119

Tiskové sdělení z 27.11.2012Společné stanovisko AČMN a AKN  k úhradám nemocniční péče v roce 2013

Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic přijaly toto společné stanovisko na základě kritického hodnocení dosavadního úhradového systému, který nepovažují za spravedlivé a účelné rozdělování veřejných prostředků.

Zdroje veřejného zdravotního pojištění umožňuje rozdělovat neprůhledně, bez přímého vztahu k objemu a náročnosti zdravotní péče poskytnuté různými poskytovateli, do značné míry pouze na základě péče vykazované a hrazené v minulosti a se značnou možností uplatnění klientelistických a lobbistických vlivů.

AČMN a AKN za nejdůležitější k řešení tohoto problému považují uplatnění ústavního principu rovnosti i v rovnosti účastníků smluvních vztahů poskytujících zdravotní péči na základě smluv se zdravotními pojišťovnami.

Proto podporují požadavek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v době co nejkratší sjednotit výše základních sazeb v úhradovém systému DRG a to s povinností úhrady jednotné výše základní sazby všemi zdravotními pojišťovnami. Odmítají vyčleňování podstatných částí úhrad z úhrad podle DRG včetně individuálně sjednaných úhrad různých pojišťoven různým zdravotnickým zařízením a to i individuálních tzv. balíčkových cen.

Tento návrh považují za systémové opatření, výchozí krok umožňující uplatnění principu stejné úhrady za stejnou péči jak všemi zdravotními pojišťovnami, tak všem zdravotnickým zařízením, s jehož zavedením již nelze otálet.

AKN a AČMN současně vyzývají zdravotní pojišťovny, aby zveřejnily výše svých jednotlivých úhrad nemocnicím za stejnou péči včetně tzv. balíčkových úhrad. K tomu prohlašují, že nakládání s veřejnými prostředky veřejného zdravotního pojištění nemůže být předmětem obchodního tajemství a proto zdravotní pojišťovny k tomuto zveřejnění nepotřebují souhlas nemocnic.

Pokud zdravotní pojišťovny uvedené výše úhrad nezveřejní, AKN a AČMN vyzývají Ministerstvo zdravotnictví, aby si tyto údaje od zdravotních pojišťoven vyžádalo a zveřejnilo je samo.


AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364650