119

Tiskové sdělení z 6.12.2011Katastrofální dopady návrhu úhradové vyhlášky

Ministrem L. Hegerem avizované navýšení úhrad nemocnicím na 102 – 103 % naprosto neodpovídá skutečnosti.

Předběžná modelace úhrad ukázala, že jen lůžková péče hrazená podle DRG může dosáhnout 98 – 100 % úhrady roku 2010.

V ostatních oblastech péče poskytované nemocnicemi by došlo k výraznému poklesu. V ambulantní péči na 80 – 87 % úhrady roku 2010. Ambulance přitom zajišťují 1/3 – 1/2 celkových úhrad.

Následná péče by dosáhla pouhých 96 % nominálních úhrad roku 2011.

Pro téměř 40 % pacientů vyžadujících dialýzu by nebyla zajištěna péče. To by pro ně mělo fatální následek.

Ještě katastrofičtěji dopadají úhrady v reálném vyjádření, tj. při započtení inflace za roky 2010 – 2012 (kumulativně 6,2 %) a dopadů zvýšené DPH (2 %). Reálná hodnota úhrady nemocnicím by se snížila až o 24,2 % úhrady roku 2011. U následné péče by to bylo snížení až o 12,2 %.

Dopady na pacienty by byly nepředstavitelné.

Proto AČMN bude požadovat na ministrovi Hegerovi zásadní přehodnocení koncepce vyhlášky.


AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364243