119

Animace - úvodní strana


Poskytujeme právní i metodický servis

svým členům poskytuje AČMN právní servis a poradenství, pomoc při soudních sporech či smírčích řízeních, metodické vedení v rámci pracovní skupiny pro úhrady.Řešíme naše společné problémy

zastupujeme členy v jednáních se zdravotními pojišťovnami, MZ, odbory,politiky i odbornými společnostmi, účastníme se pracovních skupin i odborných konferencí, kde hájíme naše společné zájmy a řešíme společné problémy.Řešíme i oblast vzdělávání

zástupci AČMN jsou jmenováni do Správní rady SAK, aprobačních a akreditačních komisí MZDohadujeme se o úhradách i metodice

AČMN zastupuje své členy v rámci Dohadovacího řízení k úhradové vyhlášce, DŘ k rámcovým smlouvám, v řadě pracovních skupin týkajících se DRG, metodiky vykazování apod.
AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364243