119

Tiskové sdělení z 9.11.2011Stanovisko Rady Asociace českých a moravských nemocnic k Memorandu zdravotních pojišťoven ze dne 31.10.2011 

Zdravotní pojišťovny podepsaly Memorandum, v němž deklarují společný zájem všech pojišťoven v oblasti restrukturalizace a redukce lůžkového fondu poskytovatelů zdravotní péče a v němž oznamují záměr ukončit nebo vypovědět smlouvy se všemi nemocnicemi a uzavírání nových smluv provádět koordinovaně.

Asociace českých a moravských nemocnic považovala zdravotní pojišťovny za své smluvní partnery, kteří o stávajících smlouvách jsou schopni jednat a o nových smlouvách vyjednávat. Ani jediná zdravotní pojišťovna však AČMN neoslovila, neseznámila ji se svými záměry případné restrukturalizace nemocničních lůžek a nepožádala ji o spolupráci.

Proto Rada AČMN je nucena vyslovit překvapení a politování nad takovým krokem zdravotních pojišťoven, který připomíná spíše vyhlášení války než jednání smluvních partnerů. Překvapující je i účast Ministerstva zdravotnictví na krocích, které rozhodně nepřispívají ke zklidnění již trvalého napětí ve zdravotnictví.

Dohoda o hromadném vypovídání smluv všem nemocnicím je nebývalý zásah do hospodářské soutěže. AČMN se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby posoudil, jestli samo memorandum a postup na jeho základě nepředstavují kartelovou dohodu a takové jednání zakázal.

Smlouvy nemocnic a zdravotních pojišťoven, jak je v nich dohodnuto, se řídí obchodním zákoníkem a tudíž požívají jeho ochrany. Obchodní zákoník a navazující zákon o hospodářské soutěži zakazují nedovolené omezování hospodářské soutěže a dohody k tomu směřující. Proto se AČMN v této věci obrátí i na soud.

AČMN přitom neodmítá objektivně nutnou a potřebnou restrukturalizaci nemocniční péče při zachování její dostupnosti. Je připravena o ní jednat na základě odpovídajících statistických údajů a jejich analýz. Zatím však AČMN nikdo nepředložil analýzu, z níž by vyplývala potřeba zrušit 10 tisíc nebo jiný počet nemocničních lůžek.

Rada AČMN potřebuje za nutné zdůraznit, že rušením lůžek a oddělení nemocnic se neušetří nic. Nemocnice nejsou placeny podle počtu lůžek a oddělení.

Nic se neušetří ani zrušením celých nemocnic. Běžnou péči poskytují menší a střední nemocnice levněji. Jejich péči budou muset velké nemocnice nahradit, samozřejmě s daleko vyšší režií, danou jejich vybavením. Rušení malých nemocnic může péči jen prodražit.

Potřebujeme rušit relativně levnou péči v malých a středních nemocnicích a  koncentrovat ji do těch nejdražších?


AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

363322