústeckého kraje.
Proto OS pro Prahu 3 znovu rozhodl. V tomto rozhodnutí sice respektoval právní názor nejvyššího soudu, avšak znovu rozhodl proti VZP mimo jiné s odůvodněním:
"uplatnění práva žalované na zaplacení regulačních srážek je podle názoru soudu" podle obchodního práva "v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku" a podle občanského práva "v rozporu s dobrými mravy".
OS pro Prahu 3 rozhodoval v době, kdy ještě nebylo vyhotoveno rozhodnutí Ústavního soudu ČR, který odmítl ústavní stížnosti VZP v této věci.

 

13.2. 2007

Mají výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami sloužit k zajištění zdravotní péče nebo k její likvidaci ?

Z ustanovení § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb. je zřejmé, že výběrová řízení by měla být nástrojem, jehož prostřednictvím zdravotní pojišťovny zajišťují péči svým pojištěncům. Praxe je však poněkud jiná.
celý text

"Rozhodují pojišťovny, ne úředníci MZ"
Dopis ministra

9.2. 2007

Vypište výběrové řízení !

Nic nechcete, maximálně někoho naštvat? Vypište výběrové řízení s tím, že každému, kdo se přihlásí, nic nedáte a možná mu i něco seberete. Uvidíte tu tlačenici.
Není divu, když se takto postupuje při zavádění sociální péče o pojištěnce zdravotních pojišťoven ve zdravotnických zařízeních podle nového zákona o sociálních službách, že výsledky po prvním měsíci jsou žalostné a perspektivy neradostné.
celý text

 

31.1.2007

Chystají se škrty pro zdravotnictví?

Děti, důchodci a další nevýdělečné osoby neplatí zdravotní pojištění. To za ně platí stát. V roce 2007 to bude 680 Kč měsíčně za jednoho pojištěnce státu. Je to jen polovina toho, co jako minimální platbu platí ostatní pojištěnci. Ve skutečnosti samozřejmě platí podstatně více. Tzv. státní pojištěnci představují přitom polovinu všech pojištěnců. Tu polovinu, která čerpá nejvíce prostředků na zdravotní péči.

Kritika, že stát platil za své pojištěnce žalostně málo, vedla v minulém roce alespoň k malému zvýšení plateb a k rozhodnutí o jejich valorizaci podle růstu průměrné mzdy. Bude zase všechno jinak?
více zde - převzato z aktuálně.cz

 

8.1. 2007

Je-li je vyhláška v rozporu se zákonem, platí zákon

V dohodovacím řízení o rámcových smlouvách byl u smlouvy pro segment ústavní péče největší spor o to, zda se smlouvy budou řídit občanským nebo obchodním zákoníkem. Asociace nemocnic trvaly na občanském zákoníku, který vyrovnává postavení partnerů různé ekonomické síly.
celý text

 

8.1. 2007

Chce Ministerstvo zdravotnictví opravdu úhrady podle vyhlášek, které vydává?

Ministerstvo zdravotnictví pro necelé poslední 3 roky vydalo 3 úhradové vyhlášky. Vyhlášku č. 50/2005 Sb., č. 550/2005 Sb. ve znění č. 101/2006 Sb. a č. 619/2006 Sb. Ve všech vyhláškách jsou úhrady ústavní péče stanoveny paušální sazbou.
Ve svých dosavadních stanoviscích ministerstvo hájilo paušální sazby a výše úhrad, které samo stanovilo. Nyní však ministerstvo vydalo stanovisko, kterým zpochybňuje výši paušálních úhrad nejen ve vyhláškách vydaných předchozími ministry, ale i ve vyhlášce, která právě vyšla.
Pro názornost zveřejňujeme dřívější stanovisko ministerstva, které je odpovědí na dopis prezidenta Hospodářské komory ČR, jakož i tento dopis. Dále zveřejňujeme současné stanovisko ministerstva a k němu právní argumenty, které zařízení AČMN uplatňují ve svých žalobách.

Původní stanovisko MZ

strana 1
strana 2

Dopis prezidenta HK ČR

Nynější stanovisko MZ

strana 1
strana 2

strana 3

Právní argumenty

 

8.1.2007

Ambulantní specialisté se připojují k požadavkům praktických lékařů

Otevřeným dopisem se obrací na ministra zdravotnictví a podávají též podmět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Také nemocnicím AČMN přicházejí vyúčtování prvého pololetí 2006. Zmatečné vyúčtování úhrad a regulací pro jednotlivá čtvrtletí přináší problémy. V otázkách srážek za vyžádanou péči a za předepsané léky a zdravotnické prostředky jsou problémy nemocnic stejné jako u ambulantních specialistů a praktických lékařů.

Otevřený dopis

 

4.1.2007

Problémy v prodloužení smluv také v dalších segmentech

AČMN zjistila, že pozdní zaslání prodlužujících dodatků VZP znemožnilo platné prodloužení stávajících smluv zatím nejméně u 14 nemocnic. Situace a řešení by měla být předmětem jednání AČMN a VZP.
Situace v prodlužování smluv bude předmětem jednání krizového štábu zdravotníků dne 9. 1. 2007.
Na problémy, které mají např.stomatologové, ukazuje jejich sdělení.

Ze sdělení ČSK

 

4.1.2007

Problémy úhradové vyhlášky na rok 2007 z pohledu ambulatních specialistů

Nemocnice kritizují, že ministerstvo zdravotnictví nerespektovalo v úhradové vyhlášce pro rok 2007 dohody uzavřené v dohodovacím řízení. Tím byla do značné míry znehodnocena skutečnost, že poprvé po mnoha letech došlo v dohodovacím řízení v ústavní péči k dohodě.

Kritika však zaznívá nejen od nemocnic.

Prohlášení ambulantních specialistů
Rozbor vyhlášky pro ambulantní specialisty

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364007