119

Tiskové sdělení z 6.12.2012AČMN odmítá návrh úhradové vyhlášky na rok 2013

AČMN v rámci připomínkového řízení zaslala Ministerstvu zdravotnictví odmítavé stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013.

Podle předběžných propočtů by takto vydaná vyhláška snížila úhradu lůžkové péče o 2 - 3 %, úhradu ambulantní péče nejméně o 6 % a úhradu následné péče o 5 % oproti roku 2012. 

Při očekávané inflaci 3,4 % v roce 2012 a 2,5 % v roce 2013 by úhrady nemocnic odvozené od roku 2011 klesly o více než 10 %. To za předpokladu zachování 100 % výkonnosti nemocnic vůči uvedenému roku. Naopak při vyšším rozsahu poskytnuté péče – například za zrušené či redukované nemocnice - by nárůst úhrad nebyl umožněn.

Plánovaný pokles úhrad neodpovídá situaci ve výběru pojistného, kde se i v roce 2013 očekává mírný nárůst. Pro snižování úhrad za nemocniční, ale i jinou zdravotní péči, není žádný veřejnosti vysvětlitelný důvod.

Proto za jediný možný důvod AČMN považuje snahu sníženými úhradami dokončit destrukci nemocnic, kterou se Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám nedaří uskutečnit administrativním rušením nemocnic pomocí vypovězených smluv.

Rovněž neopodstatněné snížení úhrad ambulantním specialistům, diagnostické péči, laboratořím a dalším poskytovatelům zdravotní péče mimo nemocnice nasvědčuje tomu, že je pro ně připravováno obdobné zacházení jako s nemocnicemi.


AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

363322